Alienware M17x R3, R4 & M18x R1, R2 nie wykrywa jego oddzielna karta graficzna(s)

Alienware M17x R3, R4 & M18x R1, R2 nie wykrywa jego oddzielna karta graficzna(s)


Alienware M17x R3, R4 & M18x R1, R2 nie wykrywa jego Oddzielna karta graficzna (s)

Streszczenie Artykułu:

Ten artykuł pomoże Ci rozwiązać problemy przypadku Alienware M17x R3 system mobilny, zawiera ona najpopularniejsze rozwiązania/poprawki.

 

Uwaga: Proszę zakładek ten artykuł jako ponowne uruchomienie komputera nie jest zalecane podczas procesu pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

 

1. Co się dzieje?

 

Alienware M17x R3, R4 & M18x R1, R2 zawiera zintegrowane karty graficznej, których głównym celem jest zapewnienie wyświetlania obrazu w energooszczędny, oszczędzania energii (tj. po uruchomieniu systemu z akumulatora bez gniazd elektrycznych dostępny).

 

Ten tryb może zostać ustawiona ręcznie przez:

 

a)-- naciskając [Fn]+[F7] na pulpicie systemu Windows i ponowne uruchomienie komputera gdy pojawi się monit. --

 

b) automatycznie uzyskuje ona --, w każdym przypadku komputer zostaje uruchomiony w trybie bateryjnym (nie podłączony do podłączony zasilacz prądu zmiennego) i systemów wyposażony w kartę nVidia Optimus Technology (Zintegrowane GPU + 1 GPU Nvidia autonomiczna).

Gdy notebooka Alienware M17x R3, R4 (jest zainstalowana Oddzielna karta graficzna ATI) & M18x R1, R2 w połączeniu SLI / Crossfire (dwie osobne karty graficzne) lub pojedynczy GPU ATI, mobile system jest zasilany z trybu karty zintegrowanej karty graficznej, Windows Device Manager" zostaną wyświetlone tylko Intel HD Graphics jak Alienware przenośnych karty graficznej.

 

2. Rozwiązania

 

z wszystkich Alienware M17x R3, R4 & M18x R1, R2 karta graficzna(s), wymagane jest, aby przełączyć tryb komputera dla dyskretnych. Aby to zrobić, wykonać następującą procedurę:

 

a)-- Podłącz notebooka Alienware M17x R3, R4 lub M18x R1, R2 do własnego zasilacza. Następnie, podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.--

 

b)-- naciśnij przycisk [ FN]+[F7] spowoduje wyjście z trybu zintegrowana karta graficzna dla dyskretnych tryb graficzny. Uruchom ponownie komputer, gdy zajdzie taka potrzeba.----

Uwaga: Jeśli [FN]+[F7] Nie działa, proszę odinstalować i ponownie zainstalować sterownik do menu ekranowego (OSD sterownik) za pomocą najnowszej dostępnej wersji Sterowniki i pliki do pobrania w -- sekcji. -- --

Jeśli komputer nadal wydaje się być karty autonomicznej wyłączony lub brak się systemowi Windows Device Manager, a w sekcji Karty graficzne powinno pojawić się dodatkowa karta (ATI/NVidia), jeśli żadna sprawdź w ustawieniach BIOS nie zostanie wykryty i upewnij się. Można również zmienić na wyświetlaczu podstawowym na kartę advanced i wybierz PEG/sg.

 

Picture1: autonomicznej karty graficznej nie wykryto / Enabled

 

Zdjęcie 2: autonomicznej karty graficznej wykryte / włączone i wyłączone zintegrowanej karty graficznej.

 

Jeśli nadal możesz zbić włączyć autonomicznej karty graficznej, możesz spróbować Re-Flashing / aktualizacji systemBIOS do tego samego lub najnowszej wersji. Poszukaj w -- sekcji Sterowniki i pliki do pobrania BIOS systemu i uruchomić. Jak zaktualizować system BIOS.

 

Wskazówka: Jeśli po uruchomieniu aktualizacji systemu BIOS system nie uruchamia systemu czy nie został stworzony z RAID i skonfigurować go a BIOS menu, a następnie uruchomi go ponownie w górę.

 

Jeśli to nie rozwiąże problemy po wykonaniu tych kroków, należy wysłać e-mail do AWCC-Resolution_Experts@Dell.com (dla USA i Kanady klientów), z numeru seryjnego komputera, numer telefonu i najlepsza pora aby nawiązać kontakt odpowiemy wkrótce skontaktuje się z Państwem.

Alienware zespołu pomocy technicznej

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN85593

Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018 15:27


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.