Rozwiązywanie problemów typu „nieoryginalny system Windows 7”.

Rozwiązywanie problemów typu „nieoryginalny system Windows 7”.Instalacja Dell OEM systemu Microsoft Windows 7 została oznaczona przez program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows jako nieoryginalna


Problemy z oznaczeniem systemu Windows jako nieoryginalny mogą wiązać się z błędem 0xC8000247

Został wyświetlony komunikat informujący o tym, że wersja systemu Windows posiadana przez użytkownika nie jest oryginalna.


Dlaczego tak się dzieje?

Wiele elementów może spowodować wystąpienie błędu z informacją o nieoryginalnym systemie Windows 7. System Windows w wersji Dell OEM (Original Equipment Manufacturer) wykorzystuje specjalny klucz OEM SLP (System Locked Pre-installation), a także flagę OEM w oprogramowaniu BIOS (Basic In/Out System), do przeprowadzenia aktywacji systemu operacyjnego.

W niektórych przypadkach ustawienie flagi BIOS dotyczy starszej wersji systemu Windows i po upływie określonego czasu program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows oznacza system jako NIEORYGINALNY. Dotyczy to m.in., ale nie tylko, następujących elementów:

 • Godzina i data systemu nie jest prawidłowa lub wybrana strefa czasowa nie jest zgodna ze strefą rzeczywistej lokalizacji.
 • Nie zostały zainstalowane wszystkie wymagane aktualizacje systemu Windows (część z nich dotyczy zmian obejmujących czas letni).
 • Uszkodzone oprogramowanie lub sterownik systemu operacyjnego
 • Wirusy i złośliwe oprogramowanie
UWAGA: ten artykuł zapewnia tylko JEDNO możliwe rozwiązanie konkretnego problemu z programem Dodatki dla oryginalnego systemu Windows, dotyczącego ustawienia flagi BIOS, i nie stosuje się do innych problemów z tym programem.

Na czym polega rozwiązanie?

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać kilka czynności. Jeśli problem nie ustępuje po wprowadzeniu ustawień godziny, daty i strefy czasowej oraz zainstalowaniu aktualizacji Windows, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Pobierz i zainstaluj najnowszą dostępną aktualizację systemu BIOS i ponownie uruchom narzędzie sprawdzania oryginalności (https://www.microsoft.com/genuine/validate/, kliknij przycisk Sprawdź teraz). Problem powinien zostać rozwiązany.
 • W przypadku systemów korzystających z technologii Intel Rapid Storage zaktualizuj sterowniki IRST, przechodząc na stronę https://support.dell.com lub Intel Drivers & Software. Po zaktualizowaniu sterownika przeprowadź DWUKROTNIE pełną procedurę ponownego uruchomienia systemu (ponowne uruchomienie po wyłączeniu zasilania).  Odniesienie: http://social.microsoft.com/Forums/en-US/genuinewindows7/thread/3d9c5a6c-812b-4a7d-8b67-209b4d974e34
 • Jeśli nie rozwiąże to problemu, wypróbuj następujące rozwiązania:
  1. Kliknij przycisk Start
  2. W polu wyszukiwania w menu Start wpisz: CMD.exe
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CMD.exe i wybierz opcję Uruchom jako administrator
  4. Wpisz polecenie net stop sppsvc i naciśnij klawisz Enter. (Jeśli pojawi się prośba o potwierdzenie, wybierz Tak)
  5. Wpisz poleceniecd c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform i naciśnij klawisz Enter.
  6. Wpisz polecenie rename tokens.dat tokens.bar i naciśnij klawisz Enter.
  7. Wpisz polecenie slui, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  8. Po kilku sekundach zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktywacja produktu Windows. Może pojawić się prośba o ponowne wpisanie klucza produktu i dokonanie aktywacji. W przypadku systemów Dell uwierzytelnianie przebiega automatycznie.
 • Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, wykonaj następujące czynności:
  1. Skorzystaj z otwartego okna wiersza polecenia; jeśli zostało zamknięte, uruchom je ponownie jako administrator
  2. W panelu sterowania wybierz pozycję Opcje folderów i zmień ustawienie Ukryte pliki i foldery na „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski
  3. Otwórz Eksploratora Windows i przejdź do: c:\windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform.
  4. Zmień nazwę wszystkich plików z wyjątkiem folderu Cache (na przykład: REN Tokens.dat tokens_.dat , a następnie naciśnij klawisz Enter .)
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w folderze SoftwareProtectionPlatform, wybierz pozycję Właściwości i kliknij kartę Poprzednie wersje.
  6. Wybierz datę poprzedzającą wystąpienie problemu i skopiuj sam plik tokens.dat do folderu cache.
  7. Wpisz polecenie slui i naciśnij klawisz Enter.
 • Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, inne czynniki mogą powodować jego wystąpienie w systemie, najprawdopodobniej wirus lub złośliwe oprogramowanie. Upewnij się, że system został sprawdzony pod kątem tych potencjalnych zagrożeń.
 • Jeśli po wypróbowaniu wszystkich opcji problem nadal występuje, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego, aby uzyskać dodatkową pomoc.
UWAGA: jeśli Twój komputer nie jest już objęty gwarancją, pomoc w sprawach dotyczących systemu operacyjnego udzielana przez dział wsparcia technicznego firmy Dell jest usługą płatną.
 
UWAGA: więcej informacji na temat klucza produktu systemu Windows znajduje się w naszym artykule informacyjnym Często zadawane pytania dotyczące klucza produktu systemu Windows  

 
Identyfikator artykułu: SLN104591

Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2018 03:53


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.