Dell PowerEdge: Så konfigurerar du iDRAC och alternativen för systemhantering på servrar

Dell PowerEdge: Så konfigurerar du iDRAC och alternativen för systemhantering på servrar


Den här artikeln förklarar de olika alternativen för hantering av Dell PowerEdge-servrar.
Installationsguider och avancerad konfiguration finns i de interaktiva onlineguiderna.

Grundnivån för hantering tillhandahålls av iDRAC, ett styrenhetskort inbyggt i moderkortet. Avancerade alternativ för hantering tillhandahålls på operativsystemnivå med OpenManage-sviten. Den här sviten är en uppsättning program som hjälper dig att upptäcka, övervaka, hantera och distribuera Dell-servrar.

 

Obs! Den här artikeln förklarar hur du identifierar generationen för en Dell PowerEdge vid behov.

 

Översikt över hanteringssystem

Den här tabellen beskriver tre nivåer för hantering. Klicka på en meny för att visa mer information. 

 

Namn Typ Gränssnitt Stödda operativsystem
iDRAC Fysiskt installerat.
Hantera lokal enhet.
Möjlighet till fjärranslutning.
HTTP Oberoende av operativsystem.
OpenManage Server Administrator
(OMSA)

 
Programvaruinstallation.
Hantera en server
Möjlighet till fjärranslutning.
HTTP Windows.
Linux.
VMware.
OpenManage Essentials
(OME)

 
Programvaruinstallation.
Konsol för hantering av infrastrukturen.
Möjlighet till fjärranslutning.
HTTP Installation i Windows.
Alla Dell-enheter som stöds.
 

Dell Remote Access Controller (iDRAC)

IDRAC är en maskinvaruenhet som sitter på serverns moderkort och som gör det möjligt för systemadministratörer att uppdatera och hantera Dell-system, även när servern är avstängd.

IDRAC tillhandahåller även både ett webbgränssnitt och ett kommandoradsgränssnitt som gör det möjligt för administratörer att utföra fjärrhanteringsuppgifter. Nästan alla aktuella Dell-servrar erbjuder alternativet iDRAC.
 

 

Obs! IDRAC-funktioner är beroende av licensnivå. Mer information om licenser finns i den här artikeln. 

 

Obs! En fördel med iDRAC är möjligheten att starta en fjärrkonsolsession (liknande Remote Desktop, men fungerar även när OS inte är startat), starta om eller slå på/stänga av systemet på distans, samt kartlägga en virtuell diskenhet till en fjärrfilresurs eller OS-implementering.

 

Virtual Console är mycket kraftfullt i alla underhållsåtgärder. Hur du använder Virtual Media-funktionen förklaras i den här artikeln.

Dell Lifecycle Controller, som är en komponent i iDRAC, är ett annat användbart verktyg som möjliggör avancerade funktioner gällande uppdatering, säkerhetskopiering och återställning av uppdateringar av inbyggd programvara på din Dell-server, antingen via ett GUI eller ett kommandoradsgränssnitt.
Lifecycle Controller är verktyget för implementering av operativsystem, mer information om OS-implementering finnsi den här artikeln.

Information om att ställa in och konfigurera iDRAC finner du i den här artikeln.
IDRAC interaktiva handböcker finns på eSupport-webbplatsen.

 

Obs! För iDRAC 8 och tidigare versioner är standardinloggningen: root lösenord: calvin. För nyare iDRAC kan du läsa den här artikeln

 

 

idrac8 dell
 


OpenManage Server Administrator (OMSA)


OpenManage Server Administrator (OMSA) erbjuder en omfattande, punkt-till-punkt-lösning för systemhantering på två sätt:
 • från ett integrerat, webbläsarbaserat grafiskt användargränssnitt (GUI)
 • från ett kommandoradsgränssnitt (CLI) via operativsystemet.

Server Administrator är utformat för systemadministratörer för hantering av systemen lokalt och på distans i ett nätverk.
För att hämta den senaste versionen, gå tillhämtningssidan för OMSA. OMSA finns som två typer av filer:
 
 • Hanterad nod: Agenter och webbkomponenter är installerade. (Windows, Linux)
 • VIB: Agenter för OMSA utan webbkomponenter (VMware).


När OMSA är installerat utan webbkomponenter måste du få åtkomst till denna OMSA från en annan enhet där webbkomponenter är installerade.
Användarhandböckerna är tillgängliga online för mer information om installationsprocessen.

När OMSA är installerat kommer du åt gränssnittet genom att ange följande URL i en webbläsare.
 

https://ServerIP:1311/

 

Obs! Om du får problem med att ansluta, försök lokalt genom att använda https://localhost:1311/ . Det löser de flesta brandväggsproblem.

 


En inloggningssida visas där du uppmanas att fylla i användarnamn och lösenord.  


 
Obs! Använd administratörsinloggningen för operativsystemet.

 

OpenManage Server Administrator är nu installerat och klart att användas. Användarhandböcker är tillgängliga online.


 

OMSA-gränssnitt


Tekniska resurser för OpenManage Server Administrator finns tillgängliga på Management TechCenter, till exempel provskript för OpenManage


OpenManage Essentials

OpenManage Essentials är ett program för jobbhantering som erbjuder en fullständig översikt över Dell-system, enheter och komponenter i företagets nätverk.

Med OpenManage Essentials, ett ett-till-många-program för systemhantering för Dell-system och andra enheter kan du:
 • Utforska och inventera systemet.
 • Övervaka tillståndet för systemet.
 • Visa och hantera systemmeddelanden.
 • Utföra systemuppdateringar och fjärruppgifter.
 • Visa hårdvarulager och efterlevnad av rapporter

En interaktiv användarhandbok ärtillgänglig online

Hämta OME

Tekniska resurser för OpenManage Server Administrator finns i OME TechCenter, till exempel OME snabbgenomgång:

 
 
 • Portal – Datorns instrumentpanel för allt som händer i ditt datacenter.
 • Enhetsträdet – En detaljerad översikt över varje enhet, dess hälsa och maskinvaruinventering
 • Varningskonsol – En enda plats för alla SNMP-varningar och möjlighet att skicka e-post, ignorera eller starta appar.
 • Patch/efterlevnadsrapport för drivrutin– Instrumentpanelen som håller dig informerad om inaktuella drivrutiner och inbyggd programvara
 • Programvaruuppdatering – Patcha snabbt och enkelt dina servrar till den rekommenderade nivån, eller välj din egen nivå.
 • Uppgifter – En eller flera uppgifter för strömförsörjningskontroll, distribution av OMSA, och dina egna kommandoradsuppgifter eller skript.
 • Rapporter – Fördefinierade rapporter för att visa hela maskinvaruinventariet från dina system.  Även garantirapportering.

   
 

OME-förhandsgranskningNeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN129295

Senast ändrad: 2018-11-09 10:25


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.