Użytkowanie i rozwiązywanie problemów z komputerem Inspiron 11 3000 2w1 serii Special Edition (3153)

Użytkowanie i rozwiązywanie problemów z komputerem Inspiron 11 3000 2w1 serii Special Edition (3153)


Spis treści:

 1. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów
 2. Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell
 3. Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie
 4. Komputer przestał reagować lub rozwiązywanie problemów z niską wydajnością
 5. System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub pojawia się niebieski ekran
 6. Rozwiązywanie problemów z czarnym, pustym lub słabo widocznym ekranem notebooka
 7. W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell
 8. Sterowniki komputera Inspiron 11 (3153)
 9. Korzystanie z kamery internetowej i oprogramowania Dell Webcam oraz rozwiązywanie problemów
 10. Wyłączanie lub włączanie panelu dotykowego
 11. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu
 12. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów
 13. Dane techniczne
 14. Umiejscowienie portów
 15. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych
 16. Nierozpoznany element komputera

W tym artykule znajdują się informacje na temat użytkowania i rozwiązywania problemów związanych z urządzeniem Inspiron 11 (3153).


1. Poradniki dotyczące sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów

Poradniki oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdują się w witrynie Centrum pomocy technicznej dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych firmy Dell.

Powrót do góry


2. Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell

To łącze prowadzi do Centrum pomocy technicznej systemu Windows firmy Dell. Wybierz system operacyjny, z którym potrzebujesz pomocy.

Powrót do góry


3. Mysz, klawiatura lub panel dotykowy nie działa poprawnie

Uwaga: Gdy kąt nachylenia wyświetlacza wyniesie ponad 200-225 stopni, klawiatura i panel dotykowy zostaną wyłączone. W taki sam sposób można ponownie włączyć urządzenia wejściowe, wracając do trybu notebooka z trybu tabletu.

Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z myszą, klawiaturą lub panelem dotykowym.


Powrót do góry


4. Komputer przestaje reagować na polecenia

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej 15 sekund, aby mieć pewność, że komputer wyłączy się.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 4. Pobieranie i instalowanie oprogramowania SupportAssist Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.
 5. Wykonaj konserwację komputera. Więcej informacji znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Optymalizacja i konserwacja komputera z systemem Windows lub Rozwiązywanie problemów z niską wydajnością.
 6. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer przestaje reagować.

Powrót do góry


5. System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub wyświetla niebieski ekran

To łącze prowadzi do artykułu Bazy wiedzy Dell System Microsoft Windows ulega awarii, wiesza się, uruchamia się ponownie lub wyświetla niebieski ekran.

Powrót do góry


6. Rozwiązywanie problemów z czarnym, pustym lub słabo widocznym ekranem notebooka

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z ekranem LCD notebooka znajdują się w artykule Bazy wiedzy Dell Rozwiązywanie problemów z pustym, czarnym lub słabo widocznym ekranem notebooka.

Powrót do góry


7. Sposób włączania i wyłączania anteny sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze Dell

Naciśnij i przytrzymaj klawisz , a następnie naciśnij klawisz . Powtórzenie tej operacji spowoduje wyłączenie lub włączenie anteny sieci bezprzewodowej.

Więcej informacji na temat włączania lub wyłączania anteny sieci bezprzewodowej komputera Dell znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Jak włączyć lub wyłączyć antenę sieci bezprzewodowej w komputerze Dell.

Powrót do góry


8. Sterowniki komputera Inspiron 11 (3153)

Informacje na temat dostępnych sterowników znajdują się na stronie Inspiron 11 (3153) — sterowniki.

W artykuł Jak pobrać i zainstalować sterownik zawiera instrukcję pobierania sterowników dla komputerów Dell.

Powrót do góry


9. Korzystanie z kamery internetowej i oprogramowania Dell Webcam oraz rozwiązywanie problemów

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących kamery internetowej komputera znajduje się w artykule Bazy wiedzy Dell Korzystanie z kamery internetowej i oprogramowania Dell Webcam oraz rozwiązywanie problemów.

Powrót do góry


10. Wyłączanie lub włączanie panelu dotykowego

Informacje na temat włączania lub wyłączania panelu dotykowego można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Włączanie i wyłączanie panelu dotykowego w notebooku firmy Dell.

Powrót do góry


11. Komputer nie uruchamia się lub nie wyświetla obrazu

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której komputer nie uruchamia się wcale lub uruchamia się (kontrolki świecą, wentylatory obracają się), ale nie wyświetla obrazu, należy nasłuchiwać serii sygnałów dźwiękowych emitowanych podczas uruchamiania.

Gdy usłyszysz kody dźwiękowe, sprawdź ich znaczenie (Tabela 1), by ułatwić sobie rozwiązanie problemów z komputerem.
Sygnały dźwiękowe Opis Możliwa przyczyna
1 Test sumy kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS w toku lub błąd pamięci Awaria płyty systemowej, obejmuje awarię systemu BIOS lub błędy pamięci ROM.
2 Nie wykryto pamięci (RAM) Awaria pamięci lub gniazda pamięci
3
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/zegara)
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
Awaria płyty systemowej
4 Błąd odczytu/zapisu pamięci Awaria pamięci.
5 Awaria zasilania zegara czasu rzeczywistego (RTC) Błąd baterii CMOS
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Awaria podzespołu obrazu
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU Awaria procesora
8 LCD Awaria wyświetlacza LCD
Tabela 1: Powtarzalne kody dźwiękowe

Aby uzyskać więcej pomocy z komputerem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.


Jeśli nie słychać kodów dźwiękowych, wykonaj następujące czynności:
 1. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, w tym klawiaturę, mysz i zewnętrzny monitor. Do urządzeń peryferyjnych zalicza się także zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak napędy flash, urządzenia USB, drukarki, karty itp.
 2. Odłącz zasilacz od komputera, a następnie od gniazdka zasilającego.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund.
 4. Upewnij się, że złącza przewodu zasilającego i zasilacza są solidnie połączone.
 5. Podłącz zasilacz do komputera i do sprawnego gniazdka zasilającego.
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy uruchomienie i rozruch komputera przebiegają prawidłowo. Jeżeli nie, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy Dell Komputer nie włącza się lub zawiesił się na ekranie z logo firmy Dell.
 7. Pojedynczo podłączaj kolejne urządzenia i sprawdzaj, czy komputer się uruchamia.

Powrót do góry


12. Szybki test Dell PC Diagnostics i oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów

 • Najszybszym i najprostszym sposobem na wykrycie i rozwiązanie najczęściej występujących problemów jest skorzystanie z szybkiego testu Dell PC Diagnostics. Usunie ono problem automatycznie lub poprowadzi użytkownika przez procedurę rozwiązywania problemu.
  Uwaga: jeśli diagnostyka rozpozna awarię części, w zależności od wadliwej części, natychmiast uruchomimy procedurę bezpłatnej, gwarancyjnej wymiany części.

 • Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, dostarcza aktualizacje systemu, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia, dzięki czemu rozwiązywanie problemów i zapobieganie im jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji, na przykład o uzyskiwaniu i instalowaniu oprogramowania SupportAssist, można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

 • Gdy komputer nie może uzyskać dostępu do Internetu, można uruchomić wbudowaną diagnostykę. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy Dell Uruchamianie wbudowanej diagnostyki komputera (ePSA).

Powrót do góry


13. Dane techniczne

Aby uzyskać informacje na temat danych technicznych komputera Inspiron 11 (3153), przejdź do strony Inspiron 11 (3153) — internetowa instrukcja obsługi i kliknij opcję PDF obok pozycji Dane techniczne.

Powrót do góry


14. Umiejscowienie portów

Aby uzyskać informacje o rozmieszczeniu portów, przejdź do strony Inspiron 11 (3153) — internetowa instrukcja obsługi i kliknij opcję PDF obok pozycji Skrócona instrukcja uruchomienia lub Dane techniczne.

Powrót do góry


15. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w fazie POST, naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie Konfiguracja systemu dotknij lub kliknij opcję Ustawienia odzyskiwania.
 4. Dotknij lub kliknij opcję Save (Zapisz).

Powrót do góry


16. Nierozpoznany element komputera

Oprogramowanie SupportAssist, wcześniej My Dell, wykrywa problemy i wysyła alerty dotyczące urządzenia. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzeba, aby wyeliminować zgadywanie z konserwacji komputerów i tabletów. Więcej informacji na temat uzyskiwania i instalowania oprogramowania SupportAssist można znaleźć na stronie Oprogramowanie SupportAssist dla komputerów i tabletów.

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN298520

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2018 11:17


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.