Wskaźniki diagnostyczne i baterii (notebooki i tablety Latitude)

Wskaźniki diagnostyczne i baterii (notebooki i tablety Latitude)W niniejszym artykule opisano kody diagnostyczne diod LED dla notebooków i komputerów przenośnych. Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje dla poszczególnych modeli — należy wybrać właściwą dla używanego komputera, aby wyświetlić zawarte w niej informacje.


 

Spis treści:

 1. Bateria w komputerach serii E
 2. Diody diagnostyczne w komputerach serii E
 3. Bateria w komputerach serii D
 4. Diody diagnostyczne w komputerach serii D
 5. Tablety

 


Komputery przenośne firmy Dell mają wbudowane różne wizualne i dźwiękowe narzędzia diagnostyczne, które ułatwiają określanie wadliwych podzespołów powodujących określone objawy. Większość objawów dotyczy braku możliwości uruchomienia systemu Windows i wyświetlania czarnego ekranu po uruchomieniu komputera.  Różne przyczyny takiego stanu rzeczy można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z brakiem zasilania, brakiem autotestu, brakiem możliwości uruchomienia komputera czy brakiem obrazu, który jest dodatkiem do poniższych informacji i rozwiązań.
 
 
Uwaga: Niektóre notebooki wykorzystują sekwencję sygnałów dźwiękowych, które wskazują możliwe awarie podzespołów. Przejrzyj tabelę Kody dźwiękowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rozpoznawania kodów dźwiękowych komputera i ich przyczyn.
 

Stan baterii:
Diody LED

Lampka zasilania/baterii – zmienia kolor na biały lub bursztynowy, informując o stanie zasilania oraz poziomie naładowania baterii. Patrz tabele poniżej.

Opis lampek LED
 1 
Lampka zasilania
 2 
Lampka dysku twardego
 3 
Lampka stanu baterii
 4 
Lampka sieci Wi-Fi

Stan lampki baterii:

Stan baterii Zachowanie diody LED Kolejne kroki

Do komputera przenośnego podłączono nieuwierzytelniony lub nieobsługiwany zasilacz prądu zmiennego producenta innego niż firma Dell.

Migające naprzemiennie lampki bursztynowa i biała.

Spróbuj odłączyć i podłączyć zasilacz prądu zmiennego lub sprawdź „znany dobry” zasilacz — jeśli awaria jest związana z zasilaczem, może on wymagać wymiany.

Tymczasowa awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego.

Migająca naprzemiennie bursztynowa lampka i stała biała lampka.

Spróbuj wyjąć i włożyć baterię. Jeśli efekt będzie taki sam, spróbuj użyć zamiennej baterii z innego komputera i sprawdź, czy awaria jest związana z baterią. Jeśli awaria jest związana z baterią, może ona wymagać wymiany. Więcej informacji na temat gwarancji na baterię można znaleźć w artykule Obsługa gwarancyjna baterii notebooka.

Całkowita awaria akumulatora przy podłączonym zasilaczu prądu zmiennego.

Ciągle migająca bursztynowa lampka.

Spróbuj zamienić baterię ze „znaną dobrą” baterią i sprawdź, czy awaria jest związana z baterią. Jeśli efekt jest taki sam, bateria wymaga wymiany. Więcej informacji na temat gwarancji na baterię można znaleźć w artykule Obsługa gwarancyjna baterii notebooka.

Akumulator w pełni doładowany przy podłączonym zasilaczu prądu przemiennego.

Lampka wyłączona.

Nie są wymagane żadne dalsze czynności.

Akumulator w trakcie doładowywania przy podłączonym zasilaczu prądu przemiennego.

Biała lampka włączona.

Nie są wymagane żadne dalsze czynności.

 

Uwaga: artykuł Jak rozwiązywać problemy z baterią i zasilaczem prądu zmiennego komputera firmy Dell? zawiera więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z baterią i wymiany baterii.

 

Jeśli notebook jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka zasilania/baterii funkcjonuje następująco:

Stan zasilania Stan ładowania Zachowanie diody LED

Włączone

Dowolny (0-100%)

Biała, stale zapalona

Standby (Tryb gotowości)

Dowolny (0-100%)

Biała, migająca powoli (jasność stopniowo rosnąca/malejąca)

Wył., hibernacja

Stan naładowania > 90%

Wyłączone

Wył., hibernacja

Stan naładowania = 90%

Biała, stale zapalona

 

Jeśli notebook jest zasilany z baterii, lampka zasilania/baterii funkcjonuje następująco:

 

Stan zasilania Pozostała moc baterii Zachowanie diody LED

Włączone

Stan naładowania = 10%

Biała, stale zapalona

Włączone

Stan naładowania < 10%

Świeci na pomarańczowo

Standby (Tryb gotowości)

Stan naładowania = 10%

Biała, migająca powoli (jasność stopniowo rosnąca/malejąca)

Standby (Tryb gotowości)

Stan naładowania < 10%

Świeci na pomarańczowo

Wył., hibernacja

Dowolny (0-100%)

Wyłączone

 

Uwaga: więcej informacji na temat stanu baterii można znaleźć w artykule Przewodnik po sprawdzaniu stanu baterii notebooka.  Zapoznaj się także z artykułem Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą narzędzia diagnostycznego eSPA, aby przeprowadzać automatyczne testy na swoim urządzeniu.

Więcej informacji na temat gwarancji na baterię można znaleźć w artykule Obsługa gwarancyjna baterii notebooka.

 

 

Aktualnie dostarczane:

Trzy kontrolki LED znajdują się blisko prawej przedniej strony urządzenia, jak przedstawiono poniżej:Dioda diagnostyczna LED:

W notebookach tych kontrolki LED stanu baterii migają na bursztynowo lub biało we wzorach określonych w poniższej tabeli:

Uwaga:

Wzór migania składa się z 2 zestawów cyfr, którymi są (pierwsza grupa: miganie na bursztynowo, druga grupa: miganie na biało)

Pierwsza grupa: dioda LED miga od 1 do 9 razy, potem następuje przerwa. Odstęp między mignięciami wynosi ok. 1,5 s. (To jest kolor bursztynowy)

Druga grupa: dioda LED miga od 1 do 9 razy, potem następuje dłuższa przerwa, po której rozpoczyna się nowy cykl. Odstęp między mignięciami wynosi ok. 1,5 s. (To jest kolor biały)

Przykład nie wykryto pamięci (2,3), kontrolka LED stanu baterii miga dwa razy na bursztynowo, a następnie trzy razy na biało. Dioda LED baterii gaśnie na 3 sekundy, a następnie powtarza się następny cykl.
 

Poniższa tabela przedstawia przyczyny migania diody na bursztynowo i biało z możliwymi rozwiązaniami problemów:

Sekwencja diod LED Opis awarii Awarie
2,1 CPU Możliwa awaria procesora
2,2 Płyta główna, system BIOS Płyta główna obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM
2,3 Pamięć Nie wykryto pamięci / pamięci RAM
2,4 Pamięć Błąd pamięci / pamięci RAM
2,5 Pamięć Zainstalowano nieprawidłową pamięć
2,6 Płyta główna, chipset Błąd płyty głównej/chipsetu
2,7 LCD Awaria wyświetlacza LCD
3,1 Awaria zasilania RTC Błąd baterii CMOS
3,2 Karta graficzna / PCI Błąd karty graficznej/PCI
3,3 Odzyskiwanie systemu BIOS 1 Nie odnaleziono obrazu odzyskiwania
3,4 Odzyskiwanie systemu BIOS 2 Odnaleziono obraz odzyskiwania, ale jest on nieprawidłowy
 
Uwaga: jeżeli kod błędu nie znajduje się na liście powyżej, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell lub również zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą narzędzia diagnostycznego eSPA, aby przeprowadzać automatyczne testy na swoim urządzeniu.
 

Starsze:

Diody LED

Opis lampek LED
 1 
Lampka zasilania
 2 
Lampka dysku twardego
 3 
Lampka stanu baterii
 4 
Lampka sieci Wi-Fi

 

Oto sposób odczytywania kodów diod LED notebooka w przypadku wystąpienia błędu:

Dioda LED pamięci masowej
Dioda LED dysku twardego
Dioda LED baterii
Dioda LED baterii
Dioda LED sieci bezprzewodowej
Dioda LED sieci Wi-Fi
Opis awarii Kolejne kroki
Miganie
Światło ciągłe
Światło ciągłe
Możliwa awaria procesora. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
Światło ciągłe
Miganie
Światło ciągłe
Moduły pamięci zostały wykryte, jednak wystąpił problem. Rozwiązywanie problemów Pamięć
Miganie
Miganie
Miganie
Wystąpiła awaria płyty głównej. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
Miganie
Miganie
Światło ciągłe
Możliwa awaria karty graficznej. Rozwiązywanie problemów Grafika
Miganie
Miganie
Wyłączone
Systemowi nie udała się inicjalizacja dysku twardego LUB Systemowi nie udała się inicjalizacja Option ROM. Rozwiązywanie problemów Dysk twardy
Miganie
Wyłączone
Miganie
Podczas inicjalizacji kontrolera USB wystąpił błąd. Sprawdź, czy złącza nie są uszkodzone i odłącz urządzenia USB. Rozwiązywanie problemów Porty
Światło ciągłe
Miganie
Miganie
Nie wykryto/nie zainstalowano żadnych modułów pamięci. Rozwiązywanie problemów Pamięć
Miganie
Światło ciągłe
Miganie
Podczas inicjalizacji ekranu LCD wystąpił błąd. Rozwiązywanie problemów Grafika
Wyłączone
Miganie
Miganie
Modem uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST. Spróbuj wyjąć i włożyć lub usunąć karty modemowe.
Wyłączone
Miganie
Wyłączone
Nie powiodła się inicjalizacja pamięci lub pamięć nie jest obsługiwana. Rozwiązywanie problemów Pamięć

 

Uwaga: artykuł Jak rozwiązywać problemy z baterią i zasilaczem prądu zmiennego komputera firmy Dell? zawiera więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z baterią i wymiany baterii. Zapoznaj się również z artykułem Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą narzędzia diagnostycznego eSPA, aby przeprowadzać automatyczne testy na swoim urządzeniu.

 

Battery Status (Stan akumulatora)

 

Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka stanu akumulatora zachowuje się w następujący sposób:

 • Ciągłe światło zielone – trwa ładowanie baterii.
 • Migające światło zielone – bateria jest prawie całkowicie naładowana.

 

Jeśli komputer jest zasilany z baterii, lampka funkcjonuje następująco:

 • Wyłączone — bateria jest odpowiednio naładowana lub komputer jest wyłączony.
 • Migające światło pomarańczowe — niski poziom baterii.
 • Ciągłe światło pomarańczowe — krytycznie niski poziom baterii.

 

Uwaga: artykuł Jak rozwiązywać problemy z baterią i zasilaczem prądu zmiennego komputera firmy Dell? zawiera więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z baterią i wymiany baterii.  Zapoznaj się również z artykułem Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą narzędzia diagnostycznego eSPA, aby przeprowadzać automatyczne testy na swoim urządzeniu.

 

Więcej informacji na temat gwarancji na baterię można znaleźć w artykule Obsługa gwarancyjna baterii notebooka.
 
 

Kody lampek diagnostycznych

 

W poniższej tabeli przedstawiono kody lampek diagnostycznych, jakie mogą być wyświetlane w przypadku wystąpienia błędu podczas testu POST.

Kod pamięci Flash Opis Dalsze kroki
Kod procesora Mikrokontroler przekazuje kontrolę nad systemem procesorowi. Ten kod pozostaje aktywny w przypadku niewykrycia procesora. 1. Ponownie zamontuj procesor.
2. Wymień płytę systemową.
3. Zainstaluj procesor.
Kod pamięci Wystąpił błąd dotyczący pamięci. 1. Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci.
2. Ponownie zamontuj moduły pamięci.
3. Wymień płytę systemową.
Płyta systemowa Jeden z podzespołów płyty głównej jest niesprawny. Wymień płytę systemową.
Dioda LED karty graficznej Karta graficzna uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST. 1. Wymień kartę graficzną.
2. Wymień płytę systemową.
Dioda LED klawiatury Klawiatura uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST. 1. Wyjmij, a następnie włóż ponownie wtyczkę klawiatury.
2. Wymień klawiaturę.
3. Wymień płytę systemową.
Dioda LED USB Podczas inicjalizacji kontrolera USB wystąpił błąd. 1. Odłącz wszystkie urządzenia USB.
2. Wymień płytę systemową.
Brak pamięci Brak zainstalowanych modułów pamięci SODIMM. 1. Zainstaluj moduł(y) pamięci.
2. Wyjmij, a następnie włóż na miejsce moduł(y) pamięci.
3. Ponownie zamontuj moduły pamięci.
4. Wymień płytę systemową.
Dioda LED ekranu LCD Podczas inicjalizacji ekranu LCD wystąpił błąd. 1. Odłącz i podłącz ponownie kabel wyświetlacza LCD.
2. Wymień panel wyświetlacza LCD.
3. Wymień kartę graficzną.
Dioda LED modemu Modem uniemożliwia systemowi wykonanie testu POST. 1. Popraw osadzenie modemu.
2. Wymień modem.
3. Wymień płytę systemową.

 

Uwaga: jeżeli kod błędu nie znajduje się na liście powyżej, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell lub zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą narzędzia diagnostycznego eSPA, aby przeprowadzać automatyczne testy na swoim urządzeniu.

 

 

Kody dźwiękowe:

 

Podczas rozruchu system może emitować serie sygnałów dźwiękowych, jeśli na wyświetlaczu nie można wyświetlić informacji o błędach lub problemach. Te serie sygnałów dźwiękowych, zwane kodami dźwiękowymi, identyfikują różne problemy.

Kod dźwiękowy
(powtarzające się
krótkie sygnały dźwiękowe)
Opis awarii Sugerowane rozwiązanie
1 Test sumy kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS w toku lub błąd pamięci Awaria płyty systemowej, obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM
2 Pamięć Nie wykryto pamięci/RAM
3
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/zegara)
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
Awaria płyty systemowej
4 Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM). Błąd pamięci/RAM
5 Awaria zasilania zegara czasu rzeczywistego (RTC).
 1. Wyjmij, a następnie włóż na miejsce baterię CMOS.
 2. Jeśli problem nie ustąpi, możliwą przyczyną jest awaria baterii CMOS lub płyty systemowej.
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Błąd karty graficznej/mikroukładu
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU. Awaria procesora
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD

Kody błędów diod diagnostycznych LED:

 

Kod diagnostyczny diody LED wyświetlany przez diodę LED zasilania lub uzgodnioną alternatywną diodę LED. Dioda LED zasilania wyemituje kody diod LED odpowiednie dla typów awarii. 
 

Uwaga:

Przykład: W przypadku niewykrycia pamięci dioda LED zachowa się następująco:, dwa mignięcia, pauza, dwa mignięcia, pauza itd. To zachowanie będzie powtarzane aż do wyłączenia komputera.

Dioda LED zasilania – widok z góry

Kod diody LED Opis awarii Sugerowane rozwiązanie
1 Płyta systemowa: awaria pamięci ROM systemu BIOS Płyta systemowa, obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM.
2 Pamięć Nie wykryto pamięci/RAM.
3
 • Awaria płyty systemowej
 • Błąd chipsetu
 • Awaria zegara
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd kontrolera klawiatury
Usterka płyty systemowej.
4 Pamięć Błąd pamięci/RAM
5 Błąd zegara czasu rzeczywistego.
 1. Wyjmij, a następnie włóż na miejsce baterię CMOS.
 2. Jeśli problem nie ustąpi, możliwą przyczyną jest awaria baterii lub płyty systemowej.
6 BIOS karty graficznej Błąd karty graficznej/mikroukładu
7 CPU Awaria procesora
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD

 

 

Uwaga:

Co zrobić dalej? - Jeśli lampki stanu opisane wyżej wskazują na możliwą awarię baterii, artykuł Poprawa wydajności baterii notebooka zawiera dodatkowe instrukcje rozwiązywania problemów.  Zapoznaj się również z artykułem Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą narzędzia diagnostycznego eSPA, aby przeprowadzać automatyczne testy na swoim urządzeniu.

Jeżeli kod błędu nie znajduje się na liście powyżej, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN155342

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2018 02:32


Artykuły pokrewne

Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.