Domowa sieć bezprzewodowa w systemie Windows XP

Domowa sieć bezprzewodowa w systemie Windows XP


Spis treści:

 1. Sieci bezprzewodowe: Często zadawane pytania
 2. Tworzenie sieci bezprzewodowej
 3. Wyświetlanie i nawiązywanie połączenia z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi
 4. Jak sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej
 5. Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego w systemie Windows XP
 6. Jak sprawdzić klucz sieci bezprzewodowej
 7. Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej
 8. Rozwiązywanie problemów związanych z odnajdywaniem sieci bezprzewodowych
 9. Przeglądarka nie może wyświetlić strony internetowej
 10. Konfiguracja udostępniania plików i drukarek
 11. Problemy z udostępnianiem plików i drukarek
 12. Jak pobrać i zainstalować sterownik 
 13. Określanie podzespołów znajdujących się w komputerze
 14. Problemy i często zadawane pytania dotyczące zapory połączenia internetowego
 15. Bezprzewodowa karta sieciowa nadal nie może znaleźć żadnych sieci ani nawiązać połączenia
 16. zmiana nazwy sieci bezprzewodowej

Poniższy artykuł zawiera łącza do innych artykułów dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowych i rozwiązywania problemów w środowisku systemu Windows XP.


Zagadnienie 1. Sieci bezprzewodowe: Często zadawane pytania

Poniższy artykuł zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co to jest sieć bezprzewodowa?
 • Jakie są różne typy technologii sieci bezprzewodowych?
 • Jakich rozwiązań sprzętowych wymaga komputer, aby można było go podłączyć do sieci bezprzewodowej?
 • Co to jest nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)?
 • Co to jest klucz zabezpieczeń sieci bezprzewodowej?
 • Jak utworzyć klucz zabezpieczeń sieci bezprzewodowej?
 

Sieci bezprzewodowe: Często zadawane pytania

Powrót do góry


Zagadnienie 2. Tworzenie sieci bezprzewodowej

Poniższy artykuł zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki sprzęt i usługi są potrzebne do skonfigurowania sieci bezprzewodowej?
 • Jak skonfigurować sprzęt sieci bezprzewodowej?
 • Informacje na temat zabezpieczania sieci bezprzewodowej można znaleźć w sekcji Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej.
 

Tworzenie sieci bezprzewodowej

Powrót do góry


Zagadnienie 3. Wyświetlanie i nawiązywanie połączenia z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi

W tym artykule zawarto wskazówki, jak połączyć się z własną siecią bezprzewodową

Uwaga: w trakcie tego procesu możesz potrzebować nazwy lub klucza sieci bezprzewodowej. Pomoc znajdziesz w sekcjach Jak sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej i Jak sprawdzić klucz sieci bezprzewodowej.

Wyświetlanie i nawiązywanie połączenia z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi

Powrót do góry


Zagadnienie 4. Jak sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej

Najprostszym sposobem sprawdzenia nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawienie obok siebie routera bezprzewodowego i komputera (w odległości 30–90 cm).

Wykonaj jedno z następujących zadań, wykonując opisane poniżej czynności:

 • Jeśli masz notebooka, ustaw go obok routera bezprzewodowego i wykonaj poniższe polecenia.

 • W przypadku komputera stacjonarnego, który został już podłączony przy użyciu kabla sieciowego zapoznaj się z sekcją Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego w systemie Windows XP i wykonaj zawarte w niej instrukcje. W przeciwnym razie może zajść konieczność przeniesienia routera bezprzewodowego w pobliże tego komputera (nie ma potrzeby przenoszenia ani wyłączania modemu szerokopasmowego, bo przy tych czynnościach dostęp internetowy jest niepotrzebny, ale inne komputery, które są połączone z tym routerem bezprzewodowym, nie będą mogły w czasie ich trwania korzystać z Internetu). Upewnij się, że przeniesiony router jest włączony, i wykonaj poniższe polecenia.
  Uwaga: po znalezieniu nazwy sieci bezprzewodowej trzeba przenieść router bezprzewodowy z powrotem w jego pierwotne położenie i ponownie podłączyć go do modemu szerokopasmowego.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  • W przypadku używania klasycznego menu Start kliknij polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania.
   

 2. Jeśli dostępne, kliknij polecenie Przełącz do widoku klasycznego w lewym górnym rogu ekranu.
   

 3. Kliknij dwukrotnie opcję Połączenia sieciowe.
   

 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej.
  Uwaga: zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Został wyświetlony komunikat, że system Windows nie może skonfigurować tego połączenia bezprzewodowego, jeśli komunikat ten został wyświetlony i postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami, aby umożliwić systemowi Windows sterowanie kartą sieci bezprzewodowej.
   

 5. Kliknij polecenie Odśwież listę sieci w prawym górnym rogu, a następnie kliknij ponownie podczas odświeżania ekranu.
   

 6. Zanotuj nazwę sieci bezprzewodowej o najmocniejszym sygnale — dokładnie tak, jak jest wyświetlana.
  Uwaga: siła sygnału odpowiada liczbie zielonych pasków. Poszukaj na liście pozycji oznaczonej pięcioma zielonymi kreskami (znalezienie jej może wymagać przewinięcia w górę lub w dół). W przypadku braku pozycji oznaczonej 5 zielonymi paskami, zapoznaj się z sekcją Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego w systemie Windows XP i postępuj zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami.

Powrót do góry


Zagadnienie 5. Pozyskiwanie nazwy sieci bezprzewodowej bezpośrednio z routera bezprzewodowego w systemie Windows XP

W celu prawidłowego wykonania tej czynności, jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

Uwaga: więcej informacji na temat umiejscowienia portu sieci LAN w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika.
 
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  • W przypadku używania klasycznego menu Start kliknij polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania.
   

 2. Jeśli dostępne, kliknij polecenie Przełącz do widoku klasycznego w lewym górnym rogu ekranu.
   

 3. Kliknij dwukrotnie opcję Połączenia sieciowe.
   

 4. Zależnie od sposobu łączenia się komputera z routerem bezprzewodowym kliknij dwukrotnie odpowiednią pozycję połączenia lokalnego.
   

 5. Kliknij kartę Obsługa.
   

 6. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji Brama domyślna.
   

 7. Otwórz przeglądarkę internetową.
   

 8. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej.
   

 9. Zaloguj się w routerze. Tabela 1 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.
   
  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys
  należy pozostawić puste
  admin
  D-Link
  admin
  należy pozostawić puste
  Netgear
  admin
  hasło
  2Wire
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin
  Brak
  należy pozostawić puste
  Apple
  Należy użyć narzędzia AirPort
   
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabela 1: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

  Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) na stronie o nazwie Wireless (Łączność bezprzewodowa). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w Tabeli 1).

  Nie zapomnij bardzo dokładnie zanotować nazwy sieci bezprzewodowej.

  Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 1).
   
  Jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 1).

  Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:
   
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
   • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Trzeba będzie wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
   • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie będzie mógł korzystać z Internetu.
   • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 1).
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
   • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 1).

Powrót do góry


Zagadnienie 6. Jak sprawdzić klucz sieci bezprzewodowej

Routery bezprzewodowe 2Wire dostarczane przez firmę AT&T posiadają umieszczony na spodzie obudowy 10-cyfrowy klucz WEP podany w nawiasach (np. [ xxxxxxxxxx ]).
 • Zanotuj 10-cyfrowy klucz dokładnie tak, jak jest widoczny.

W celu prawidłowego wykonania tej czynności, jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

Uwaga: więcej informacji na temat umiejscowienia portu sieci LAN w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  • W przypadku używania klasycznego menu Start kliknij polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania.
   

 2. Jeśli dostępne, kliknij polecenie Przełącz do widoku klasycznego w lewym górnym rogu ekranu.
   

 3. Kliknij dwukrotnie opcję Połączenia sieciowe.
   

 4. Zależnie od sposobu łączenia się komputera z routerem bezprzewodowym kliknij dwukrotnie odpowiednią pozycję połączenia lokalnego.
   

 5. Kliknij kartę Obsługa.
   

 6. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji Brama domyślna.
   

 7. Otwórz przeglądarkę internetową.
   

 8. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej.
   

 9. Zaloguj się w routerze. Tabela 2 prezentuje nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.
   
  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys
  należy pozostawić puste
  admin
  D-Link
  admin
  należy pozostawić puste
  Netgear
  admin
  hasło
  2Wire
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin
  Brak
  należy pozostawić puste
  Apple
  Należy użyć narzędzia AirPort
   
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabela 2: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

  Producenci routerów bezprzewodowych najczęściej umieszczają klucz lub hasło sieci (SSID) na stronie o nazwie Wireless security (zabezpieczenia łączności bezprzewodowej). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w Tabeli 2).

  Nie zapomnij bardzo dokładnie zanotować nazwy sieci bezprzewodowej.

  Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 2).
   
  Jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 2).

  Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:
   
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
   • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Trzeba będzie wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
   • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie będzie mógł korzystać z Internetu.
   • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 2).
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
   • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 2).

Powrót do góry


Zagadnienie 7. Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej

Powrót do góry


Zagadnienie 8. Rozwiązywanie problemów związanych z odnajdywaniem sieci bezprzewodowych

W tym artykule zawarto informacje o przyczynach, które powodują, że komputer nie może odnaleźć żadnych sieci bezprzewodowych.

Rozwiązywanie problemów związanych z odnajdywaniem sieci bezprzewodowych

Powrót do góry


Zagadnienie 9. Przeglądarka nie może wyświetlić strony internetowej

Niniejszy artykuł zawiera opis czynności pozwalających rozwiązać problem, którego objawem jest wyświetlenie komunikatu „Nie można wyświetlić strony”.

Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web

Powrót do góry


Zagadnienie 10. Konfiguracja udostępniania plików i drukarek

W tym artykule zawarto wskazówki, jak skonfigurować udostępnianie plików i drukarek.

Wskazówki dotyczące udostępniania plików i drukarek

Powrót do góry


Zagadnienie 11. Problemy z udostępnianiem plików i drukarek

W tym artykule omówiono sposoby rozwiązywania problemów w przypadku, gdy nie działa udostępnianie plików i drukarek.

Problemy z udostępnianiem plików i drukarek

Powrót do góry


Zagadnienie 12. Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik bezprzewodowej karty sieciowej firmy Dell.

W tym artykule zawarto wskazówki, jak pobrać sterowniki do bezprzewodowej karty sieciowej zainstalowanej w komputerze.

Jak pobrać i zainstalować sterownik

Powrót do góry


Zagadnienie 13. Jak stwierdzić, która bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana w komputerze Dell

W tym artykule zawarto wskazówki, jak zidentyfikować bezprzewodową kartę sieciową zainstalowaną w komputerze.

Określanie podzespołów znajdujących się w komputerze Dell

Powrót do góry


Zagadnienie 14. Problemy i często zadawane pytania dotyczące zapory połączenia internetowego

W tym artykule zawarto informacje na temat zapory systemu Windows.

Zapory internetowe mogą uniemożliwiać przeglądanie i udostępnianie plików

Powrót do góry


Zagadnienie 15. Bezprzewodowa karta sieciowa nadal nie może znaleźć żadnych sieci ani nawiązać połączenia

Jeśli po wykonaniu zalecanych czynności, które opisano powyżej, komputer nadal nie może znaleźć żadnych sieci ani nawiązać połączenia, kliknij poniższe łącze.

Bezprzewodowa karta sieciowa nadal nie może znaleźć żadnych sieci ani nawiązać połączenia

Powrót do góry


Zagadnienie 16. zmiana nazwy sieci bezprzewodowej

W celu prawidłowego wykonania tej czynności, jeden z portów sieci LAN znajdujących się z tyłu routera bezprzewodowego musi być połączony kablem sieciowym z portem sieci LAN w komputerze.

Uwaga: więcej informacji na temat umiejscowienia portu sieci LAN w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika.
 1. Kliknij przycisk Start (znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu komputera).
   

 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
  • W przypadku używania klasycznego menu Start, kliknij kolejno polecenia Ustawienia i Panel sterowania, a następnie opcję Wygląd klasyczny.
   

 3. Kliknij polecenie Połączenie lokalne po prawej stronie okna.
   

 4. Kliknij przycisk Szczegóły.
   

 5. Znajdź i zanotuj adres IP znajdujący się po prawej stronie pozycji IPv4 Brama domyślna.
   

 6. Otwórz przeglądarkę internetową.
   

 7. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://[Adres_IP_bramy_domyślnej], gdzie [Adres_IP_bramy_domyślnej] odpowiada adresowi IP bramy domyślnej IPv4.
   

 8. Zaloguj się w routerze. (Tabela 3) zawiera nazwy użytkownika i hasła do najczęściej spotykanych routerów.
   
  Producent Nazwa użytkownika Hasło
  Linksys
  należy pozostawić puste
  admin
  D-Link
  admin
  należy pozostawić puste
  Netgear
  admin
  hasło
  2Wire
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Brak (możliwość zdefiniowania).
  Belkin
  Brak
  należy pozostawić puste
  Apple
  Należy użyć narzędzia AirPort
   
  SMC
  Admin
  smcadmin
  Tabela 3: Nazwy użytkownika i hasła w najczęściej spotykanych routerach bezprzewodowych

  Strona, na której można wprowadzić klucz sieci bezprzewodowej, zazwyczaj nosi nazwę Wireless Security (Zabezpieczenia łączności bezprzewodowej), a strona pozwalająca zmienić nazwę sieci bezprzewodowej — nazwę Wireless (Łączność bezprzewodowa). Sposób dotarcia do tej strony może być różny (sprawdź w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem — łącza podano w Tabeli 4).

  Nie zapomnij bardzo dokładnie zanotować nazwy sieci bezprzewodowej.

  Jeśli domyślna nazwa użytkownika i hasło nie działają, oznacza to, że albo ktoś zmienił ustawienia domyślne, albo dany model routera wymaga podania unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Spytaj osoby, które mogły konfigurować router bezprzewodowy, o hasło i nazwę użytkownika. Sprawdź także w dokumentacji routera bezprzewodowego lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 4).
   
  Jeśli wszystkie próby zalogowania się do routera bezprzewodowego zawiodą, będzie konieczne przywrócenie ustawień domyślnych tego urządzenia (takich, jakie były bezpośrednio po rozpakowaniu routera). Aby dowiedzieć się, jak zresetować router bezprzewodowy, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem (łącza podano w Tabeli 4).

  Przed zresetowaniem routera bezprzewodowego zapamiętaj:
   
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem łącza DSL (telefonicznego):
   • Skontaktuj się z usługodawcą internetowym (ISP) i poproś o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwalają łączyć się z Internetem. Trzeba będzie wprowadzić te dane z powrotem do routera bezprzewodowego.
   • Do momentu ponownego wprowadzenia danych uzyskanych od ISP żaden inny komputer podłączony do Twojej sieci nie będzie mógł korzystać z Internetu.
   • Aby przywrócić dostęp do Internetu, po dokonaniu tej czynności należy ponownie skonfigurować router i komputery korzystające z sieci bezprzewodowej (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 4).
  • Jeśli korzystasz z Internetu za pośrednictwem TV kablowej:
   • Komputery korzystające z sieci bezprzewodowej i podłączone do Twojego routera nie będą mogły korzystać z Internetu, dopóki nie zmienisz konfiguracji routera oraz tych komputerów (aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację routera, skorzystaj z jego dokumentacji lub skontaktuj się z jego producentem; łącza podano w Tabeli 4).

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN135572

Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2018 05:59


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.