Dell SupportAssist (tidigare Dell System Detect): Översikt och vanliga frågor

Dell SupportAssist (tidigare Dell System Detect): Översikt och vanliga frågor


Vad är Dell SupportAssist-programmet (tidigare Dell System Detect)?

Dell SupportAssist (tidigare Dell System Detect) är ett program som körs på en Windows-baserad PC eller surfplatta med din tillåtelse och samverkar med Dells supportwebbplats så att vi kan ge dig bättre och mer anpassad support.


Installationskrav

Obs! Du måste vara inloggad som administratör för att hämta och installera Dell SupportAssist på din Dell-dator.
Operativsystem som stöds
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8 / 8.1
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP
Dell-plattformar som stöds Utvalda Dell-datorer
Webbläsare som stöds
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
Ytterligare krav
 • Microsoft .NET Framework 4.5 eller senare
 • Undantag i brandväggen eller antivirusprogrammet
Obs! Vissa brandväggar eller antivirusprogram kan blockera eller begränsa Dell System Detects utan att du får ett meddelande om det.
Tabell 1: Installationskrav

Vad gör Dell SupportAssist?

På Dells supportwebbsida kan du utföra tre huvudåtgärder där Dell SupportAssist-programmet används. När du utför någon av åtgärderna blir du antingen uppmanad att hämta och installera Dell SupportAssist om det inte redan är installerat, eller så startas programmet automatiskt och den senaste versionen installeras innan åtgärden slutförs.

 1. Detect Product (identifiera en produkt)
  Det här är den vanligaste användningen av Dell SupportAssist. På olika ställen på Dells supportwebbplats har du möjlighet att låta programmet identifiera din produkt så att Dell kan ge dig anpassad support. När du klickar på Detect Product (identifiera produkt) körs programmet på Dell-datorn och dess Service Tag-nummer identifieras. Service Tag-numret används sedan av Dell för att hitta produktinformation, t.ex. ursprunglig systemkonfiguration och giltighetstid för garantin, så att du kan få produktspecifik support.

 2. Detect Drivers (identifiera drivrutiner)
  När du har identifierat produkten kan du köra Detect Drivers (System Analysis) (identifiera drivrutiner (systemanalys)) på fliken Driver & downloads (drivrutiner och hämtningsbara filer). När du klickar på Detect Drivers (System Analysis) (identifiera drivrutiner (systemanalys)) identifierar Dell SupportAssist vilka drivrutiner som finns installerade på systemet och jämför dem med de senaste tillgängliga drivrutinerna. Detta är det bästa sättet att fastställa vilka drivrutiner som behöver uppdateras på datorn. När genomsökningen är klar kan du välja att "autoinstallera" uppdateringarna med Dell SupportAssist-programmet. Dell SupportAssist används på liknande sätt när du väljer att hämta drivrutiner från din hämtningslista eller om drivrutinen är större än 2 GB. Mer information om Detect Drivers (identifiera drivrutiner) eller System Analysis (systemanalys) finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Detect Drivers or Drivers by System Analysis (identifiera drivrutiner eller drivrutiner enligt systemanalys).

 3. Kör diagnostik
  Du kan också använda alternativet ”Run a diagnostic” (köra diagnostik) på fliken Diagnostics (diagnostik) på produktsupportsidan för att upptäcka och lösa vanliga problem med maskin- och programvara. När du klickar på Run Diagnostic (kör diagnostik) fungerar Dell SupportAssist-programmet som en brygga mellan Dell SupportAssist online och på datorn. Dell SupportAssist hjälper till att anropa Dells diagnostikverktyg (SupportAssist) i rätt läge och hanterar förloppet och kommunikationsprotokollen mellan verktygen.

Hur installerar du Dell SupportAssist?

 1. Gå till sidan Dell SupportAssist.
 2. Granska villkoren och markera sedan rutan och klicka på Fortsätt.
 3. När installationsprogrammet hämtas visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill installera detta program. Välj Installera från detta fönster.
 4. När installationen har slutförts visas ett bekräftelsemeddelande i Windows aktivitetsfält. Produktdetekteringen börjar automatiskt.

Hur avinstallerar du Dell SupportAssist?

Instruktionerna nedan gäller följande Microsoft Windows-operativsystem:

 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8 eller 8.1
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP

Om du vill avinstallera Dell SupportAssist från datorn:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör.
 2. I dialogrutan Kör skriver du appwiz.cpl och trycker på Retur.
 3. I fönstret Program och funktioner (tidigare kallat Lägg till/ta bort program i Microsoft Windows XP) väljer Dell SupportAssist i listan över program.
 4. Klicka på knappen Avinstallera högst upp.
 5. Följ anvisningarna på skärmen och slutför avinstallationen.

Felsöka felmeddelanden

Om installationen av Dell SupportAssist misslyckas och visar felmeddelandet ”Kan inte fortsätta. Det här programmet är felaktigt formaterat. Kontakta tillverkaren för att få hjälp.” ska du läsa artikeln How to Troubleshoot Dell System Detect Installation Failure (Så felsöker du fel vid installation av Dell SupportAssist) i Dells kunskapsbank.

Artikel-ID: SLN117738

Senast ändrad: 2018-05-10 19:48


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.