Kunskapsbank

Dell PowerEdge: ”No boot device available” (ingen startenhet tillgänglig) visas under systemstart


Den här artikeln förklarar hur du felsöker ett startproblem. Det innebär att servern startar och att Dell-skärmen visas men när operativsystemet ska läsas in visas felmeddelandet ”No boot device available” (ingen startenhet tillgänglig) och ingenting händer. Problem med ström och självtest förklaras i denna artikel: Felsöka en server som inte startar.

Obs! Om du måste installera om operativsystemet följer du bara stegen som beskrivs i den dedikerade artikeln Installera operativsystemet på en Dell PowerEdge-server. (OS-installation).


Innehållsförteckning

 1. Definition
 2. Välja startenheten manuellt
 3. Felsöka RAID-problem

 

1. Definition

När du har slutfört självtestproceduren försöker servern starta en startbar enhet. En startenhet är en maskinvarukomponent som kan läsa eller innehåller de filer som krävs för att en dator ska starta. En startbar skiva kan väljas i BIOS och som standard väljs RAID-styrenheten (PERC). Tillgängliga filer i en startbar enhet (RAID, USB-minne, DVD, ISO-fil) innehåller instruktioner för att starta operativsystemet. När dessa filer inte hittas visas felmeddelandet ”No boot device available” (ingen startenhet tillgänglig).
Du kan utföra några åtgärder för att kontrollera vad som inte fungerar korrekt.

 



2. Välja startenheten manuellt

Det första du bör kontrollera är vilken enhet som är vald som den primära startenheten. Om du vill göra en snabbkontroll använder du F11 för att starta manuellt.

 1. Starta om systemet
 2. Tryck på F11 under självtestet om du vill öppna starthanteraren
 3. Välj rätt hårddisk (virtuell enhet) där operativsystemet är installerat
 4. Starta från den här enheten

Om systemet nu startar i operativsystemet är maskinvaran som den ska och det finns en startordningskonflikt i BIOS-inställningarna. Den troligaste orsaken till detta är att systemet är inställt på att starta från CD/DVD och/eller USB före enheterna, vilket är en logisk inställning. För att lösa detta ska du bara se till att ingen USB- eller CD-/DVD-enhet sitter i datorn.

Obs! Felet kan orsakas av fel inställningar i startläget också. Ett operativsystem som är installerat i UEFI-läge kan inte starta i BIOS-läge och vice versa.

Du kan ändra startordningsinställningen permanent i systeminställningarna för att starta från enheten först. Om du vill ändra detta:

 1. Starta om systemet
 2. Tryck på F2 under start för att öppna systeminställningarna
 3. Ändra Boot Sequence (startsekvens) i startinställningarna
 4. Lämna menyn via Exit (avsluta) i det övre högra hörnet på skärmen
Obs! Efter det här måste du trycka på F11 om du vill starta från en CD/DVD eller USB vid ett senare datum.


 


3. Felsöka RAID-problem

Om servern fungerade korrekt och problemet uppstår, utan att något ändrats, behöver RAID-egenskaperna kontrolleras

Kontrollera hårddiskens status i PERC BIOS

Tryck på Ctrl + R under SJÄLVTESTET för att öppna PERC BIOS-konfigurationsverktyget.




Utför följande steg för att kontrollera att hårddisken finns med i RAID-matrisen: tryck på Ctrl + N för att gå till PD Mgmt (fysisk diskhantering) och kontrollera om några hårddiskar är offline eller saknas



På den här sidan ska du kontrollera att den virtuella disken är ansluten i ett optimalt läge.
Mer information om hur du identifierar HDD-fel och löser problemet finns i den här artikeln. 

När RAID hanterar flera virtuella diskar är det viktigt att välja vilken virtuell disk som ska presenteras när servern försöker starta på RAID-styrenheten.
Den startbara virtuella disken kan väljas på den sista fliken ”CTRL Mgmt”. Det är viktigt att välja den virtuella disk som operativsystemet är installerat på.

Om RAID fungerar felfritt måste operativsystemfilerna undersökas som en sista åtgärd. Om du är osäker på serverns maskinvara kan du starta via Support Live Image (Hämta och köra Support Live Image på en Dell PowerEdge) för att starta felsökningen.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN292433

Senast ändrad: 2018-03-26 16:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.