Baza wiedzy

Konfiguracja i korzystanie z funkcji GPS oraz rozwiązywanie problemów z tą funkcją przy użyciu narzędzia Dell Wireless Manager


Podsumowanie artykułu: W tym artykule omówiono konfigurację i eksploatację systemu GPS oraz rozwiązywanie problemów z tym systemem.


Spis treści:

 1. Uruchomienie usługi GPS w celu wykrycia satelitów
 2. Skonfigurowanie oprogramowania mapy do komunikacji z odbiornikiem GPS
 3. Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej firmy Dell
 4. Jak ustalić, która karta szerokopasmowej sieci bezprzewodowej została zainstalowana w komputerze Dell
 5. Rozwiązywanie problemów


 


Zagadnienie 1:   Uruchomienie usługi GPS w celu wykrycia satelitów  

Uwaga:  
 
 • Funkcja GPS jest dostępna z kartami szerokopasmowej sieci bezprzewodowej Dell Wireless 5520, 5530, 5540, 5720 i 5600 Część komputerów nie obsługuje usługi GPS (jeśli przycisk GPS jest niewidoczny lub nieaktywny, usługa nie jest dostępna).

 • Aby funkcja GPS była dostępna, karta szerokopasmowej sieci bezprzewodowej nie musi zostać aktywowana.

 • Przed kontynuacją upewnij się, że niebo jest widoczne i nieprzysłonięte. To znaczy, że opisane kroki trzeba będzie prawdopodobnie wykonać na zewnątrz.
 •  


  1. Kliknij Wszystkie programy.  2. W kolumnie Programy kliknij pozycję Wireless Manager.  3. Kliknij pozycję Wireless Manager.  4. Kliknij przycisk Wyświetl.  5. Kliknij pozycję GPS.  6. Kliknij przycisk GPS On (Wł. GPS).
  • Wykrycie sygnału satelitów GPS przez odbiornik może potrwać do 5 minut.


  Powrót do góry


  Zagadnienie 2:   Skonfigurowanie oprogramowania mapy do  
    komunikacji z odbiornikiem GPS  


   Uwaga:
  Te instrukcje dotyczą oprogramowania Microsoft Streets & Trips 2007, 2008 i 2009.

  • Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania innych rodzajów oprogramowania map współpracujących z odbiornikiem GPS, skorzystaj z instrukcji obsługi lub odwiedź witrynę internetową producenta.

  1. Kliknij przycisk Start.  2. Kliknij pozycję Programy lub Wszystkie programy.  3. Kliknij pozycję Microsoft Streets & Trips.

    Uwaga:
   Może zostać wyświetlone okno dialogowe z informacją o wykryciu przez aplikację dostawcy sieci Wi-Fi i pytaniem, czy użytkownik chce z tego skorzystać, by spróbować określić położenie. W takim przypadku kliknij przycisk No (Nie).


  4. Na pasku menu kliknij pozycję Tools (Narzędzia).  5. Kliknij pozycję GPS Take Pane (Okienko zadań GPS)  6. Kliknij pozycję Configure GPS (Konfiguruj GPS).  7. Kliknij Scan (Skanuj).  8. Kliknij przycisk OK.

   Uwaga:
  Informacje na temat tworzenia trasy lub wyznaczania swojej pozycji przy użyciu funkcji GPS można znaleźć w instrukcjach dostarczonych przez producenta oprogramowania.


  Powrót do góry


  Zagadnienie 3.   Jak pobrać i zainstalować najnowszy  
    sterownik karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej firmy Dell  


  W tym artykule zawarto wskazówki, jak pobrać sterowniki do karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze.

   Uwaga:
  Sterowniki do obsługi sieci szerokopasmowej są zestawione w kategorii Komunikacja.


  Powrót do góry


  Zagadnienie 4:   Jak ustalić, która karta szerokopasmowej sieci bezprzewodowej    
    została zainstalowana w komputerze Dell  


  W tym artykule zawarto wskazówki, jak zidentyfikować kartę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej zainstalowaną w komputerze.

   Uwaga:
  Znajdź ciąg „MDM,WRLES”; numer modelu zaczyna się od ciągu „DW”.

  Można również użyć funkcji wyszukiwania przeglądarki, klikając opcję Edycja, a następnie Znajdź. Aby znaleźć kartę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, wpisz w polu tekstowym ciąg MDM,WRLES


  Powrót do góry


  Zagadnienie 6:   Rozwiązywanie problemów  
    Narzędzie Wireless Manager   
    nie jest zainstalowane lub nie uruchamia się  


  W tym artykule zawarto wskazówki, jak pobrać sterowniki i oprogramowanie dla karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze.

   Uwaga:
  Sterowniki do obsługi sieci szerokopasmowej są zestawione w kategorii Komunikacja.


  Powrót do góry


    Wystąpił błąd z powodu braku modemu szerokopasmowej sieci bezprzewodowej  

  • Sprawdź, czy w komputerze zainstalowano najnowsze sterowniki karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Jak korzystać z witryny Sterowniki i pliki do pobrania.

    Uwaga:
   Sterowniki do obsługi sieci szerokopasmowej są zestawione w kategorii Komunikacja.

  • Sprawdź, czy w komputerze zainstalowano kartę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, która obsługuje GPS. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Określanie podzespołów znajdujących się w komputerze Dell.

    Uwaga:
   Znajdź ciąg „MDM,WRLES”; numer modelu zaczyna się od ciągu „DW”.

   Można również użyć funkcji wyszukiwania przeglądarki, klikając opcję Edycja, a następnie Znajdź. Aby znaleźć kartę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, wpisz w polu tekstowym ciąg MDM,WRLES


  Powrót do góry


    Przycisk GPS jest niewidoczny lub nieaktywny  

 • Funkcja GPS jest dostępna z kartami szerokopasmowej sieci bezprzewodowej Dell Wireless 5520, 5530, 5540, 5720 i 5600 Część komputerów nie obsługuje usługi GPS (jeśli przycisk GPS jest niewidoczny lub nieaktywny, usługa nie jest dostępna).
  Aby uzyskać więcej informacji o karcie szerokopasmowej sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze, przejdź do sekcji Jak ustalić, która karta szerokopasmowej sieci bezprzewodowej została zainstalowana w komputerze Dell

 • Aby funkcja GPS była dostępna, karta szerokopasmowej sieci bezprzewodowej nie musi zostać aktywowana.


  Powrót do góry

    Wyświetlono komunikat o wyłączeniu urządzenia radiowego  

  • Sprawdź, czy przełącznik funkcji łączności bezprzewodowej na obudowie komputera znajduje się w położeniu włączenia.

   Uwaga:  
     Więcej informacji na temat umiejscowienia przełącznika funkcji łączności bezprzewodowej w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika. Kliknij markę i model komputera oraz preferowany język. Pobierz Instrukcję instalacji lub Podręcznik użytkownika i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przełącznika funkcji łączności bezprzewodowej.
    


  Powrót do góry

    Odbiornik GPS nie znalazł satelitów  

  Upewnij się, czy zostały wykonane następujące czynności

  (aby uzyskać więcej informacji na temat tych czynności, skorzystaj z łączy powyżej):
  • Sprawdź, czy przełącznik funkcji łączności bezprzewodowej na obudowie komputera znajduje się w położeniu włączenia.

   Uwaga:  
     Więcej informacji na temat umiejscowienia przełącznika funkcji łączności bezprzewodowej w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika. Kliknij markę i model komputera oraz preferowany język. Pobierz Instrukcję instalacji lub Podręcznik użytkownika i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przełącznika funkcji łączności bezprzewodowej.
    

  • Sprawdź, czy w komputerze zainstalowano najnowsze sterowniki karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Jak korzystać z witryny Sterowniki i pliki do pobrania.

  • Sprawdź, czy w komputerze zainstalowano kartę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, która obsługuje GPS. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Określanie podzespołów znajdujących się w komputerze Dell.

  • Upewnij się, że oprogramowanie do wyznaczania położenia przy użyciu systemu GPS jest prawidłowo skonfigurowane do współpracy z odbiornikiem GPS.

  • Upewnij się, że podczas próby odszukania satelitów dostępny jest nieprzysłonięty widok nieba.

  Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności odbiornik GPS nadal nie może znaleźć satelitów, skontaktuj się z pomocą techniczną.

  Powrót do góry


 •  
   


  Identyfikator artykułu: SLN71735

  Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2013 00:00


  Oceń ten artykuł

  Trafne
  Przydatne
  Łatwe do zrozumienia
  Czy ten artykuł był przydatny?
  Tak Nie
  Wyślij nam swoją opinię
  Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
  Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

  Dziękujemy za uwagi.