Guide till programvaran Dell Webcam och Dell Webcam Central

Guide till programvaran Dell Webcam och Dell Webcam CentralOm du vill ha information om samt hjälp med att använda och åtgärda problem med webbkameran (webcam), går du till det avsnitt som matchar datorns operativsystem.

Bokmärk den här artikeln eftersom du kan behöva starta om datorn under felsökningsprocessen.


Välj flikarna nedan för att ta reda på mer information.

Obs! Programvaran Dell Webcam Central är inte tillgänglig för Windows 10 eller Windows 8(8.1). Du måste använda Skype istället. I Vanliga frågor nedan finns information om hur man hämtar Skype.
 • Var kan jag hämta drivrutiner för min webbkamera?
  I Windows 10 är drivrutinerna inbyggda i operativsystemet för alla datorer.
  I fliken The Webcam is Not Working Correctly (webbkameran fungerar inte) finns stegvisa anvisningar om hur du tar bort och får Windows 10 att installera om drivrutinerna till webbkameran.
 • Var kan jag hämta Skype och hur använder jag programmet?
  Du kan hämta programvaran för Skype från webbplatsen för Skype. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.
 • Hur startar jag Skype?
  I avsnittet How to get, use and Start the Skype Software (så här skaffar, använder och startar du Skype-programmet) finns stegvisa anvisningar.
 • Var sitter mikrofonen för webbkameran?
  Mikrofonen är ett litet hål som sitter bredvid webbkameran (antingen på vänster eller höger sida).
 • Jag har problem med mikrofonen för webbkameran.
  Följ instruktionerna i fliken The Webcam Microphone is not Working (mikrofonen för webbkameran fungerar inte).

 

I Windows 10 är drivrutinerna inbyggda i operativsystemet för alla datorer.

 1. Gör så här för att installera om drivrutinen för webbkameran.
  1. Stäng alla program som använder webbkameran för närvarande (däribland eventuella webbplatser). Spara och stäng eventuella program du arbetar i eftersom datorn kommer att startas om.
  2. I sökrutan skriver du Enhetshanteraren.
  3. Tryck eller klicka på Enhetshanteraren (Kontrollpanelen).
  4. Tryck eller klicka på pilen till vänster om Bildenheter.
   (Om posten Bildenheter inte visas kontaktar du teknisk support)
  5. Tryck och håll inne eller högerklicka på Integrerad webbkamera eller USB-kamera.
  6. Tryck eller klicka på Avinstallera.
  7. Bekräfta avinstallationen genom att klicka på OK.
  8. När drivrutinen har avinstallerats startas datorn om.
   Obs! Windows 10 hittar och installerar automatiskt drivrutinerna för webbkameran.
  9. Om webbkameran ändå inte fungerar bör webbkamerans programvara avinstalleras och installeras om efter att drivrutinerna installerats. Kontakta leverantören av webbkamerans programvara för hjälp.
   
 2. Uppdatera till senaste BIOS. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln BIOS - What it is and How to Download or Update your BIOS (BIOS – Beskrivning av vad det är och hur man hämtar eller uppdaterar BIOS).
   
 3. Uppdatera kretsuppsättningen till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor – drivrutiner och nedladdningar).
   
 4. Se till att ljusstyrkan och belysningen är korrekt inställda.
  1. En tom, svart eller mörk skärm kan bero på svaga ljusförhållanden eller att webbkameran är i fel läge. Se till att du använder webbkameran på en plats med god belysning.
  2. Justera inställningen för ljusstyrka i Skype-programmet. Mer information finns på Skypes webbplats.
   
 5. Köra Dells PC-diagnostik för webbkameraproblem. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell PC Diagnostics (använda Dells PC-diagnostik).

  På produktsupportsidan för enheten:

  1. Tryck eller klicka på Camera (kamera) under Test a specific device or create a custom test (testa en specifik enhet eller skapa ett anpassat test).
  2. Peka eller klicka på Test Selected devices (testa valda enheter) och följ instruktionerna
   Obs! Om det diagnostiska testet avslutas utan att några resultat visas kontaktar du teknisk support.

 

 1. Se till att ljusstyrkan och belysningen är korrekt inställda.
  1. En tom, svart eller mörk skärm kan bero på svaga ljusförhållanden eller att webbkameran är i fel läge. Se till att du använder webbkameran på en plats med god belysning.
  2. Justera inställningen för ljusstyrka i Skype-programmet. Mer information finns på Skypes webbplats.

 

 

 1. Kontrollera ljudinställningarna i det webbkameraprogram du använder.
   
 2. Om du inte kan lösa problemet genom att utföra de här stegen kan du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Sound/Audio Problems in Microsoft Windows (ljudproblem i Microsoft Windows).
   
 3. Om Microsofts felsökare för ljudinspelning inte rättar till problemet kör du Dells PC-diagnostik för problem med mikrofoner. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell PC Diagnostics (använda Dells PC-diagnostik).

  På produktsupportsidan för enheten:

  1. Se till att volymen på datorn är inställd på högsta kapacitet.
  2. Tryck eller klicka på Microphone (mikrofon) under Test a specific device or create a custom test (testa en specifik enhet eller skapa ett anpassat test).
  3. Peka eller klicka på Test Selected devices (testa valda enheter) och följ instruktionerna.

 

Obs! Programvaran Dell Webcam Central är inte tillgänglig för Windows 10 eller Windows 8(8.1). Du måste använda Skype istället. Läs informationen nedan om hur man hämtar, använder och startar Skype.
 • Hämta Skype och använda programmet

  Programmet Skype kan hämtas från Skypes webbplats. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.

  Obs! Skype är kanske redan fabriksinstallerat i Windows 10.
 • Starta Skype-programmet i Windows 10
  • Tryck eller klicka på Start och sedan SkypeStart-skärmen.
  • Tryck eller klicka på Start och sedan Alla appar. Bläddra neråt tills Skype visas. Tryck eller klicka på Skype.
  • I sökrutan skriver du Skype. Tryck eller klicka sedan på Skype (modernt program).

Välj flikarna nedan för att ta reda på mer information.

Obs! Programvaran Dell Webcam Central är inte tillgänglig för Windows 10 eller Windows 8(8.1). Du måste använda Skype istället. I Vanliga frågor nedan finns information om hur man hämtar Skype.
 • Var kan jag hämta drivrutiner för min webbkamera?
  I Windows 8 och Windows 8.1 är drivrutinerna inbyggda i operativsystemet för alla datorer.
  I fliken The Webcam is Not Working Correctly (webbkameran fungerar inte) finns stegvisa anvisningar om hur du tar bort och får Windows 8(8.1) att installera om drivrutinerna till webbkameran.
 • Var kan jag hämta Skype och hur använder jag programmet?
  Du kan hämta programvaran för Skype från webbplatsen för Skype. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.
 • Hur startar jag Skype?
  I avsnittet How to get, use and Start the Skype Software (så här skaffar, använder och startar du Skype-programmet) finns stegvisa anvisningar.
 • Var sitter mikrofonen för webbkameran?
  Mikrofonen är ett litet hål som sitter bredvid webbkameran (antingen på vänster eller höger sida).
 • Jag har problem med mikrofonen för webbkameran.
  Följ instruktionerna i fliken The Webcam Microphone is not Working (mikrofonen för webbkameran fungerar inte).

 

I Windows 8(8.1) är drivrutinerna inbyggda i operativsystemet för alla datorer.

 1. Gör så här för att installera om drivrutinen för webbkameran.
  1. Stäng alla program som använder webbkameran för närvarande (däribland eventuella webbplatser). Spara och stäng eventuella program du arbetar i eftersom datorn kommer att startas om.
  2. Flytta muspekaren till det övre högra hörnet på skärmen så visas snabbknappsfältet.
  3. Klicka på Sök.
  4. Högerklicka på Dator.
  5. Klicka på Properties (egenskaper).
  6. Klicka på Enhetshanteraren längst upp till vänster.
  7. Klicka på pilen till vänster om Bildenheter.
   (Om posten Bildenheter inte visas kontaktar du teknisk support)
  8. Högerklicka på Integrerad webbkamera eller USB-kamera.
  9. Klicka på Avinstallera.
  10. Bekräfta avinstallationen genom att klicka på OK.
  11. När drivrutinen har avinstallerats startas datorn om.
   Obs! Windows 8 och Windows 8.1 hittar och installerar automatiskt drivrutinerna för webbkameran.
  12. Om webbkameran ändå inte fungerar bör webbkamerans programvara avinstalleras och installeras om efter att drivrutinerna installerats. Kontakta leverantören av webbkamerans programvara för hjälp.
   
 2. Uppdatera till senaste BIOS. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln BIOS - What it is and How to Download or Update your BIOS (BIOS – Beskrivning av vad det är och hur man hämtar eller uppdaterar BIOS).
   
 3. Uppdatera kretsuppsättningen till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor – drivrutiner och nedladdningar).
   
 4. Se till att ljusstyrkan och belysningen är korrekt inställda.
  1. En tom, svart eller mörk skärm kan bero på svaga ljusförhållanden eller att webbkameran är i fel läge. Se till att du använder webbkameran på en plats med god belysning.
  2. Justera inställningen för ljusstyrka i Skype-programmet. Mer information finns på Skypes webbplats.
   
 5. Köra Dells PC-diagnostik för webbkameraproblem. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell PC Diagnostics (använda Dells PC-diagnostik).

  På produktsupportsidan för enheten:

  1. Tryck eller klicka på Camera (kamera) under Test a specific device or create a custom test (testa en specifik enhet eller skapa ett anpassat test).
  2. Peka eller klicka på Test Selected devices (testa valda enheter) och följ instruktionerna
   Obs! Om det diagnostiska testet avslutas utan att några resultat visas kontaktar du teknisk support.

 

 1. Se till att ljusstyrkan och belysningen är korrekt inställda.
  1. En tom, svart eller mörk skärm kan bero på svaga ljusförhållanden eller att webbkameran är i fel läge. Se till att du använder webbkameran på en plats med god belysning.
  2. Justera inställningen för ljusstyrka i Skype-programmet. Mer information finns på Skypes webbplats.

 

 

 1. Kontrollera ljudinställningarna i det webbkameraprogram du använder.
   
 2. Om du inte kan lösa problemet genom att utföra de här stegen kan du läsa följande artikel i Dells kunskapsbank: Sound/Audio Problems in Microsoft Windows (ljudproblem i Microsoft Windows).
   
 3. Om Microsofts felsökare för ljudinspelning inte rättar till problemet kör du Dells PC-diagnostik för problem med mikrofoner. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell PC Diagnostics (använda Dells PC-diagnostik).

  På produktsupportsidan för enheten:

  1. Se till att volymen på datorn är inställd på högsta kapacitet.
  2. Tryck eller klicka på Microphone (mikrofon) under Test a specific device or create a custom test (testa en specifik enhet eller skapa ett anpassat test).
  3. Peka eller klicka på Test Selected devices (testa valda enheter) och följ instruktionerna.

 

Obs! Programvaran Dell Webcam Central är inte tillgänglig för Windows 10 eller Windows 8(8.1). När du har uppgraderat till Windows 10 måste du använda Skype istället. Läs informationen nedan om hur man hämtar, använder och startar Skype.
 • Hämta Skype och använda programmet

  Programmet Skype kan hämtas från Skypes webbplats. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.

 • Starta Skype-programmet i Windows 8(8.1)

  På startskärmen klickar du på Skype för att starta programmet.

Innehållsförteckning:

 1. Vanliga frågor
 2. Felsöka problem med webbkameran
  1. Ett meddelande eller fel visas
  2. Skärmen är svart, tom eller mörk
  3. Mikrofonen för webbkameran fungerar inte
  4. Programvaran Webcam Central visas horisontellt
 3. Avinstallera och installera om programmet Webcam Central
 4. Starta programmet Dell Webcam Central
 5. Använda funktionerna i programmet Dell Webcam Central
 6. Så här skaffar, använder och startar du Skype-programmet
 7. Köra verktyget Dell PC Diagnostics för webbkameraproblem
Video (endast på engelska) – Webbkameror är anslutna

Video (endast på engelska) – Felsökning av Dell Webcam (Windows 7)

Video (endast på engelska) – Integrerat stöd för Dell Webcam (Windows 7)


Vanliga frågor

 1. Var kan jag hämta programmet Dell Webcam Central?
  Programvaran Dell Webcam Central är inte längre tillgänglig via My Dell Downloads (hämtningsbara filer från Dell) Kontakta teknisk support för att få hjälp med att skaffa en kopia.
  Anteckningar:
  • Mer information finns i artikeln My Dell Downloads & My Locker -- Frequently Asked Questions (Hämtningsbara filer från Dell & My Locker – Vanliga frågor och svar) i Dells kunskapsbank.
  • Programvaran Dell Webcam Central är inte tillgänglig för Windows 10 eller Windows 8 (8.1). Om du har uppgraderat till Windows 10 använder du Skype istället. Se Vanliga frågor nedan om du vill ha information om hur du skaffar Skype.
 2. Hur får jag webbkameran att fungera?
  Programvaran Dell Webcam Central måste installeras i Windows XP och Windows Vista för att starta och använda webbkameran, eftersom det tillhandahåller drivrutinerna för kameran. Mer information finns i Starta programmet Dell Webcam Central.
 3. Var sitter mikrofonen för webbkameran?
  Mikrofonen är ett litet hål som sitter bredvid webbkameran (antingen på vänster eller höger sida).
 4. Jag har problem med mikrofonen för webbkameran.
  Följ instruktionerna i avsnittet Mikrofonen för webbkameran fungerar inte.
 5. Jag har problem med webbkameran.
  Följ instruktionerna i avsnittet Felsöka problem med webbkameran.
 6. Var kan jag hämta Skype och hur använder jag programmet?
  Du kan hämta programvaran för Skype från webbplatsen för Skype. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet. Skype är ett integrerat program i Windows 8 (8.1).
 7. Stöder programmet Dell Webcam Central en extern USB-webbkamera?
  Programmet Dell Webcam Central stöder inte en extern USB-webbkamera.

Felsöka problem med webbkameran


Ett meddelande eller fel visas

Meddelanden och fel som No supported webcam connected (ingen webbkamera som stöds är ansluten) Please plug in a supported device (anslut en enhet som stöds) eller Close the other video streaming application to start video (stäng det andra programmet för videoströmning om du vill starta uppspelningen) kan lösas genom att du avinstallerar, installerar om eller uppdaterar webbkamerans drivrutin.
Hur du avinstallerar och installerar om drivrutinen för webbkameran beror på vilket operativsystem som är installerat på din dator.

Ta reda på vilket operativsystem datorn har från alternativen nedan.

Windows XP
 1. Stäng alla program som använder webbkameran för närvarande (däribland eventuella webbplatser). Spara och stäng eventuella program du arbetar i eftersom datorn kommer att startas om.
 2. Uppdatera till senaste BIOS. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln BIOS - What it is and How to Download or Update your BIOS (BIOS – Beskrivning av vad det är och hur man hämtar eller uppdaterar BIOS).
 3. Uppdatera kretsuppsättningen till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor – drivrutiner och nedladdningar).
 4. Du bör avinstallera den befintliga drivrutinen för webbkameran innan du installerar en ny.
  Gör så här för att avinstallera den befintliga drivrutinen:
  1. Klicka på knappen Start.
  2. Klicka på Kontrollpanelen.
  3. Dubbelklicka på ikonen System.
  4. Klicka på fliken Maskinvara.
  5. Klicka på Enhetshanteraren.
  6. Klicka på plustecknet (+) bredvid Imaging Devices (bildenheter).
   (Om posten Bildenheter inte visas kontaktar du teknisk support.)
  7. Högerklicka på Integrerad webbkamera och sedan på Avinstallera.
  8. Bekräfta avinstallationen genom att klicka på OK.
  9. När drivrutinen har avinstallerats startas datorn om.
   (När guiden för ny maskinvara öppnas efter omstarten klickar du på Avbryt, hämtar drivrutinen för webbkameran och installerar den).

Windows Vista
 1. Stäng alla program som använder webbkameran för närvarande (däribland eventuella webbplatser). Spara och stäng eventuella program du arbetar i eftersom datorn kommer att startas om.
 2. Uppdatera till senaste BIOS. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln BIOS - What it is and How to Download or Update your BIOS (BIOS – Beskrivning av vad det är och hur man hämtar eller uppdaterar BIOS).
 3. Uppdatera kretsuppsättningen till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor – drivrutiner och nedladdningar).
 4. Du bör avinstallera den befintliga drivrutinen för webbkameran innan du installerar en ny.
  Gör så här för att avinstallera den befintliga drivrutinen:
  1. Klicka på Start
  2. Högerklicka på Dator.
  3. Klicka på Properties (egenskaper).
  4. Klicka på Enhetshanteraren längst upp till vänster.
  5. Klicka på Bildenheter.
   (Om posten Bildenheter inte visas kontaktar du teknisk support.)
  6. Högerklicka på Integrerad webbkamera.
  7. Klicka på Avinstallera.
  8. Bekräfta avinstallationen genom att klicka på OK.
  9. När drivrutinen har avinstallerats startas datorn om.
   (När guiden för ny maskinvara öppnas efter omstarten klickar du på Avbryt, hämtar drivrutinen för webbkameran och installerar den).

Windows 7
 1. Ändra kompatibilitetsinställningen för programmet Dell Webcam Central till Windows Vista (Service Pack 2).

  Gör så här för att ändra kompatibilitetsinställningen för programmet Dell Webcam Central.
  1. Stäng programmet Dell Webcam Central.
  2. Klicka på Start.
  3. Klicka på Dator.
  4. Dubbelklicka på Lokal disk (C:).
  5. Dubbelklicka på Program Files (x86).
  6. Dubbelklicka på Dell Webcam.
  7. Dubbelklicka på Dell Webcam Central.
  8. Bläddra tills du hittar filen WebcamDell2.
  9. Högerklicka på filen WebcamDell2.
  10. Välj Egenskaper.
  11. Klicka på fliken Kompatibilitet.
  12. Markera kryssrutan bredvid Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för.
  13. Välj Windows Vista (Service Pack 2) från listrutan.
  14. Klicka på Verkställ
  15. Klicka på OK.
  16. Starta programmet Dell Webcam Central. Mer information finns i avsnittet Starta programmet Dell Webcam Central. (Om felet fortfarande visas går du till steg 2.)
 2. Installera om drivrutinen för webbkameran.
  Gör så här för att installera om drivrutinen för webbkameran.
  1. Stäng alla program som använder webbkameran för närvarande (däribland eventuella webbplatser). Spara och stäng eventuella program du arbetar i eftersom datorn kommer att startas om.
  2. Uppdatera till senaste BIOS. Mer information finns i Dells kunskapsbank i artikeln BIOS - What it is and How to Download or Update your BIOS (BIOS – Beskrivning av vad det är och hur man hämtar eller uppdaterar BIOS).
  3. Uppdatera kretsuppsättningen till den senaste versionen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Drivers and Downloads FAQs (vanliga frågor – drivrutiner och nedladdningar).
  4. Klicka på Start.
  5. Högerklicka på Dator.
  6. Klicka på Properties (egenskaper).
  7. Klicka på Enhetshanteraren längst upp till vänster.
  8. Klicka på Bildenheter.
   (Om posten Bildenheter inte visas kontaktar du teknisk support)
  9. Högerklicka på Integrerad webbkamera eller USB-kamera.
  10. Klicka på Avinstallera.
  11. Bekräfta avinstallationen genom att klicka på OK.
  12. När drivrutinen har avinstallerats startas datorn om.
   Obs! Drivrutiner för de flesta webbkameror tillhandahålls av Microsoft i Windows 7 och installeras om automatiskt när du startar om datorn. Det finns däremot specifika drivrutiner för bärbara XPS-datorer (XPS L501X, XPS L502X, XPS L701X, XPS L702X) på sidan Drivers and Downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer). Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank FAQs- Drivers and Downloads (Vanliga frågor – drivrutiner och nedladdningar). Drivrutinen för webbkameran finns i avsnittet Inmatning och heter Quanta- Driver på sidan Drivrutiner och nedladdningar.

  13. Du bör avinstallera och installera om programvaran för webbkameran när du har installerat drivrutinen. Mer information finns i avsnittet Avinstallera och installera om programmet Webcam Central.

Skärmen är svart, tom eller mörk

En tom, svart eller mörk skärm kan bero på svaga ljusförhållanden eller den är i fel läge. Se till att du använder webbkameran på en plats med god belysning.

Obs! Inspiron One 2330 har ett roterbart skydd för webbkameran, det är placerat i mitten längst upp på skärmen. Se till att det är öppet.
 1. Starta programmet Dell Webcam Central. Mer information finns i avsnittet Starta programmet Dell Webcam Central.
 2. Kontrollera att Capture Mode (inhämtningsläge) är valt i det nedre högra hörnet.
 3. Håll någonting vitt framför webbkameran.
  • Om det vita objektet visas på rätt sätt ska du se till att du använder webbkameran på en plats med tillräcklig belysning.
  • Om det vita objektet inte visas alls ska du läsa avsnittet Felsöka problem med webbkameran.
  • Om det vita objektet visas men skärmen är mörk gör du på följande sätt:
   1. Klicka på Settings (inställningar) i det övre högra hörnet.
   2. Flytta reglagen under Backlight (bakgrundsbelysning), Brightness (ljusstyrka) och Gamma åt höger om du vill förbättra synligheten för objekt framför webbkameran. Om du inte kan lösa problemet genom att ändra de här inställningarna kontaktar du teknisk support.

Mikrofonen för webbkameran fungerar inte

 1. Starta programmet Dell Webcam Central. Mer information finns i avsnittet Starta programmet Dell Webcam Central.
 2. Klicka på listrutan bredvid mikrofonikonen i det nedre högra hörnet av Dell Webcam Central och välj Microphone (mikrofon).
 3. Klicka på mikrofonikonen och kontrollera att ljudet inte är avaktiverat (ett streck visas över mikrofonen när ljudet är avaktiverat).
 4. Om du inte kan lösa problemet genom att utföra de här stegen kan du läsa följande artikel i Microsofts kunskapsbank: Sound Problems in Microsoft Windows (Ljudproblem i Microsoft Windows).
 5. Om artikeln i Microsofts kunskapsbank inte löste problemet finns det ett diagnostiskt test för mikrofonen. Om du vill utföra ett diagnostiktest på datorns mikrofon finns det specifik information i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell PC Diagnostics (så här använder du Dells PC Diagnostics). På fliken Avancerat väljer du Maskinvara, Mikrofon och klicka sedan på Kör diagnostikprogrammet.
 6. Kontrollera att volymen på datorn är på maxvolym och följ uppmaningarna för att testa mikrofonen på datorn.

Programvaran Webcam Central visas horisontellt

Hämta och installera de senaste grafikdrivrutinerna för din dator. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank FAQs- Drivers and Downloads (Vanliga frågor – drivrutiner och nedladdningar).


Avinstallera och installera om programmet Webcam Central

Hur du avinstallerar och installerar om programvaran för webbkameran beror på vilket operativsystem du använder. Se de stegvisa instruktionerna för det operativsystem som är installerat på datorn.

Windows 7 och Vista

Varning: programvaran Dell Webcam Central är inte längre tillgänglig från My Dell Downloads. Om du inte redan har hämtat och sparat en kopia rekommenderar vi att du inte avinstallerar programvaran Dell Webcam Central. Kontakta teknisk support för att få hjälp med att skaffa en kopia. Mer information finns i artikeln My Dell Downloads & My Locker -- Frequently Asked Questions (Hämtningsbara filer från Dell & My Locker – Vanliga frågor och svar) i Dells kunskapsbank.

Gör så här för att avinstallera programmet Dell Webcam Central:

 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Kontrollpanelen.
 3. Använd listrutan intill Visa efter: längst upp till höger väljer du Stora ikoner.
 4. Klicka på Program och funktioner.
 5. Klicka på Dell Webcam Central.
 6. Klicka på Avinstallera.
 7. Bekräfta avinstallationen genom att klicka på OK.
 8. När drivrutinen har avinstallerats startas datorn om.

Så här hämtar du den senaste versionen av Webcam Central för din Dell-dator:

Anteckningar:
 • Programvaran Dell Webcam Central är inte längre tillgänglig via My Dell Downloads (hämtningsbara filer från Dell) Kontakta teknisk support för att få hjälp med att skaffa en kopia. Mer information finns i artikeln My Dell Downloads & My Locker -- Frequently Asked Questions (Hämtningsbara filer från Dell & My Locker – Vanliga frågor och svar) i Dells kunskapsbank.
 • Om du har uppgraderat till Windows 10 och du tidigare använde programmet Dell Webcam Central, rekommenderar Dell att du nu använder Skype. Mer hjälp finns i How to get Skype and how to use the program (Hämta Skype och använda programmet).

Om dessa steg inte löser problemet finns ett diagnostiskt test för webbkameran. Mer information finns i avsnittet How to Run the Dell PC Diagnostics for Webcam Issues (Köra verktyget Dell PC Diagnostics för webbkameraproblem).


Windows XP

Gör så här för att avinstallera programmet Dell Webcam Central:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Klassisk vy längst upp till vänster.
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 4. Markera Dell Webcam Central.
 5. Klicka på Ändra/ta bort.
 6. Klicka på Ta bort.
 7. Klicka på OK och följ instruktionerna i avinstallationsguiden.
 8. Klicka på det röda krysset (X) längst upp till höger i Lägg till/ta bort program när du vill stänga fönstret.
 9. Starta om datorn.

Installera om Dell Webcam Central med hjälp av den cd som levererades med Dell-datorn.

 1. Om du inte har någon cd-skiva med Dell Webcam Software kan du hämta programvaran via länken Dell Webcam Central. Den här versionen av programmet stöds på de datorer som visas i (Tabell 1) och som kör något av de operativsystem som visas i (Tabell 2), men programmet kan även fungera på andra datorer.
 2. Om du behöver mer hjälp kan du besöka Dell Community-forumen.
  Om dessa steg inte löser problemet finns ett diagnostiskt test för webbkameran. Mer information finns i avsnittet How to Run the Dell PC Diagnostics for Webcam Issues (Köra verktyget Dell PC Diagnostics för webbkameraproblem).
   
  Datorer som stöds
  Alienware Area 51
  Alienware Area-51 ALX
  Alienware Aurora
  Alienware Aurora ALX
  Inspiron 14 1440
  Inspiron 1440
  Inspiron 535
  Inspiron 535s
  Inspiron 537
  Inspiron 537s
  Inspiron 545
  Inspiron 545s
  Inspiron 546
  Inspiron 546s
  Precision T3600
  Studio 1440
  Studio 15 1555
  Studio 1555
  Studio Desktop D540
  Studio Slim D540S
  Studio XPS 435T/9000
  Studio XPS M1340
  Studio XPS M1640
  Vostro 1320
  Vostro 1520
  Vostro 1720
  Vostro 220
  Vostro 220s
  Vostro 420
  Tabell 1: Datorer som stöds i den här versionen av Dell Webcam Central
   
  Operativsystem som stöds
  Microsoft Windows 7 32 bitar
  Microsoft Windows 7 64 bitar
  Microsoft Windows Vista 32 bitar
  Microsoft Windows Vista 64 bitar
  Microsoft Windows XP
  Microsoft Windows XP x64
  Microsoft Windows XP Embedded
  Microsoft Windows 2000
  Tabell 2: Operativsystem som stöds i den här versionen av Dell Webcam Central

Starta programmet Dell Webcam Central Software

 1. Se till att du startar Dell Webcam Central på en plats med tillräcklig belysning (för svag belysning kan göra skärmen tom, svart eller mörk).
 2. Klicka på Start
 3. Klicka på Alla program
 4. Klicka på Dell Webcam
 5. Starta programmet genom att klicka på Webcam Central.

Använda funktionerna i programmet Dell Webcam Central

 1. Klicka på ? i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Help (hjälp).
 3. Du kan öppna de olika avsnitten och läsa om hur du använder funktionerna, eller söka efter den funktion du vill veta mer om.
  Obs! Mer information om funktionerna i Webcam Central 2.0 finns i följande artikel i Dells kunskapsbank:A guide to Webcam Central 2.0 for your Dell PC (En guide till Webcam Central 2.0 för din Dell PC).

Så här skaffar, använder och startar du Skype-programmet

Obs! Programvaran Dell Webcam Central är inte tillgänglig för Windows 10 eller Windows 8(8.1). När du har uppgraderat till Windows 10 måste du använda Skype istället. Läs informationen nedan om hur man hämtar, använder och startar Skype.
 • Hämta Skype och använda programmet

  Programmet Skype kan hämtas från Skypes webbplats. På webbplatsen finns också instruktionsfilmer om hur du använder programmet.

 • Starta Skype-programmet
  1. Klicka på Start.
  2. Klicka på Alla program.
  3. Klicka på Skype.

Köra verktyget Dell PC Diagnostics för webbkameraproblem

Utföra en diagnos på datorns webbkamera för att upptäcka problem med webbkameran. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to use the Dell PC Diagnostics (använda Dells PC-diagnostik).

På produktsupportsidan för enheten:

 1. Tryck eller klicka på Camera (kamera) under Test a specific device or create a custom test (testa en specifik enhet eller skapa ett anpassat test).
 2. Peka eller klicka på Test Selected devices (testa valda enheter) och följ instruktionerna.
  Om det diagnostiska testet avslutas utan att några resultat visas kontaktar du teknisk support.
Artikel-ID: SLN85507

Senast ändrad: 2018-12-10 08:26


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.