Jak zresetować system BIOS serwera Dell PowerEdge?

Jak zresetować system BIOS serwera Dell PowerEdge?


Uwaga: ten artykuł jest częścią samouczków dotyczących serwerów i narzędzi wsparcia, które są dostępne tutaj.
W tym artykule wyjaśniono, jak przywrócić ustawienia domyślne systemu BIOS serwera Dell PowerEdge. Procedura ta może mieć zastosowanie dla innych produktów firmy Dell.
 1. Włącz komputer.
 2. Kiedy zostanie wyświetlone niebieskie logo firmy Dell, naciśnij klawisz < F2 >, aby wejść do konfiguracji systemu.
 3.  
 4.  
 5. Przejdź do sekcji „System BIOS


   
 6. Kliknij przycisk „Default” (Domyślne) w dolnym rogu.   
 7. W wyskakującym okienku zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie działania, naciśnij przycisk „Yes” (Tak).

 8. Ustawienia BIOS zostały zresetowane.
   
Jeśli sekwencja nie działa, wypróbuj następujące czynności:
 • Naciśnij klawisz < Num Lock > i sprawdź, czy lampka Num Lock świeci się.
 • Naciśnij klawisz < Caps Lock > i sprawdź, czy lampka Caps Lock świeci się.
 • Naciśnij klawisz < Scroll Lock > i sprawdź, czy lampka Scroll Lock świeci się. Wszystkie lampki na klawiaturze powinny się świecić, jak to pokazano na rysunku 1.
 • Naciśnij jednocześnie klawisze < Alt > i < F >. Komputer wyemituje sygnał dźwiękowy informujący o przywróceniu ustawień domyślnych.


 

Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Identyfikator artykułu: SLN302725

Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2018 11:47


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.