Baza wiedzy

Serwery PowerEdge 14G i skalowalnych rozwiązań Datacenter – Jak zarejestrować wbudowany moduł SupportAssist kontrolera iDRAC 9?


Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób należy zarejestrować moduł SupportAssist wbudowany w wewnętrzny kontroler dostępu zdalnego firmy Dell w wersji 9 (iDRAC9) dla serwerów Dell PowerEdge 14G i skalowalnych rozwiązań Datacenter.

Aby włączyć zautomatyzowane, działające w sposób proaktywny i przewidujący funkcje modułu SupportAssist dla danego systemu, wymagana jest rejestracja. Generowanie i zapisywanie danych zgromadzonych za pomocą aplikacji SupportAssist lokalnie lub na udziale sieciowym w celach konserwacyjnych jest możliwe nawet bez rejestracji.

Więcej informacji na temat kontrolera iDRAC znajdziesz w podręczniku użytkownika dotyczącym zainstalowanego oprogramowania wewnętrznego.


Warunki wstępne


W celu rozpoczęcia procesu rejestracji w ustawieniach łączności kontrolera iDRAC należy włączyć opcję Przekazywanie z systemu operacyjnego do kontrolera BMC/iDRAC.
 

Włącz opcję Przekazywanie z systemu operacyjnego do kontrolera BMC/iDRAC

 1. Po zalogowaniu się do interfejsu internetowego kontrolera iDRAC, przejdź do opcji Konserwacja (Ilustracja 1)

 2. Teraz kliknij zakładkę Połączenia (Ilustracja 1)

 3. Powiększ sekcję Przekazywanie z systemu operacyjnego do kontrolera iDRAC (Ilustracja 1), klikając ją

 4. Ustaw opcję Stan na Włączona (Ilustracja 1)
   

iDRAC9_ OS_to iDRAC_Pass-trough
Ilustracja 1: Włączanie funkcji Przekazywanie z systemu operacyjnego do kontrolera BMC/iDRAC


Kreator rejestracji


Kreator Rejestracja modułu SupportAssist (Ilustracja 2) zostanie uruchomiony automatycznie po przejściu do sekcji SupportAssist zakładki Konserwacja w interfejsie internetowym kontrolera iDRAC.
W przypadku anulowania kreatora, niebieski przycisk Zarejestruj w lewym górnym rogu umożliwia jego ponowne uruchomienie.
 

iDRAC9_Support_Assist_Registration_Wizard
Ilustracja 2: Kreator rejestracji modułu SupportAssist kontrolera iDRAC9Aby zakończyć procedurę rejestracji, wprowadź wymagane Informacje kontaktowe i dotyczące wysyłki.
 

 1. Informacje o głównej osobie do kontaktów

  Główna osoba do kontaktów to pierwsza osoba, która zostanie poinformowana w przypadku zdarzeń związanych z obsługą.

  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu
  • Alternatywny numer telefonu (jeśli pierwszy numer telefonu kontaktowego nie będzie dostępny)
  • Adres e-mail
  • Adres serwisu (fizyczny adres miejsca, w którym urządzenie będzie serwisowane lub do którego powinny być dostarczone części zamienne)
  • Nazwa firmy
  • Adres (firmy/osoby do kontaktów)

    

   

 2. Informacje o dodatkowej osobie do kontaktów

  Wprowadź Dodatkową osobę do kontaktów, aby zapewnić odpowiedni przepływ informacji w przypadku niedostępności Głównej osoby do kontaktów.

  Uwaga: dane dodatkowej osoby kontaktowej można usunąć lub zmienić w dowolnym momencie.
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu
  • Alternatywny numer telefonu (jeśli pierwszy numer telefonu kontaktowego nie będzie dostępny)
  • Adres e-mail
    

   

Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), sprawdź w podsumowaniu, czy podane informacje są wyświetlane prawidłowo.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Identyfikator artykułu: SLN306712

Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2018 20:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.