Kunskapsbank

Hur öppnar och redigerar jag systeminställningarna (BIOS)?


Detta dokument innehåller instruktioner för att öppna och redigera inställningarna i systeminställningarna (BIOS).

Öppna systeminställningar (BIOS)


1. Starta (eller starta om) datorn.
2. När DELL-logotypen och F2-uppmaningen visas trycker du på F2.
F2-uppmaningen betyder att tangentbordet har initierats. Uppmaningen kan visas väldigt snabbt. Om du trycker på F2 innan uppmaningen visas registreras inte tangenttryckningen. Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas bör du vänta tills skrivbordet i Microsoft Windows visas. Stäng sedan av datorn och försök igen

Olika metoder för att återställa systeminställningarna (BIOS)


• Återställa standardinställningarna för BIOS
• Starta från Windows Media
• Skapa RAID-volymer
• Aktivera ISRT
• Ställa in UEFI-konfiguration

Återställ standardinställningarna för BIOS


Om datorn är konfigurerad att starta från något media eller ett USB-minne kanske den inte kan starta Windows. Att återställa BIOS till standardinställningarna kan lösa problemet:
1. Starta systeminställningarna.
2. Gå till fliken Exit (avsluta) med hjälp av piltangenterna.
3. Markera alternativet för att ladda standardinställningarna och tryck på Enter.
4. Tryck på Y för att bekräfta.
5. Välj alternativet för att spara ändringarna och avsluta.
6. Tryck på Y för att bekräfta.

Starta från Windows Media


Vid reparation eller ominstallation av operativsystemet kan du behöva starta från Windows installationsmedia.
Datorn kanske inte har en optisk enhet. Använd en extern optisk enhet för procedurer som innefattar media.
 1. Sätt i Windows installationsmedia i den optiska enheten.
 2. Starta systeminställningsprogrammet.
 3. Gå till startalternativet med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.
 4. Markera 1st Boot (första start) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.
 5. Använd tangenterna + eller - för att ändra värdet på 1st Boot Device (första startenhet) till CD/DVD.
  Processen för att ändra startsekvensen i BIOS beror på vilken typ av moderkort och vilken BIOS-version som är installerad på din dator.
 6. Tryck på Esc för att avsluta BIOS
  Det här är visningsspråket för Dell Direct USB-nyckelprocessen och bör därmed vara samma för operativsystemet, välj i enlighet med det.
 7. Välj alternativet för att spara ändringarna och avsluta.

Om alternativen i steg 4 och 5 ovan inte är tillgängliga kan du starta från media med något av alternativen nedan:

1. Markera 1st Boot (första start) och tryck på Enter. Välj CD/DVD och tryck på Enter.
2. Se hjälpskärmen i BIOS för den nyckelfunktion som ska användas för att ändra startsekvensen.

Skapa RAID-volymer


Om datorn använder RAID (Redundant Array of Independent Disks) ska du se till att skapa en RAID-volym efter att du har installerat operativsystemet.
Om SATA-läget är konfigurerat för AHCI-, IRRT-, RAID On (RAID på)- eller RAID-läget måste IMSM/IRST-drivrutinen installeras efter ominstallation av operativsystemet.
 1. Starta systeminställningsprogrammet.
 2. Gå till menyalternativet Advanced (avancerat) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.
 3. Markera SATA Operation (SATA-drift) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.
 4. Välj RAID och tryck på Enter.
  Processen för att aktivera RAID i BIOS beror på vilken typ av moderkort och vilken BIOS-version som är installerad på din dator.

  a. Välj menyn Advanced (avancerat) och sedan bildskärmen OptionRom. Välj Display (skärm).

  b. Välj menyn System Configuration (systemkonfiguration) och sedan SATA Operation (SATA-drift). Välj alternativet RAID eller RAID on (RAID på).

 5. Tryck på Esc för att avsluta BIOS.
 6. Välj alternativet för att spara ändringarna och avsluta. Datorn startas om och skärmen IRST (Intel Rapid Storage Technology) visas.
  IRST är en kodmodul som är inbyggd i system-BIOS som ger startsupport för RAID-volymer.
 7. Tryck på Ctrl och I för att öppna Configuration Utility (konfigurationsverktyget).
 8. Använd piltangenterna och markera Create RAID Volume (skapa RAID-volym).
 9. Du kan använda standardinställningen för RAID-volym eller ändra namn, RAID-nivå, diskar, stripingstorlek och kapacitet enligt dina önskemål.
  Du kan ställa in RAID-nivån till RAID0 (striping) eller RAID1 (spegling). Om du har två hårddiskar och en mSATA kan du ställa in RAID 0 på någon av dessa enheter.
 10. Använd piltangenterna för att markera Create Volume (skapa volym).
 11. När du uppmanas att skapa den nya volymen trycker du på Y för att fortsätta.
 12. Välj Exit (avsluta) och tryck på Enter.
 13. Tryck på Y för att avsluta. Datorn startas om.
 14. Kontrollera att IRST är installerad.

Aktivera ISRT


Användargränssnittet ISRT (Intel Smart Response Technology) är åtkomligt i Windows och används för att konfigurera och hantera cachevolymer.
1. Logga in på Windows.
2. Dubbelklicka på ikonen ISRT i systemfältet för att starta programmet.
3. Klicka på Accelerate (accelerera)
4. Klicka på Enable Acceleration (aktivera acceleration). Skärmen Enable Acceleration (aktivera acceleration) visas.
5. Under Select the size allocation for the cache memory (välj storlekstilldelning för cacheminnet) ska du klicka på den specifika minnesstorlek som anges. Till exempel 18,6 GB och så vidare.
6. Under avsnittet Select the disk or volume to accelerate (välj disk eller volym att accelerera) ska du välja Disk on port 0 (disk på port 0).
7. Under Select the acceleration mode (välj accelerationsläge) väljer du Enhanced mode (avancerat läge).
8. Klicka på OK

Ställa in UEFI-konfiguration


Om startläget i BIOS är inaktiverat kanske vissa drivrutiner inte fungerar ordentligt. Att aktivera startläget UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) aktiverar UEFI-drivrutinerna.
 1. Starta systeminställningsprogrammet.
 2. Använd piltangenterna för att markera startmenyalternativet och tryck på Enter.
 3. Använd piltangenterna för att markera Boot Mode (startläge) eller Boot List Option (alternativ för startlista) och tryck på Enter.
 4. Välj UEFI och tryck på Enter.
  I Boot mode (startläge) kan du välja Legacy Boot Mode (äldre startläge) eller UEFI boot mode (UEFI-startläge). Om du väljer Legacy Boot Mode (äldre startläge) kan du starta från enheter som har stöd för äldre BIOS. Om du väljer UEFI boot mode (UEFI-startläge) aktiveras UEFI-drivrutinerna. För att ändra startlägen måste din startlagringsenhet vara uppdelad för att matcha startlägets kompatibilitet. Ändring av startlägen kan leda till inkompatibel startlagringsenhet, vilket kan förhindra att datorn startar. Återställning av startläget kan lösa problemet med inkompatibel startlagringsenhet och återställa operativsystemet.
 5. Använd piltangenterna för att markera Secure Boot Control (säker startkontroll) eller Security Boot (säkerhetsstart) och tryck på Enter.
 6. Välj Enabled (aktiverad) och tryck på Enter.
 7. Markera 1st Boot (första start) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter.
 8. Välj UEFI : Windows Boot Manager (UEFI: Windows starthanterare) och tryck på Enter.
 9. Tryck på Esc för att avsluta BIOS.
 10. Välj alternativet för att spara ändringarna och avsluta.

 


Artikel-ID: SLN288100

Senast ändrad: 2018-04-30 18:47


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.