Jak korzystać z funkcji precyzyjnej panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10

Jak korzystać z funkcji precyzyjnej panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10Niektóre nowe notebooki są wyposażone w panel dotykowy Precision, którego sterownik jest wbudowany w systemy Windows 8 (8.1) i 10, dzięki czemu nie trzeba go pobierać ani instalować.
 • Zapoznaj się górną sekcją widoczną poniżej po rozwinięciu, aby dowiedzieć się, czy komputer lub tablet jest wyposażony w panel dotykowy Precision.
   
 • Jeżeli panel dotykowy Precision działa nieprawidłowo, zapoznaj się z rozwijaną sekcją poniżej, której opis najlepiej odpowiada Twojemu problemowi, i wykonaj opisane tam instrukcje.

 
Uwaga: należy sprawdzić, czy tablet jest wyposażony w panel dotykowy Precision, tylko jeśli ma zainstalowany system Windows i podłączaną klawiaturę.
 1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   

 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
   

 3. Wyszukaj frazę Twój komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy.
  Uwaga: jeśli fraza Twój komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy nie znajduje się na liście, komputer nie jest wyposażony w panel dotykowy Precision.
   

 4. Na tej stronie możesz włączyć lub wyłączyć panel dotykowy oraz gesty obsługiwane przez panel dotykowy Precision. Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych gestów, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Microsoft: Wypróbuj najnowsze gesty obsługiwane przez panele dotykowe. Łącze zewnętrzne
 1. Należy upewnić się, że zarówno panel dotykowy, jak i palec są czyste, suche i nie mają śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania panelu dotykowego jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   

 2. Sprawdź, czy panel dotykowy jest włączony. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Jak wyłączyć lub włączyć panel dotykowy notebooka.
   

 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer przy użyciu przewodowej myszy USB (jeśli jest dostępna) lub myszy Bluetooth, jeśli jest już zainstalowana. W przeciwnym przypadku naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer (wszystkie niezapisane dane zostaną utracone).
   

 4. Odłącz wszystkie połączenia zewnętrzne z wyjątkiem przewodu zasilania, w tym:
  • Głośniki
  • Drukarki
  • Skanery
  • Urządzenia USB
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące
  • Monitor zewnętrzny
  • Klawiaturę zewnętrzną
  • Mysz zewnętrzną
  • Jeśli komputer jest podłączony do stacji dokującej, należy go odłączyć.
   

 5. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie panelu dotykowego.
  Uwaga: Nie dotykaj panelu dotykowego do czasu całkowitego uruchomienia komputera, ponieważ podczas uruchamiania panel dotykowy jest kalibrowany.
   

 6. Jeśli kursor działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i za każdym razem sprawdzaj działanie kursora, aby ustalić, które z urządzeń jest przyczyną problemu.
   

 7. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”
   

 8. Upewnij się, że jest zainstalowana najnowsza wersja sterownika Intel Serial IO Driver.
  Uwaga: Sterownik Intel Serial IO Driver znajduje się w kategorii Chipset strony pobierania oprogramowania i sterowników dotyczącej posiadanego komputera. Więcej informacji na temat pobierania i instalowania sterowników można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania.
   

 9. Panel dotykowy Precision obsługuje gesty, takie jak przewijanie dwoma palcamidotykanie trzema lub czterema placami czy przeciąganie w celu przewijania. Te nowe funkcje mogą być przyczyną nienaturalnych ruchów kursora, jako że większość z nich jest domyślnie włączona. Możesz wyłączyć te funkcje lub zmodyfikować sposób ich działania we właściwościach panelu dotykowego.


  Aby zmienić ustawienia panelu dotykowego Precision, wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
    

  2. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
    

  3. W sekcji Panel dotykowy dokonaj preferowanych zmian.
    

  4. Zamknij stronę Mysz i panel dotykowy.
  Uwaga: więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft: Wypróbuj najnowsze gesty obsługiwane przez panele dotykowe. Łącze zewnętrzne
 1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   

 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
   

 3. Aby zapobiec przypadkowemu przemieszczaniu się kursora podczas pisania, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności.
  • Korzystając z rozwijanego menu w obszarze Aby zapobiec przypadkowego przemieszczaniu się kursora podczas pisania, wyłącz dotknięcia lub zmień opóźnienia przed ich zadziałaniem, wybierz opcję Długie opóźnienie.
  • W obszarze Zezwalaj na naciskanie płytki dotykowej, dotknij lub kliknij suwak, aby przełączyć ustawienie do pozycji wył.
   

 4. Zamknij stronę Mysz i panel dotykowy.
 1. Należy upewnić się, że zarówno panel dotykowy, jak i palec są czyste, suche i nie mają śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania panelu dotykowego jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   

 2. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   

 3. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
   

 4. W obszarze Zmień szybkość kursora, przesuń suwak, aby dostosować szybkość przesuwania kursora do swoich oczekiwań.
   

 5. Zamknij stronę Mysz i panel dotykowy.

 

Uwaga: Zaleca się nie wyłączać panelu dotykowego, chyba że podłączona jest zewnętrzna mysz USB lub Bluetooth, lub gdy komputer jest wyposażony w ekran dotykowy. Istnieją ustawienia, które zapobiegają przemieszczaniu się kursora po ekranie podczas pisania. Jeżeli występuje taki problem, zapoznaj się z sekcją Podczas pisania na klawiaturze notebooka ruchy kursora są nienaturalne.

Jeżeli zamiast tego wolisz wyłączyć panel dotykowy Precision, wykonaj następujące czynności.

 1. W polu Wyszukiwanie wpisz panel dotykowy.
   

 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
   

 3. Są dwie możliwości wyłączenia panelu dotykowego. Wykonaj jedną z instrukcji poniżej.
  • Aby tymczasowo wyłączyć panel dotykowy, gdy mysz jest podłączona, dotknij lub kliknij suwak w obszarze Pozostaw płytkę dotykową aktywną po podłączeniu myszy, aby zmienić to ustawienie na wył.
  • Aby całkowicie wyłączyć panel dotykowy, dotknij lub kliknij suwak w obszarze Panel dotykowy, aby zmienić to ustawienie na wył.
   

 4. Zamknij stronę Mysz i panel dotykowy.Identyfikator artykułu: SLN298584

Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2017 12:35


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.