Kunskapsbank

Streak 7 – felsökning


Innehållsförteckning:

 1. PIN-koden till SIM-kortet är blockerad
 2. Systemproblem
 3. Problem med meddelanden
 4. Internetproblem
 5. Medieproblem
 6. Börja i felsäkert lägeProblem 1: PIN-koden till SIM-kortet är blockerad

Om du anger PIN-koden till SIM-kortet felaktigt tre gånger i rad blockeras PIN-koden och kortet låses. Kontakta tjänsteleverantören om du vill låsa upp SIM-kortet, så får du veta hur du får en PUK-kod som låser upp SIM-kortet.

Överst på sidan

Problem 2: Systemproblem

 • Batteriet laddas inte:
  1. Enhetens temperatur kan vara under 0 grader eller över 45 grader. Justera omgivningen så att extrema temperaturer undviks.

  2. Kontakten mellan batteriet och laddaren kan vara dålig. Kontrollera alla kontakter och se till att de är ordentligt anslutna.

  3. Batteriet eller laddaren kan vara skadade. Kontakta teknisk support för hjälp. • Det går inte att slå på enheten: Detta kan tyda på att batteriet inte är laddat. Anslut batteriet till en laddare.

 • Förkortad tid i vänteläge: Längden på tiden i vänteläge påverkas av mottagningen. Ju oftare enheten måste skicka signaler för att försöka ansluta, desto kortare blir tiden i vänteläge. Förflytta dig till en plats där det finns mottagning eller stäng av enheten tillfälligt.


Överst på sidan

Problem 3: Problem med meddelanden

 • Det går inte att skicka eller ta emot SMS:
  • Enheten kan befinna sig i flygplansläge. Peka på knappen Home (start), sedan på knappen Menu (meny), sedan Settings (inställningar) och Wireless & networks (trådlöst och nätverk). Peka på kryssrutan Airplane mode (flygplansläge) så att den avmarkeras.

  • Signalstyrkan kanske inte är tillräckligt stark. Prova att förflytta dig för att få bättre mottagning.


 • Det går inte att skicka eller ta emot e-post: Internetanslutningen eller e-postinställningarna kanske inte har konfigurerats korrekt. Kontrollera nätverksanslutningen och bekräfta e-postinställningarna med din tjänsteleverantör för e-post.

Överst på sidan

Problem 4: Internetproblem

 • Det går inte att ansluta till nätverket:
  • SIM-kortet kan vara ogiltigt. Kontakta tjänsteleverantören.

  • Du kan befinna dig utanför nätverkets täckningsområde. Kontrollera tjänsteleverantörens information om täckningsområde.

  • Nätverkssignalen kan försvagas av din omgivning. Förflytta dig till ett öppet område eller, om du är inomhus, till ett fönster.

  • Enheten kan befinna sig i flygplansläge. Peka på knappen Home (start), sedan på knappen Menu (meny), sedan Settings (inställningar) och Wireless & networks (trådlöst och nätverk). Peka på kryssrutan Airplane mode (flygplansläge) så att den avmarkeras.

Överst på sidan

Problem 5: Medieproblem

Om Windows Media Player på din dator inte kan spela upp ljudspåret på filmer som har spelats in med Streak 7 kan olika filformat vara orsak till problemet. Streak 7 spelar in video i amr-format, men Windows Media Player har inte funktioner för amr-avkodning. Du måste spela upp dina filmer med en amr-avkodare som QuickTime för att ljudet ska fungera.

Överst på sidan

Problem 6: Börja i felsäkert läge

Så här går du in i felsäkert läge:
 1. Se till att enheten är avstängd.

 2. Håll strömbrytaren och knappen för vila/aktivera nedtryckt så att enheten stängs av.

 3. När operativsystemet startas visas den vita DELL-logotypen två gånger.
  När du ser den vita DELL-logotypen för andra gången håller du knappen Menu (meny) nedtryckt tills "Safe Mode" (felsäkert läge) visas längst ned på skärmen.
  Du lämnar det felsäkra läget genom att stänga av enheten och slå på den igen som vanligt.

Överst på sidan
 


Artikel-ID: SLN121992

Senast ändrad: 2013-09-03 00:00


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.