Zmiana ustawień wideo w systemie Windows 10

Zmiana ustawień wideo w systemie Windows 10W tym artykule zawarto informacje, jak zmienić ustawienia wideo monitora w systemie Windows 10.


Spis treści:

 1. Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu
 2. Regulacja częstotliwości odświeżania
 3. Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.
Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu

Ustawienie rozdzielczości monitora decyduje o ilości informacji wyświetlanych na ekranie. Rozdzielczość jest mierzona w pikselach w poziomie i w pionie. W przypadku niższej rozdzielczości, takiej jak 640 x 480, na ekranie zmieści się mniej elementów, ale będą one większe. W przypadku wyższej rozdzielczości, takiej jak 1900 x 1080, na ekranie zmieści się więcej elementów, ale będą one mniejsze.

Tryby rozdzielczości różnią się dla każdego monitora w zależności od karty graficznej, rozmiaru monitora, sterownika wideo i sterownika monitora, jeśli jest używany.

System Windows 10 wybiera domyślnie najlepsze ustawienia wyświetlania dla komputera w zależności od monitora i zainstalowanych sterowników wideo. Rozdzielczość ekranu można zmienić ręcznie dla każdego monitora podłączonego do komputera.

 • Zmiana rozdzielczości ekranu monitora zostanie zastosowana do wszystkich kont użytkowników niezależnie od użytkownika, który dokonał zmiany.
 • Monitory mogą obsługiwać rozdzielczości niższe niż natywne, ale tekst nie będzie ostry.
 • Dostęp do sklepu Windows Store w celu pobierania i uruchamiania aplikacji dla systemu Windows wymaga ustawienia rozdzielczości monitora przynajmniej 1024 x 768.

Zmiana rozdzielczości ekranu w aplikacji Ustawienia

W celu uzyskania optymalnej rozdzielczości zaleca się wybranie rozdzielczości, która ma zwykle oznaczenie (zalecane).

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia ekranu.
 2. Kliknij pozycję Ekran w lewym okienku.
 3. Przewiń w dół prawe okienko i kliknij łącze Ustawienia zaawansowane ekranu.
 4. Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor, wybierz monitor, którego rozdzielczość ekranu chcesz zmienić.
 5. W menu rozwijanym Rozdzielczość wybierz żądaną rozdzielczość (np. 1920 x 1080) dla wybranego monitora.
  W celu uzyskania optymalnej rozdzielczości zaleca się wybranie rozdzielczości, która ma zwykle oznaczenie (zalecane).
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
  W ciągu 15 sekund możesz wybrać opcję Zachowaj zmiany lub Przywróć. W przeciwnym razie zostaną automatycznie przywrócone poprzednie ustawienia.
 7. Jeśli wybrany tryb rozdzielczości ekranu jest optymalny, kliknij opcję Zachowaj zmiany (rysunek 1).

  Rysunek 1: Zachowaj zmiany
 8. Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor i chcesz zmienić rozdzielczość innego monitora, powtórz kroki 4-7.

Zmiana rozdzielczości ekranu w Panelu sterowania

W celu uzyskania optymalnej rozdzielczości zaleca się wybranie rozdzielczości, która ma zwykle oznaczenie (zalecane).
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows.
 2. Otwórz Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu w sekcji Wygląd i personalizacja (rysunek 2).

  Rysunek 2: Wygląd i personalizacja
 4. Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor, wybierz monitor, którego rozdzielczość ekranu chcesz zmienić.
 5. W menu rozwijanym Rozdzielczość wybierz żądaną rozdzielczość (np. 1920 x 1080) dla wybranego monitora.
  W celu uzyskania optymalnej rozdzielczości zaleca się wybranie natywnej rozdzielczości, która jest sugerowana przez system Windows i ma zwykle oznaczenie (zalecane).
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
  W ciągu 15 sekund możesz wybrać opcję Zachowaj zmiany lub Przywróć. W przeciwnym razie zostaną automatycznie przywrócone poprzednie ustawienia.
 7. Jeśli wybrany tryb rozdzielczości ekranu jest optymalny, kliknij opcję Zachowaj zmiany (rysunek 3).

  Rysunek 3: Zachowaj zmiany
 8. Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor i chcesz zmienić rozdzielczość innego monitora, powtórz kroki 4-7.
Powrót do góry

Regulacja częstotliwości odświeżania

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia ekranu.
 2. Kliknij pozycję Ekran w lewym okienku.
 3. Przewiń w dół prawe okienko i kliknij łącze Ustawienia zaawansowane ekranu.
 4. Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor, wybierz monitor, którego częstotliwość odświeżania ekranu chcesz zmienić, przewiń ekran w dół i kliknij opcję Właściwości karty graficznej.
 5. W oknie Właściwości karty graficznej wybierz kartę Monitor (rysunek 4).

  Rysunek 4: Częstotliwość odświeżania ekranu
 6. Wybierz żądaną częstotliwość odświeżania monitora i kliknij przycisk OK.
 7. Jeśli wybrana częstotliwość odświeżania jest optymalna, kliknij opcję Zachowaj zmiany.
 8. Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor i chcesz zmienić rozdzielczość innego monitora, powtórz kroki 4-7.
Powrót do góry

Zmiana rozmiaru czcionek i ikon (zmiana poziomu skalowania DPI)

System Windows zapewnia wyświetlanie całej zawartości ekranu w czytelnym i spójnym rozmiarze, nakazując aplikacjom zmianę rozmiaru zawartości zgodnie ze współczynnikiem skali. Większość monitorów stacjonarnych i ekranów LCD notebooków korzysta zwykle z ustawienia w zakresie 95-110 DPI, a system Windows ustawia domyślnie współczynnik skali 100%.

Zmiana poziomu skalowania DPI dla monitora powoduje powiększenie lub pomniejszenie tekstu, aplikacji i innych wyświetlanych elementów. Wyższy poziom DPI powoduje powiększenie całej zawartości, a niższy poziom DPI — pomniejszenie jej.

Zmiana poziomu skalowania DPI ekranu w aplikacji Ustawienia

 1. Zapisz wszystkie otwarte dokumenty i zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia ekranu.
 3. Kliknij pozycję Ekran w lewym okienku.
 4. Jeśli do komputera podłączony jest więcej niż jeden monitor, w prawym okienku wybierz monitor, którego ustawienie DPI chcesz zmienić.
 5. W sekcji Zmień wielkość tekstu, aplikacji i innych elementów (rysunek 5) przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby zmienić procentową wartość DPI dla tego monitora.

  Rysunek 5: Zmień wielkość tekstu, aplikacji i innych elementów
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Jeśli wybrane ustawienie DPI jest optymalne, kliknij opcję Wyloguj się teraz (rysunek 6), aby zastosować ustawienia.

  Rysunek 6: Monit o wylogowanie

Zmiana poziomu skalowania DPI ekranu w Panelu sterowania

 1. Zapisz wszystkie otwarte dokumenty i zamknij wszystkie otwarte okna.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows.
 3. Otwórz Panel sterowania.
 4. Kliknij opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu w sekcji Wygląd i personalizacja.
 5. Kliknij opcję Zmień wielkość tekstu i innych elementów (rysunek 7).

  Rysunek 7: Zmiana wyglądu ekranu
 6. W sekcji Zmień wielkość elementów kliknij łącze Ustaw niestandardowy poziom skalowania (rysunek 8).

  Rysunek 8: Ustawianie niestandardowego poziomu skalowania
 7. Możesz przeciągnąć suwak w lewo lub w prawo albo wybrać procentową wartość skalowania w menu rozwijanym (rysunek 9), a następnie kliknąć przycisk OK.

  Rysunek 9: Poziom DPI
 8. Kliknij przycisk Zastosuj.
 9. Jeśli wybrane ustawienie DPI jest optymalne, kliknij opcję Wyloguj się teraz (rysunek 10), aby zastosować ustawienia.

  Rysunek 10: Monit o wylogowanie
Powrót do góry

Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.
Identyfikator artykułu: SLN297871

Data ostatniej modyfikacji: 03.05.2018 18:48


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.