Felsökning av P2314T- och P2714T-bildskärmar

Felsökning av P2314T- och P2714T-bildskärmar


Den här artikeln innehåller information om P2314T- och P2714T-bildskärmar.


Användarhandböcker för referens för att hitta knappar som anges i instruktionerna.

Använda självtestfunktionen för bildskärmen

Bildskärmarna har en självtestfunktion som du kan använda för att kontrollera att bildskärmen fungerar som den ska. Om bildskärmen och datorn är korrekt anslutna, men skärmbilden fortfarande är mörk, kan du köra självtestet för bildskärmen.

 1. Stäng av både datorn och skärmen.
 2. Koppla från alla videokablar från baksidan på bildskärmen.
 3. Sätt på skärmen. Den flytande dialogrutan ska visas på bildskärmen om skärmen inte kan känna av någon videosignal men fungerar som den ska.
 4. Den här rutan visas även under normal systemdrift om videokabeln är frånkopplad eller skadad.

Om bildskärmen fortfarande är tom efter att du har kontrollerat att självtestet fungerar kan det hända att problemet beror på videokabeln/grafikkortet eller själva datorn.
Kontakta teknisk support för att få mer hjälp.


Använda den inbyggda felsökningsfunktionen

Bildskärmarna har en inbyggd felsökningsfunktion som hjälper dig att ta reda på om den onormala skärmfunktion som du upplever är ett problem som är kopplat till skärmen/videokabeln eller datorn.

 • Aktivera:
  • Koppla bort videokablarna från datorn eller bildskärmen. Självtestläge aktiveras då för bildskärmen.
  • Tryck på knapp 1 och knapp 4 på frontpanelen samtidigt i två sekunder.
  • Tryck på knapp 4 för att växla mellan olika skärmfärger; grå, röd, blå, svart, vit och text.
 • Inaktivera:
  • Testet är klart när textskärmen visas. Tryck på knapp 4 igen för att avsluta.
  • Programmet återgår till normal visning om ingen åtgärd utförs under en period på fem minuter.

Om du vill köra ett diagnostiktest för de inbyggda funktioner som krävs för korrekt skärmvisning kan du använda Dell PC Diagnostics. Välj Hardware (maskinvara) och sedan Video Card (grafikkort) eller Video Card Stress (belastning av grafikkort).
Alternativt kan du kontakta teknisk support för att få mer hjälp.


Problem med pekskärmen

 1. Bildskärmen reagerar inte på tryckningar.
  1. Kontrollera att den USB-kabel som är ansluten till bildskärmen kommer från Dell.
  2. Datorn ska ha funktioner för USB 2.0 eller USB 3.0
  3. Om datorn inte kan identifiera USB-enheten stänger du av/slår på bildskärmen eller drar ur/sätter i USB-kabeln.
 2. Pekaren följer inte ditt finger som den ska när du pekar på bildskärmen (Win 8)
  1. Starta om datorn och bildskärmen.
  2. Öppna Kontrollpanelen och välj Inställningar för Tablet PC.
  3. Välj Bildskärm och sedan Kalibrera
  4. Kalibrera om bildskärmen och följ textanvisningarna på skärmen.
  5. Spara eller ignorera kalibreringsdata.
 3. Pekaren rör sig oberäkneligt
  1. Kontrollera att inget blockerar optiken i pekskärmen, till exempel skyddsfilm.
  2. Rengör skärmytan och se till att där inte finns smuts, damm, olja eller fingeravtryck
  3. Flytta metallobjekt eller strömledande föremål bort från bildskärmen.

Om du upplever något av eller alla ovanstående symptom kontaktar du teknisk support.


HDMI-/DP-problem: inget ljud

Lös problemet genom att kontrollera att:

 1. Alla kablar är anslutna (DP- eller HDMI-kabel)
 2. Ljudet för datorn inte är avstängt
 3. Ljudinställningen för datorn är densamma som för bildskärmen

Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.


USB-gränssnittet fungerar inte

 • Kontrollera att bildskärmen är påslagen
 • Koppla från och anslut uppströmskabeln mellan bildskärmen och datorn igen
 • Koppla från och anslut nedströmskontakterna igen. Mellan bildskärmen och den kringutrustning som används.
 • Starta om datorn och bildskärmen.
 • Anslut kringutrustningen och sök efter en lösning. Om problemet kvarstår kontaktar du teknisk support.

Artikel-ID: SLN268364

Senast ändrad: 2015-06-11 09:40


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.