Pierwsze kroki z tabletem Dell Venue 10 Pro 5056

Pierwsze kroki z tabletem Dell Venue 10 Pro 5056W tym artykule opisano proces rozpakowywania tabletu Dell Venue 10 Pro 5056 i procedurę jego pierwszego uruchomienia.


 1. Odszukaj zasilacz sieciowy oraz dołączony do tabletu kabel z wtyczkami USB i USB-C. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego, a wtyczkę USB-C umieść w porcie, który znajduje się w pobliżu lewej dolnej krawędzi tabletu Dell Venue 10 Pro 5056. W trakcie dostawy akumulator urządzenia mógł się rozładować, dlatego przed włączeniem tabletu może być konieczne jego naładowanie.
  UWAGA: Prawidłowe ustawienie tabletu to pozycja pozioma z kamerą internetową u góry. Przycisk zasilania znajduje się po prawej stronie górnej krawędzi obudowy tabletu, a przycisk Windows znajduje się w górnej części prawej krawędzi.

  Aby włączyć tablet, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3-5 sekund, a następnie zwolnij przycisk zasilania. Po kilku sekundach uruchomi się system Windows.

  UWAGA: Poniższe instrukcje dotyczą systemu Windows 8.1.
 2. Jako pierwszy zostanie wyświetlony ekran konfiguracji Region i język. Za pomocą menu rozwijanych można wybrać w nim następujące ustawienia:
  • Kraj lub region
  • Język aplikacji
  • Układ klawiatury
  • Strefę czasową

   Po wybraniu odpowiednich opcji naciśnij przycisk Dalej.
 3. Na następnym ekranie zostaną wyświetlone postanowienia umowy licencyjnej firmy Microsoft. W tym miejscu można zapoznać się z całością umowy licencyjnej systemu Windows. Aby przejść dalej, kliknij przycisk Akceptuję.
 4. Na następnym ekranie będzie można skonfigurować funkcję aktualizacji Dell. Wpisz swój adres e-mail (nie musi to być ten sam adres, którego używasz do logowania się do usług Microsoft). Zaznaczając odpowiednie pola wyboru, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać automatyczne aktualizacje od firmy Dell i czy chcesz pozwolić na wysyłanie kodu serwisowego tabletu do działu pomocy technicznej firmy Dell.
  Możesz pominąć ten krok, naciskając przycisk Pomiń lub zaznaczyć odpowiednie pozycje i nacisnąć przycisk Dalej.
 5. Kolejny ekran umożliwia zmianę nazwy tabletu. Wprowadzona nazwa będzie widoczna jako oznaczenie urządzenia w sieci Nazwa urządzenia pełni dokładnie tę samą funkcję, co nazwa każdego notebooka lub komputera stacjonarnego z systemem Windows 8.1. Po wpisaniu nazwy komputera naciśnij przycisk Dalej.
 6. Kolejny ekran umożliwia nawiązanie połączenia z siecią. System Windows wyświetli listę dostępnych w danym miejscu sieci WiFi. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kartę SIM, na ekranie wyświetlą się też opcje połączeń z siecią szerokopasmową. Po wybraniu sieci zobaczysz monit o wpisanie hasła logowania. Jeśli masz dostęp do routera, który dodatkowo obsługuje funkcję WiFi Protected Setup (WPS), postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia się za pomocą tej funkcji.
 7. Na następnym ekranie będziesz mieć możliwość skorzystania z ustawień upraszczających konfigurację (opcja Ustawienia ekspresowe) lub zmiany ustawień (opcja Dostosuj) systemu Windows (dla użytkowników mających doświadczenie w korzystaniu z systemu Windows 8 lub 8.1).
 8. Kolejny ekran umożliwia skonfigurowanie konta systemu Windows. Jeśli posiadasz już konto Windows, wprowadź swój adres e-mail i hasło. Pojawi się prośba o wpisanie kodu weryfikacji wysłanego na podany adres e-mail. Jeśli nie masz konta systemu Windows, możesz zacząć je zakładać na tym ekranie.
 9. Na kolejnym ekranie można będzie wprowadzić ustawienia chmury usługi SkyDrive firmy Microsoft. Usługa SkyDrive pozwala bezpiecznie przechowywać informacje i ułatwia tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie danych. Ten krok konfiguracji można pominąć (Pomiń).
 10. Na ekranie powinien zostać wyświetlony nowoczesny interfejs użytkownika systemu Windows 8.1. Dotknięcie kafelka Pulpit pozwala wyświetlić zamiast niego tradycyjny pulpit Windows.Identyfikator artykułu: SLN299504

Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2016 08:03


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.