Jak podłączyć sygnału wyjściowego audio-wideo, Coxial i kompozytowych do telewizora LCD firmy Dell?

Jak podłączyć sygnału wyjściowego audio-wideo, Coxial i kompozytowych do telewizora LCD firmy Dell?


Podłączyć urządzenia do telewizora LCD firmy Dell za pomocą kable sygnału wyjściowego audio-wideo

Wyjście Kompozytowedogniazda na tylnej ściance obudowy telewizora LCD firmy Dell zapewniają funkcję nagrywania ulubionych programów telewizyjnych lub za pośrednictwem telewizji kablowej

Aby prawidłowo podłączyć elementy takie jak rejestratory, konsole gier lub jakiegokolwiek innego elementu, który wykorzystuje kable sygnału wyjściowego, należy wykonać następujące czynności:

 1. Podłącz urządzenie do telewizora LCD tak jak pokazano w przykładzie poniżej.
 2. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania, naciśnijprzycisk , aby włączyćzasilanie.
 3. NaciśnijprzyciskMenuna środku pilota zdalnego sterowania.
 4. Zmenuekranowego(OSD).
 5. Za pomocą strzałek wokół przycisku Menu na pilocie zdalnego sterowania, podświetl opcję zlistywyboru.
 6. Naciśnij przyciskze strzałką w prawona pilocie zdalnego sterowania, aby rozszerzyć Wybór sygnału wejściowego.
 7. Naekranie zostanie wyświetlone oknowyboru.
 8. Za pomocąprzycisku strzałki w dół, podświetl opcjęTV.
 9. NaciśnijprzyciskMenuaby zapisać zmiany.
Przykład podłączenia do telewizora LCD firmy Dell za pomocą kable sygnału wyjściowego audio-wideo
Podłącz źródło wideo do telewizora firmy Dell za pomocą złącza koncentrycznego.

Do podłączania źródła wideo do telewizora za pomocą złącza przewodu koncetrycznego firmy Dell, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zlokalizuj złącza koncentrycznego na telewizorze Dell (Rysunek 1).  Rysunek 1 - Złącze koncentryczne TV w komputerze firmy Dell
  UWAGA: Więcej informacji można znaleźć wpodręczniku użytkownikaznajdującego się wsekcjiZasobypowyżej.
 2. Podłącz kabel koncentryczny z danego źródła sygnału wizyjnego do złącza w komputerze firmy Dell. Nie trzeba podłączyć osobne złącza audio, jak kabel koncentryczny przenosi zarówno sygnały audio i wideo.
 3. Jeśli masz dwa koncentryczne, jedno jest w przypadku analogowego sygnału telewizyjnego (NTSC) i drugi dla digital high-definition (ATSC) (Rysunek 2). Jeśli masz źródło cyfrowej telewizji kablowej, za pomocą cyfrowego/ATSC. W innym przypadku należy użyć złącza analogowego/NTSC (Rysunek 3).

  Rysunek 2 - złącza koncentrycznego z ATSC/NTSC etykiety  Rysunek 3 - złącza koncentrycznego z cyfrowo-analogowy etykietyPodłącz urządzenie do dolnej części telewizora z płaskim ekranem Dell za pomocą kompozytowych.

Aby podłączyć podzespół do dolnej części telewizora firmy Dell za pomocą kompozytowych, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
 2. Podłącz urządzenie za pomocą złącza Composite video i audio na spodzie telewizora pokazano poniżej (Rysunek 1).Rysunek 1 - Budowa złącza na spodzie telewizora firmy Dell

 1. Podłącz przewody zasilające telewizora oraz reszty urządzeń i włącz je.
 2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, naciśnijprzyciskzasilaniai włącz go.
 3. Naciśnijprzycisk na pilocie zdalnego sterowaniaWejście.
  Do menu ekranowego (OSD)zostanie wyświetlone menuInput Select.
 4. Za pomocą przycisku strzałki w dół> należy zaznaczyć odpowiadające wejściowe AVComposite 1.
 5. Nacisnąć przyciskEnter, aby wybraćzłącze sygnału wizyjnego 1.
 6. Naciśnijprzycisk , aby opuścićmenuOSD.


Podłącz urządzenie do gniazda z boku telewizora firmy Dell za pomocą kompozytowych.

Aby podłączyć podzespół z boku telewizora firmy Dell za pomocą kompozytowych, należy wykonać następujące czynności:

UWAGA UWAGA: W przypadku używania typu composite video, nie ma potrzeby podłączać przewodu do złącza S-Video.

 1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
 2. Podłącz urządzenie za pomocą kabli Composite video i audio kable z boku telewizora, jak to pokazano poniżej (Rysunek 1).  Rysunek 1- Kompozytowy przewód wideo Wejście z boku telewizora firmy Dell
 3. Podłącz przewody zasilające telewizora oraz reszty urządzeń i włącz je.
 4. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, naciśnijprzyciskzasilaniai włącz go.
 5. Naciśnijprzycisk na pilocie zdalnego sterowaniaWejście.
  Do menu ekranowego (OSD)zostanie wyświetlone menuInput Select.
 6. Za pomocą przycisku strzałki w dół> należy zaznaczyć odpowiadające wejściowe AVComposite 3.
 7. Nacisnąć przyciskEnter, aby wybraćzłącze sygnału wizyjnego 3.
 8. Naciśnijprzycisk , aby opuścićmenuOSD.Identyfikator artykułu: SLN36682

Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2015 06:18


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.