Baza wiedzy

Jak dodawać i usuwać programy oraz aplikacje na komputerze firmy Dell pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Ubuntu


 


Ten artykuł zawiera informacje na temat dodawania i usuwania programów i aplikacji na komputerze Dell przy użyciu systemu operacyjnego Ubuntu.


Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Jak dodawać i usuwać elementy z repozytorium Ubuntu
 3. Podsumowanie innych metod

 

1. Wprowadzenie

 

Istnieje wiele metod instalowania i usuwania różnego rodzaju oprogramowania dostępnego dla systemu operacyjnego Ubuntu.

W niniejszym artykule będę się koncentrować na opcjach graficznego interfejsu użytkownika (GUI), które są najłatwiejsze do opanowania dla nowych użytkowników systemów Ubuntu i Linux.

Inne opcje dostępne dla bardziej doświadczonych użytkowników omówię skrótowo na końcu artykułu.

W przypadku jakichkolwiek problemów z artykułem lub jeżeli nie zawiera on odpowiedzi na Twoje pytanie, zapoznaj się z sekcją Dodatkowe informacje w stopce artykułu.


Powrót do góry


 

2. Jak dodawać i usuwać elementy z repozytorium Ubuntu

 

Najnowsza wersja interfejsu GUI systemu Ubuntu jest pod wieloma względami podobna do panelu konfiguracji w systemie Windows. Poniższe czynności przedstawiają używanie odpowiednika panelu Dodaj/usuń programy systemu Windows w systemie Ubuntu.

Uwaga: są to najczęstsze cztery (4) rodzaje repozytoriów używane w systemie Ubuntu. Większość programów i aplikacji, które są dostępne w systemie operacyjnym Ubuntu, to programy Open Source i bezpłatne, jednak nadal niektóre programy dostępne są za opłatą. Ta sekcja dotyczy oprogramowania dostępnego w głównym repozytorium, które jest ustawione jako domyślne w systemie:
Główne

Jest to oficjalnie wspierane i przetestowane oprogramowanie dostępne dla systemu Ubuntu.

Restricted

Jest to oprogramowanie, które jest wspierane, ale nie jest dostępne w przypadku całkowicie bezpłatnej licencji.

Universe

Jest to oprogramowanie, które nie jest wspierane, ale jest utrzymywane przez społeczności Ubuntu.

Multiverse

Jest to oprogramowanie, które nie jest wspierane i nie jest dostępne za darmo do pobrania tak jak wszystkie inne oprogramowania Ubuntu.

Centrum oprogramowania Ubuntu

Centrum oprogramowania umożliwia łatwe dodawanie lub usuwanie programów i aplikacji z/do systemu operacyjnego Ubuntu.

Okno Centrum oprogramowania można otworzyć z pulpitu nawigacyjnego (ikona walizki) lub przeprowadzając wyszukiwanie.

Centrum oprogramowania Ubuntu

Usuwanie zainstalowanego oprogramowania

 1. Po otwarciu okna kliknij ikonę Zainstalowane na pasku zadań w górnej części okna, aby uzyskać dostęp do listy kategorii w celu wyszukiwania oprogramowania. Możesz także wyszukać oprogramowanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu okna.

 2. Po znalezieniu odpowiedniego programu lub aplikacji możesz je kliknąć, co spowoduje podświetlenie wyboru oraz wyświetlenie zarówno przycisku Więcej informacji (linia biegnąca w dół od informacji o programie po lewej stronie), jak i przycisku Usuń (linia biegnąca w dół od informacji o programie po prawej stronie). :

  1. Kliknięcie przycisku Więcej informacji powoduje wyświetlenie kolejnego ekranu.

   1. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, czy oprogramowanie jest już zainstalowane na komputerze użytkownika, a także opis funkcji oprogramowania i zrzuty z programu w górnej części strony.

   2. Przewijanie w dół strony pozwala zapoznać się z informacjami na temat opcjonalnych dodatków, wersji, rozmiaru, licencji i aktualizacji oprogramowania na środku strony.

   3. Przewijając dalej na dół strony, docieramy do sugestii dotyczących innych dostępnych programów, które są zazwyczaj instalowane wraz z aktualnie wybranym oprogramowaniem przez innych użytkowników, a także recenzje osób, które korzystają z wybranego oprogramowania.

  2. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje wyświetlenie okna dialogowego.

   1. Pierwsze pole zazwyczaj zawiera zalecenia dotyczące innych zainstalowanych programów, które są powiązane z oprogramowaniem, które chcesz usunąć.

   2. U dołu pola znajduje się przycisk Anuluj i Usuń wszystkie.

   3. Kliknij przycisk Usuń wszystkie, aby odinstalować wszystkie programy wymienione w oknie dialogowym.

   4. Przy każdym odinstalowaniu oprogramowania jest wyświetlane okno dialogowe uwierzytelniania, w którym należy wprowadzić hasło i kliknąć opcję Uwierzytelnij, aby dokończyć proces dezinstalacji.

   5. Program zostaje usunięty z listy zainstalowanych programów.

Instalacja nowego oprogramowania

 1. Po otwarciu okna kliknij ikonę Całe oprogramowanie na pasku zadań w górnej części okna, aby uzyskać dostęp do listy kategorii w celu wyszukiwania oprogramowania. Możesz także wyszukać oprogramowanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu okna.

 2. Kategorie dzielą się na kategorie podrzędne, w których wymienione jest oprogramowanie. Po znalezieniu odpowiedniego programu lub aplikacji możesz je kliknąć, co spowoduje podświetlenie wyboru oraz wyświetlenie zarówno przycisku Więcej informacji (linia biegnąca w dół od informacji o programie po lewej stronie), jak i przycisku Zainstaluj (linia biegnąca w dół od informacji o programie po prawej stronie). :

  1. Kliknięcie przycisku Więcej informacji powoduje wyświetlenie kolejnego ekranu.

   1. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, czy oprogramowanie jest już zainstalowane na komputerze użytkownika, a także opis funkcji oprogramowania i zrzuty z programu w górnej części strony.

   2. Przewijanie w dół strony pozwala zapoznać się z informacjami na temat opcjonalnych dodatków, wersji, rozmiaru, licencji i aktualizacji oprogramowania na środku strony.

   3. Przewijając dalej na dół strony, docieramy do sugestii dotyczących innych dostępnych programów, które są zazwyczaj instalowane wraz z aktualnie wybranym oprogramowaniem przez innych użytkowników, a także recenzje osób, które korzystają z wybranego oprogramowania.

  2. Kliknięcie przycisku Zainstaluj powoduje wyświetlenie okna dialogowego.

   1. Przy każdym odinstalowaniu oprogramowania jest wyświetlane okno dialogowe uwierzytelniania, w którym należy wprowadzić hasło i kliknąć opcję Uwierzytelnij, aby dokończyć proces dezinstalacji.

   2. Postęp instalacji jest wyświetlany jako pasek powyżej przycisku Zainstaluj.

   3. Po instalacji programu przycisk Zainstaluj zmienia się w przycisk Usuń

    .
Uwaga: choć firma Dell wspiera sprzęt we wszystkich objętych gwarancją systemach firmy Dell sprzedawanych z systemem Ubuntu, wszystkie programy po przetestowaniu sprzętu i ponownej instalacji systemu operacyjnego znajdują się poza ich obszarem wsparcia. Możesz zostać skierowany do forum Canonical lub forum społeczności Ubuntu w celu uzyskania dalszej pomocy dotyczącej oprogramowania. Niniejszy artykuł stanowi wyłącznie wskazówkę, a metod opisanych w poniższej sekcji używasz na własne ryzyko.


Powrót do góry


 

3. Podsumowanie innych metod

 

W tej sekcji podany zostanie krótki opis pozostałych metod, których można używać do dodawania/usuwania oprogramowania w systemie operacyjnym Ubuntu. Niektóre z nich powinny być stosowane tylko przez doświadczonych użytkowników systemów Ubuntu i Linux.

Dodawanie/usuwanie w aplikacji Terminal

 • Instalowanie i usuwanie oprogramowania za pomocą aplikacji Terminal (CTRL + ALT + T):

  1. Najpierw instalacja oprogramowania:

   1. Polecenie Terminal służące do instalacji oprogramowania to:

    sudo apt-get install
   2. Musisz znać nazwę i lokalizację oprogramowania.

  2. Drugim krokiem jest odinstalowanie oprogramowania:

   1. Polecenie Terminal służące do dezinstalacji oprogramowania to:

    sudo apt-get --purge autoremove
   2. Listę oprogramowania już zainstalowanego na komputerze można znaleźć za pomocą polecenia:

    dpkg --list

Dodawanie repozytoriów w systemie Ubuntu

 • Dodawanie repozytoriów w systemie Ubuntu w celu zwiększenia liczby dostępnych programów i aplikacji:

  1. Te dodatkowe repozytoria są przeznaczone do oprogramowania innych producentów. Oprogramowanie nie będzie wspierane ani testowane przez Canonical i może być płatne. Zalecane jest instalowanie oprogramowania ze źródeł zaufanych.

  2. Istnieją dwie metody, aby tego dokonać:

   1. Metoda w graficznym interfejsie użytkownika:

    1. Otwórz Centrum oprogramowania.

    2. Przejdź do menu Edycja i wybierz Źródła oprogramowania.

    3. Wyświetlone okno ma pięć (5) kart u góry.

    4. Opcje Main, Restricted, Universe i Multiverse powinny być już wybrane na pierwszej karcie.

    5. Upewnij się, że zastrzeżone są opcje Oprogramowanie Open Source zarządzane przez społeczność, Własne sterowniki urządzeń i Oprogramowanie ograniczone prawami autorskimi lub kwestiami prawnymi.

    6. Wybierz opcję zamknij, a następnie naciśnij Załaduj ponownie. Jeśli popełnisz błąd, wybierz polecenie Cofnij.

   2. Metoda oparta na aplikacji Terminal:
    1. Dodatkowe repozytoria takie jak Universe i Multiverse można włączyć przez usunięcie znaku # na początku wiersza.

    2. Dla repozytorium Universe:

     deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
     deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
     deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe
     deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe
    3. Dostępne są cztery (4) podobne wiersze dla Multiverse.

    4. Można też użyć polecenia add-apt-repository:

     sudo add-apt-repository "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe multiverse"
     sudo add-apt-repository "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates universe multiverse"

Pliki pakietu Deb

 • Pakiety oprogramowania Ubuntu są dostępne w formacie .deb. System Ubuntu jest oparty na systemie Debian, z którego pochodzi format .deb:

  1. Możesz je pobrać z repozytoriów, z witryn internetowych lub ze skompilowanych przez siebie plików.

  2. Możesz je zainstalować za pomocą Centrum oprogramowania lub za pomocą poleceń aplikacji Terminal, tak jak pokazano powyżej.

Pliki binarne

 • Niektóre programy i pliki są rozpowszechniane w postaci binarnej, a nie jako kod źródłowy. Jednak tego typu pliki i programy wymagają przerobienia w innych programach, zanim będzie można je zmienić do formatu, który wykorzystuje Ubuntu.

Repozytoria pakietów innych producentów

 • Każdy może skonfigurować repozytorium pakietów dla Ubuntu. (Większość z nich jest specyficzna dla dystrybucji). Jeśli znasz nazwę repozytorium, możesz je dodać. (Jak opisano powyżej). Repozytoria te można często bezproblemowo dodać do systemu, a jeżeli są sformatowane w jako pliki .deb, zostaną one zainstalowane za pomocą Centrum oprogramowania. Gdy będzie dostępna aktualizacja, zostanie wyświetlona w aplikacji Software Updater wraz z innymi aktualizacjami oprogramowania.

Repozytoria PPA (Personal Package Archive)

 • Każdy użytkownik może utworzyć repozytorium PPA, które przypominają pakiety innych producentów — z tą różnicą, że są hostowane w systemie Launchpad firmy Canonical Łącze zewnętrzne. PPA często zawierają oprogramowanie, które nie zostało jeszcze oficjalnie dodane do głównych stabilnych repozytoriów Ubuntu. Pomyśl o nich jako o wersjach Beta lub wersjach programistycznych bieżących programów i aplikacji. Repozytorium Launchpad PPA można dodać za pomocą polecenia:

  sudo add-apt-repository ppa:
  sudo apt-get update

Dodawanie repozytoriów Partner firmy Canonical

 • Dodawanie repozytoriów Partner firmy Canonical w systemie Ubuntu w celu zwiększenia liczby dostępnych programów i aplikacji:

  1. Te dodatkowe repozytoria są przeznaczone do oprogramowania innych producentów. Oprogramowanie nie będzie wspierane ani testowane przez Canonical i może być płatne. Zalecane jest instalowanie oprogramowania ze źródeł zaufanych.

  2. Istnieją dwie metody, aby tego dokonać:

   1. Metoda w graficznym interfejsie użytkownika:

    1. Otwórz Centrum oprogramowania.

    2. Przejdź do menu Edycja i wybierz Źródła oprogramowania.

    3. Wyświetlone okno ma pięć (5) kart u góry.

    4. Przejdź do karty Pozostałe oprogramowanie.

    5. Upewnij się, że obie opcje są zaznaczone.

    6. Wybierz opcję zamknij, a następnie naciśnij Załaduj ponownie. Jeśli popełnisz błąd, wybierz polecenie Cofnij.

   2. Metoda oparta na aplikacji Terminal:

    1. Otwórz plik sources.list:

     gksudo gedit /etc/apt/sources.list
    2. Dodaj repozytoria Partner, usuwając znak # z tych wierszy:

     deb http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner
     deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner
    3. Zapisz i zamknij plik.

    4. Ponownie zsynchronizuj pliki indeksu z ich źródeł:

     sudo apt-get update

CD-ROM/DVD

 • Możliwa jest również instalacja multimediów z płyty CD-ROM lub DVD:

  1. Dostępne są dwie główne metody:

   1. Metoda w graficznym interfejsie użytkownika:

    1. Otwórz Centrum oprogramowania.

    2. Przejdź do menu Edycja i wybierz Źródła oprogramowania.

    3. Wyświetlone okno ma pięć (5) kart u góry.

    4. Zaznacz pole wyboru w dolnej części pierwszej karty, o nazwie Do zainstalowania z płyty CD-ROM/DVD. (To pole wyboru powinno być zaznaczone tylko w przypadku instalowania z dysku; należy je pozostawić niezaznaczone w pozostałych przypadkach. W przeciwnym razie podczas instalacji będą pojawiać się błędne komunikaty).

   2. Metoda oparta na aplikacji Terminal:

    1. Można również zamontować zawartość płyty. Następnie można ją wyświetlić za pomocą menedżera plików lub aplikacji Terminal. (Montowanie płyty umożliwia dostęp do niej przez system, dzięki temu, że jest częścią systemu plików. Oznacza to, że programy mogą się wyświetlać tak, jakby był to po prostu inny katalog).

    2. Użyj polecenia (gdzie < nazwa napędu> to nazwa identyfikatora napędu w Ubuntu, np. cdrom0):

     mount /media/
    3. Od tej pory możesz korzystać z poleceń list, run i install zgodnie z zapotrzebowaniem.


Powrót do góry


 

Informacje dodatkowe:

 

Uwaga:
wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów.
Wsparcie techniczne zapewnia firma Dell:


Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN136002

Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017 16:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.