Baza wiedzy

Jak zainstalować system operacyjny Ubuntu Linux na komputerze firmy DellTen artykuł zawiera informacje na temat sposobu wykonania czystej instalacji systemu operacyjnego Ubuntu Linux na komputerze firmy Dell.


Spis treści:

 1. Czy należy zainstalować system Ubuntu na komputerze firmy Dell?
 2. Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji
 3. Konfiguracja instalacji systemu Ubuntu
 4. Instalacja systemu Ubuntu na dotychczasowym systemie
 5. Konfigurowanie instalacji systemu Ubuntu
 6. Zakończenie instalacji

Czy należy zainstalować system Ubuntu na komputerze firmy Dell?

Jeśli musisz zainstalować system Ubuntu na Twoim komputerze firmy Dell, jest kilka rzeczy, co do których musisz podjąć decyzję i które musisz mieć, zanim będziesz dalej postępować zgodnie z poniższym przewodnikiem.

Uwaga: w przypadku instalacji systemu operacyjnego innego niż dostarczony wraz z Twoim systemem robisz to na własne ryzyko. Firma Dell nie może poświadczyć, że sprzęt będzie kompatybilny i możemy nie być w stanie obsługiwać systemu w tej konfiguracji.

Pamiętaj, że firma Dell nie dostarcza większości sterowników do systemu Ubuntu, ponieważ wszystkie wymagane sterowniki znajdują się na nośniku instalacyjnym systemu operacyjnego. W związku z tym zalecamy sprawdzenie, czy dany system jest zgodny z wersją nośnika instalacyjnego firmy Canonical.

Czy sprawdziłeś, czy typ Twojego systemu jest jednym z systemów, które otrzymały certyfikat firmy Canonical jako odpowiednie do systemu Ubuntu?

 1. Jeśli nie, odwiedź witrynę internetową firmy Canonical Łącze zewnętrzne i sprawdź, czy Twój model został przetestowany przez firmę Canonical i jest odpowiedni.

 2. Jeśli sprawdziłeś to i system jest obsługiwany wg tej listy, możesz kontynuować.

Uwaga: jeśli Twój system nie został dostarczony wraz z systemem Ubuntu i masz problem, który wymaga rozwiązania przez dział pomocy technicznej. Możesz zostać poproszony o przywrócenie systemu do stanu, w jakim został dostarczony przez firmę Dell i powiadomienie, czy problem nadal występuje. Jeśli tak jest, w tym momencie możliwe byłoby tylko ograniczone wsparcie.

Czy masz kopię ostatniego nośnika instalacyjnego w formie płyty DVD lub urządzenia USB od firmy Canonical? Zawiera ona najnowsze aktualizacje i poprawki do tego system operacyjnego.

Odpowiedni obraz ISO systemu Ubuntu możesz pobrać od firmy Canonical Łącze zewnętrzne.

Systemy z fabrycznie zainstalowanym systemem Ubuntu zakupione od firmy Dell są wyposażone w obrazy przywracania. W przypadku podłączania nowego dysku twardego ich użytkownicy mogą pobrać obraz instalacyjny, przechodząc do witryny pomocy technicznej Dell i wprowadzając kod Service Tag lub kod usług ekspresowych oraz wybierając pozycję Sterowniki i pliki do pobrania.


Powrót do góry


Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji

Są trzy rzeczy, które należy wiedzieć i wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem instalacji systemu Ubuntu:

 1. Sprawdzenie, na jakim typie sprzętu próbujesz dokonać instalacji

 2. Sprawdzenie typu ustawień systemu BIOS, które miałyby wpływ na instalację

 3. Sprawdzenie, którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować

Na jakim typie sprzętu dokonujesz instalacji i czy zmieni to sposób przeprowadzenia instalacji

Typ lub format nośnika danych może wpłynąć na sposób instalacji systemu Ubuntu na komputerze PC. Może to być wszystko, od instalacji na jednej z nowych kart M2 przez instalację na standardowym dysku twardym SATA po instalację na tych samych dyskach twardych SATA w konfiguracji macierzy RAID firmy Intel. Sprawdź, czy Twój sprzęt komputerowy umożliwią przeprowadzenie potrzebnego rodzaju instalacji, albo zapoznaj się z artykułami, do których łącza znajdują się poniżej, aby zorientować się, jak zmienić metodę instalacji, aby dostosować ją do sprzętu, na którym znajduje się system:

Uwaga: należy pamiętać, że nośniki wymienne w standardzie USB 2.0 oraz ich starsze modele nie są obsługiwane w systemach pracujących pod kontrolą nowych procesorów Intel SkyLake. Chipsety przeznaczone dla tych procesorów nie obsługują już koncentratorów USB 2.0.
Jaki typ systemu BIOS jest skonfigurowany w systemie i czy spowoduje to zmianę sposobu przeprowadzenia instalacji?

Różnica między konfiguracjami systemu BIOS Legacy i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) może skutkować powodzeniem lub niepowodzeniem instalacji. Więcej informacji na ten temat zawierają artykuły, do których łącza znajduję się poniżej:

Którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować?

System Ubuntu podobnie jak każdy inny system operacyjny stara się poprawić jego wykorzystanie i wydajność. To, czym różni się Ubuntu, to możliwość dwóch aktualizacji w dowolnym czasie:

Pierwszą jest wersja długoterminowej pomocy technicznej LTS (Long Term Support).

Ta aktualizacja jest dostępna co dwa lata i jest w pełni obsługiwana przez firmę Canonical aktualizacjami co pięć lat. Jest ona uważana za przetestowaną i stabilną kompilację.

Druga jest najnowszą zwykłą wersją.

Ta aktualizacja jest dostępna co 6 miesięcy i jest obsługiwana przez firmę Canonical aktualizacjami co 9 miesięcy. Te zwykłe wersje są uważane za przełomowe, ale mogą się z tym wiązać pewne problemy. Te kompilacje są zazwyczaj używane przez testerów i programistów.

Jeśli zamiast tego chcesz rozbudować wersję do nowej wersji Ubuntu, kliknij łącze do artykułu poniżej:


Powrót do góry


Konfiguracja instalacji systemu Ubuntu

 1. Włóż dysk z systemem Ubuntu do napędu DVD lub podłącz startowy napęd USB do portu na systemie.

 2. Naciśnij szybko klawisz F12, gdy zobaczysz logo firmy Dell, które zostanie wyświetlone w trakcie uruchamiania. System przejdzie do menu rozruchu jednorazowego.

 3. Możesz użyć klawiszy kursora/strzałki do poruszania się po menu i podświetlenia Twojego wyboru. Będzie to albo uruchomienie z USB albo uruchomienie z napędu CD/DVD. Gdy wybrana opcja zostanie podświetlona, kliknij klawisz ENTER.

 4. Gdy uruchomi się instalacja, wybierz opcję Wypróbuj Ubuntu. Ta opcja sprawdzi, czy Ubuntu prawidłowo widzi Twój sprzęt.

 5. Gdy będziesz gotowy do kontynuowania instalacji, kliknij przycisk Instaluj Ubuntu. Wyświetli się kreator instalacji ze wskazówkami dotyczącymi wyboru opcji.

 6. Wybierz Język instalacji i kliknij przycisk Kontynuuj.

Wybór języka

 1. Zostanie wyświetlone okno Przygotowanie do instalacji Ubuntu. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Kontynuuj.

Przygotowanie do instalacji

Uwaga: w trakcie instalacji zalecamy podłączenie zarówno kabla sieciowego, jak i kabla zasilającego.


Powrót do góry


Instalacja systemu Ubuntu na dotychczasowym systemie

 1. Jeśli nie masz podłączonego kabla sieciowego, instalacja przeprowadzi użytkownika przez ustawienie połączenia bezprzewodowego Wi-Fi.

Instalacja bezprzewodowa

 1. Zostanie wyświetlone okno typu instalacji. Dostępnych jest kilka opcji.

  1. Jeśli chcesz zainstalować system Ubuntu w konfiguracji dwusystemowej obok innych systemów operacyjnych, zapoznaj się z przewodnikiem, do którego łącze znajduje się poniżej, zanim wybierzesz opcję Coś innego.

  2. Jeśli chcesz zainstalować system Ubuntu na całym dysku twardym, kliknij opcję Kasuj dysk i zainstaluj Ubuntu. Następnie wybierz dysk twardy, na którym chcesz zainstalować system Ubuntu. Przejdź do kroku 3.

   Uwaga: jak podano powyżej, ta operacja spowoduje skasowanie wszystkich danych i systemów, które obecnie znajdują się na dysku.

  3. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować różne partycjonowanie na dysku twardym lub utworzyć instalację klienta, przejdź do przewodnika, do którego łącze znajduje się poniżej, zanim wybierzesz opcję Coś innego.

Typ instalacji

 1. Kliknij opcję Zainstaluj teraz. Od tego momentu nie możesz już anulować instalacji.


Powrót do góry


Konfigurowanie instalacji systemu Ubuntu

 1. Musisz ustawić kilka ustawień konfiguracyjnych. Następnie zostanie wyświetlone okno Gdzie jesteś?.

Gdzie jesteś?

 1. Wybierz lokalizację najbliższą do miejsca, w którym się znajdujesz, na mapie lub wpisz ją w pole tekstowe, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 2. Zostanie wyświetlone okno układ klawiatury. Wybierz właściwy układ klawiatury dla systemu i kliknij przycisk Kontynuuj.

Układ klawiatury

Uwaga: jeśli nie masz pewności, jaki jest Twój układ, możesz teraz wybrać przycisk Wykryj układ klawiatury, aby uzyskać pomoc.
 1. Zostanie wyświetlone okno Kim jesteś?. W tym miejscu wprowadź Twoje dane.

Ekran logowania

 1. W trakcie instalacji systemu operacyjnego na ekranie pojawią się różne zrzuty ekranu, które zapewniają więcej informacji na temat instalowanej w systemie wersji Ubuntu.

Instalowanie systemu

Powrót do góry


Zakończenie instalacji

 1. Po zakończeniu pracy kreatora instalacji zostanie wyświetlone okno Instalacja zakończona. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja zakończona

 1. System Ubuntu jest teraz zainstalowany.

 2. Wskazówki dotyczące początkowej konfiguracji znajduję się w poniższym artykule.

Uwaga: jeśli instalacja została zakończona i istnieją jakiekolwiek problemy, najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie instalacji.


Powrót do góry


Informacje dodatkowe:

Uwaga:
wsparcie dla oprogramowania zapewnia firma Canonical za pośrednictwem poniższych kanałów.
Wsparcie techniczne zapewnia firma Dell:


Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN151664

Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 08:26


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.