Jak uruchomić diagnostykę serwera Dell PowerEdge

Jak uruchomić diagnostykę serwera Dell PowerEdge


Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób uruchomić diagnostykę serwera PowerEdge, który jest narzędziem dostarczonym przez firmę Dell dla podstawowych procedur rozwiązywania problemów i konserwacji.


Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Serwery PowerEdge 12G i nowsze
 3. Serwery PowerEdge 11G
 4. Serwery PowerEdge 9G/10G

1. Wprowadzenie

Diagnostyka sprzętu to wbudowane narzędzia diagnostyczne zainstalowane we wstępnym systemie operacyjnym serwera. Są one dostarczone przez firmę Dell.

Zaleca się przeprowadzanie diagnostyki za pomocą narzędzi diagnostyki sprzętu jako część regularnego harmonogramu konserwacji w celu sprawdzenia, czy podłączony sprzęt działa poprawnie.

Diagnostyka sprzętu to fizyczny (w przeciwieństwie do logicznego) widok podłączonych urządzeń, który pozwala wyszukiwać problemy ze sprzętem, jakich nie wykryje system operacyjny ani inne narzędzia online.

Narzędzi diagnostyki sprzętu można używać do sprawdzania poprawności działania pamięci, urządzeń we/wy, procesora, dysków fizycznych dysków i innych urządzeń peryferyjnych. 

Procedura zależy od generacji serwera; skróty oraz zrzuty ekranu są dostępne poniżej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi serwera PowerEdge:

 1. Przejdź do sekcji PowerEdge na stronie Dell.com/Support
 2. Wybierz odpowiedni typ systemu i kliknij go
 3. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne instrukcje obsługi

 

Uwaga: Potrzebna pomoc w celu określenia generacji danego serwera firmy Dell? Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak rozpoznać generację posiadanego serwera.

2. Serwery PowerEdge 12G i nowsze

 1. Podczas uruchamiania systemu naciśnij klawisz F10.
 2. W lewym okienku kontrolera cyklu eksploatacji kliknij opcję Diagnostyka sprzętu.
 3. W prawym okienku kliknij opcję Uruchom diagnostykę sprzętu. Zostanie uruchomione narzędzie diagnostyczne.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu testów diagnostycznych ich wyniki zostaną wyświetlone na ekranie. (Ilustracja 1 – tylko w języku angielskim)
   

Ilustracja 1 – Diagnostyka ePSA

 
Uwaga: aby zamknąć stronę diagnostyki sprzętu, należy uruchomić komputer ponownie.

3. Serwery PowerEdge 11G

 1. Podczas uruchamiania systemu naciśnij klawisz F10, aby przejść do kontrolera cyklu eksploatacji.
 2. Kliknij opcję Diagnostyka sprzętu.
 3. Na ekranie wybierz opcję

   
  • Rozpocznij diagnostykę, aby przeprowadzić test podzespołów (Ilustracja 2 – tylko w języku angielskim)
  • MPMemory, aby przeprowadzić diagnostykę modułów pamięci (Ilustracja 2 – tylko w języku angielskim).

    

Choose_Diag_or_MPMemory
Ilustracja 2: Uruchamianie diagnostyki
 


 
3.1 Uruchamianie wbudowanego narzędzie diagnostyki sprzętu

 

Uwaga: poniższe kroki opisują najnowszą wersję narzędzia diagnostyki sprzętu wbudowanego w ujednoliconym kontrolerze serwerów (USC) serwerów PowerEdge 11G. Starsze wersje mogą wyglądać inaczej, ale opcje są podobne.


W przypadku wybrania opcji Rozpocznij diagnostykę:

 • wybierz opcję Test szybki, aby przeprowadzić szybki test wszystkich podzespołów

 • wybierz opcję Test rozszerzony, aby przeprowadzić dokładny test wszystkich podzespołów

 • wybierz opcję Test niestandardowy, aby przeprowadzić test poszczególnych podzespołów

11G_HW_Diag_options
Ilustracja 3: Opcje testuTestowanie jednego urządzenia

 1. Wybierz opcję Test niestandardowy

 2. Na kolejnej stronie wybierz odpowiedni podzespół, który ma zostać sprawdzony.

  Np. aby przeprowadzić test dysku twardego: (Ilustracja 4 (tylko w języku angielskim)).
  1. Wybierz dysk, którą ma zostać sprawdzony

  2. Wybierz rodzaj testu, który chcesz przeprowadzić (np. autotest dysku)

  3. Wybierz preferowane Opcje diagnostyki

   Zalecenia:
   • Tylko testy niewymagające interakcji
   • Zarejestruj ścieżkę pliku wyjściowego (w celu zapisania wyników)
   • Kontynuuj w razie awarii (aby zapobiec zatrzymaniu testu w przypadku wykrycia awarii)
 3. Kliknij opcję Uruchom test aby rozpocząć proces

Choose_component_to_be_tested
Ilustracja 4: Testowanie dysku twardego


 
3.2 Diagnostyka pamięci

Opcja MpMemory umożliwia sprawdzenie stanu pamięci.
Jeśli wybierzesz opcję MPMemory, konieczne będzie wybranie rodzaju test, który chcesz uruchomić:

Szybki lub Niestandardowy. W przypadku podstawowych testów, użytkownik może wybrać opcję Szybki.


Ilustracja 6: MpMemory. (Angielski)

W przypadku testu niestandardowego należy zaznaczyć odpowiedni test, który ma zostać przeprowadzony.


Ilustracja 7: Test niestandardowy. (Angielski)


Czas potrzebny do przeprowadzenia testu może się różnić w zależności od ilości pamięci zainstalowanej na serwerze.


4. Serwery PowerEdge 9G/10G

 1. Pobierz 32-bitowe narzędzie diagnostyki na stację roboczą
 2. Uruchom aplikację na stacji roboczej.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Wybierz folder, do którego chcesz wypakować pliki.
 5. Kliknij opcję Utwórz rozruchowy nośnik CD.
 6. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik diags.iso.
 7. Nagraj plik diags.iso jako obraz na nośniku CD lub zamontuj jako nośnik wirtualny na kontrolerze DRAC.
 8. Załaduj serwer na nośnik wirtualny/CD.
 9. Wybierz opcję 2 – Diagnostyka oparta na grafice DDGUI.

Należy pamiętać, aby wykonać zrzut ekranu zawierający wyniki testu.
 
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Identyfikator artykułu: SLN283546

Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2018 13:29


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.