Baza wiedzy

Obsługa komputera XPS 13 (L321X) i rozwiązywanie problemów


Spis treści:

 1. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu
 2. Dane techniczne modelu XPS 13
 3. Umiejscowienie portów
 4. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych
 5. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów
 6. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów
 7. W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell
 8. Sterowniki do modelu XPS 13
 9. Centrum pomocy technicznej systemu Windows 8 firmy Dell

W tym artykule znajdują się informacje dotyczące obsługi komputera XPS 13 i rozwiązywania problemów z nim związanych.


Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu

Jeśli komputer nie uruchamia się wcale lub nie włącza się (włączają się kontrolki), należy wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 2. Odłącz zasilacz od komputera, a następnie od gniazdka zasilającego.
 3. Ustaw przełącznik zasilania w położeniu wyłączenia na 15 sekund.
 4. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 5. Podłącz zasilacz do komputera i do sprawnego gniazdka zasilającego.
 6. Przełącz przełącznik zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 7. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.

Powrót do góry


Dane techniczne modelu XPS 13

Więcej informacji o danych technicznych modelu XPS 13 można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi urządzenia XPS 13.

Powrót do góry


Umiejscowienie portów

Informacje o rozmieszczeniu portów znajdują się w internetowej instrukcji obsługi urządzenia XPS 13.

Powrót do góry


Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie System Setup (Konfiguracja systemu) naciśnij klawisz .
 4. Naciśnij klawisz w odpowiedzi Yes (Tak) w opcji Load Optimized Defaults (Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych). i uruchom komputer ponownie.

Powrót do góry


Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów

Firma Dell udostępnia kilka opcji konserwacji i diagnostyki komputera:

 • Najszybszym i najprostszym sposobem na wykrycie i rozwiązanie najczęściej występujących problemów jest skorzystanie z szybkiego testu Dell PC Diagnostics. Usunie ono problem automatycznie lub poprowadzi użytkownika przez procedurę rozwiązywania problemu.
  Uwaga: Jeśli diagnostyka rozpozna awarię części, w zależności od wadliwej części, natychmiast uruchomimy procedurę bezpłatnej, gwarancyjnej wymiany części.

 • Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, dostarcza aktualizacje systemu, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia, dzięki czemu rozwiązywanie problemów i zapobieganie im jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji, na przykład o uzyskiwaniu i instalowaniu oprogramowania SupportAssist, można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

 • Gdy komputer nie może uzyskać dostępu do Internetu, można uruchomić wbudowaną diagnostykę. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy Dell Uruchamianie wbudowanej diagnostyki komputera (ePSA).

Jeżeli komputer nie ma dostępu do Internetu.

Powrót do góry


Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w witrynie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.

Powrót do góry


W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , a następnie naciśnij klawisz . Powtórzenie tej operacji spowoduje wyłączenie lub włączenie anteny sieci bezprzewodowej.

Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania anteny sieci bezprzewodowej komputera Dell znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Jak włączyć lub wyłączyć antenę sieci bezprzewodowej w komputerze Dell.

Powrót do góry


Sterowniki do modelu XPS 13

Więcej informacji na temat dostępnych sterowników dla komputera XPS 13 znajduje się na stronie sterowników modelu XPS 13.

W artykule Jak pobrać i zainstalować sterownik zawarto instrukcję pobierania sterowników dla komputera XPS 13.

Powrót do góry


Centrum pomocy technicznej systemu Windows 8 firmy Dell

To łącze prowadzi do Centrum pomocy technicznej systemu Windows™ 8 firmy Dell.

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN129372

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2018 11:12


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.