Dell-datorn slås inte på eller startar inte till Windows

Dell-datorn slås inte på eller startar inte till Windows
Går det inte att slå på (eller starta operativsystemet i) Dell-datorn? I den här artikeln hittar du felsökning för fel med ingen ström, inget självtest vid start, ingen start och ingen bild utifrån de symptom du ser på datorn.

Om datorn inte startar alls eller om operativsystemet inte körs bör du först utföra en maskinvaruåterställning. Med en maskinvaruåterställning löser du de flesta problem samt tömmer eventuell restström. Om datorn ändå inte startas eller om operativsystemet inte körs, följer du de åtgärder som nämns nedan, utifrån de symtom du noterar på just din dator.

Utföra en maskinvaruåterställning

 1. Slå av datorn.
 2. Koppla bort nätadaptern eller nätsladden och ta bort batteriet (för bärbara Dell-datorer).
  Obs! Har du en ultratunn bärbar Dell-dator med ett icke-löstagbart batteri bör du läsa artikeln How to reset Real Time Clock (RTC) (Återställa realtidsklockan). Där beskriver vi hur du återställer bärbara Dell XPS-, Dell Latitude- och Dell Precision-datorer.
  .
  Obs! På vissa bärbara Dell Latitude-datorer kör man en framtvingad ePSA-återställning. Se How to Use Forced ePSA to Recover from POST or Boot Failure (Så använder du forcerad ePSA för att återställa datorn vid självtest- eller startfel).
 3. Koppla bort externa enheter och kringutrustning som USB-enheter, skrivare och minneskort (SD/xD).
 4. Håll strömknappen intryckt i 15–20 sekunder så att all kvarvarande ström laddas ur.
 5. Anslut nätadaptern eller nätsladden och batteriet (för bärbara Dell-datorer).
  Om datorn ändå inte startas eller om operativsystemet inte körs, följer du instruktionerna nedan utifrån de symtom du noterar på just din dator. Du kan även följa anvisningarna nedan om du vill köra ett diagnostikverktyg för maskinvaran på Dell-datorn.

Kör maskinvarudiagnostik

När datorn inte verkar fungera korrekt finns diagnostik tillgänglig för att hjälpa dig att avgöra vad problemet kan vara samt ge dig felsökningssteg för att lösa problemet. Dell har en uppsättning verktyg för självdiagnostik som är inbyggd i Dells bärbara datorer, stationära datorer, servrar och Windows-baserade surfplattor. De här kallas för Dell ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)- eller Dell PSA (Pre-Boot System Assessment)-diagnostik.

Om du får problem med en Dell-dator bör du först köra ett diagnostiktest. Eventuella felkoder som tillhandahålls av de här testerna kan vara till stor hjälp när du felsöker problemet.

Dell erbjuder både inbyggd och onlinediagnostik.

Identifiera symptomen

Symptom Åtgärd

Ingen strömförsörjning


När du trycker på strömbrytaren startar Dell-datorn inte, och det finns ingen indikation för ström (alla lysdioder är släckta).
 • Inga tecken på ström på Dell-datorn.
 • Strömlampan är släckt, skärmen är tom (svart) och datorn startar inte.
 • Det hörs inget fläktljud.
Felsökning för typiska problem med strömmen på stationära datorer från Dell
Felsökning för typiska problem med strömmen på bärbara datorer från Dell

Inget självtest


När du trycker på strömbrytaren blinkar lamporna för ström, CAPS Lock, Scroll Lock och Num Lock gult eller i ett mönster. Datorn kan även avge ljudsignaler som hjälper dig att hitta felet på en specifik enhet.
 • Lysdioderna blinkar (normalt i ett mönster och/eller i gult)
 • Ljudkoder (kontinuerliga eller i ett mönster) avges
 • Skärmen är tom (svart) med blinkande dioder eller pipkoder
 • Fläkten hörs men lysdioderna blinkar eller så hörs ljudsignalkoder
 • Datorn fryser då Dell-logotypen visas vid självtest
Så felsöker du problem med självtestet på en stationär Dell-dator.
Så felsöker du problem med självtestet på en bärbar Dell-dator.

Ingen start


När du trycker på strömbrytaren slutförs självtestprocessen, men ett felmeddelande visas när operativsystemet ska köras.
 • Statusen för dioderna (ström, hårddiskaktivitet osv.) är normal
 • Fläkten hörs
 • Tom eller svart skärm med en blinkande markör i det övre vänstra hörnet av skärmen
 • Blåskärms-felmeddelanden i Windows (BSOD)
 • Datorn hänger sig eller stannar vid Windows-logotypen när operativsystemet startas
Datorn startar inte med Microsoft Windows 10
Datorn startar inte med Microsoft Windows 8/8.1
Datorn startar inte med Microsoft Windows 7
Installera om Microsoft Windows på datorn

Ingen bild


När du trycker på strömbrytaren är statusen för strömlampan och de andra dioderna normal. Men skärmen är ändå tom (svart). Det tyder på problem med video eller med skärmen.
 • Statusen för dioderna (ström, hårddiskaktivitet osv.) är normal
 • Fläkten hörs, men skärmen är tom (svart)
 • Skärmen är tom (svart)
Nedan går vi igenom hur du felsöker t.ex. tom (svart) skärm eller ingen bild alls, suddig eller otydlig bild, horisontella eller vertikala linjer och färger, ljusstyrkan och kontrasten.
Grundläggande felsökning för Dell-bildskärmar
Grundläggande felsökning för LCD-skärmen i bärbara Dell-datorer
Hjälp med Dell Alienware-datorer hittar du i artikeln Alienware Computer Does Not Turn On or Go Into Windows (Alienware-datorn slås inte på eller startar inte till Windows) i Dells kunskapsbank.
 

Artikel-ID: SLN85632

Senast ändrad: 2018-12-10 09:15


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.