Installera Windows i Alienware-datorn

Installera Windows i Alienware-datorn


 

 

Installera Windows i Alienware-datorn

 

 

Innehållsförteckning:

 
 1. Orsaker till att installera om operativsystemet
 2. Installationsprocessen

I den här artikeln kan du läsa om hur man installerar Windows i din Alienware-dator på olika sätt.


 

1. Orsaker till att installera om operativsystemet

De två främsta orsakerna till varför man installerar om Windows i datorn är:

 

 1. Datorn är väldigt långsam.
 2. Hårddisken måste bytas ut.

 

Om orsaken till varför du vill installera om Windows har att göra med att datorn är långsammare än vanligt, rekommenderar vi att du först läser artikeln Alienware Computer running slow (Alienware-dator är långsam) innan du installerar om Windows. Ibland behöver du inte installera om datorn för att åtgärda problem med en långsam dator. Om du redan har prövat det och problemet kvarstår, eller om du nyligen har bytt ut datorns hårddisk, kommer du härnäst att ges instruktioner för hur man installerar om Windows.

2. Installationsprocessen

 

Det finns tre metoder som du kan använda i Alienware-datorer för att läsa in en ny kopia av operativsystemet:

 

 • Använda AlienRespawn
 • Med Dell Direct USB-nyckeln
 • Med en DVD-skiva eller USB-flashenhet

 

Obs! Se till att säkerhetskopiera alla data som du vill behålla innan du startar installationen eftersom alla information i datorn kommer att raderas under installationsprocessen.

 

AlienRespawn är en programvara som är förinstallerad på Alienware-system och som innehåller en säkerhetskopia av all programvara som ursprungligen installerades på systemet. Om du kör programmet raderas alla data på hårddisken så att datorn endast har kvar den programvara som fanns installerad när du fick den. Därför rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina data innan du fortsätter.

 

Kör AlienRespawn genom att följa instruktionerna i den här artikeln.

 

Håll i åtanke att om du formaterar datorns hårddisk i framtiden, kommer du även att radera AlienRespawn-partitionen. Det innebär att det enda sättet som du kan installera om Windows på är genom att använda Dell Direct USB-nyckeln, Windows DVD-skivan eller Windows USB-flashenheten.

 

Om du inte kan köra AlienRespawn kommer Dell Direct USB-nyckeln att förse dig med en snabb lösning för att installera om Windows, eftersom den här nyckeln även kommer att installera de grundläggande drivrutinerna och AlienRespawn-programvaran utöver operativsystemet som levererades med datorn.

 

Läs artikeln Recovering Windows with the Dell Direct USB key (Återställa Windows med Dell Direct USB-nyckeln) för information om hur man använder DUSB-nyckeln på rätt sätt.

Du påbörjar den här processen genom att först avlägsna alla externa tillbehör som är anslutna till datorn förutom tangentbordet, musen och bildskärmen. Annars går det inte att slutföra processen.

 

Följ sedan stegen nedan. Du kan även titta på videoklippet nedan som en referens:

 

 

 1. Slå på datorn och sätt in DVD-skivan eller USB-flashenheten och stäng sedan av den.
 2. Starta om datorn och när skärmbilden med Alienware-logotypen visas trycker du på tangenten F12 för att öppna startmenyn.
 3. Välj DVD-skivan/USB-flashenheten från listan och tryck på enter.
 4. Välj språk och andra tillgängliga preferenser när du blir uppmanad och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på Install Windows (Installera Windows).
 6. På sidan med licensvillkoren klickar du på I accept the license terms (Jag accepterar licensvillkoren) och sedan på Nästa.
 7. På sidan Which type of installation do you want? (vilken slags installation vill du utföra?) klickar du på Custom (anpassad).
 8. På sidan Where do you want to Install Windows? (var vill du installera Windows?):
  • Om du har en ny hårddisk eller ersättningshårddisk väljer du den, klickar på New (Ny) och verkställ sedan.
  • Om du formaterar den befintliga hårddisken väljer du Windows-partitionen som du vill ändra.
  • Klicka på alternativet Format (Formatera) och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 9. När du har slutfört formateringen klickar du på Nästa för att påbörja Windows-installationen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Windows.

 

När installationen av Windows är slutförd kommer du att behöva installera systemets drivrutiner. Det gör du genom att följa anvisningarna i artikeln Driver for your Alienware (Drivrutiner för din Alienware-dator).

 

När du är klar med installationen av alla drivrutiner som systemet behöver ska du installera AlienRespawn-programvaran för att skapa återställningspartitionen. På så vis kommer du att kunna använda AlienRespawn istället för dvd-skivan eller USB-flashenheten nästa gång du behöver installera om Windows, vilket gör att allt går snabbare.

 

Fråga efter säkerhetskopieringsmedia (endast USA och Kanada)

Om din Alienware-dator omfattas av garanti, och du saknar återställningsmediet som behövs för att installera om Windows, kan du be om säkerhetskopieringsskivor som innehåller det fabriksinställda operativsystemet samt drivrutiner och verktyg för din enhet.

Klicka här för att beställa Windows-media

Överst på sidan


Hittar du inte vad du letar efter?
Be våra experter om hjälp:

  Twitter   AlienwareServices   Facebook   Alienware ArenaSnabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN289869

Senast ändrad: 2018-07-20 12:14


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.