PowerEdge HDD: Hur identifierar man ett HDD-fel och löser problemet?

PowerEdge HDD: Hur identifierar man ett HDD-fel och löser problemet?


 

Obs! Den här artikeln är en del av självstudiekurser för servern: Raid och diskar, som du kan hitta här.

 

Hur gör jag för att identifiera fel med en fysisk disk?

Hårddiskfel kan uppstå på grund av logiska fel, huvudfel eller mekaniska fel. Följande tabell beskriver symptom på defekta hårddiskar:

 
Symptom Beskrivning
Brusiga hårddiskar Brusiga hårddiskar är tecken på huvudkrasch, brusiga lager eller en trasig motor.
Data- och diskfel Filer kanske inte sparas eller program kan sluta svara.
Hårddisken identifierades inte Operativsystemet kan inte hitta hårddisken.
Systemet kraschar Blåskärmsfel.
Långsam läs- och skrivprocess  Fördröjning vid läsning eller skrivning av data på hårddisken.


Utför följande steg om något av dessa symptom visar sig:

1. Kontrollera att hårddiskarna är rätt installerade.
2. Kontrollera hårddiskens LED-indikatorer.
3. För system med LCD-skärm ska du titta efter följande felkoder:

 

Felkod Felmeddelande Beskrivning
E1810 Fel på hårddisk . Hårddisken har drabbats av ett fel som bestäms av SAS-delsystem.
E1811 Återskapandet av hårddisk avbrutet. Enheten har fått sitt återskapande avbrutet.
E1812 Hårddisk borttagen. Enhet har tagits bort från systemet.

Om systemet omfattas av garanti och hårddisken är defekt ska du skapa ett ärende hos vår support för att få enheten utbytt.
 

När du står inför ett möjligt hårddiskfel följer här några anvisningar om hur du felsöker problemet. 

Innan du vidtar någon felsökning eller några felsökningssteg ska du alltid kontrollera att du har en fullständig säkerhetskopiering av data på servern.

 

Hur felsöker man ett hårddiskfel?

Det första steget är att avgöra om problemet är kopplat till ett maskinvaru- eller ett programvaruproblem.

Här är ett beslutsträd för HDD- och RAID-felsökning:

 • Steg 1: Hur märkte du problemet första gången?

  • Lysdioden på en eller flera av HDD-platserna blinkar gult eller gult och grönt.
  • Felmeddelande på LCD-skärmen.
  • Felmeddelande på SJÄLVTESTET eller i RAID-styrenhetens BIOS.
  • Felmeddelande i Dell OpenManage Server Administrator eller OpenManage Essentials.
  • Fel i operativsystemet.
  • Långsamma prestanda när du kopierar filer.
 • Steg 4: Åtgärda problemet

  • Utför nödvändiga åtgärder enligt diagnostiken som utförs.
  • Kontakta Dells tekniska support online eller per telefon för att ordna vidare felsökning vid behov och när det är tillämpligt ordnar du en reservdel.
  • Alternativt kan du använda online-portalen Dell TechDirect för att öppna ett ärende med Dells tekniska support och om du har möjlighet bör du ordna reservdelar.

Mer information om felsökning, diagnostisering och lösningar av RAID- och hårddiskproblem finns även i följande artiklar på Dells supportwebbplats:

 

Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request
Artikel-ID: SLN292295

Senast ändrad: 2018-03-26 16:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.