Korzystanie ze zworek w celu zresetowania hasła BIOS w komputerze stacjonarnym firmy Dell

Korzystanie ze zworek w celu zresetowania hasła BIOS w komputerze stacjonarnym firmy Dell


Podsumowanie: jeśli podczas uruchamiania (przed załadowaniem systemu operacyjnego) zostanie wyświetlony monit o podanie hasła do podstawowego systemu wejścia/wyjścia (BIOS) lub jeśli konfiguracja systemu BIOS lub CMOS zostanie zablokowana, a użytkownik nie zna tego hasła lub go nie pamięta, nie będzie mógł korzystać z komputera ani zmieniać jego ustawień. Skorzystaj z tych instrukcji, aby zresetować hasło systemu BIOS ręcznie za pomocą zworki.

UWAGA: proces ten nie spowoduje usunięcia hasła systemu operacyjnego Windows ani hasła na komputerze przenośnym firmy Dell. Ma to na celu wyłącznie usunięcie haseł systemu BIOS w systemach stacjonarnych firmy Dell i Mini-Tower.

Resetowanie hasła systemu BIOS komputerów stacjonarnych.

UWAGA : system BIOS to program, który aktywuje urządzenia potrzebne do uruchomienia komputera. Zworka jest małą plastikową pokrywą znajdującą się wewnątrz komputera.

Przed rozpoczęciem

Wykonaj czynności zabezpieczające w kolejności podanej poniżej.

OSTRZEŻENIE: te czynności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i komputerowi.
 1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.
 2. Odczekaj 5 sekund.
 3. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
 4. Odłącz od komputera wszystkie kable telefoniczne i sieciowe.
 5. Gdy komputer będzie odłączony od zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby rozproszyć nagromadzone w systemie ładunki elektrostatyczne.
 6. Przed dotknięciem któregokolwiek z wewnętrznych elementów komputera zapewnij sobie uziemienie poprzez użycie specjalnej opaski na nadgarstek lub dotknięcie niemalowanej metalowej powierzchni, na przykład tylnego panelu obudowy komputera. W czasie pracy co jakiś czas dotykaj niemalowanej metalowej powierzchni, aby rozproszyć ładunki.

Resetowanie hasła BIOS za pomocą zworki

UWAGA: na stronie z  instrukcjami produktów firmy Dell znajduje się dostępna do pobrania instrukcja instalacji lub instrukcja serwisowa do Twojego komputera. Po pobraniu odpowiednich dokumentów zapoznaj się z sekcją, w której omówione są składniki płyty systemowej. Znajduje się tam ilustracja z opisem zworek.
 1. Aby uchronić obudowę komputera przed zarysowaniami, sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta.
 2. Gdy komputer będzie wyłączony i odłączony od zasilania, zdejmij pokrywę komputera.
 3. Aby znaleźć na płycie głównej zworkę służącą do resetowania hasła, szukaj oznaczenia literowego PWD, PSWD lub PSWDCLR.
 4. Wybierz możliwość:

Jeśli pod zworką są 2 metalowe styki

 1. Wyjmij zworkę ze styków, załóż pokrywę komputera, podłącz przewód zasilania i monitora, a następnie włącz komputer.
 2. Gdy pojawi się ekran logowania do systemu Windows, wyłącz komputer.
 3. Ponownie odłącz kabel zasilania i monitora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby rozproszyć nagromadzoną w systemie elektryczność statyczną.
 4. Zdejmij pokrywę komputera.
 5. Załóż z powrotem zworkę, łącząc oba styki. Spowoduje to ponowne włączenie funkcji ochrony hasłem.
 6. Załóż z powrotem pokrywę komputera.
 7. Podłącz z powrotem przewód zasilania i inne przewody, a następnie włącz komputer.

Jeśli pod zworką są 3 styki (patrz rys. 1 poniżej).


Rysunek 1. Ogólna ilustracja płyty głównej pokazująca 3-pinową zworkę hasła. Twoja płyta główna może się różnić, szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika systemu.

 1. Zapamiętaj, które styki są połączone i zdejmij z nich zworkę.
 2. Zainstaluj zworkę w innym położeniu. Przykładowo, jeśli pierwotnie łączyła styki 2 i 3, załóż ją na styki 1 i 2.
 3. Załóż z powrotem pokrywę komputera i podłącz przewód zasilania i monitora.
 4. Włącz komputer i odczekaj 5 sekund. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  zasilania, aby ponownie wyłączyć komputer.
 5. Odłącz kabel zasilania i monitora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby rozproszyć nagromadzone w systemie ładunki elektrostatyczne.
 6. Załóż zworkę na te same 2 styki, które były pierwotnie połączone.
 7. Załóż z powrotem pokrywę komputera.
 8. Podłącz z powrotem przewód zasilania i inne przewody, a następnie włącz komputer.

Możesz teraz ustawić nowe hasło do systemu i/lub systemu BIOS. Więcej informacji o hasłach znajdziesz w poświęconej im sekcji w instrukcji serwisowej swojego komputera.
Identyfikator artykułu: SLN104587

Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2018 18:54


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.