Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth z komputera Dell z systemem Windows 7

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth z komputera Dell z systemem Windows 7


W tym artykule omówiono poszczególne kroki kojarzenia komputera Dell obsługującego łączność Bluetooth® z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth, a także przedstawiono podstawowe czynności pomocne w rozwiązywaniu problemów.Problem 1: Kojarzenie z urządzeniem Bluetooth (pierwsze i ponowne)

 1. Odszukaj ikonę Bluetooth w prawym dolnym rogu ekranu komputera.

  Ponieważ ikona Bluetooth może być ukryta, warto kliknąć strzałkę Pokaż ukryte ikony w celu wyświetlenia niewidocznych ikon.

  Porównaj stan z informacjami przedstawionymi w Tabeli 1.
  Ikona Bluetooth Stan zasilania
  Włączona — Karta Bluetooth jest gotowa do procedury kojarzenia z innym urządzeniem Bluetooth.

  Połączona — Karta Bluetooth jest już połączona z urządzeniem Bluetooth (jeśli nie jest to żądane urządzenie, procedurę kojarzenia trzeba wykonać ponownie).
  Wyłączona — przełącznik funkcji łączności bezprzewodowej znajduje się w położeniu wyłączenia. Informacje dotyczące włączania przełącznika łączności bezprzewodowej można znaleźć w
  Internetowym podręczniku użytkownika.
  Brak Jeśli ikona nie jest dostępna, należy ponownie zainstalować sterownik Bluetooth. Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell:
  „Jak pobrać i zainstalować sterownik"
  Tabela 1: Stan łączności Bluetooth


 2. Sprawdź, czy zostały spełnione następujące warunki:
  • W drugim urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Karta bezprzewodowej łączności Bluetooth firmy Dell jest zainstalowana w komputerze.
  • Zainstalowany jest najnowszy sterownik karty Bluetooth (w razie wątpliwości należy zapoznać się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell:
   „Jak pobrać i zainstalować sterownik"
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać skojarzone, znajduje się w promieniu 10 metrów (30 stóp) od komputera.


 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w prawym dolnym rogu ekranu komputera.


 4. Kliknij polecenie Add a Device (Dodaj urządzenie).


 5. Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb wykrywania. Urządzenie w trybie wykrywania może zostać odnalezione przez komputer, co jest zazwyczaj (lecz nie zawsze) sygnalizowane miganiem niebieskiej diody na urządzeniu (dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem Bluetooth).

  W przypadku urządzeń Bluetooth marki Dell sposób przełączania urządzenia w tryb wykrywania można ustalić, klikając jedną z poniższych pozycji. Następnie przejdź do punktu 6.
  Informacje na temat włączania trybu wykrywania w urządzeniach producentów innych niż Dell znajdziesz w Podręczniku użytkownika dostarczonym z danym urządzeniem.

  Przełączanie klawiatury Bluetooth firmy Dell w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się pod spodem klawiatury.
  2. Znajdź i naciśnij przycisk znajdujący się pod spodem klawiatury w lewej górnej części.
   Dioda połączenia Bluetooth na klawiaturze miga, gdy klawiatura jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest ona w tym trybie, dioda jest wyłączona.

  Przełączanie myszy Bluetooth firmy Dell w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się pod spodem myszy.
  2. Znajdź i naciśnij przycisk znajdujący się pod spodem myszy w prawym górnym rogu.
   Dioda połączenia Bluetooth na myszy miga, gdy mysz jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest w tym trybie, dioda jest wyłączona.

  Przełączanie przenośnej myszy firmy Dell w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się pod spodem myszy.
  2. Znajdź i naciśnij przycisk połączenia znajdujący się pod spodem myszy w prawej dolnej części.
   Dioda połączenia Bluetooth na myszy miga, gdy mysz jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest w tym trybie, dioda jest wyłączona.

  Przełączanie słuchawek stereofonicznych BH200 w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na słuchawkach.
  2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk odtwarzania/wstrzymania na prawej słuchawce, aż niebieska dioda zacznie migać. Trwa to zazwyczaj około 8 sekund.

  Przełączanie bezprzewodowej myszy dotykowej Dell WM713 w tryb wykrywania
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy.
   Dioda stanu zasilania zacznie migać na niebiesko, informując o przejściu urządzenia w tryb wykrywania.


 6. Zaznacz żądane urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.


 7. Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth; w tym przypadku należy wprowadzić klucz i nacisnąć przycisk Next (Dalej).


 8. Kreator przeprowadzi kojarzenie dwóch urządzeń i zakończy swoją pracę. Kliknij przycisk Close (Zamknij).

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN129493

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2016 10:06


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.