Baza wiedzy

Co to jest SupportAssist i jak zarządzać systemami klasy Enterprise za jego pomocą?


Dell SupportAssist automatyzuje obsługę dzięki aktywnej identyfikacji problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem. Po wykryciu błędu narzędzie SupportAssist powiadamia użytkownika o problemie i automatycznie tworzy zgłoszenie skierowane do pomocy technicznej firmy Dell, załączając dane niezbędne do zdiagnozowania i efektywnego rozwiązania problemu.


Spis treści

 1. Co to jest SupportAssist?
 2. Dostępne wersje narzędzia SupportAssist
 3. SupportAssist Enterprise
 4. SupportAssist wbudowane w kontroler iDRAC 9 (14G)
 5. SupportAssist dla OME (do OME 2.2)
 6. Dlaczego warto zbierać dzienniki za pomocą narzędzia SupportAssist zamiast DSET?
 
 


1. Co to jest SupportAssist?

Obejrzyj ten krótki film, aby lepiej zrozumieć, czym jest SupportAssist:


 


 
 


 


2. Dostępne wersje narzędzia SupportAssist

Narzędzie SupportAssist jest dostępne jako samodzielna wersja oraz jako wtyczka. W tej tabeli przedstawiono wszystkie aktualnie dostępne wersje oraz różnice pomiędzy nimi.
 
Uwaga: wtyczka SupportAssist nie jest obsługiwana przez wersję oprogramowania OpenManage Essentials 2.3 (OME) i nowsze. OME obsługuje teraz wersję SupportAssist Enterprise 1.1 i nowsze.
  
 
Nazwa Typ Wsparcie Zasoby
SupportAssist Enterprise Samodzielna Urządzenia dla firm Instrukcje obsługi narzędzia SupportAssist Enterprise 1.2
SupportAssist dla klienta Samodzielna Laptopy i komputery stacjonarne Zasoby
SupportAssist w kontrolerze iDRAC 9 Wbudowana PowerEdge 14G Instrukcje obsługi kontrolera iDRAC 9
SupportAssist dla OME
(starsza wersja)
Wtyczka PowerEdge, PowerVault,
pamięć masowa, sieć
Podręcznik użytkownika SA w wersji 2.2 dla Dell OME
SupportAssist dla SAN HQ Wtyczka Pamięć masowa Dell serii PS (dawniej EqualLogic) Funkcje SAN HQ
SupportAssist dla SCVMM Wtyczka Pamięć masowa Dell serii SC (dawniej Compellent) Wersja SA dla centrum pamięci masowej firmy Dell serii SC
 

 

Uwaga: od 14 generacji serwerów Dell PowerEdge narzędzie SupportAssist wchodzi również w skład zintegrowanego kontrolera Dell iDRAC9 i można nim zarządzać za pośrednictwem interfejsu graficznego kontrolera iDRAC9.

 3. SupportAssist Enterprise

Dell EMC SupportAssist Enterprise to aplikacja umożliwiająca zautomatyzowanie pomocy technicznej dla serwerów, pamięci masowych i urządzeń sieciowych firmy Dell.


SupportAssist Enterprise monitoruje urządzenia firmy Dell i aktywnie wykrywa problemy sprzętowe, które mogą wystąpić. Gdy wykryty zostanie problem związany ze sprzętem, narzędzie SupportAssist Enterprise automatycznie otwiera zgłoszenie skierowane do pomocy technicznej firmy Dell i wysyła użytkownikowi wiadomość e-mail z powiadomieniem.

 

Uwaga: dane niezbędne do rozwiązania problemów są automatycznie zbierane przez narzędzie SupportAssist Enterprise i wysyłane do działu pomocy technicznej firmy Dell.

 

Instrukcje obsługi:

Wszystkie odpowiednie instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Sekcję Często zadawane pytania dotyczące narzędzie SupportAssist Enterprise można znaleźć w niniejszym artykule.

 

Filmy:

Ta lista odtwarzania zawiera samouczki dotyczące korzystania z funkcji narzędzia SupportAssist Enterprise. Kliknij w lewym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić listę dostępnych filmów.

 
 

 

Dodatkowe łącza:


 
Poniżej wymieniono najważniejsze czynności:

 

Niniejsza sekcja wyjaśnia, w jaki sposób należy zainstalować samodzielną wersję narzędzia SupportAssist w serwerowym systemie operacyjnym Windows.
 

 

Uwaga: narzędzie SupportAssist Enterprise można zainstalować na serwerze fizycznym lub wirtualnym.

 

Uwaga: w przypadku hosta SA wymagany jest system operacyjny Windows Server lub Linux Server. Wersja dla systemu Linux wykrywa za pośrednictwem oprogramowania OMSA wyłącznie systemy Linux, nie wykryje natomiast serwerów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows.


Serwery generacji 12, 13 i 14 są zgodne w przypadku użycia kontrolera iDRAC z narzędziem SAE. Starsze generacje wymagają oprogramowania OMSA (Open Manage Server Administrator) zainstalowanego w systemie operacyjnym. Generację danego serwera można określić w dalszej części niniejszego artykułu

 

Pobieranie oprogramowania

Pobierz plik instalacyjny dla systemu Windows lub Linux.
Zapisz plik i przejdź do jego folderu.

 

Instalacja narzędzia SupportAssist Enterprise w systemie Windows
 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy paczkę instalatora narzędzia SupportAssist Enterprise, a następnie kliknij opcję Uruchom jako administrator. Przez chwilę zostaje wyświetlona strona Trwa przygotowywanie do instalacji, a następnie pojawia się strona Witamy w instalatorze narzędzia SupportAssist Enterprise.

2. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Umowa licencyjna.

3. Przeczytaj, które dane są zbierane z urządzenia przez narzędzie SupportAssist Enterprise, a następnie wybierz opcję Zgadzam się.

4. Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Dell, wybierz opcję Zgadzam się, a następnie kliknij opcję Zainstaluj. Zostanie wyświetlona strona Dell SupportAssist Enterprise, a następnie strona Instalacja zakończona.

5. Kliknij przycisk Zakończ. W oknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona Logowanie do narzędzia SupportAssist Enterprise.
 

 

Uwaga: jeśli komputer jest członkiem domeny, należy podać nazwę użytkownika w formacie [Domena\Nazwa_użytkownika]. Przykład: MojaDomena\MojaNazwaUżytkownika. Możesz także użyć znaku kropki [. ], aby wskazać domenę lokalną. Przykład: .\Administrator.

 

6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do systemu operacyjnego Windows, a następnie kliknij opcję Zaloguj. Zostanie wyświetlony Kreator rejestracji narzędzia SupportAssist Enterprise.

Uwaga: aplikacja SupportAssist Enterprise powinna być w stanie automatycznie skonfigurować zdalne urządzenie SNMP. W niektórych przypadkach ta funkcja nie działa i należy ją skonfigurować ręcznie.

Dodawanie urządzenia ogólnego

1. Kliknij pozycję Urządzenia. Zostanie wyświetlona strona Urządzenia.

2. Kliknij polecenie Dodaj urządzenia. Zostanie wyświetlony kreator Dodaj jedno urządzenie lub Importuj wiele urządzeń.

3. Upewnij się, że na liście Typ urządzenia zaznaczono pozycję Serwer/hipernadzorca.

4. Wpisz adres IP lub nazwę hosta serwera w odpowiednim polu.

5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Dane logowania urządzenia.

6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera w odpowiednich polach i kliknij przycisk Dalej. Do momentu rozpoznania urządzenia przez narzędzie SupportAssist Enterprise wyświetlona będzie strona Wykrywanie urządzenia.

7. Kliknij przycisk Zakończ. Urządzenie zostanie dodane do zasobów, a następnie wyświetlona zostanie strona Podsumowanie.

8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć kreatora Dodaj jedno urządzenie.


 

Dodawanie serwera

Wykonaj te same czynności, co poniżej. Dzięki nowej generacji dodawanie serwerów jest możliwe bezpośrednio przy użyciu kontrolera, niezależnego od systemu operacyjnego. W przypadku starszych generacji, narzędzie SupportAssist wymaga oprogramowania OMSA jako pośrednika między SA a iDRAC.
 
Uwaga: w przypadku serwerów 12G, 13G i 14G należy dodać kontrolera iDRAC. W przypadku starszych generacji należy używać oprogramowania OMSA. (Generację danego serwera można określić w dalszej części niniejszego artykułu).
 
 •  W przypadku kontrolera iDRAC
Nazwa hosta / adres IP       Adres IP kontrolera iDRAC
Display Name nazwa serwera
Nazwa użytkownika dane logowania kontrolera iDRAC
Hasło hasło kontrolera iDRAC
 
 •     W przypadku oprogramowania OMSA
Nazwa hosta / adres IP       Adres IP serwera
Display Name nazwa serwera
Nazwa użytkownika dane logowania administratora
Hasło hasło administratora


 

      3. Po naciśnięciu przycisku OK urządzenie zostanie wykryte.

Na wyświetlenie kolejnego wyskakującego okienka należy chwilę poczekać.

 

 

 

Narzędzie SupportAssist Enterprise można wykorzystać do zbierania i wysyłania informacji o systemie z urządzenia do firmy Dell.

1. Kliknij pozycję Urządzenia. Zostanie wyświetlona strona Urządzenia

2. Wybierz urządzenie, z którego informacje o systemie mają być gromadzone i wysyłane do firmy Dell. Dostępne jest łącze Rozpocznij zbiór.

3. Kliknij przycisk Rozpocznij zbiór. W kolumnie Nazwa / adres IP na stronie Urządzenia wyświetlany jest wskaźnik postępu oraz komunikat informujący o statusie zbierania i wysyłki informacji na temat systemu.

Uwaga: ten plik diagnostyczny jest powiązany z kodem serwisowym urządzenia.

 Jeżeli zdarzenie zostanie wykryte przez samodzielną wersję narzędzia SA, zgłoszenie skierowane do pomocy technicznej zostanie automatycznie otwarte, a plik zbioru wysłany.

Gdzie zapisywane są pliki diagnostyczne w narzędziu SupportAssist Enterprise? (SAE)

 • W przypadku zbiorów z pamięci masowej, sieci, obudowy lub wielu urządzeń — na stronie Zbiory wybierz zbiór, a następnie w panelu przeglądu zbioru kliknij przycisk Pobierz plik.
 • Jeśli narzędzie SupportAssist Enterprise zostało zainstalowane w systemie operacyjnym Windows — przejdź do katalogu C:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports i odszukaj plik .zip zbioru.
 • Jeśli narzędzie SupportAssist Enterprise zostało zainstalowane w systemie operacyjnym Linux — przejdź do katalogu /opt/dell/supportassist/scripts/reports i odszukaj plik .zip zbioru.


4. SupportAssist wbudowane w kontroler iDRAC 9 (14G)

Począwszy od 14. generacji serwerów PowerEdge narzędzie SupportAssist jest wbudowane w zintegrowany kontroler dostępu zdalnego Dell (iDRAC). Po rejestracji narzędzie SupportAssist automatycznie wykrywa usterki sprzętowe, tworzy zgłoszenie skierowane do pomocy technicznej i nawiązuje kontakt pomiędzy Dell EMC a klientem.

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów, zbiór dla narzędzia SupportAssist można wyeksportować ręcznie w ramach interfejsu internetowego kontrolera iDRAC, również bez rejestracji.
 


Łącza:

 


5. SupportAssist dla OME (do OME 2.2)

 

Uwaga: poniższe czynności dotyczą wtyczki SupportAssist dla oprogramowania OpenManage Essentials (OME) 2.2. Od wersji OME 2.3 wtyczka ta nie działa i została zastąpiona przez SupportAssist Enterprise 1.1

  

Wtyczka SupportAssist zapewnia dodatkowe możliwości aktywnej pomocy technicznej dla narzędzia do zarządzania OpenManage Essentials. Wtyczka SupportAssist połączona z oprogramowaniem OpenManage Essentials powiadomi pomoc techniczną firmy Dell o problemach z serwerem, a także z obsługiwanymi urządzeniami pamięci masowej i sieciowymi.


Interaktywne podręczniki użytkownika są dostępne w witrynie eSupport:

Tabela Dell SupportAssist 2.2 dla oprogramowania Dell OpenManage Essentials (tylko w języku angielskim)
Podręcznik użytkownika Dell SupportAssist 2.2 dla oprogramowania Dell OpenManage Essentials


Poniżej wymieniono najważniejsze czynności:

 

Poniżej przedstawiono wymagania wstępne:
 • serwery Dell PowerEdge z oprogramowaniem OpenManage Essentials w wersji co najmniej 2.2
 • znajomość instalacji, konfiguracji i obsługi oprogramowania OpenManage Essentials
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji, konfigurowania i używania oprogramowania OpenManage Essentials, zapoznaj się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika oprogramowania Dell OpenManage Essentials oraz informacjami o wersji oprogramowania Dell OpenManage Essentials pod adresem Dell.com/OpenManageManuals.

Poniżej przedstawiono minimalną wymaganą konfigurację oprogramowania:

 • Dell OpenManage Essentials w wersji 2.2 lub nowszej
 • Opcjonalnie: oprogramowanie Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) zainstalowane i działające na wszystkich zarządzanych serwerach PowerEdge.
Uwaga: oprogramowanie OMSA jest wymagane w przypadku monitorowania serwerów PowerEdge firmy Dell tylko w przypadku wykrycia serwerów za pomocą adresu IP systemu operacyjnego. Oprogramowanie OMSA nie jest wymagane do monitorowania serwerów Dell PowerEdge 12. generacji lub nowszych, jeśli serwery są wykrywane za pomocą adresu IP kontrolera iDRAC.
 • Agent SNMP musi zostać włączony na wszystkich zarządzanych serwerach PowerEdge, PowerVault, EqualLogic, iDRAC, CMC, urządzeniach sieciowych (wcześniej Force10 i PowerConnect) oraz PowerEdge VRTX do wykrywania oprogramowania OpenManage Essentials.
 • Wszystkie zarządzane urządzenia PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, sieciowe (wcześniej Force10 i PowerConnect) oraz PowerEdge VRTX należy skonfigurować do wysyłania trapów SNMP z serwera OpenManage Essentials.
 • Wszystkie zarządzane urządzenia PowerEdge, EqualLogic, PowerVault, iDRAC, CMC, sieciowe (wcześniej Force10 i PowerConnect) oraz PowerEdge VRTX muszą zostać wykryte, skategoryzowane i dodane do zasobów przez serwer OpenManage Essentials.
Uwaga: w celu monitorowania macierzy pamięci masowej EqualLogic w narzędziu SupportAssist należy wykryć macierze pamięci masowej EqualLogic w oprogramowaniu OpenManage Essentials za pomocą adresu IP zarządzania grupowego lub adresu IP grupy pamięci masowej.
 • W celu obsługi macierzy PowerVault z serii MD na serwerze OpenManage Essentials musi być zainstalowany menedżer MDSM (PowerVault Modular Disk Storage Manager).
 • Między domenami serwera zarządzającego i zarządzanymi węzłami musi istnieć relacja zaufania.
 • Microsoft .NET Framework 4.5
 • Microsoft ASP.Net
 • IIS 7.x lub 8.x
 • Przeglądarka internetowa – Internet Explorer 10 lub 11; Mozilla Firefox 31 lub nowsza, obsługiwana tylko na komputerach z systemem Windows.
Poniżej przedstawiono minimalną zalecaną konfigurację sprzętową (Rysunek 1 – tylko wersja angielska):
Wymagania sprzętowe narzędzia Dell SupportAssist 2.1
Rysunek 1: Wymagania sprzętowe narzędzia Dell SupportAssist 2.1
 
Poniżej przedstawiono wymagania sieciowe dotyczące lokalnego systemu (serwera, na którym zainstalowano SupportAssist Enterprise) i urządzeń zdalnych.•
 • Połączenie z Internetem — sieć Gigabit Ethernet lub szybsza.
 • Lokalny system musi być w stanie komunikować się z serwerem SupportAssist obsługiwanym przez firmę Dell za pośrednictwem protokołu HTTPS.
 • Lokalny system musi być w stanie podłączyć do następujących miejsc docelowych:
  • https://apidp.dell.com i https://api.dell.com — punkt końcowy serwera SupportAssist obsługiwanego przez firmę Dell.
  • https://is.us.dell.com/FUS/api/2.0/uploadfile — serwer, na który są przesyłane pliki z zebranymi informacjami o systemie.
  • https://is.us.dell.com/FUSCHUNK/api/1.0/file/uploadChunk — serwer, na który są przesyłane pliki większe niż 10 MB z zebranymi informacjami o systemie.
  • https://downloads.dell.com/ – do pobierania Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Uwaga: aby sprawdzić, czy miejsca docelowe są osiągalne, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji Zapewnianie pomyślnej komunikacji pomiędzy aplikacją SupportAssist a serwerem SupportAssist.


Poniższa tabela zawiera listę portów, które muszą być otwarte w serwerze zarządzającym i zarządzanych węzłach (Rysunek 2 – tylko w języku angielskim):

Dell SupportAssist wersja 2.1 – szczegóły dotyczące portów
Rysunek 2 – Dell SupportAssist – szczegóły dotyczące portów
 
UWAGA: informacje na temat innych zależnych portów można znaleźć w sekcji „Obsługiwane protokoły i porty” w Podręczniku użytkownika oprogramowania Dell OpenManage Essentials pod adresem Dell.com/OpenManageManuals.
 1. Zaloguj się do serwera zarządzającego.
 2. Przejdź pod adres Dell.com/SupportAssistGroup. Pobierz Pakiet oprogramowania OME i SupportAssist (wymagana rejestracja). Jeśli masz już oprogramowanie OME, pobierz narzędzie SupportAssist dla OME.
 3. Przewiń w dół do sekcji SupportAssist dla przedsiębiorstw. Kliknij pozycję Pobierz pakiet oprogramowania OME i SupportAssist w kolumnie Pobieranie oprogramowania i instrukcji.
 4. Uzupełnij szczegóły formularza i kliknij przycisk Prześlij. Zostanie wyświetlona strona z łączem pobierania.
 5. Kliknij przycisk Pobierz, a następnie Zapisz. Oprogramowanie OpenManage Essentials 2.2 zostanie pobrane.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik instalacyjny oprogramowania OpenManage Essentials, a następnie kliknij opcję Uruchom jako administrator. Zostanie wyświetlone okno programu WinZip Self-Extractor.
 7. Kliknij przycisk Rozpakuj.
 8. Po wyświetleniu komunikatu o pomyślnym rozpakowaniu kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Instalacja oprogramowania Dell OpenManage Essentials.
 9. Upewnij się, że zaznaczone jest okno Dell SupportAssist. Kliknij przycisk Zainstaluj. Zostanie wyświetlone okno Wymagania wstępne oprogramowania Dell OpenManage Essentials.
 10. Kliknij przycisk Zainstaluj wszystkie najważniejsze wymagania wstępne.
 11. W monicie potwierdzenia instalacji kliknij przycisk Tak i poczekaj, aż wymagania wstępne zostaną zainstalowane.
 12. W oknie Wymagania wstępne oprogramowania Dell OpenManage Essentials kliknij przycisk Zainstaluj wersję Essentials.
 13. W monicie instalacji wersji Essentials w lokalnej lub zdalnej bazie danych kliknij przycisk Tak i poczekaj, aż zainstalowany zostanie program Microsoft SQL Express 2012.
 14. W oknie Wymagania wstępne oprogramowania Dell OpenManage Essentials kliknij przycisk Zainstaluj wersję Essentials. Zostanie wyświetlone okno Kreator instalacji dla oprogramowania Dell OpenManage Essentials.
 15. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Umowa licencyjna.
 16. Zapoznaj się z warunkami i, jeśli je akceptujesz, wybierz opcję Akceptuję umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Typ konfiguracji.
 17. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Gotowy do zainstalowania programu.
 18. Kliknij przycisk Zainstaluj. Wyświetlona zostanie strona Instalacja zakończona.
 19. Kliknij przycisk Zakończ. Strona główna portalu OpenManage Essentials zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki. Jednocześnie zostanie wyświetlone okno Witamy w narzędziu Dell SupportAssist.
 20. Na ekranie Witamy w instalatorze narzędzia Dell SupportAssist kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Umowa licencyjna.
 21. Przeczytaj, które dane są zbierane przez narzędzie SupportAssist, a następnie wybierz opcję Zgadzam się.
 22. Przeczytaj umowę licencyjną i wybierz opcję Zgadzam się.
 23. Kliknij przycisk Dalej i zaczekaj do momentu zakończenia instalacji.
 24. Kliknij przycisk Zakończ. W nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona Kreator konfiguracji narzędzia SupportAssist.
Uwaga: oprogramowanie OMSA jest wymagane w przypadku monitorowania serwerów PowerEdge firmy Dell tylko w przypadku wykrycia serwerów za pomocą adresu IP systemu operacyjnego. Oprogramowanie OMSA nie jest wymagane do monitorowania serwerów Dell PowerEdge 12. generacji lub nowszych, jeśli serwery są wykrywane za pomocą adresu IP kontrolera iDRAC.
 1. Zaloguj się do zdalnego urządzenia i pobierz węzeł zarządzany Dell OpenManage Server Administrator w wersji 8.4 dla systemu Windows (64-bitowego).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik instalacyjny oprogramowania OpenManage Server Administrator, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator. Zostanie wyświetlone okno programu WinZip Self-Extractor.
 3. Kliknij przycisk Rozpakuj.
 4. Po wyświetleniu komunikatu o pomyślnym rozpakowaniu kliknij przycisk OK.
 5. Przejdź do folderu C:\Openmanage\windows.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik konfiguracyjny, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator. Zostanie wyświetlone okno programu Server Administrator.
 7. Kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie Server Administrator. Zostanie wyświetlony kreator instalacji.
 8. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Umowa licencyjna.
 9. Zapoznaj się z warunkami i kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Typ konfiguracji.
 10. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Gotowy do zainstalowania programu.
 11. Kliknij przycisk Zainstaluj. Wyświetlona zostanie strona Kreator instalacji ukończony.
 12. Kliknij przycisk Zakończ.
Uwaga: poniższe kroki dotyczą tylko systemu Microsoft Windows Server 2012 lub nowszych systemów operacyjnych. W przypadku wszystkich innych systemów operacyjnych, pomiń poniższe kroki i przejdź do pozycji Konfiguracja usługi SNMP.
 
 1. Na urządzeniu zdalnym, otwórz Menedżer serwera.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj > Dodaj role i funkcje. Zostanie wyświetlone okno Kreator dodawania roli i funkcji.
 3. Klikaj przycisk Dalej do momentu wyświetlenia strony Funkcje.
 4. W okienku Funkcje przewiń w dół i kliknij kolejno opcje Narzędzia administratora serwera zdalnegoNarzędzia zarządzania funkcjamiNarzędzia SNMP, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj.
 6. Po zakończeniu instalowania kliknij przycisk Zamknij.
 1. Na urządzeniu zdalnym otwórz wiersz poleceń, wpisz services.msc i naciśnij klawisz Enter. Pojawi się okno Usługi.
 2. W okienku po prawej stronie kliknij dwukrotnie ikonę Usługa SNMP. Pojawi się okno Właściwości usługi SNMP.
 3. Kliknij kartę Trapy.
 4. W polu Nazwa społeczności wprowadź frazę publiczna i kliknij przycisk Dodaj do listy.
 5. W obszarze Miejsca docelowe trapów kliknij przycisk Dodaj. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja usługi SNMP.
 6. W polu Nazwa hosta, Adres IP lub Adres IPX wpisz adres IP serwera, na którym zainstalowano oprogramowanie OpenManage Essentials, i kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 8. W obszarze Akceptowane nazwy społeczności kliknij przycisk Dodaj. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja usługi SNMP.
 9. W polu Nazwa społeczności wprowadź frazę publiczna i kliknij przycisk Dodaj.
 10. Zaznacz opcję Akceptuj pakiety SNMP od dowolnego hosta i kliknij przycisk Zastosuj.
 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości usługi SNMP.
 12. W oknie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy Usługa SNMP i wybierz opcję Uruchom ponownie.
 
 1. W serwerze zarządzającym kliknij dwukrotnie ikonę OpenManage Essentials na pulpicie. Program OpenManage Essentials zostanie otworzony w nowym oknie przeglądarki.
 2. Na pasku menu kliknij opcję Zarządzaj, a następnie kliknij menu podrzędne Wykrywanie i dodawanie do zasobów. Zostanie wyświetlony portal Wykrywanie i dodawanie do zasobów.
 3. Kliknij przycisk Dodaj zakres wykrywania. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja kreatora wykrywania.
 4. Wybierz pozycję Kreator z asystą, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Zostanie wyświetlony kreator Wykryj urządzenia.
 5. W polu Adres IP / zakres wpisz adres IP urządzenia zdalnego.
 6. Kliknij kolejno przyciski Dodaj i Dalej. Wyświetlona zostanie strona Filtrowanie typu urządzeń.
 7. Wybierz odpowiedni protokół wykrywania.
 8. Klikaj przycisk Dalej do momentu wyświetlenia strony Podsumowanie.
 9. Kliknij przycisk Zakończ. Zostanie wyświetlony portal Podsumowanie zakresu wykrywania. Portal wyświetla status wykrywania urządzeń.
 10. Po zakończeniu wyszukiwania kliknij menu Urządzenia. Zostanie wyświetlony portal Urządzenia. Wykryte urządzenie zdalne zostanie wyświetlone w węźle Serwery drzewa Wszystkie urządzenia w lewym okienku.
 1. Przejdź do okna przeglądarki, w którym wyświetlany jest kreator konfiguracji narzędzia SupportAssist.
 2. Na stronie powitalnej kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Rejestracja.
 3. Podaj dane kontaktowe, wybierz preferowany język wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Dane logowania systemu.
 4. Wpisz nazwę i hasło użytkownika konta z uprawnieniami administratora na serwerze zarządzającym, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Podsumowanie.
 5. Kliknij przycisk Zakończ. Wyświetlona zostanie strona Zgłoszenia SupportAssist.
 6. Kliknij kartę Ustawienia. Wyświetlona zostanie strona Dzienniki systemowe.
 7. W oknie Edytuj dane logowania typu urządzenia w odpowiednich polach wpisz nazwę użytkownika i hasło do urządzenia zdalnego.
 8. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

   
Uruchamianie programu Dell SupportAssist

Aby uruchomić program SupportAssist:

W serwerze zarządzającym OpenManage Essentials wykonaj jedną z następujących czynności:< >kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Dell SupportAssist na pulpicie. Kliknij kolejno Start→ Wszystkie programy→ Dell OpenManage Applications→ Dell SupportAssist→ Dell SupportAssist. Na pulpicie OpenManage Essentials kliknij kartę Rozszerzenia, a następnie kliknij łącze Uruchom SupportAssist. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń systemu Windows, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Pulpit narzędzia SupportAssist zostanie otworzony w przeglądarce internetowej i może pojawić się okno pierwszej konfiguracji.


Konfigurowanie sieci SupportAssist

Aby upewnić się, że narzędzie SupportAssist może monitorować obsługiwane urządzenia, generować zgłoszenia skierowane do pomocy technicznej w przypadku problemów z urządzeniami oraz przekazywać dzienniki systemowe firmie Dell, wykonaj następujące czynności:

Nawiąż łączność z Internetem – jeżeli Twój komputer łączy się z Internetem poprzez zaporę firewall lub serwer proxy, skonfiguruj ustawienia serwera proxy w narzędziu SupportAssist.
 

 

Uwaga: ustawienia serwera proxy należy aktualizować w narzędziu SupportAssist każdorazowo po zmianie ustawień serwera proxy w środowisku użytkownika.

 Ustanów zbiór dzienników systemowych – skonfiguruj domyślne dane logowania typu urządzenia na stronie Dzienniki systemowe dla każdego typu urządzenia i typu danych logowania.
Wyłącznie w przypadku monitorowania przełączników Dell Force 10 sieci Ethernet – ponownie wykryj przełączniki Force 10 sieci Ethernet w oprogramowaniu Dell OpenManage Essentials.
 
  
  


6. Dlaczego warto zbierać dzienniki za pomocą narzędzia SupportAssist zamiast DSET?

SupportAssist to narzędzie do generowania plików diagnostycznych dla serwerów Dell EMC 9. generacji i nowszych. Narzędzie SupportAssist Enterprise umożliwia zdalne i lokalne zbieranie dzienników. Zbiory te można wysyłać ręcznie do wsparcia technicznego Dell EMC. Ponadto, jeśli urządzenie jest objęte ważną gwarancją i narzędzie SupportAssist Enterprise zostało odpowiednio skonfigurowane, zbiory będą automatycznie przesyłane do serwerów firmy Dell, a zgłoszenia otwierane.

W przypadku starszych urządzeń PowerEdge do 10. generacji, nieobsługiwanych przez narzędzie SAE, dostępne jest wycofane narzędzie Dell System E-Support Tool (DSET) 2.2 dla systemów Windows i Linux.

 


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Identyfikator artykułu: SLN299049

Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2018 18:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.