Baza wiedzy

Dell Backup and Recovery (DBaR) i Windows 10

Ten artykuł zawiera informacje na temat „Dell Backup and Recovery (DBAR) i Windows 10”.


DBaR 1.9 jest dostępna tylko dla systemów zaktualizowanych do systemu Windows 10.

DBaR zaktualizowana do wersji 1.9 jest dostępna tylko dla systemów zaktualizowanych do systemu Windows 10. Ma to na celu zachowanie zgodności z aplikacją DBaR.

Systemy wyposażone w system operacyjny Windows 10 nie mają zainstalowanej aplikacji DBaR.

UWAGA: Jeśli aplikacja DBaR nie zostanie zaktualizowana zgodnie z zaleceniami (przed aktualizacją do systemu Windows 10), jedynym rozwiązaniem jest powrót do wcześniejszego systemu operacyjnego. Jeśli nie uda się przywrócić systemu operacyjnego do poprzedniej wersji, konieczna może być ponowna instalacja nowego systemu operacyjnego i aplikacji DBAR.

Powiadomienie o aktualizacji.

Systemy firmy Dell z aplikacją Dell Backup and Recovery (DBaR), które zostały zaktualizowane do systemu operacyjnego Windows 10, otrzymają powiadomienie o aktualizacji zalecanej przez firmę Dell na pulpicie aktualizacji Dell Backup and Recovery. Aktualizacja systemu Windows 10 zaktualizuje aplikację DBaR do wersji 1.9, która jest w pełni kompatybilna z systemem Windows 10.

Aplikację DBaR 1.9 można pobrać za pomocą poniższego łącza: Dell Backup and Recovery (DBaR) Version 1.9 (zobacz Rysunek 1.)

UWAGA: Aplikacja DBaR 1.9 NIE POWINNA być instalowana na systemach wyposażonych z system operacyjny Windows 10. Aplikacja DBaR 1.9 jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla SYSTEMÓW ZAKTUALIZOWANYCH DO SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 10.

Systemy wyposażone w fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 10 korzystają z natywnej aplikacji dla systemu Windows 10 Backup and Restore. Aby skorzystać z aplikacji Backup and Restore dla systemów Windows kliknij Start, Ustawienia, Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie Tworzenie kopii zapasowej.

Zalecane aktualizacje firmy Dell dla aplikacji DBaR
Rysunek 1. Zalecane aktualizacje firmy Dell dla aplikacji DBaR

Kliknij przycisk Instaluj aktualizację, aby rozpocząć proces aktualizacji. (patrz rys. 2).

Zainstaluj aktualizację DBaR
Rysunek 2. – Zainstaluj aktualizację DBaR

Następnie kliknij przycisk Start. (patrz rys. 3).

Przycisk Start DBaR
Rysunek 3. – Przycisk Start DBaR

W przypadku sprawdzania dostępności aktualizacji online aplikacji DBaR podczas korzystania z systemu Windows 8.1 zostanie wyświetlony poniższy komunikat: (patrz Rysunek 4.)

Dostępna jest aktualizacja aplikacji DBaR
Rysunek 4. – Dostępna jest aktualizacja aplikacji DBaRIdentyfikator artykułu: SLN298526

Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2018 07:15


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.