Jak skonfigurować kilka monitorów na komputerze firmy Dell w systemie operacyjnym Ubuntu

Jak skonfigurować kilka monitorów na komputerze firmy Dell w systemie operacyjnym Ubuntu


 


Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat konfigurowania wielu ekranów za pomocą systemu operacyjnego Ubuntu na komputerze firmy Dell.


Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Konfigurowanie wielu monitorów w systemie Ubuntu
 3. Wskazówki i poprawki dotyczące najczęściej występujących problemów

 

1. Wprowadzenie

 

Obecnie wiele osób chce korzystać z wielu wyświetlaczy/monitorów współpracujących z ich komputerem. Firma Dell od zawsze wyposaża w tę funkcję komputery z systemem operacyjnym Windows. (Zarówno pod względem sprzętu, jak i narzędzi zainstalowanych fabrycznie).

Aby w pełni wykorzystać wiele ekranów do pracy na komputerze, konieczne jest posiadanie właściwego sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem systemu operacyjnego.

Wymagania sprzętowe:

 • Oczywistym wymogiem jest posiadanie więcej niż 1 wyświetlacza/monitora.
 • Drugim wymogiem jest wyposażenie komputera w więcej niż 1 wyjście wideo:
  • W przypadku notebooków może być to wyjście VGA, a w przypadku komputera stacjonarnego wyjście Dport lub HDMI.
  • Jeśli notebook jest zadokowany i wykorzystuje replikator portów, może być to wiele wyjść VGA, HDMI, Dport i DVI.
  • W przypadku komputera stacjonarnego może to być wyjście VGA lub DVI albo porty HDMI i Dport na płycie głównej.
  • Jeśli komputer stacjonarny umożliwia wykorzystanie dodatkowej karty graficznej, jest to ograniczone tylko przez rodzaj zakupionej karty i przeznaczonych na nią środków.
 • Potrzebne są także odpowiednie kable wideo do połączenia złączy wideo komputera i monitorów/wyświetlaczy.

Wymagania programowe:

 • System operacyjny obsługujący wiele wyświetlaczy.
 • Instalacja właściwych sterowników i oprogramowania:
  • W przypadku korzystania ze zintegrowanej karty graficznej konieczne jest właściwe oprogramowanie/sterownik pochodzący od producenta. (Zazwyczaj firmy Intel lub AMD)
  • Jeśli używasz dedykowanej lub dodatkowej karty graficznej, musisz zainstalować odpowiednie oprogramowanie pochodzące od producenta. (Zazwyczaj firmy Nvidia, Radeon, Matrox lub jednego z innych producentów).
Uwaga: przed przystąpieniem do podłączenia wielu monitorów przy użyciu różnych typów złącza lub poprzez wykorzystanie dodatkowych adapterów/przejściówek zaleca się sprawdzenie typu obrazu wideo obsługiwanego przez różne złącza. Na przykład złącze VGA obsługuje tylko obraz analogowy. Niektóre złącza DVI obsługują obraz analogowy i cyfrowy, a pozostałe tylko obraz cyfrowy. (Określenie typu posiadanego złącza DVI odgrywa kluczową rolę w zakresie zdefiniowania obsługiwanego obrazu wideo). Złącza HDMI i Dport obsługują tylko obraz cyfrowy. (Port HDMI transmituje dźwięk i obraz, a port Dport przekazuje tylko obraz). Jeśli złącza i okablowanie zostaną odpowiednio dobrane na tym etapie, można uniknąć niektórych problemów w przyszłości.


Powrót do góry


 

2. Konfigurowanie wielu monitorów w systemie Ubuntu

 

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że sterowniki i oprogramowanie karty graficznej są zainstalowane i aktualne. (Dostępne są sterowniki typu open source, które są instalowane domyślnie. W razie potrzeby można zainstalować sterowniki firmowe). Więcej informacji znajdziesz w poniższym artykule:

Jeśli wszystkie elementy są aktualne, uruchom ponownie komputer i zaloguj się do systemu Ubuntu Desktop.

 1. Podłącz dodatkowe monitory/wyświetlacze do komputera. System Ubuntu powinien spróbować automatycznie skonfigurować dodatkowe ekrany.

 1. Aby samodzielnie skonfigurować dodatkowe ekrany, przejdź do obszaru Ustawienia systemowe > Wyświetlacze.

  1. W górnej części okna konfiguracji wyświetlane są wykryte monitory/wyświetlacze wraz z ich nazwami. (Możesz kliknąć monitory i przeciągnąć je do prawidłowego ustawienia zgodnie z ustaloną konfiguracją).

  2. W dolnej części okna konfiguracji dostępnych jest kilka opcji:

   1. W prawym górnym narożniku w dolnej połowie okna konfiguracji znajduje się pole wyboru, które umożliwia przełączanie między opcją Rozszerzenie i Odbicie lustrzane. (Opcja Rozszerzenie jest ustawieniem domyślnym. Należy wziąć pod uwagę, że ustawienie opcji „Odbicie lustrzane” może powodować pewne ograniczenia w zakresie użytkowanej rozdzielczości).

   2. Pierwszym ustawieniem po środku jest Rozdzielczość: zawiera ono menu rozwijane z listą dostępnych opcji. (Odpowiada ona dowolnemu ekranowi, który kliknięto na górze okna). Rozdzielczość określa, jak duży lub mały jest ekran, ilość wyświetlanych szczegółów i format ekranu.

   3. Drugim ustawieniem po środku jest Rotacja: zawiera ono menu rozwijane z listą dostępnych opcji. (Ustawienie to zostaje dopasowane po kliknięciu dowolnego ekranu). Rotacja pozwala na określenie, która krawędź ekranu jest wykrywana jako dolna. Jest to przydatne rozwiązanie w przypadku zamontowania jednego lub więcej wyświetlaczy na boku w celu zapewnienia widoku pionowego, a nie poziomego.

   4. Trzecim ustawieniem po środku jest Umiejscowienie modułu uruchamiania: zawiera ono menu rozwijane, które pozwala określić, czy moduł uruchamiania ma być widoczny na jednym monitorze czy na wszystkich. (Ustawieniem domyślnym jest opcja Wszystkie wyświetlacze. Moduł uruchamiania to pionowy pasek zadań w systemie Ubuntu).

   5. Czwartym ustawieniem po środku są Przyczepne krawędzie: opcję tę można włączyć lub wyłączyć. (Ustawienie domyślne to WŁ.). Zadaniem opcji Przyczepne krawędzie jest umożliwienie aplikacjom wypełnienie przestrzeni do krawędzi, w której spotykają się dwa monitory. Pozwala to na opóźnienie działania myszy, aby zapewnić użytkownikowi więcej czasu na prawidłowe wyrównanie aplikacji.

   6. W lewym dolnym narożniku okna konfiguracji znajduje się opcja Wykryj wyświetlacze, która pozwala na wykrycie jakiegokolwiek ekranu podłączonego do systemu i przypisanie identyfikatora każdemu ekranowi w celu sprawdzenia, czy konfiguracja działa prawidłowo.

   7. W prawym dolnym narożniku okna konfiguracji dostępny jest przycisk Zastosuj ustawienia, który umożliwia zapisanie konfiguracji.

Okno konfiguracji

 1. Użyj tego okna i dostępnych w nim opcji, aby skonfigurować wiele ekranów w sposób spełniający Twoje oczekiwania. Konfiguracja ekranów zależy wyłącznie od potrzeb i preferencji użytkownika.


Powrót do góry


 

3. Wskazówki i poprawki dotyczące najczęściej występujących problemów

 

Uwaga: firma Dell obsługuje wyłącznie sprzęt dostarczany wraz z komputerem i fabrycznie zainstalowaną wersją systemu operacyjnego Ubuntu. W przypadku, gdy testy sprzętu zakończyły się pomyślnie, a ponowna instalacja systemu operacyjnego z partycji odzyskiwania nie rozwiąże problemu, wtedy użytkownik może zostać skierowany do firmy Canonical w celu otrzymania dalszego wsparcia dla oprogramowania. W przypadku, gdy dany sprzęt jest urządzeniem innej firmy, użytkownik może zostać skierowany do producenta urządzenia w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli problem nadal występuje, użytkownik może zostać skierowany na forum społeczności Ubuntu w celu zebrania informacji o sprzęcie i uzyskania wsparcia. W poniższej sekcji zostaną przedstawione pewne kroki rozwiązywania problemów, lecz użytkownik korzysta z tych informacji na własne ryzyko.

Porady

Użyj innej tapety na każdym ekranie lub rozciągnij ją na wszystkie monitory

Istnieją dwie aplikacje, które umożliwiają osiągnięcie takiego efektu:

 1. Pierwszą z nich jest SynchWall. Użyj poniższego polecenia, aby ją zainstalować:

  sudo add-apt-repository ppa:milarimogard/webupd8
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install synchwall
   
  • Otwórz aplikację SynchWall i przejdź do obszaru Preferencje > Parametry wyświetlacza i na poniższej stronie Wyświetlacz zawierający wiele monitorów wybierz opcję Rozszerz obraz oraz zaznacz pole wyboru obok opcji udostępnij obraz między monitorami, aby umieścić tapetę na wszystkich ekranach.

  • Aplikacja SynchWall pozwala również na obracanie tapet, stosowanie efektów i wykonywanie wielu innych czynności.

 1. Druga aplikacja to Nitrogen. Można ją wyszukać w centrum oprogramowania Ubuntu za pomocą poniższego polecenia:

  sudo apt-get install nitrogen

  Aplikacja Nitrogen nie oferuje modułu uruchamiania, w związku z czym można ją otworzyć z poziomu wiersza polecenia:

  nitrogen
   
  • Przejdź do sekcji Preferencje i dodaj folder tapet. W dolnej części okna Preferencje wybierz opcję Pełny ekran, aby rozciągnąć te same tapety na kilku monitorach.

  • Aby wyświetlić poszczególne tapety na każdym ekranie, wybierz ekran 1, 2 itd. w dolnej części strony Preferencje w celu ustawienia tapety na każdym wyświetlaczu.

   Uwaga: aby ustawić różne tapety na każdym monitorze, musisz wyłączyć obsługę pulpitu przez Menedżera plików. Oznacza to, że foldery nie będą już znajdowały się na pulpicie.

   Aby to zrobić, należy zainstalować narzędzie GNOME Tweak Tool:

   sudo apt=get install gnome-tweak-tool
    

   Przejdź do sekcji Pulpit w narzędziu GNOME Tweak Tool i ustaw opcję Menedżer plików obsługuje pulpit jako WYŁ.

  • W celu zapisania konfiguracji po ponownym uruchomieniu zapisz i dodaj zadanie przywracania aplikacji Nitrogen do aplikacji włączanych przy uruchomieniu.

Oglądaj filmy Flash na pełnym ekranie na jednym monitorze podczas korzystania z pulpitu na drugim ekranie

Większość filmów i gier Flash można otworzyć w przeglądarce internetowej Chrome lub Firefox. Istnieje kilka rozszerzeń, które można wykorzystać do rozwiązania tego problemu:

 1. W przypadku przeglądarki Google Chrome/Chromium: polecenie MaximizeFlash zmienia rozmiar filmy/gry Flash w celu wypełnienia całej przeglądarki, jeśli naciśniesz klawisz F11, zawartość pojawi się na pełnym ekranie wybranego monitora.

 2. W przypadku przeglądarki Firefox: polecenie Flash Game Maximizer zmienia rozmiar filmy/gry Flash w celu wypełnienia całej przeglądarki, jeśli naciśniesz klawisz F11, zawartość pojawi się na pełnym ekranie wybranego monitora. (Należy pamiętać o często występujących problemach z tym rozszerzeniem oraz portalem YouTube).

Rozwiązania

Problemy ze sterownikami karty graficznej

Jeśli nie można uzyskać żądanej konfiguracji przy użyciu sterowników typu open source, które zostały domyślnie zainstalowane w komputerze, wypróbuj sterowniki i narzędzia firmowe pochodzące od producenta karty graficznej. W niektórych przypadkach zmiana sterownika firmowego na sterownik typu open source pozwala uzyskać żądane rezultaty, w zależności od wykonywanej czynności. Zaleca się, aby w przypadku wystąpienia problemu z jednym typem sterownika zainstalować drugi rodzaj sterownika i sprawdzić, czy ta sama usterka nadal występuje.

Okno konfiguracji systemu Ubuntu nie umożliwia ustawienia żądanej konfiguracji wyświetlaczy

Podobnie jak w przypadku systemu Windows, możesz użyć oprogramowania, które instaluje sterownik firmowy w celu konfiguracji urządzeń wideo i wielu wyświetlaczy. Każdy producent umieszcza więcej informacji na swojej stronie pomocy technicznej na temat użytkowania określonego oprogramowania.

System Ubuntu nie wykrywa prawidłowo wszystkich ekranów

 1. Zainstaluj CCSM (Compiz Config Settings Manager):

  sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
 2. Otwórz CCSM i przejdź do sekcji Opcje ogólne > Ustawienia wyświetlacza.

 3. Odznacz pole wyboru Wykrywaj wyjścia.

 4. W macierzy wyjść ustaw rozdzielczość każdego ekranu.

 5. Wróć do sekcji 2 i skonfiguruj ponownie monitory w ustawieniach wyświetlacza systemu Ubuntu.

System Ubuntu nie zapisuje pozycji wyświetlaczy po ponownym uruchomieniu

Poniżej przedstawiono szereg kroków dotyczących tworzenia skryptu, który umożliwia zachowanie pozycji wielu monitorów po ponownym uruchomieniu lub wybudzeniu:

 1. Usuń stary plik monitors.xml i utwórz nowy przy użyciu narzędzia Gnome Display Settings Tool:

  rm ~/.config/monitors.xml
  gnome-control-center

  Przejdź do sekcji Wyświetlacze i dostosuj ich pozycje według własnych preferencji.

 2. Otwórz plik ~/.config/monitors.xml w edytorze i upewnij się, że wyświetlacz główny ma zaznaczoną opcję tak dla flagi głównej.

 3. Zainstaluj pakiet libxml2-utils, jeśli nie został on zainstalowany wcześniej:

  sudo apt-get install libxml2-utils
 4. Użyj poniższych poleceń, aby skopiować skrypt do katalogu w ścieżce i ustawić go jako wykonywalny:

  sudo wget -O /usr/local/sbin/update-monitor-position http://www.calgorithms.com/assets/files/update-monitor-position
  chmod +x /usr/local/sbin/update-monitor-position
 5. Użyj narzędzia System > Aplikacje włączane przy uruchamianiu, aby dodać zaktualizowaną pozycję monitora w celu jej aktywowania po zalogowaniu.

 6. Uruchom ponownie komputer i sprawdź działanie skryptu.


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

Uwaga:
wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów.
Wsparcie techniczne zapewnia firma Dell:


Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN298529

Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017 16:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.