Kunskapsbank

Felsöka prestandaproblem på Dell-dator
Om din Dell-dator blir långsam, slutar svara eller tar längre tid än väntat att svara kan det bero på ett systemprestandaproblem. Oavsett om datorn har blivit långsammare med tiden eller plötsligt slutat fungera kan det finnas flera olika orsaker till prestandarelaterade problem. Långsamma prestanda och andra problem kan bland annat bero på fragmenterade data på hårddisken, föråldrade drivrutiner, inaktuella operativsystemfiler, diskfel, skadade operativsystemsfiler, inte tillräckligt med minne (RAM) och maskinvarufel.

Här är några felsökningssteg som kan hjälpa dig att lösa prestandaproblem på din Dell-dator. Du hittar fler felsökningssteg och informationsvideor nedan.


felsöka

Expandera avsnitten nedan om du vill ha mer information.

Genom att köra ett diagnostiktest av maskinvaran kan du identifiera maskinvarurelaterade problem och du får felsökningssteg för att lösa problemet. Börja med att köra ett diagnostiktest av maskinvaran på datorn för att fastställa om det rör sig om ett maskinvarufel i din Dell-dator. Dell erbjuder både inbyggd och onlinediagnostik. Dell ePSA diagnostiktest av maskinvara kontrollerar om maskinvaruenheterna fungerar som de ska.

Köra Dells PSA (Pre-boot System Assessment) eller ePSA (enhanced Pre-boot System Assessment)
 1. Starta om din Dell-dator.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 för att öppna menyn One-Time Boot (engångsstart).
 3. Använd piltangenterna för att välja Diagnostics (Diagnostik) och tryck på Enter på tangentbordet.
 4. Följ anvisningarna på skärmen och besvara dem på ett lämpligt sätt för att genomföra diagnostiken.
  Om testet misslyckas kan du skriva ner felkoden och valideringskoden.

Använd Dell Interactive Support Agent (Dells interaktiva supporttekniker – endast på engelska) för att få information om felkoder från ePSA- eller PSA-diagnostiken.
Du kan också besöka sidan SupportAssist Pre-Boot System Performance Check (SupportAssists kontroll av systemprestanda före start) om du vill ha mer information om felkoder från ePSA- eller PSA-diagnostiken.

Mer information om Dell ePSA- eller PSA-diagnostik finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd diagnostik och onlinediagnostik (ePSA- eller PSA-felkoder)).

Om den inbyggda diagnostiken och andra felsökningssteg inte identifierar anledningen till långsamma prestanda rekommenderar vi att du kör Dells onlinediagnostik. Med Dells diagnostiktest online kan du felsöka ett problem, få automatiska korrigeringar och beställa reservdelar. Onlinediagnostiken installerar Dell SupportAssist för att hjälpa dig felsöka din Dell-dator.

Köra onlinediagnostik på en Dell-dator
 1. Besök Dells supportwebbplats.
 2. Klicka på Detect Product (Identifiera produkt) eller ange Service Tag-nummer och klicka på Submit (Skicka).
 3. Klicka på fliken Diagnostics (diagnostik).
 4. Välj ett av de tillgängliga diagnostiktesterna:
  • Kör snabbtest – Klicka på Quick Test
  • Kör fullständigt test – Klicka på Full Test
  • Kör anpassat test – Välj de enheter du vill testa och klicka sedan på Test Selected Devices (testa utvalda enheter).
  • Kör belastningstest – Klicka på Stress Test
Obs! Dell System Detect och Dell SupportAssist identifierar din Dell-enhet och kör en diagnostikkontroll. Följ anvisningarna på skärmen för att hämta och installera Dell System Detect och Dell SupportAssist.
 
Obs! Vissa diagnostiska tester visar grafiska mönster för att testa videon eller bildskärmen och i vissa dialogrutor krävs ett svar från dig. Resultaten från diagnostiktestet kan visas felaktigt om inget svar uppges.
 

Diagnose Hardware Issues on your Dell Notebook or Desktop using Dell ePSA Diagnostic Test (diagnostisera problem med din stationära eller bärbara Dell-dator med diagnostiktestet Dell ePSA) – (1:34)


Överst på sidan

I många fall kan långsamma prestanda orsakas av inaktuella drivrutiner eller BIOS-inställningar. Se till att uppdatera drivrutinerna regelbundet så att du får ut mesta möjliga av din maskinvara och programvara. Vi rekommenderar att du uppdaterar BIOS-inställningar och drivrutiner för datorn och uppdaterar drivrutinerna för ansluten kringutrustning, till exempel skrivare och skannrar.

Information om hur du hämtar och uppdaterar BIOS-inställningar och drivrutiner i din Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank.

Mer information om hur du installerar drivrutinerna i rätt ordning finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to reinstall drivers in the correct order? (Hur ominstallerar man drivrutiner i rätt ordning?).

Överst på sidan

Blockerade luftintag som begränsar luftflödet kan orsaka allvarliga prestandaproblem. Det kan leda till att processorn, minnet (RAM) och annan maskinvara överhettas och kan resultera i maskinvarufel. Orimlig värme kan också ge en markant minskning av prestanda eftersom de flesta processorerna automatiskt sänker hastigheten för att kompensera för värmerelaterade problem. Om du märker att systemfläkten snurrar konstant kan det tyda på att datorn inte arbetar så effektivt som möjligt och/eller att luftintagen är igentäppta.

Se till att damm inte samlas i datorn och att det finns tillräcklig ventilation som sänker temperaturen. Ludd och damm stoppar luftflödet, vilket gör att fläkten måste jobba hårdare.

Viktigt! Stäng av datorn och koppla bort strömkabeln eller nätadaptern innan du använder tryckluft för att rengöra datorn. Följ anvisningarna på sidan av tryckluftsburken. Felaktig användning av tryckluft kan skada datorn.
Viktigt! Undvik att försöka blåsa bort damm med munnen. Fukt kan orsaka skada på elektronik eller elektriska komponenter som inte går att reparera.
Rengöra luftintagen på din Dell-dator
 • Stäng av datorn.
 • Kontrollera om det finns damm eller skräp i datorns luftintag.
  Luftintagen kan finnas på olika ställen beroende på datormodell. Mer information finns i användarhandboken till din Dell-dator.
 • Använd en burk med tryckluft för att ta bort damm eller skräp från luftintagen.
  Viktigt! Vi rekommenderar att du bara använder tryckluft. Undvik att använda dammsugare eller fläktar. Dammsugare och fläktar ger upphov till statisk elektricitet som kan skada datorns elektroniska eller elektriska komponenter.
 • Du kan undvika överhettningsproblem genom att hålla datorn i upprätt läge på ett stabilt underlag och hålla luftintagen fria.

Cleaning System Fans (Rengöra systemfläktar) – (2:01)


Överst på sidan

Ledigt utrymme på hårddisken används vanligtvis för att lagra filer och data på din dator, men Microsoft Windows använder outnyttjat utrymme för olika funktioner, till exempel cachelagring och virtuellt minne. Om hårddisken saknar ledigt utrymme kan datorn bli märkbart långsammare. Vi rekommenderar att du har minst 15 till 20 % ledigt utrymme på hårddisken hela tiden.

Utför diskrensning

Microsoft Windows har ett inbyggt verktyg som enkelt tar bort temporära och andra oviktiga filer.

 1. Klicka på knappen Start. Skriv Diskrensning i sökrutan och välj Diskrensning i listan med resultat.
 2. Välj den enhet du vill rensa och klicka på OK.
  Det är vanligtvis C:-enheten.
 3. När genomsökningen är klar markerar du kryssrutorna för de filtyper du vill ta bort och klickar på OK.
 4. Klicka på Ta bort filer i bekräftelsefönstret.

Delete Files using Disk Cleanup (Ta bort filer med Diskrensning) – (1:13)

Avinstallera program du inte längre behöver

Avinstallera program du inte längre behöver med Program och funktioner (kallades tidigare för Lägg till/Ta bort program). Onödiga program tar bara upp utrymme på hårddisken.

Obs! Du måste vara inloggad som användare med administratörsbehörighet på datorn för att avinstallera eller installera program.
 1. Trycka på Windows-tangenten + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du appwiz.cpl och trycker på Retur.
 3. Välj ett program i listan och klicka på Avinstallera.
Överst på sidan

Genom att optimera datorn med SupportAssist kan du köra diagnostik för att identifiera ändringar i filer och inställningar på din dator. Optimering förbättrar systemets hastighet, tillgängligt lagringsutrymme och stabilitet genom att rensa temporära filer, finjustera systemprestanda och optimera nätverket.

Rensa filer

Genom att rensa filer tar du bort överflödiga filer, tillfälliga mappar och annat du inte behöver på datorn.

 1. Öppna SupportAssist och klicka på Optimize My System (Optimera systemet).
 2. På fliken Home (Hem) under Clean Files (Rensa filer) klickar du på Run Now (Kör nu).
  När optimeringen är klar visas en bock och datumet för senaste optimering på panelen.
  Obs! Medan optimeringen pågår visas namnet på den aktuella uppgiften nedanför menyfältet. Den procentuella andel av optimeringen som är klar visas också på panelen.
  Om du vill stoppa optimeringsprocessen klickar du på Avbryt.
Obs! Om du avbryter optimeringsprocessen återställs inte de ändringar som har utförts.
Finjustera systemprestanda

När du finjusterar datorns prestanda kan du anpassa ströminställningar, register och minnesallokering för att maximera datorns bearbetningshastighet.

 1. Öppna SupportAssist och klicka på Optimize My System (Optimera systemet).
 2. På fliken Home (Hem) under Tune Performance (Finjustera prestanda) klickar du på Run Now (Kör nu).
  När optimeringen är klar visas en bock och datumet för senaste optimering på panelen.
  Obs! Medan optimeringen pågår visas namnet på den aktuella uppgiften nedanför menyfältet. Den procentuella andel av optimeringen som är klar visas också på panelen.
  Om du vill stoppa optimeringsprocessen klickar du på Avbryt.
Obs! Om du avbryter optimeringsprocessen återställs inte de ändringar som har utförts.
Optimera nätverket

Genom att optimera nätverket garanterar du nätverksanslutning och uppdateringar av datorinställningar för att bibehålla ett effektivt och tillförlitligt nätverk.

 1. Öppna SupportAssist och klicka på Optimize My System (Optimera systemet).
 2. På fliken Home (Hem) under Optimize Network (Optimera nätverk) klickar du på Run Now (Kör nu).
  När optimeringen är klar visas en bock och datumet för senaste optimering på panelen.
  Obs! Medan optimeringen pågår visas namnet på den aktuella uppgiften nedanför menyfältet. Den procentuella andel av optimeringen som är klar visas också på panelen.
  Om du vill stoppa optimeringsprocessen klickar du på Avbryt.
Obs! Om du avbryter optimeringsprocessen återställs inte de ändringar som har utförts.

Optimize My System Using SupportAssist (Optimera systemet med SupportAssist) (1:39)


Överst på sidan

Microsoft Windows använder animeringar eller visuella effekter i samband med till exempel menyalternativ som tonar eller glider ut, fönster som animeras när de minimeras eller maximeras och en genomskinlig menyrektangel. Animeringarna eller de visuella effekterna kan få datorn att verka långsammare än vanligt. Du kan snabba upp datorn genom att inaktivera några av de visuella effekterna. Windows kan till exempel minimera och maximera fönster omedelbart om du inaktiverar tillhörande animationer.

Obs! Om du ändrar de här alternativen blir systemprestandan högre, men det påverkar även Windows utseende.
 1. Trycka på Windows-tangenten + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du sysdm.cpl och trycker på Retur.
 3. Klicka på Inställningar under Prestanda på fliken Avancerat.
 4. På fliken Visuella effekter väljer du Justera för bästa prestanda.
Obs! Om du väljer Justera för bästa prestanda inaktiverar du alla visuella effekter. Du kan välja Anpassad och markera eller avmarkera de visuella effekter du vill ha manuellt.

Överst på sidan

Microsoft Windows använder virtuellt minne, som även kallas för växlingsfil när datorn använder allt tillgängligt minne (RAM). Virtuellt minne är en tillfällig utökning eller ett tillägg av systemminne (RAM) på hårddisken. Det gör att datorn kan hantera fler program än tidigare. När systemminnet (RAM) börjar ta slut kan data som lagras på systemminnet (RAM) flyttas över till växlingsfilen, vilket ger ytterligare utrymme för minneskrävande funktioner.

Microsoft Windows hanterar automatiskt tillgängligt utrymme för virtuellt minne. Det ökar den virtuella minnesallokeringen och kan förbättra datorns prestanda. Windows ställer in växlingsfilen så att den minsta storleken motsvarar den mängd RAM-minne som finns installerat på datorn och den största storleken så att den är tre gånger större än RAM-minnet på datorn.

 1. Trycka på Windows-tangenten + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du sysdm.cpl och trycker på Retur.
 3. Klicka på Inställningar under Prestanda på fliken Avancerat.
 4. På fliken Avancerat under Virtuellt minne klickar du på Ändra.
 5. Avmarkera Hantera automatiskt växlingsfilens storlek på varje enhet.
 6. Välj den enhet med växlingsfilen du vill ändra.
 7. Klicka på Anpassad storlek, ange den nya storleken i megabyte i rutan Ursprunglig storlek (MB) och Maximal storlek (MB).
 8. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
Obs! Ursprunglig storlek (MB) bör vara lika med mängden minne (RAM) på din dator. Exempel: 4 GB RAM motsvarar 4 092 megabyte (MB).
Maximal storlek (MB) bör vara tre gånger mängden minne (RAM) på din dator. Exempel: 4 GB x 3 är lika med 12 GB RAM. 12 GB x 1 024 motsvarar 12 288 megabyte (MB). Ange inte mer än tre gånger så mycket RAM som finns installerat i systemet.
1 GB motsvarar 1 024 megabyte (MB).

Överst på sidan

Skadlig kod (virus, spionprogram, trojaner osv.) kan göra att datorn låser sig och fungerar långsamt. Spionprogram och andra typer av skadlig kod är en betydande källa till många datorproblem, inklusive en långsam dator. Om du misstänker att datorn har smittats finns det en risk att skadlig kod körs i bakgrunden och gör datorn långsam. Det kan vara program som stör din webbupplevelse för att spåra och lägga till ytterligare annonser.

Vi rekommenderar att du söker igenom din dator med antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod. Datorer med Windows 10 har inbyggd Windows Defender som ger ett grundläggande skydd mot skadlig kod. De flesta Dell-datorerna har också ett grundläggande antivirusprogram förinstallerat, till exempel McAfee, men kan kräva en prenumeration. Det finns många andra antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod (kostnadsfria och prenumerationsbaserade) som du kan använda, till exempel McAfee, Norton, Kaspersky och Trend Micro. Använd programmet som är installerat på datorn för att göra en ingående genomsökning.

Obs! Du får inte bättre skydd för att du installerar mer än ett antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod – datorn blir bara ännu långsammare. Vi rekommenderar att du installerar ett antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod och uppdaterar det regelbundet för aktivt skydd mot skadlig kod.

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Protect Your Computer or Remove Malware in Microsoft Windows (Skydda datorn eller ta bort skadlig kod i Microsoft Windows).

What is Malware? (Official Dell Tech Support) on YouTube (Vad är skadlig kod? (Dells officiella tekniska support) på YouTube) – (2:03), endast på engelska

5 Ways to Check for Viruses (Official Dell Tech Support) on YouTube (Fem sätt att kolla efter virus (Dells officiella tekniska support) – (2:33), endast på engelska

Överst på sidan

Om Windows operativsystemfiler är skadade kan det leda till långsam prestanda och andra problem på din Dell-dator. Microsoft Windows har inbyggda verktyg som kan hjälpa dig att söka igenom datorn efter korrupta filer i operativsystemet och byta ut dem från en cachelagrad version på datorn eller via Windows Update.

Kör Systemfilsgranskaren
 1. Starta om datorn.
 2. Klicka på Start och sök efter CMD eller kommandotolken.
 3. Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör.
  Klicka på Ja i fönstret User Account Control (kontroll av användarkonto).
 4. Ange sfc /scannow i Kommandotolken och tryck på Enter på tangentbordet.
  Det tar några minuter.
 5. När genomsökningen är klar startar du om datorn.
Obs! Tänk på att ange ett blanksteg mellan sfc och /.

Systemfilsgranskaren söker igenom din dator efter skadade operativsystemsfiler i Microsoft Windows. När genomsökningen är klar visas resultatet på skärmen. Om Systemfilsgranskaren hittar skadade filer och ersätter dem startar du om datorn. Om Systemfilsgranskaren inte hittar skadade filer kan du köra ett verktyg som heter DISM (Deployment Images Servicing and Management).

Kör verktyget DISM (Deployment Images Servicing and Management) i Windows 10, Windows 8.1 eller 8

Verktyget DISM söker efter skadade Microsoft Windows operativsystem och hämtar och ersätter dem med Windows Update.

 1. Starta om datorn.
 2. Klicka på Start och sök efter CMD eller kommandotolken.
 3. Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör.
  Klicka på Ja i fönstret User Account Control (kontroll av användarkonto).
 4. Ange dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth i Kommandotolken och tryck på Enter på tangentbordet.
  Det tar några minuter.
 5. När genomsökningen är klar startar du om datorn.
Obs! Datorn måste vara ansluten till internet för att köra verktyget DISM. Tänk på att ange ett mellanslag mellan varje / i kommandoraden.

Överst på sidan

En enkel omstart kan lösa många problem nästan omedelbart. Att starta om datorn är ett effektivt sätt att rensa minnet (RAM) och säkerställa att alla felande processer och tjänster som startade stängs av.

När du startar om datorn stängs alla program som körs på datorn, program som körs i aktivitetsfältet och massor av andra tjänster som körs i bakgrunden som startades av olika program. Ju fler saker du har öppna och ju längre du har dem igång, desto större är risken att datorn blir långsammare och minnet tar slut (RAM). Det bästa är att stänga av datorn när den inte används. Men för det mesta rekommenderar vi att du startar om datorn minst en gång i veckan om du använder datorn mycket.

Överst på sidan

Här följer några felsökningssteg som du kan följa för att diagnostisera och lösa prestandaproblem på din Dell-dator.

Ytterligare felsökning

Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 och Windows 7 har en inbyggd felsökningsfunktion som kan hjälpa dig att automatiskt söka efter och åtgärda eventuella problem som kan påverka datorns hastighet. Felsökningen kontrollerar problem som kan försämra datorns prestanda, till exempel hur många användare som är inloggade på datorn och om flera program körs samtidigt.

Inaktivera autostart-program i Microsoft Windows 10, Windows 8.1 eller 8
 1. Stäng alla öppna program.
 2. Tryck på Windows-tangenten + X på tangentbordet.
 3. Klicka på Kontrollpanelen.
 4. Klicka på System och säkerhet.
 5. Välj Felsök vanliga datorproblem under Säkerhet och underhåll.
  I Windows 8 eller 8.1 hittar du alternativet under Åtgärdscenter.
 6. Klicka på Kör underhållsuppgifter under System och säkerhet.
 7. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra processen.
 8. Starta om datorn.
Inaktivera autostart-program i Microsoft Windows 7
 1. Stäng alla öppna program.
 2. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.
 3. Klicka på System och säkerhet.
 4. Klicka på Felsök vanliga problem under Åtgärdscenter.
 5. Klicka på Sök efter prestandaproblem under System och säkerhet.
 6. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra processen.
 7. Starta om datorn.

Överst på sidan

I Felsäkert läge kan du bara köra de program och drivrutiner som verkligen behövs: på så sätt kan du utesluta att program ger låga prestanda.

Obs! Videoupplösningen i felsäkert läge är automatiskt inställd på 800 x 600 och ikonerna och texten visas större än normalt.
Skrivbordsbakgrunden är inaktiverad i felsäkert läge. Det är normalt och kräver ingen felsökning.
Alla visuella inställningar återställs när datorn startas om i normalt läge.
Varning! När du loggar in i felsäkert läge (i det här fallet Felsäkert läge med nätverk), inaktiveras antivirusprogrammet eller skyddet mot skadlig kod. Var försiktig när du är ansluten till internet eller ett nätverk när antivirusprogrammet är avaktiverat.

Läs mer om hur du startar datorn i felsäkert läge genom att klicka på länkarna nedan utifrån datorns operativsystem.

Om problemet inte uppstår i det felsäkra läget, beror det troligen på en drivrutin eller ett program. Se till att uppdatera drivrutinerna och installera alla programuppdateringar för din dator, inklusive Microsoft Windows-uppdateringar.

Om problemet kvarstår i felsäkert läge kan du gå vidare till nästa steg.

Perform a Clean Boot to detect Software Problems (Utför en omstart för att hitta programfel) – (00:40)


Överst på sidan

Genom att avinstallera eller ta bort program som du inte använder eller inte behöver kan datorn bli snabbare. Det kan vara bakgrundsprocesser, systemtjänster, snabbmenyposter och andra saker som gör datorn långsam.

Avinstallera program du inte längre behöver med Program och funktioner (kallades tidigare för Lägg till/Ta bort program). Onödiga program tar bara upp utrymme på hårddisken.

Obs! Du måste vara inloggad som användare med administratörsbehörighet på datorn för att avinstallera eller installera program.
 1. Trycka på Windows-tangenten + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du appwiz.cpl och trycker på Retur.
 3. Välj ett program i listan och klicka på Avinstallera.

Överst på sidan

Många program körs i systemfältet som även kallas meddelandefältet. De här programmen startar vanligtvis vid start och körs i bakgrunden. Om programmen inte körs vid start blir inloggningen snabbare och du sparar mycket minne (RAM) och processorkraft, vilket förbättrar datorns prestanda.

Varning! Undvik att inaktivera antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod från att läsas in vid start. Genom att inaktivera antivirusprogram eller skydd mot skadlig kod kan din dator utsättas för infektion med skadlig kod.
Obs! Du måste vara inloggad som användare med administratörsbehörighet på datorn för att inaktivera autostart-program.
Inaktivera autostart-program i Microsoft Windows 10, Windows 8.1 eller 8
 1. Stäng alla öppna program.
 2. Tryck på CTRL + Skift + ESC tillsammans på tangentbordet.
 3. Klicka på fliken Autostart i Aktivitetshanteraren.
 4. Välj det program du vill inaktivera från att läsas in vid start.
 5. Högerklicka och välj Inaktivera.
 6. Upprepa steg 4 och 5 för alla program som du vill inaktivera från att läsas in vid start.
 7. Starta om datorn.
Inaktivera autostart-program i Microsoft Windows 7
 1. Stäng alla öppna program.
 2. Klicka på knappen Start. Ange msconfig i sökrutan, högerklicka på msconfig i listan över resultat och välj Kör som administratör.
 3. I fönstret Systemkonfiguration klickar du på fliken Autostart.
 4. Avmarkera program eller program som du vill inaktivera från att läsas in vid start och klicka på OK.
 5. Markera Visa inte det här meddelandet igen i bekräftelserutan och klicka på Starta om.

Överst på sidan

Systemåterställning är en funktion i operativsystemet Microsoft Windows som kan åtgärda vissa typer av krascher och andra datorproblem. Med Systemåterställning kan du återställa datorns tillstånd (bland annat systemfiler, installerade program, Windows-registret och systeminställningar) till en tidigare tidpunkt, som kan användas för att återställa programfel eller andra problem.

Microsoft Windows skapar automatiskt en ”återställningspunkt” varje gång ett program installeras, Windows Update installerar de senaste uppdateringarna och en enhetsdrivrutin installeras. Du kan även skapa en återställningspunkt manuellt.

Obs! Systemåterställning sparar inga gamla kopior av personliga filer. Därför tar den inte bort eller ersätter personliga filer eller personliga data när du utför en återställning. Systemåterställning är inte heller en effektiv lösning för att ta bort virus, spionprogram eller skadlig kod på din dator.
 
Obs! Du måste vara inloggad som användare med administratörsbehörighet på din dator för att köra Windows systemåterställning.

Läs mer om hur du återställer din Dell-dator till en tidigare tidpunkt i Windows Systemåterställning på länkarna nedan utifrån datorns operativsystem.


Överst på sidan

Om din Dell-dator fortfarande hänger sig och känns trög, och om felsökningen ovan inte löser problemet, finns det troligen ett underliggande problem med operativsystemet.

Varning! Om du installerar om operativsystemet förlorar du alla data i datorn. Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar alla personliga data, inklusive men inte begränsat till bilder, kalkylblad, Word-dokument, e-post, kontakter, webbläsarbokmärken (favoriter), musik, videor osv. till en extern lagringsenhet innan du installerar om operativsystemet.

Mer information om att installera om Microsoft Windows i din Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Factory reset, restore, or reinstall Microsoft Windows on a Dell PC (Fabriksåterställning, återställa eller installera om Microsoft Windows på en Dell-dator).


Överst på sidan

De flesta datorerna klarar av uppgraderingar av minne (RAM) och kan ta emot större mängder minne än vad som kanske finns installerade i datorn. Innan du väljer att uppgradera minnet (RAM) i din Dell-dator rekommenderar vi att du kontrollerar hur mycket minne (RAM) som finns installerat på din Dell-dator och den maximala mängden minne (RAM) som din Dell-dator kan hantera. Mer information om systemkonfiguration och minnesspecifikationer för din Dell-dator finns i Användarhandboken på Dells supportwebbplats.

Obs! Vissa bärbara datorer av modellen Dell Ultra-book har inbyggt minne (RAM) som inte kan bytas ut eller uppgraderas.
Obs! Innan du köper minnesmoduler (RAM) kan du kontrollera vilken typ av minne som kan användas med din Dell-dator, den maximala mängden minne (RAM) och antalet minnesmoduler som din Dell-dator kan hantera.
 

Om du vill köpa uppgraderingskomponenter till din Dell-dator besöker du Dells supportwebbplats.

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbas: How to Upgrade Memory in Your Computer (Uppgradera datorns minne).

Följande tabell anger gränserna för minne (RAM) och adressutrymme för versioner av Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 och Windows 7 som stöds. Det är viktigt att ta hänsyn till den maximala mängden minne (RAM) som stöds av din Dell-dator och mängden minne som stöds av den version av Microsoft Windows som är installerad på din Dell-dator.

Version Gräns på 32-bitarsversionen (X86) Gräns på 64-bitarsversionen (X64)
Windows 10 Enterprise 4 GB 2 TB
Windows 10 Education 4 GB 2 TB
Windows 10 Pro 4 GB 2 TB
Windows 10 Home 4 GB 128 GB
Windows 8 eller 8.1 Enterprise 4 GB 512 GB
Windows 8 eller 8.1 Professional 4 GB 512 GB
Windows 8 eller 8,1 4 GB 128 GB
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB  
Windows Vista Ultimate 4 GB 128 GB
Windows Vista Enterprise 4 GB 128 GB
Windows Vista Business 4 GB 128 GB
Windows Vista Home Premium 4 GB 16 GB
Windows Vista Home Basic 4 GB 8 GB
Windows Vista Starter 1 GB  

Överst på sidan

Konventionella hårddiskar har rörliga komponenter och har därför lägre läs- eller skrivhastighet jämfört med solid state-hårddiskar (SSD). En solid state-hårddisk använder flashminne och kan läsa eller skriva data mycket snabbare och använder mindre ström, vilket i sin tur förlänger batteriets livslängd på den bärbara datorn. En uppgradering till solid state-hårddisk kan ge en betydande förbättring av prestanda.

Saker att tänka på innan du uppgraderar hårddisken på din Dell-dator:

 • Formfaktor – hårddiskar levereras i två formfaktorer: enheter på 3,5-tum (för stationära datorer) och 2,5-tum (för bärbara datorer).
 • Kontakt – Vilken typ av kontakt är finns på din dator? IDE- eller S-ATA (seriell ATA)-kontakt (SATA-I, SATA-II eller SATA-III).
 • Kapacitet – Vilken är den maximala hårddiskskapaciteten som stöds av din dator?

Om du vill köpa uppgraderingskomponenter till din Dell-dator besöker du Dells supportwebbplats.


Överst på sidan

Informativa videor

Har systemet blivit trögt? Troubleshoot Slow Performance in Windows 8 (Felsök långsamma prestanda i Windows 8) – (2:56)


 

Troubleshooting Slow Internet and Network Connections (Felsöka långsamma internet- och nätverksanslutningar) – (1:51)

How to Improve Computer Performance (Official Dell Tech Support) on YouTube (Förbättra datorns prestanda (Dells officiella tekniska support) på YouTube) – (2:55), endast på engelska


Artikel-ID: SLN171944

Senast ändrad: 2018-08-08 10:43


Tillhörande artiklar

Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.