Ta bort hårddisken från en bärbar Dell-dator

Ta bort hårddisken från en bärbar Dell-datorDen här artikeln innehåller information om att ta bort hårddisken från Dell Latitude-, Precision- och Inspiron-system för bärbar dator


Innehållsförteckning:

 1. How to remove the Hard Drive from a Dell Latitude, Precision and inspiron laptop systems (Ta bort hårddisken från Dell Latitude-, Precision- och Inspiron-system för bärbar dator)
 2. Latitude Systems Hard Drive Removal (Borttagning av hårddisk i Latitude-system)
 3. Precision Systems Hard Drive Removal (Borttagning av hårddisk i Precision-system)
 4. Borttagning av hårddisk i Inspiron-system (Inspiron Systems Hard Drive Removal)

1. (How to remove the Hard Drive from a Dell Latitude, Precision and inspiron laptop systems) Ta bort hårddisken från Dell Latitude-, Precision- och Inspiron-system för bärbar dator

En användare kan rapportera att han/hon behöver ta bort hårddisken från sitt Dell Latitude-, Precision- och Inspiron-system för bärbar dator. Den här artikeln visar hur detta görs

Anvisningar om förberedelser innan borttagning av hårddisken:

 1. Var alltid noga med att säkerhetskopiera alla data ordentligt innan du installerar eller tar bort någon maskinvara

 2. Koppla bort alla tele-, nätverks- och USB-kablar från datorn

 3. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen

Obs! För varje modell kan det finnas mindre skillnader i borttagningsprocessen. Ytterligare instruktioner finns i respektive användarhandbok.

Följ stegen nedan för att ta bort hårddisken.  I den här artikeln tas följande system upp:
 1. Latitude-system

 2. Precision-system

 3. Inspiron-system


Överst på sidan

2. Borttagning av hårddisk i Latitude-system

Beroende på vilken Latitude-systemmodell du har finns det mindre skillnader i hur hårddisken tas bort.
(För de modeller som listas nedan avser xx modellutbudet, t.ex. E6500, E6510, E6520 och E6530)

För Latitude E63xx/E64xx/E65xx

 1. Ta bort de två eller fyra skruvarna som håller hårddisken på plats i datorn.

 2. Skjut ut hårddisken ur datorn och ta bort den.
För Latitude E62xx/E54xx/E55xx
 1. Ta bort batteriet och den nedre luckan.

 2. Ta bort de två eller fyra skruvarna som håller hårddisken och hållaren på plats.

 3. Ta tag i Mylar-fliken och dra försiktigt uppåt för att lossa hårddisken från facket.

För Latitude E6420 XFR
 1. Ta bort batteriet.

 2. Lossa spärren för att öppna HDD-luckan.

 3. Tryck in den blå låsknappen (1) samtidigt som du drar ut HDD ur datorn (2).För Latitude XT2
 1. Ta ur batteriet från datorn.

 2. Skruva loss de fyra fästskruvarna på hårddiskhållaren.

 3. Ta bort hårddiskhållaren.

 4. Skjut hårddisken framåt mot datorns kant för att koppla bort den från moderkortet.
För Latitude XT3
 1. Ta bort batteriet och den nedre luckan.

 2. Ta bort de två skruvarna som håller hårddisken på plats.

 3. Dra ut hårddisken från datorn.


 

 

Obs! Om du efter att ha bytt ut hårddisken får felmeddelandet ”No Hard Drive Detected” (hårddisken hittades inte) kan du läsa artikel SLN142653 för information om hur du löser detta.
Obs! För varje modell kan det finnas mindre skillnader i borttagningsprocessen. Ytterligare instruktioner finns i respektive användarhandbok.

Överst på sidan

3. Borttagning av hårddisk i Precision-system

De steg som beskrivs nedan används för att ta bort hårddisken i alla Precision-system för bärbar dator.

 1. Ta bort batteriet.

 2. Ta bort de två skruvarna som håller den nedre luckan på plats och ta bort den.

 3. Ta bort de fem skruvarna som håller den primära hårddiskhållaren på plats.

 4. Skjut batteriets frigöringsknapp till olåst läge.

 5. Ta ut hårddiskhållaren från datorn.


 

 

Obs! För varje modell kan det finnas mindre skillnader i borttagningsprocessen. Ytterligare instruktioner finns i respektive användarhandbok.

Överst på sidan

4. Borttagning av hårddisk i Inspiron-system

De steg som beskrivs nedan används för att ta bort hårddisken i alla Inspiron-system för bärbar dator.

 1. Ta ur batteriet från datorn.

 2. Ta bort de två skruvarna som håller fast den nedre bakre luckan på datorns bas.

 3. Ta bort den nedre bakre luckan.

 4. Ta bort skruvarna som håller fast hårddisken på bottenplattan.

 5. Skjut bort hårddiskenheten från hårddiskkontakten.

 6. Dra i fliken för att lyfta och ta ur hårddiskenheten ur systemet. 
Obs! För varje modell kan det finnas mindre skillnader i borttagningsprocessen. Ytterligare instruktioner finns i respektive användarhandbok.

Överst på sidan

 

Kontakta teknisk support om du behöver mer hjälp.

 

  Kontakta oss  Artikel-ID: SLN155133

Senast ändrad: 2018-04-30 18:46


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.