016-784/FTP lub SMB 016-787 błędu skanowania na wyświetlaczu LCD [Dell™ 3110cn, 3115cn]

016-784/FTP lub SMB 016-787 błędu skanowania na wyświetlaczu LCD [Dell™ 3110cn, 3115cn]


 1. Wyłączanie i ponowne włączanie zasilania drukarki.
  1. Wyłącz drukarkę.
  2. Odczekaj 10 sekund.
  3. Włącz drukarkę.
  4. Sprawdzanie, czy problem nadal występuje.

 2. Wydrukować raport ustawień drukarki i sprawdzić adres IP.
  1. Gdy gotowa do drukowania na wyświetlaczu LCD pojawi się, naciśnij-- przycisk strzałki aż konfiguracji w dół ), a następnie naciśnij przyciskwyborumenu lub przycisk. -- Wyświetlany jest konfiguracji.
  2. Naciśnij-- przycisk strzałki aż Raporty w dół , a następnie naciśnij przyciskSprawdź Lub-- przycisk Menu. Ustawienia systemowe.
  3. Naciśnij przyciskCheck mark, aby wybrać ustawienia systemowe. -- Wydruk strony z ustawień drukarki.
  4. Pod nagłówkiem sieci przewodowej lub sieci bezprzewodowej (w zależności od typu sieci), znajdź wiersz adresu IPAby sprawdzić lub uzyskać z przypisanego adresu IP.
  5. Za pomocą adres IP drukarki, wysyłanie żądania do drukarki.

 3. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona (polecenie ping zakoñczy³o siê pomyœlnie).
  • Urządzenie nie jest podłączone do sieci: Badania dla "Błąd komunikacji z drukarką".
  • Polecenie ping zakoñczy³o OK:
    Windows Vista/Windows 7  Windows XP
   1. Sprawdź domeny stan komputera.
    1. Naciśnij i przytrzymajklawisze <Ctrl> i <Alt> , a następnie naciśnij klawisz <Delete> Klucz.
    2. W okna Bezpieczeństwo systemu Windows kliknij zablokować ten komputer.
    3. Po komunikatNaciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, aby odblokować komputera pojawia się, naciśnij i przytrzymajklawisze <Ctrl> i <Alt> Klawiszy, a następnie naciśnij klawisz <Delete> .
    4. Z domeny i Username informacje zostaną wymienione powyżej polu hasła.

   2. Sprawdź uprawnienia znajdującego się w folderze.
    1. Kliknij prawym klawiszem na pożądaną folder.
    2. Kliknij Właściwości znajduje się w dolnej części.
    3. Kliknij Udostępnianie zakładkę umieszczoną u góry strony.
    4. Kliknij Udostępnianie zaawansowane...
    5. Sprawdź folder został udostępniony.
    6. Kliknij uprawnienia aby otworzyć -- okno Dodaj uprawnienia.
    7. Sprawdź, czy wybrane przez użytkownika zostanie dodane do folderu mają pełną kontrolę.

   3. Wyłączanie zapory ogniowej w systemie.

   4. Włączyć NetBIOS.
    1. Kliknij na Start i przejdź do Panelu sterowania.
    2. Wybierz Połączenia sieciowe.
    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie preferowanych sieci i przejdź do Właściwości.
    4. Wybierz TCP/IP (Windows XP) lub IPV4 (Windows Vista) i wybierz Właściwości.
    5. Kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz WINS .
    6. W dolnej części WINS , kliknij przycisk opcji pod NetBIOS ustawienie dla włączyć NetBIOS.
    7. Kliknij OK.

   5. Zarejestruj użytkownika z wbudowanym serwerem sieci Web.
    1. Otwórz przeglądarkę www.
    2. Wpisz adres IP drukarki i kliknij Przejdź.
    3. W jej strony internetowej, znajdującego się po lewej stronie menu, kliknąć -- łącze książki adresowej.
    4. Domyślna nazwa użytkownika to: admin
    5. Domyślne hasło to: (brak, pozostaw to pole puste
    6. Kliknij OK aby otworzyć książki adresowej.
    7. Kliknij adres serwera , a następnie kliknij pierwszy dostępny nieużywane utworzyć .
    8. W adres serwera formularz rejestracyjny, wpisz nazwę dla registration entry.
    9. Wybierz typ serwera.
    10. Wprowadź adres IP komputera lub serwera, na którym skanowania jest wysyłany.
    11. Wprowadź numer portu serwera dla komputera lub serwera, na którym skanowania jest wysyłany.
    12. Wpisz nazwę użytkownika dla komputera akcji lub server trasy, jeżeli system wymaga danych, w którym skanowania jest wysyłany.
    13. Wybierz Enable Password pole wyboru, a następnie wprowadź hasło logowaniaa z komputera lub serwera, jeśli system wymaga podania danych, w którym skanowania jest wysyłany.    
    14. Wprowadź ponownie nazwę folderu wnazwę udziału lub Server Path.
    15. Kliknij Zastosuj nowe ustawienia do aktualizacji drukarki książki adresowej.
   1.  Sprawdź domeny stan komputera.
    1. Naciśnij CTRL+ALT+DELETE.
    2. W zabezpieczeń systemu Windows , sprawdź w ekranie Informacje logowania do uzyskania domeny Informacje.
   2. Sprawdź uprawnienia znajdującego się w folderze.
    1. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni folder.
    2. Znajdź i kliknij na udostępnianie i zabezpieczenia...
    3. Sprawdź folder został udostępniony.
    4. Kliknij uprawnienia do otwarcia dodać okno uprawnień.
    5. Sprawdź, czy wybrane przez użytkownika zostanie dodane do folderu mają pełną kontrolę.

   3. Wyłączanie zapory ogniowej w systemie.

   4. Włączyć NetBIOS.
    1. Kliknij na Start i przejdź do Panelu sterowania.
    2. Wybierz Połączenia sieciowe.
    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie preferowanych sieci i przejdź do Właściwości.
    4. Wybierz TCP/IP (Windows XP) lub IPV4 (Windows Vista) i wybierz Właściwości.
    5. Kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz WINS .
    6. W dolnej części WINS , kliknij przycisk opcji pod NetBIOS ustawienie dla włączyć NetBIOS.
    7. Kliknij OK.

   5. Zarejestruj użytkownika z wbudowanym serwerem sieci Web.
    1. Otwórz przeglądarkę www.
    2. Wpisz adres IP drukarki i kliknij Przejdź.
    3. W jej strony internetowej, znajdującego się po lewej stronie menu, kliknąć -- łącze książki adresowej.
    4. Domyślna nazwa użytkownika to: admin
    5. Domyślne hasło to: (brak, pozostaw to pole puste
    6. Kliknij OK aby otworzyć książki adresowej.
    7. Kliknij adres serwera , a następnie kliknij pierwszy dostępny nieużywane utworzyć .
    8. W adres serwera formularz rejestracyjny, wpisz nazwę dla registration entry.
    9. Wybierz typ serwera.
    10. Wprowadź adres IP komputera lub serwera, na którym skanowania jest wysyłany.
    11. Wprowadź numer portu serwera dla komputera lub serwera, na którym skanowania jest wysyłany.
    12. Wpisz nazwę użytkownika dla komputera akcji lub server trasy, jeżeli system wymaga danych, w którym skanowania jest wysyłany.
    13. Wybierz Enable Password pole wyboru, a następnie wprowadź hasło logowaniaa z komputera lub serwera, jeśli system wymaga podania danych, w którym skanowania jest wysyłany.    
    14. Wprowadź ponownie nazwę folderu wnazwę udziału lub Server Path.
    15. Kliknij Zastosuj nowe ustawienia do aktualizacji drukarki książki adresowej.   1. Jeżeli ten sam problem będzie się powtarzał,skontaktuj się z pomocą techniczną.
 


Identyfikator artykułu: SLN101412

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.