Jak utworzyć zgłoszenie serwisowe przez Internet?

Jak utworzyć zgłoszenie serwisowe przez Internet?

Dowiedz się, jak przesłać zgłoszenie serwisowe przez Internet dotyczące naprawy gwarancyjnej komputera firmy Dell. Monitoruj aktywność związaną ze zgłoszeniem serwisowym i utrzymuj kontakt z firmą Dell na stronie historii pomocy technicznej.

Omówienie

Przesłanie zgłoszenia serwisowego dotyczącego naprawy gwarancyjnej komputera firmy Dell stało się łatwiejsze dzięki wdrożeniu możliwości przesyłania takich zgłoszeń przez Internet. Prześlij zgłoszenie serwisowe przez Internet, a przedstawiciel firmy Dell skontaktuje się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego. Możesz także oszczędzić czas, przeprowadzając diagnostykę sprzętu na swoim komputerze firmy Dell i przesyłając jej raport w zgłoszeniu serwisowym przez Internet. Takie postępowanie może pomóc przedstawicielowi firmy Dell w szybszym ustaleniu przyczyny problemu. Po przesłaniu zgłoszenia serwisowego przez Internet możliwe jest monitorowanie aktywności związanej ze zgłoszeniem i utrzymywanie kontaktu z firmą Dell na stronie historii pomocy technicznej. Więcej informacji znajduje się w sekcji Jak utworzyć zgłoszenie serwisowe przez Internet poniżej.

Uwaga: zgłoszenie serwisowe można przesłać przez Internet tylko w przypadku wybranych produktów firmy Dell. Jeżeli opcja ta jest niedostępna, skontaktuj się z wsparciem technicznym firmy Dell w inny sposób.

Jak utworzyć zgłoszenie serwisowe przez Internet?

Aby utworzyć zgłoszenie serwisowe przez Internet:

 1. Przejdź do strony pomocy technicznej firmy Dell.

 2. Ustal, jaki produkt firmy Dell posiadasz, za pomocą opcji Wykryj mój produkt.
  Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować aplikację Dell Detect. Więcej informacji można znaleźć w bazie wiedzy firmy Dell: Dell System Detect.
  Zamiast tego możesz wpisać kod Service Tag, ekspresowy kod Service Tag lub numer seryjny produktu firmy Dell i kliknąć przycisk Prześlij.

 3. W sekcji kontaktu ze wsparciem technicznym kliknij opcję E-mail. (rysunek 1)
  Uwaga: jeżeli opcja „E-mail” jest niedostępna, przesłanie przez Internet zgłoszenia serwisowego dotyczącego Twojego komputera firmy Dell może być niemożliwe. W celu utworzenia zgłoszenia serwisowego skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy Dell za pomocą czatu lub przez telefon.

  Przesyłanie zgłoszenia serwisowego przez Internet z wykorzystaniem opcji E-mail
  Rysunek 1: Zgłoszenie serwisowe utworzone przez Internet z wykorzystaniem opcji E-mail

 4. Na stronie tworzenia zgłoszenia serwisowego wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze firmy Dell.

 5. Z listy Rodzaj problemu wybierz objaw lub komponent, z którym są problemy. (Rysunek 2)
  Tworzenie zgłoszenia serwisowego przez Internet
  Rysunek 2: Tworzenie zgłoszenia serwisowego przez Internet

 6. Kliknij polecenie Przeprowadź diagnostykę.
  Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować aplikacje Dell System Detect oraz Dell SupportAssist. Po zakończeniu instalacji komputer firmy Dell zostanie zdiagnozowany pod kątem problemów sprzętowych na podstawie objawów lub komponentu wybranego w kroku 5.
  Uwaga: firma Dell zaleca przeprowadzenie diagnostyki (jeśli ma to zastosowanie). Możesz także pominąć diagnostykę (jeżeli jest to możliwe), jednak może to być niezbędne do przeprowadzenia późniejszej diagnostyki w celu uzyskania dalszej pomocy.

 7. Wprowadź informacje w następujące pola formularza:
  • Szczegółowy opis problemu – wprowadź krótki opis problemu występującego na komputerze firmy Dell.
  • Załącznik (opcjonalnie) – załącz zrzuty ekranu oraz pliki dziennika, które mogą pomóc pracownikom pomocy technicznej zdiagnozować problem.
  • Informacje kontaktowe – przekaż swoje aktualne informacje kontaktowe. Pomoże to przedstawicielowi firmy Dell nawiązać późniejszy kontakt.

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij sekcje poniżej, aby wyświetlić więcej informacji. Możesz również kliknąć opcję Pokaż wszystkie lub Ukryj wszystkie, aby rozwinąć lub zamknąć wszystkie sekcje jednocześnie.

Następujące formaty plików można załączać do zgłoszenia serwisowego przesłanego przez Internet:
 • PDF
 • Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel
 • Dokument programu Microsoft Word
 • BMP
 • JPEG
 • TIFF
 • RAW
 • GIF
 • PNG
 • ZIP
 • 7z
Maksymalny rozmiar pliku to 15 MB.
Firma Dell zaleca przeprowadzenie diagnostyki (jeśli ma to zastosowanie). Wynik testów diagnostycznych pomogą przedstawicielom firmy Dell szybko zdiagnozować problemy oszczędzić czas.
Możesz także pominąć diagnostykę (jeżeli jest to możliwe), jednak może to być niezbędne do przeprowadzenia późniejszej diagnostyki w celu uzyskania dalszej pomocy.
Aby zapoznać się z historią pomocy technicznej komputera firmy Dell:
 1. Przejdź do strony Znajdź zgłoszenia serwisowe.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się i zaloguj się do swojego konta Dell.
  Zamiast tego możesz wprowadzić kod Service Tag komputera firmy Dell i adres e-mail użyty do utworzenia zgłoszenia.
  Możesz również kliknąć opcję Wykryj produkt, aby rozpoznać komputer firmy Dell, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania aplikacji Dell System Detect. Więcej informacji można znaleźć w bazie wiedzy firmy Dell: Dell System Detect.
 3. Z drugiego menu rozwijanego wybierz Filtruj według daty utworzenia.
 4. Zgłoszenia serwisowe zostaną wyświetlone na liście w kolejności, w jakiej zostały utworzone.

Identyfikator artykułu: SLN306647

Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2018 13:13


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.