Korzystanie z laptopa Inspiron 3721 i rozwiązywanie problemów

Korzystanie z laptopa Inspiron 3721 i rozwiązywanie problemówW tym artykule znajdują się informacje dotyczące obsługi komputera Inspiron 3721/17 i rozwiązywania problemów z nim związanych.

Spis treści:

 1. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu
 2. Komputer nie reaguje na polecenia
 3. System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran
 4. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów
 5. Rozwiązywanie problemów z czarnym, pustym lub słabo widocznym ekranem notebooka
 6. Inspiron 3721/17 — dane techniczne
 7. Umiejscowienie portów
 8. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych
 9. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów
 10. W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell
 11. Włączanie i wyłączanie panelu dotykowego za pomocą klawisza skrótu
 12. Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie
 13. Nierozpoznany element komputera
 14. Inspiron 3721/17 — sterowniki
 15. Centrum pomocy technicznej systemu Windows 8 firmy Dell

Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której komputer nie uruchamia się wcale lub uruchamia się (kontrolki świecą, wentylatory obracają się), ale nie wyświetla obrazu, należy nasłuchiwać serii sygnałów dźwiękowych emitowanych podczas uruchamiania.

Gdy usłyszysz kody dźwiękowe, sprawdź ich znaczenie (Tabela 1), by ułatwić sobie rozwiązanie problemów z komputerem.

Sygnały dźwiękowe Opis Możliwa przyczyna
1 Test sumy kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS w toku lub błąd pamięci Awaria płyty systemowej, obejmuje awarię systemu BIOS lub błędy pamięci ROM.
2 Nie wykryto pamięci (RAM) Awaria pamięci lub gniazda pamięci
3
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/zegara)
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
Awaria płyty systemowej
4 Błąd odczytu/zapisu pamięci Awaria pamięci.
5 Awaria zasilania zegara czasu rzeczywistego (RTC) Błąd baterii CMOS
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Awaria podzespołu obrazu
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU Awaria procesora
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD
Tabela 1: Powtarzalne kody dźwiękowe

Jeśli nie słychać kodów dźwiękowych, wykonaj następujące czynności:
 1. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 2. Odłącz zasilacz od komputera, a następnie od gniazdka zasilającego.
 3. Wyjmij baterię. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyjmowania tego elementu, otwórz stronę Inspiron 3721/17 — internetowa instrukcja obsługi i kliknij opcję Owner's Manual (Podręcznik użytkownika).
 4. Naciśnij przycisk zasilania na 15 sekund, aby rozładować kondensatory.
 5. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 6. Podłącz zasilacz do komputera i do sprawnego gniazdka zasilającego.
 7. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 8. Wyłącz komputer i włóż baterię z powrotem do niego.
 9. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Sprawdź baterię.
 10. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.
Powrót do góry

Komputer nie reaguje na polecenia

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer wyłączy się.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 4. Pobieranie i instalowanie oprogramowania SupportAssist Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 5. Wykonaj konserwację komputera. Więcej informacji znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows.
 6. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer przestaje reagować.
Powrót do góry

System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran

To łącze prowadzi do artykułu Bazy wiedzy Dell System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran.

Powrót do góry

Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów

Uwaga: Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu jest użycie narzędzia szybkiego testu diagnostyki internetowej. Usunie ono problem automatycznie lub poprowadzi użytkownika przez procedurę rozwiązywania problemu. Jeśli diagnostyka rozpozna awarię części, w zależności od wadliwej części, natychmiast uruchomimy procedurę bezpłatnej, gwarancyjnej wymiany części.

Firma Dell udostępnia kilka opcji konserwacji i diagnostyki komputera:

 • Szybki test Dell PC Diagnostics umożliwia wykrycie najczęstszych problemów.

 • Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, dostarcza aktualizacje systemu, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia, dzięki czemu rozwiązywanie problemów i zapobieganie im jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji, na przykład o uzyskiwaniu i instalowaniu oprogramowania SupportAssist, można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

 • Gdy komputer nie może uzyskać dostępu do Internetu, można uruchomić wbudowaną diagnostykę. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy Dell Uruchamianie wbudowanej diagnostyki komputera (ePSA).
Powrót do góry

Rozwiązywanie problemów z pustym lub czarnym

Rozwiązywanie problemów z czarnym, pustym lub słabo widocznym ekranem notebooka

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z ekranem LCD notebooka znajdują się w artykule Bazy wiedzy Dell Rozwiązywanie problemów z pustym, czarnym lub słabo widocznym ekranem notebooka.

Powrót do góry

Inspiron 3721/17 — dane techniczne

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych technicznych komputera Inspiron 3721, przejdź do strony Inspiron 3721/17 — internetowa instrukcja obsługi i kliknij opcję Dane techniczne.

Powrót do góry


Umiejscowienie portów

Aby uzyskać więcej informacji na temat położenia portów, przejdź do strony Inspiron 3721/17 — internetowa instrukcja obsługi i kliknij opcję Dane techniczne.

Powrót do góry


Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych

Opcja 1:
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz <F2>, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie konfiguracji systemu naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby przejść do menu Exit (Zakończ).
 4. Naciskaj klawisz <strzałka w dół>, aby zaznaczyć pozycję Load Setup Defaults (Załadować domyślne ustawienia konfiguracji), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
 5. Naciśnij klawisz <Enter> w odpowiedzi Yes (Tak) w opcji Restore Defaults (Przywrócić ustawienia domyślne) i uruchom komputer ponownie.
Opcja 2:
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz <F2>, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie konfiguracji systemu naciśnij klawisz <F9>.
 4. Naciśnij klawisz <Enter> w odpowiedzi Tak w opcji Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych i uruchom komputer ponownie.
Powrót do góry

Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w witrynie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.

Powrót do góry

W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn>, a następnie naciśnij klawisz <F2>. Powtórzenie tej operacji spowoduje wyłączenie lub włączenie anteny sieci bezprzewodowej.
Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania anteny sieci bezprzewodowej komputera Dell znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Jak włączyć lub wyłączyć antenę sieci bezprzewodowej w komputerze Dell.

Powrót do góry

Włączanie i wyłączanie panelu dotykowego za pomocą klawisza skrótu

Klawisz klawiatury Czynność
Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> a następnie naciśnij klawisz <F3>.
Tabela 2: Klawisze skrótu panelu dotykowego

Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania panelu dotykowego można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Włączanie i wyłączanie panelu dotykowego za pomocą klawisza skrótu.

Powrót do góry

Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie

Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z myszą, klawiaturą lub panelem dotykowym.

Powrót do góry

Nierozpoznany element komputera

Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Powrót do góry

Inspiron 3721 — sterowniki

Więcej informacji na temat dostępnych sterowników dla komputera Inspiron 3721 znajduje się na stronie sterowników modelu Inspiron 3721.

W artykule Jak pobrać i zainstalować sterownik zawarto instrukcję pobierania sterowników dla komputera Inspiron 3721.

Powrót do góry

Centrum pomocy technicznej systemu Windows 8 firmy Dell

To łącze prowadzi do Centrum pomocy technicznej systemu Windows™ 8 firmy Dell.

Powrót do góryIdentyfikator artykułu: SLN154871

Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018 12:10


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.