Jak skonfigurować kontroler iDRAC 6 oraz kontroler cyklu eksploatacji dla serwerów Dell PowerEdge 11G

Jak skonfigurować kontroler iDRAC 6 oraz kontroler cyklu eksploatacji dla serwerów Dell PowerEdge 11G


 

Podsumowanie artykułu: W tym artykule zawarto informacje na temat konfiguracji i obsługi kontrolera iDRAC 6 i kontrolera cyklu eksploatacji dla serwerów Dell PowerEdge 11G.


 

1. Konfiguracja i zarządzanie kontrolerem iDRAC

 

Domyślne dane logowania kontrolera iDRAC:

Nazwa użytkownika = root

Hasło = calvin


Wprowadzenie do zintegrowanego kontrolera dostępu zdalnego Dell 6 (iDRAC6)

 

Kontroler iDRAC6 umożliwia zdalne monitorowanie, rozwiązywanie problemów i naprawianie urządzeń Dell nawet, gdy są wyłączone.

Kontroler iDRAC6 oferuje bogaty zestaw funkcji, takich jak przekierowanie konsoli, media wirtualne, wirtualne KVM, uwierzytelnianie karty inteligentnej i pojedyncze uwierzytelnianie.

Stacja zarządzająca to system, z którego administrator zarządza urządzeniami Dell wyposażonymi w kontroler iDRAC6.

Systemy zarządzane w ten sposób nazywa się systemami zarządzanymi.
 

Opcjonalnie można zainstalować oprogramowanie Dell™ OpenManage™ na stacji zarządzającej oraz w systemie zarządzanym.

Bez oprogramowania do zarządzania systemami zarządzanymi nie można lokalnie korzystać z RACADM, a kontroler iDRAC6 nie może zarejestrować ostatniej awarii.Więcej informacji o kontrolerze iDRAC6 można znaleźć pod następującymi łączami:
 

Czy mam zainstalowany kontroler iDRAC?

Następujące systemy są standardowo dostarczane z kontrolerem iDRAC: R710, T610, R610, R810, R910

Następujące systemy, T110, R210, R310, T310, R410, T410, R510 dostarczane są z następującymi opcjami:

 • BMC zgodne z IPMI 2.0 (Kontroler zarządzania płyty głównej)

 • Dell™ OpenManage™

 • Ujednolicony konfigurator serwerów

 • Kontroler cyklu eksploatacji dostępny dzięki opcjonalnym kontrolerom iDRAC6 Express, iDRAC6 Enterprise i vFlash

 

Aby sprawdzić, czy masz zainstalowany kontroler iDRAC, poszukaj następującego wpisu (rys. 1 (w języku angielskim)).  Pojawi się on w końcowej części procesu autotestu.

DRAC 2 
Rysunek 1: Sprawdzanie, czy kontroler iDRAC jest zainstalowany

 

 


 

Konfigurowanie systemu do obsługi kontrolera iDRAC6

Aby skonfigurować system do wykorzystywania kontrolera iDRAC6, skorzystaj z narzędzia konfiguracji iDRAC6.
 

Aby uruchomić narzędzie konfiguracji iDRAC6: (przed rozpoczęciem warto zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne, instrukcje można znaleźć na stronie „Krok 6: Aktualizowanie kontrolera iDRAC”)

 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer.

 2. Naciśnij klawisze <Ctrl> po pojawieniu się monitu podczas autotestu. Jeśli system operacyjny zacznie się uruchamiać przed naciśnięciem klawiszy , pozwól systemowi się całkowicie uruchomić, a następnie uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie.

 3. Skonfiguruj LAN na płycie głównej (karta sieciowa). Za pomocą klawiszy strzałek wybierz Parametry LAN i naciśnij klawisz . Wyświetli się wybór karty sieciowej. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać jeden z następujących trybów karty sieciowej:

   

  Dedykowany – wybierz tę opcję, aby pozwolić urządzeniu zdalnego dostępu na korzystanie z dedykowanej karty sieciowej dostępnej w kontrolerze iDRAC6 Enterprise. Interfejs ten nie jest współdzielony z systemem operacyjnym hosta i kieruje ruch zarządzający do odrębnej sieci fizycznej, dzięki czemu może być oddzielony od ruchu danych przesyłanych przez aplikację. Ta opcja jest dostępna tylko, gdy kontroler iDRAC6 Enterprise jest zainstalowany na urządzeniu. Po zainstalowaniu karty iDRAC6 Enterprise upewnij się, że pozycja Dedykowany jest wybrana dla pola wyboru karty sieciowej. Można to zrobić za pomocą narzędzia konfiguracji iDRAC6, interfejsu sieciowego iDRAC6 lub za pomocą RACADM.

  Współdzielony – wybierz tę opcję, aby udostępnić interfejs sieciowy systemowi operacyjnemu hosta. Interfejs sieciowy urządzenia zdalnego dostępu jest w pełni sprawny, gdy system operacyjny hosta jest skonfigurowany do tworzenia zespołu kart sieciowych. Urządzenie zdalnego dostępu odbiera dane przez karty sieciowe 1 i 2, ale przesyła tylko za pomocą karty sieciowej 1. Jeśli karta sieciowa 1 ulegnie awarii, urządzenie zdalnego dostępu nie będzie dostępne. Podstawowa Instalacja kontrolera iDRAC6 35

  Współdzielony z funkcją przełączania awaryjnego na LOM2 – wybierz tę opcję, aby udostępnić interfejs sieciowy systemowi operacyjnemu hosta. Interfejs sieciowy urządzenia zdalnego dostępu jest w pełni sprawny, gdy system operacyjny hosta jest skonfigurowany do tworzenia zespołu kart sieciowych. Urządzenie zdalnego dostępu odbiera dane przez karty sieciowe 1 i 2, ale przesyła tylko za pomocą karty sieciowej 1. Jeśli karta sieciowa 1 ulegnie awarii, urządzenie zdalnego dostępu przełączy się na kartę sieciową 2 w celu przesyłania wszystkich danych. Urządzenie zdalnego dostępu nadal wykorzystuje kartę sieciową 2 do transferu
  danych. Jeśli karta sieciowa 2 ulegnie awarii, urządzenie zdalnego dostępu przełączy transmisję wszystkich danych z powrotem na kartę sieciową 1, o ile została ona naprawiona.

  Współdzielony z funkcją przełączania awaryjnego na wszystkie LOM – wybierz tę opcję, aby udostępnić interfejs sieciowy systemowi operacyjnemu hosta. Interfejs sieciowy urządzenia zdalnego dostępu jest w pełni sprawny, gdy system operacyjny hosta jest skonfigurowany do tworzenia zespołu kart sieciowych. Urządzenie zdalnego dostępu odbiera dane przez karty sieciowe 1, 2, 3 i 4, ale przesyła tylko za pomocą karty sieciowej 1. Jeśli karta sieciowa 1 ulegnie awarii, urządzenie zdalnego dostępu przełączy transmisję wszystkich danych na kartę sieciową 2. Jeśli karta sieciowa 2 ulegnie awarii, urządzenie zdalnego dostępu przełączy transmisję wszystkich danych na kartę sieciową 3. Jeśli karta sieciowa 3 ulegnie awarii, urządzenie zdalnego dostępu przełączy transmisję wszystkich danych na kartę sieciową 4. Jeśli karta sieciowa 4 ulegnie awarii, urządzenie zdalnego dostępu przełączy transmisję wszystkich danych z powrotem na kartę sieciową 1, o ile została ona naprawiona.

  Skonfiguruj parametry kontrolera sieci LAN do używania DHCP lub statycznego adres IP źródła.

  1. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz Parametry LAN i naciśnij klawisz .

  2. Za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół wybierz adres IP źródła.

  3. Za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo wybierz opcję DHCP, automatyczna konfiguracja lub statyczny.

  4. W przypadku wybrania opcji Statyczny, skonfiguruj adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.

  5. Naciśnij klawisz .

 4. Naciśnij klawisz .

 5. Wybierz opcję Zapisz zmiany i wyjdź.

  Demo kontrolera Dell iDRAC6

   


Uzyskiwanie dostępu do interfejsu sieciowego

Aby uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego iDRAC6, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz obsługiwaną przeglądarkę internetową.

 • Aby uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego za pomocą adresu IPv4, przejdź do korku 2.
 • Aby uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego za pomocą adresu IPv6, przejdź do korku 3.


2. Uzyskaj dostęp do interfejsu sieciowego za pomocą adresu IPv4. W tym celu musisz mieć włączony protokół IPv4:
W pasku adresu przeglądarki wpisz: https://, a następnie naciśnij klawisz .

3. Uzyskaj dostęp do interfejsu sieciowego za pomocą adresu IPv6. W tym celu musisz mieć włączony protokół IPv6.
W pasku adresu przeglądarki wpisz: https://, a następnie naciśnij klawisz .

4. Jeśli domyślny port HTTPS 443 został zmieniony, wpisz: https://:, gdzie adres-IP-iDRAC to adres IP kontrolera iDRAC6, a numer-portu oznacza numer portu HTTPS.

5. W polu adresu wpisz https:// i naciśnij klawisz . Jeśli domyślny port HTTPS 443 został zmieniony, wpisz: https://:, gdzie adres-IP-iDRAC to adres IP kontrolera iDRAC6, a numer-portu oznacza numer portu HTTPS.

Wyświetli się okno logowania do kontrolera iDRAC6.
 


Logowanie się do kontrolera iDRAC

Można zalogować się jako użytkownik kontrolera iDRAC6 lub jako użytkownik Microsoft Active Directory. Domyślną nazwa użytkownika iDRAC6 jest root, a domyślnym hasłem calvin.
W celu zalogowania się do iDRAC6 od użytkownika wymagane jest posiadanie uprawnienia do logowania się do iDRAC.

Aby się zalogować, wykonaj następujące czynności:

1. W polu Nazwa użytkownika wpisz jedno z poniższych:• nazwę użytkownika kontrolera iDRAC6. Wielkość liter w nazwach użytkowników lokalnych jest rozróżniana.
Na przykład root, it_user lub john_doe.

• Nazwę użytkownika usługi Active Directory.
Nazwy użytkowników usługi Active Directory można wpisywać w następujących formatach , \ , / lub @. Wielkie i małe litery nie są w nich rozróżniane. Na przykład: dell.com\john_doe lub JOHN_DOE@DELL.COM.

2. W polu Hasło wpisz hasło użytkownika iDRAC6 lub hasło użytkownika Active Directory. W hasłach są rozróżniane wielkie i małe litery.

3. Z listy rozwijanej Domena wybierz Ten kontroler iDRAC, aby zalogować się jako użytkownik kontrolera iDRAC6 lub wybierz jedną z domen, aby zalogować się jako użytkownik usługi Active Directory.

 

Uwaga: użytkownicy usługi Active Directory, którzy za część nazwy użytkownika przyjęli nazwę domeny, muszą wybrać z rozwijanego menu opcję Ten kontroler iDRAC.

 

4. Kliknij przycisk OK lub naciśnij klawisz .Korzystanie z pamięci vFlash

Karta pamięci vFlash firmy Dell zapewnia dodatkowe funkcje dla klientów, którzy już mają kartę iDRAC6 Enterprise. Dell vFlash jest kartą pamięci SD firmy Dell o pojemności 8 GB, którą wkłada się do karty iDRAC6 Enterprise. Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób skonfigurować vFlash. Korzystanie z karty Dell™ vFlash


 

 

Powrót do góry


 

2: Podstawowe informacje i konfiguracja kontrolera cyklu eksploatacji

 

Kontroler firmy Dell upraszcza zarządzanie cyklem eksploatacji serwera: od dostawy, wdrażania, poprawek i aktualizacji po serwisowanie i wprowadzanie własnych ustawień, zarówno na serwerach zdalnych, jak i lokalnych.

Stanowi element kontrolera iDRAC (Dell Remote Access Controller) (pakiety Express, Enterprise i vFlash) i po raz pierwszy wprowadzono go w serwerach Dell PowerEdge z serii 11G.

Więcej informacji na temat kontrolera cyklu eksploatacji firmy Dell można znaleźć tutaj: kontroler cyklu eksploatacji.

 

Kontroler cyklu eksploatacji pozwala skrócić czas i zmniejszyć liczbę czynności potrzebnych do realizacji zadań, ogranicza ryzyko błędu, wydłuża nieprzerwany czas pracy aplikacji i serwerów, poprawia również ich bezpieczeństwo.

Kontroler cyklu eksploatacji opracowano w oparciu o branżową normę dla interfejsu UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) oraz usług WSMAN (Web Services for Management) do zarządzania interfejsami. W ten sposób urządzenie zapewnia otwarte środowisko, które umożliwia integrację konsoli, a także pisanie własnych skryptów dla takiego kontrolera.

 

Najważniejsze konsole do zarządzania systemami na rynku (np. Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec™ Deployment Solution i Dell™ Management Console) posiadają zintegrowany kontroler cyklu eksploatacji, oferując jego funkcje w ramach istniejącej infrastruktury. 

Powrót do góry

 Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Identyfikator artykułu: SLN85572

Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2018 10:19


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.