Baza wiedzy

Windows Server: Niska wydajność sieci w maszynach wirtualnych Hyper-V z aktywną technologią Virtual Machine Queue.Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemu niskiej wydajności sieci w maszynach wirtualnych Hyper-V, działających w komputerach z systemami Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012.

Maszyny wirtualne Hyper-V (VM) utworzone na serwerze z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 mogą wykazywać niską wydajność sieci, jeśli host jest wyposażony w kartę sieciową Broadcom. Problem ten może występować, gdy na fizycznej karcie sieciowej, używanej przez maszyny wirtualne, aktywna jest technologia Virtual Machine Queue (VMQ).

Technologia VMQ została zaprojektowana, aby zwiększać wydajność sieci w maszynach wirtualnych poprzez dysponowanie transferem danych z fizycznej karty sieciowej do odpowiedniej maszyny wirtualnej. Okazuje się, że w przypadku kart sieciowych Broadcom, efekt jest odwrotny od zamierzonego – wydajność sieci znacznie zmniejsza się na wszystkich maszynach wirtualnych, korzystających z wirtualnego przełącznika sieciowego, przypisanego do karty sieciowej, której dotyczy problem.

Jedynym znanym obejściem tego problemu w dniu pisania niniejszego artykułu (19.02.2013 r.) jest wyłącznie technologii VMQ na problematycznej karcie sieciowej lub zmienienie adresów MAC odpowiednich wirtualnych przełączników sieciowych. Jest możliwe, że od momentu publikacji tego artykułu, firma Broadcom wprowadziła aktualizację, która rozwiązuje ten problem. Zatem pierwszym krokiem przy rozwiązywaniu tego problemu, powinno być upewnienie się, że na komputerze hosta Hyper-V są zainstalowane aktualne sterowniki i oprogramowanie sprzętowe karty sieciowej Broadcom.

Jeśli sterowniki i oprogramowanie sprzętowe są aktualne, a problem nadal występuje, można przypisać wirtualne przełączniki sieciowe do innej karty sieciowej, która nie stwarza problemów (jeśli host jest w nią wyposażony). W przypadku, gdy nie ma innej karty sieciowej, istnieją dwa obejścia problemu.

  • Wyłączyć VQM na problematycznych wirtualnych przełącznikach sieciowych lub fizycznych kartach sieciowych.
  • Zmienić adres MAC wszystkich stwarzających problem wirtualnych przełączników sieciowych.

Aby wyłączyć VQM na wirtualnych przełącznikach sieciowych, należy użyć polecenia PowerShell cmdlet Set-VMNetworkAdapter następująco:

  • Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -VmqWeight 0

Aby wyłączyć VQM na fizycznej karcie sieciowej, należy odznaczyć odpowiednią pozycje w zakładce Advanced (Zaawansowane) w ustawieniach karty sieciowej.

Aby zmienić adres MAC wirtualnego przełącznika sieciowego, można zarówno zmodyfikować go w menedżerze Hyper-V, jak i zmienić, używając jednego z następujących poleceń PowerShell cmdlets Set-VMNetworkAdapter:

  • Stały adres MAC: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -StaticMacAddress <MacAddress>
  • Dynamiczny adres MAC: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -DynamicMacAddress

Aby dowiedzieć się więcej o problemie, patrz: Niska wydajność sieci w maszynach wirtualnych na serwerze z systemem Windows Server 2012 Hyper-V przy włączonej technologii VMQ.
Aby dowiedzieć się więcej o VQM, patrz: Używanie technologii Virtual Machine Queue.

Potrzebujesz pomocy?

Baza wiedzy Dell — wsparcie

Wyszukaj dodatkowe Zasoby produktów

Forum Dell — wsparcie

Wejdź na stronę Społeczności i uzyskaj o pomoc

Kontakt z działem pomocy technicznej Dell

Utwórz i wyślij Wniosek online
Identyfikator artykułu: SLN132131

Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2016 13:20


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.