Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracji w punktach dostępowych W-IAP Dell PowerConnect

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracji w punktach dostępowych W-IAP Dell PowerConnect


W tym artykule opisano tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracji w punktach dostępowych W-IAP Dell PowerConnect.


Spis treści

 1. Wyświetlanie bieżącej konfiguracji

 2. Tworzenie kopii zapasowej danych konfiguracji

 3. Przywracanie konfiguracji


1. Wyświetlanie bieżącej konfiguracji

Aby wyświetlić bieżące ustawienia konfiguracji:

 • W obszarze Instant UI (Szybki interfejs) przejdź do pozycji Maintenance / Configuration / Current Configuration (Konserwacja / Konfiguracja / Bieżąca konfiguracja).

 • W polu CLI wpisz następujące polecenie w wierszu poleceń:
  (IAP)# show running-config


2. Tworzenie kopii zapasowej danych konfiguracji

Aby utworzyć kopię zapasową danych konfiguracji:

 1. Przejdź do pozycji Maintenance / Configuration (Konserwacja / Konfiguracja).

 2. Kliknij kolejno pozycje Backup (Kopia zapasowa) i Configuration (Konfiguracja).

 3. Kliknij Continue (Kontynuuj), aby potwierdzić kopię zapasową.  W lokalnym systemie plików zostanie zapisany plik instant.cfg zawierający dane konfiguracji punktu dostępowego IAP.

 4. Użyj tego polecenia, aby zapisać kopię zapasową pliku konfiguracyjnego na serwerze TFTP o adresie IP 10.0.0.1.
  (Instant AP)# copy config tftp 10.0.0.1 filename.cfg

Polecenie to zostało wprowadzone w punktach dostępowych Dell Networking W-Series Instant w wersji 6.2.1.0-3.3.

3. Przywracanie konfiguracji

Aby przywrócić konfigurację:

 1. Przejdź do pozycji Maintenance / Configuration (Konserwacja / Konfiguracja).

 2. Kliknij Restore Configuration (Przywróć konfigurację).  Kliknij Browse (Przeglądaj), aby przejść do lokalnego systemu i wybrać plik konfiguracji.

 3. Kliknij Restore now (Przywróć teraz).

 4. Kliknij Restore Configuration (Przywróć konfigurację), aby potwierdzić przywracanie.  Konfiguracja zostanie przywrócona, a punkt dostępowy IAP uruchomi się ponownie w celu załadowania nowej konfiguracji.

 5. Użyj tego polecenia, aby przywrócić plik konfiguracyjny za pośrednictwem wiersza poleceń z serwera TFTP o adresie IP 10.0.0.1:
  (Instant AP)# copy tftp 10.0.0.1 filename.cfg system config


Identyfikator artykułu: HOW10607

Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 11:04


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.