Resetowanie, reset fabryczny lub ponowne instalowanie systemu Windows 7 na komputerze firmy Dell

Resetowanie, reset fabryczny lub ponowne instalowanie systemu Windows 7 na komputerze firmy DellJeśli system operacyjny nie działa prawidłowo, istnieją sposoby, aby go naprawić. Wybierz, czy system Windows 7 uruchamia się prawidłowo na komputerze, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązania swojego problemu.

Firma Dell zaleca regularne tworzenie kopii zapasowej plików i danych na zewnętrznym dysku twardym, płycie DVD/CD lub innym wymiennym nośniku pamięci masowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Microsoft Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych komputera.


Punkt przywracania systemu umożliwia przywrócenie stanu komputera do czasu, gdy działał prawidłowo, bez utraty dokumentów i innych plików osobistych.
Uwaga: utracisz wszelkie programy zainstalowane po utworzeniu tego punktu – będzie trzeba zainstalować je ponownie.

Obejrzyj ten film lub wykonaj następujące czynności.

My Dell in 99 seconds: System restore from inside Windows 7 (1:47) (tylko w jęz. angielskim)

 1. Normalnie uruchom komputer.
   
 2. Otwórz Panel sterowania, klikając Start, a następnie Panel sterowania.
   
 3. Kliknij opcję System i bezpieczeństwo, a następnie kliknij System.
   
 4. Na stronie głównej Panelu sterowania kliknij lub dotknij opcji Ochrona systemu.
  Uwaga: może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika. Jeśli tak się stanie, kliknij przycisk Tak.
   
 5. Kliknij opcję Przywracanie systemu.
   
 6. Domyślnie wybrana jest opcjaZalecane przywracanie. Ten punkt przywracania jest najnowszy i najlepiej zacząć właśnie od niego.
   
 7. Aby wybrać inny punkt przywracania, kliknij Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij Dalej i wybrany punkt.
   
 8. Kliknij przycisk Dalej, a następnie Zakończ, aby potwierdzić wybór.
   
 9. W celu rozpoczęcia procesu przywracania kliknij Tak.
   
 10. Po zakończonym procesie przywracania komputer uruchomi się ponownie.
   
Uwagi
 • Jeśli przywrócenie najbardziej aktualnego punktu przywracania nie rozwiąże problemu lub się nie powiedzie, wybierz następny najnowszy punkt przywracania.
 • Jeżeli żaden punkt przywracania nie pozwala rozwiązać problemów, próba użycia każdego z nich kończy się niepowodzeniem lub na liście nie ma żadnego punktu przywracania, zapoznaj się z kartą Korzystanie z wbudowanej partycji przywracania obrazu fabrycznego Dell w sekcji System Windows 7 nie uruchamia się prawidłowo lub w ogóle, ponieważ potrzeba wykonać inne czynności.

Jeśli system Windows 7 nie uruchomia się prawidłowo lub w ogóle, są trzy sposoby przywrócenia systemu operacyjnego na komputerze pozwalające rozwiązać takie problemy, jak infekcje, błędy, awarie lub służące do usunięcia danych osobowych z komputera. Sposoby te zostały uporządkowane od lewej do prawej w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego.

Uwaga: jeżeli dysk twardy został wymieniony, instrukcje można znaleźć w zakładce Ręczna ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows 7.

 

Punkt przywracania systemu umożliwia przywrócenie stanu komputera do czasu, gdy działał prawidłowo, bez utraty dokumentów i innych plików osobistych.

Uwaga: utracisz wszelkie programy zainstalowane po utworzeniu tego punktu – będzie trzeba zainstalować je ponownie.

Użyj tej metody, jeśli możesz przejść do pulpitu swojego komputera.

Obejrzyj ten film lub wykonaj następujące czynności.

My Dell in 99 seconds: System restore from outside Windows 7 (01:46) (tylko w języku angielskim)

 1. Uruchom ponownie komputer.
   
 2. Podczas ponownego uruchamiania komputera co sekundę naciskaj klawisz F8 aż pojawi się ekran z logo Dell, aby otworzyć menu Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu).
  Uwaga: jeśli menu Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu) nie zostanie wyświetlone po pojawieniu się ekranu logowania do systemu Windows, uruchom komputer ponownie i ponów próbę. Jeżeli ekran Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu) nie zostanie wyświetlony po kilku próbach, przejdź do zakładki Ręczna ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows 7, ponieważ system operacyjny może być zbyt uszkodzony, aby pozwolić na użycie tego procesu.
   
 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Repair your computer (Napraw komputer) i naciśnij klawisz Enter.
   
 4. Wybierz ustawienia językowe i kliknij przycisk Next (Dalej).
   
 5. Zaloguj się do systemu jako administrator i kliknij OK.
   
 6. Kliknij Przywracanie systemu i kliknij Dalej.
   
 7. Domyślnie wybrany jest najbardziej aktualny punkt przywracania i najlepiej zacząć właśnie od niego.
   
 8. Aby wybrać inny punkt przywracania, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania , a następnie kliknij wybrany punkt.
   
 9. Kliknij przycisk Dalej, a następnie Zakończ, aby potwierdzić wybór.
   
 10. W celu rozpoczęcia procesu przywracania kliknij Tak.
   
 11. Po zakończeniu procesu przywracania kliknij opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer.
   
Uwagi
 • Jeśli przywrócenie najbardziej aktualnego punktu przywracania nie rozwiąże problemu lub się nie powiedzie, wybierz następny najnowszy punkt przywracania.
 • Jeżeli żaden punkt przywracania nie pozwala rozwiązać problemów, próba użycia każdego z nich kończy się niepowodzeniem lub na liście nie ma żadnego punktu przywracania, zapoznaj się z zakładką Korzystanie z wbudowanej partycji przywracania obrazu fabrycznego Dell, ponieważ potrzeba wykonać inne czynności.

 

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby przeprowadzić ponowną instalację systemu operacyjnego z wykorzystaniem partycji przywracania obrazu fabrycznego Dell, aby doprowadzić komputer do fabrycznego stanu.

Uwagi

 

Ostrzeżenie: Przywrócenie fabrycznych ustawień komputera spowoduje usunięcie z niego wszystkich plików i programów z wyjątkiem tych, z którymi został dostarczony. Jeśli nie zrobisz kopii zapasowej, utracisz wszystkie osobiste pliki, w tym zdjęcia, wiadomości e-mail i programy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Microsoft Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych komputera.

 1. Utwórz kopie zapasowe ważnych plików i danych zgodnie z powyższym opisem.
   
 2. Wyłącz komputer.
   
 3. Odłącz wszystkie urządzenia z wyjątkiem monitora, klawiatury i myszy. Dotyczy to m.in.:
  • skanera
  • drukarki
  • kabli sieciowych lub kabli modemu
  • telefonu komórkowego i tabletu
  • Dysk flash USB lub inny dysk zewnętrzny
   Uwaga: jeśli używasz stacji dokującej, odłącz od niej komputer.
   
 4. Włącz komputer.
   
 5. Podczas ponownego uruchamiania komputera co sekundę naciskaj klawisz F8 aż pojawi się ekran z logo Dell, aby otworzyć menu Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu).
  Uwaga: jeżeli ekran Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu) nie pojawi się, wyłącz komputer i spróbuj ponownie (w tym celu konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 15 sekund, aby wyłączyć komputer). Jeżeli ekran Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu) nie zostanie wyświetlony po kilku próbach, przejdź do zakładki Ręczna ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows 7, ponieważ system operacyjny może być zbyt uszkodzony, aby pozwolić na użycie tego procesu
   
 6. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Repair your computer (Napraw komputer) i naciśnij klawisz Enter.
   
 7. W menu Opcje przywracania systemu wybierz układ klawiatury i kliknij przycisk Dalej.
   
 8. Na następnym ekranie możesz zalogować się jako użytkownik lokalny lub jako Administrator.
  Uwaga: Użyj menu rozwijanego na prawo od pozycji Nazwa użytkownika: w celu wybrania konta użytkownika lokalnego lub Administratora i wprowadź hasło do wybranego konta. Jeśli nie ustawiono hasła do konta użytkownika lokalnego, zostaw puste pole i kliknij przycisk OK.
   
 9. W przypadku niektórych konfiguracji komputera konieczne może być wybranie najpierw pozycji Dell Factory Tools, a dopiero po tym funkcji Dell Factory Image Restore.
   
 10. Kliknij Dalej, aby otworzyć menu potwierdzenia usunięcia danych.
   
 11. Zaznacz opcję Tak, wykonaj formatowanie dysku twardego i przywróć oprogramowanie systemu do stanu fabrycznego i kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga: rozpocznie się proces przywracania, który może zająć trochę czasu. Po przywróceniu systemu operacyjnego i aplikacji do stanu fabrycznego zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
   
 12. Po zakończeniu operacji przywracania kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić komputer ponownie.
   
 13. Przywróć z kopii zapasowej wszystkie potrzebne pliki i programy.
   

 

Zapoznaj się z zakładkami Warto rozważyć i Czego potrzebujesz przed przejściem do zakładki Jak ręcznie zainstalować ponownie system Windows 7.

 

 

 

Procedura ręcznej instalacji systemu Windows 7:

 1. Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych
 2. Odłączenie od komputera niepotrzebnych urządzeń.
 3. Ponownie zainstaluj system Windows 7
 4. Instalacja sterowników firmy Dell.
 5. Podłączanie komputera do Internetu lub sieci
 6. Instalacja krytycznych i zalecanych aktualizacji systemu Windows
 7. Ponowna instalacja aplikacji
 8. Ponowna instalacja sprzętu i sterowników innych producentów
 9. Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.

1. Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych

Firma Dell zaleca regularne tworzenie kopii zapasowej plików i danych na zewnętrznym dysku twardym, płycie DVD/CD lub innym wymiennym nośniku pamięci masowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Microsoft Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych komputera.


2. Odłącz niepotrzebne urządzenia od komputera.

Pozostaw tylko monitor, klawiaturę i mysz, odłączając wszystkie urządzenia zewnętrzne, które nie są niezbędne:

 • skaner
 • drukarka
 • kabel sieciowy lub kabel modemu
 • telefon komórkowy
 • Dysk flash USB lub inny dysk zewnętrzny
  Uwaga: jeśli używasz stacji dokującej, odłącz od niej komputer.

3. Ponownie zainstaluj system Windows 7

 

 1. Aby uruchomić instalację systemu Windows z płyty, włóż ją do napędu DVD.
   
 2. Uruchom ponownie komputer.
   
 3. Naciśnij dowolny klawisz, kiedy pojawi się komunikat Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić z dysku CD lub DVD.
  Jeśli płyta nie uruchomi się, naciśnij przycisk zasilania w komputerze i zaczekaj na pojawienie się logo firmy Dell. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12, aby załadować menu startowe. Jeśli nie uda ci się załadować tego menu, ponownie zrestartuj komputer, a gdy pojawi się logo firmy Dell, cyklicznie naciskaj klawisz F12. Po wejściu do menu startowego wybierz pozycję CD/DVD drive (Napęd CD/DVD), która może też czasami figurować na liście jako „CD-Rom” lub „CD/DVD/CD-RW”, i naciśnij Enter.
   
 4. Po uruchomieniu instalatora systemu Windows 7 potwierdź, że ustawienia w polach języka, czasu, waluty i metody wprowadzania są prawidłowe.
   
 5. Kliknij Zainstaluj teraz w oknie instalacji Windows 7.
   
 6. Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij Akceptuję postanowienia licencyjne.
   
 7. W oknie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij Niestandardowa (zaawansowane).
   
 8. Upewnij się, że w oknie Gdzie chcesz zainstalować system Windows jako partycja podstawowa jest wybrany największy dysk wewnętrzny i kliknij przyciskDalej. Jeśli jako rozmiar wolnego miejsca na partycji podstawowej będzie podane 0 GB, wybierz opcję Nieprzydzielone miejsce i kliknij Dalej.
   
 9. Komputer uruchomi się ponownie.
   
 10. Spersonalizuj system Windows 7 i dostosowuj go do swoich potrzeb, postępując zgodnie z instrukcjami na kolejnych ekranach.
   
 11. Gdy ukaże się ekran Pulpit, możesz przejść do kolejnego kroku.
   

4. Instalacja sterowników firmy Dell.

 1. Włóż dysk Dell Resource CD/DVD, który został dostarczony w zestawie z komputerem lub przejdź do strony pomocy technicznej firmy Dell i wprowadź kod Service Tag lub wybierz posiadany produkt, aby wyświetlić listę sterowników do posiadanego komputera.
  Uwagi

5. Podłączanie komputera do Internetu lub sieci.

Podłącz przewody modemu lub kable sieciowe odłączone w kroku 2.

 • Jeśli komputer łączy się z Internetem przez modem lub router, wykonaj instrukcje dostarczone z routerem.
 • Jeśli komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz okno Połącz z siecią, klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej) w obszarze powiadomień.
    
  2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej z najsilniejszym sygnałem, a następnie dotknij lub kliknij przycisk Połącz.
   Uwaga: siła sygnału odpowiada liczbie zielonych pasków. Znajdź sieć, której siła sygnału ma najwięcej zielonych słupków (konieczne może być przewinięcie listy w górę lub w dół).
    
  3. Jeśli będzie taka potrzeba, wpisz klucz zabezpieczeń sieci i kliknij Dalej.
   Uwaga: dodatkowe informacje o konfiguracji i rozwiązywaniu problemów można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Domowa sieć bezprzewodowa w systemie Windows 7

6. Instalacja krytycznych i zalecanych aktualizacji systemu Windows

Gdy nawiążesz połączenie z Internetem:

 1. Kliknij przyciskStart i wybierz Wszystkie programy. Następnie kliknij Windows Update.
   
 2. Kliknij Sprawdź dostępne aktualizacje.
   
 3. Zainstaluj wszelkie dostępne krytyczne lub zalecane aktualizacje, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
   

7. Ponowna instalacja aplikacji

Aby ponownie zainstalować aplikacje, należy włożyć płytę z każdą z nich do napędu CD/DVD i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie. Jeśli jest to możliwe, można również zainstalować poszczególne programy ponownie, pobierając je z witryny internetowej producenta.


8. Ponowna instalacja sprzętu i sterowników innych producentów

Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do każdego urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego, które zostało dodane do komputera Dell po zakupie. Znajdziesz tam instrukcje dotyczące ponownego instalowania. Część urządzeń wymaga, aby przed podłączeniem ich do komputera zainstalować powiązane z nimi oprogramowanie.


9. Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania kopii zapasowych, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Microsoft Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych komputera.

Uwaga: zapoznaj się z sekcją Przywracanie.

 

 

Film (jęz. ang.) – Jak zainstalować system Windows 7 z dysku?

Film wideo (tylko w języku angielskim) — brak wymaganego sterownika urządzenia CD/DVD podczas instalacji systemu Windows 7
Identyfikator artykułu: SLN291879

Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2018 10:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.