En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för Mobile Precision

En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för Mobile Precision


 


Dell Precision Mobile-systemen har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara pipljud, strömknappar som visar olika statuslägen och färger, lås- och statuslampor som ändrar läge och färg eller en kombination av dem alla för att visa vid vilken punkt under självtestet (POST) som systemet har problem.

Följande artikel är en referensguide till koder som finns på varje modell och vad koderna egentligen betyder. Koderna ändras mellan olika modeller och år. De här indikatorerna är bara en startpunkt för att begränsa eventuell felsökning som du utför för att identifiera orsaken till problemet. Du kan använda detta som utgångspunkt för att hitta rätt felsökningsguide. Du kan även kontakta teknisk support så hjälper de dig att leta efter dessa indikatorer.


Innehållsförteckning:

 1. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (före 2007)
 2. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2008 till 2010)
 3. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2011 till 2015)
 4. Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2016 till idag)
 5. Guider med diagnostiska indikatorer

 

Obs! Kom ihåg att de diagnostiska indikatorerna endast fungerar som förloppsindikator vid självtestprocessen för alla nedanstående tabeller. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.


Överst på sidan


 

Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (före 2007)

 

Dell Precision-systemen har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara ljudsignaler eller specifika diagnoslampor som indikerar när ett system har problem under självtestet (POST).

M20/M65/M70/M4300/M6300

(Bild 1.1 Precision M4300)

Dessa modeller hade en grupp statuslampor på tangentbordet på framsidan av chassit som antingen lyste med ett fast grönt sken, blinkade i grönt eller var släckta. Jag har inkluderat en tabell med vad indikatorerna indikerade.

Tangentbordets lampor

(Bild 1.2 Caps Lock-lampor)

Ikon Beskrivning
Caps Lock-lampa – Tänds när Caps Lock-funktionen är aktiverad
Scroll Lock-lampa – Tänds när Scroll Lock-funktionen är aktiverad
Number Lock-lampa – Tänds när Number Lock-funktionen är aktiverad
Flash-kod Indikatormönster Beskrivning Nästa steg
CPU-kod Blinkar-på-på Mikrostyrenheten fördelar kontroll över systemet till processorn. Koden kvarstår om ingen processor identifieras.
 • Återställ processorn
 • bör du kontakta support
Minneskod På-blinkar-på Det har uppstått ett fel i minnet.
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
Moderkort Blinkar-blinkar-blinkar En komponent i moderkortet är defekt.
 • bör du kontakta support
Videolampa Blinkar-blinkar-på Videokortet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • bör du kontakta support
Tangentbordslampa Blinkar-blinkar-av Tangentbordet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • Återställ tangentbordskabeln
 • bör du kontakta support
USB-lampa Blinkar-av-blinkar Ett fel i USB-styrenheten uppstod vid start.
 • Ta bort eventuella USB-enheter
 • bör du kontakta support
Inget minne På-blinkar-blinkar Inga SODIMM-minnen är installerade.
 • Installera minnesmodulerna
 • Återställ minnesmodulerna
 • bör du kontakta support
LCD-lampa Blinkar-på-blinkar Ett fel i LCD-skärmen uppstod vid start.
 • Återställ LCD-kabeln
 • bör du kontakta support
Modemlampa Av-blinkar-blinkar Modemet gör att det inte går att köra självtest i systemet.
 • Återställ modemet
 • bör du kontakta support

Statuslampor
(Bild 1.3 Statuslampor)

Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batteriindikatorn enligt följande:

 • Fast grönt – batteriet laddas.
 • Blinkande grönt – batteriet är nästan fulladdat.

Om datorn körs på batteri fungerar batteriindikatorn så här:

 • Släckt – batteriet är tillräckligt laddat (eller så är datorn avstängd).
 • Blinkande orange – batteriladdningen är låg.
 • Fast orange – batteriladdningen är kritiskt låg.


Överst på sidan


 

Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2008 till 2010)

 

Den här serien hade en kombination av statuslampor på tangentbordet med systemstatuslampor på chassit.

M6400-/M6500-chassi

(Bild 2.1 Precision M6400)

Dessa modeller hade en grupp statuslampor på tangentbordet på framsidan av chassit som antingen lyste med ett fast grönt sken, blinkade i grönt eller var släckta. Jag har inkluderat en tabell med vad indikatorerna indikerade.

Tangentbordets lampor

(Bild 2.2 Caps Lock-lampor)

Ikon Beskrivning
Caps Lock-lampa – Tänds när Caps Lock-funktionen är aktiverad
Scroll Lock-lampa – Tänds när Scroll Lock-funktionen är aktiverad
Number Lock-lampa – Tänds när Number Lock-funktionen är aktiverad
Indikatormönster
(1 2 3)
LED
Mönster
Beskrivning Nästa steg
PÅ-BLINKAR-BLINKAR Inga SODIMM är installerade
 • Installera minnesmoduler som stöds
 • Om minne redan finns installerat återställer du minnesmodulerna, en i taget i respektive kontakt
 • Försök med ett fungerande minne från en annan dator eller byt ut minnet
 • bör du kontakta support
BLINKAR-PÅ-PÅ Fel på moderkort
 • Återställ processorn
 • bör du kontakta support
BLINKAR-PÅ-BLINKAR Fel på LCD-panel
 • Återställ LCD-kabeln
 • bör du kontakta support
AV-BLINKAR-AV Fel på minneskompatibilitet
 • Installera kompatibla minnesmoduler
 • Om två moduler är installerade tar du bort en och testar igen. Pröva att sätta den andra modulen på samma plats och testa igen. Upprepa testet i den oanvända kontakten med båda modulerna
 • bör du kontakta support
PÅ-BLINKAR-PÅ Minnet har identifierats men det innehåller fel
 • Återställ minnet
 • Om två moduler är installerade tar du bort en och testar igen. Pröva att sätta den andra modulen på samma plats och testa igen. Upprepa testet i den oanvända kontakten med båda modulerna
 • bör du kontakta support
AV-BLINKAR-BLINKAR Modemfel
 • Återställ modemet
 • bör du kontakta support
BLINKAR-BLINKAR-BLINKAR Fel på moderkort
 • bör du kontakta support
BLINKAR-BLINKAR-AV Fel på ROM
 • Återställ enheten
 • bör du kontakta support
AV-PÅ-AV Fel på lagringsenhet
 • Återställ hårddisken och den optiska enheten
 • Testa datorn med bara hårddisken eller bara den optiska enheten
 • bör du kontakta support
BLINKAR-BLINKAR-PÅ Grafikkortsfel
 • bör du kontakta support

Om datorn är ansluten till ett eluttag fungerar batteriindikatorn enligt följande:

 • Växlar mellan blinkande gult och blått ljus – Nätadaptern som är ansluten till datorn kommer inte från Dell och kan inte användas eller är inte autentiserad.
 • Växlar mellan blinkande gult ljus och fast blått ljus – Tillfälligt batterifel med nätadapter ansluten.
 • Konstant blinkande gult ljus – Allvarligt batterifel med nätadapter ansluten.
 • Indikatorn släckt — Batteriet är fulladdat och nätadaptern är ansluten.
 • Blått ljus – Batteriet laddas och nätadapter ansluten.

Kontrollera batteriets laddningen genom att trycka på och släppa upp statusknappen på batteriladdningsmätaren så att batteriladdningsindikatorerna tänds. Varje lampa motsvarar cirka 20 procent av full laddning. Om till exempel fyra lampor är tända återstår 80 procent av den ursprungliga laddningskapaciteten. Om ingen lampa tänds är batteriet urladdat.

Om du vill kontrollera batteriets tillstånd med hjälp av laddningsmätaren håller du ned statusknappen på batteriets laddningsmätare i minst 3 sekunder. Om ingen lampa tänds är batteriet i god kondition och minst 80 procent av den ursprungliga laddningskapaciteten återstår. Varje lampa representerar ytterligare försämring. Om fem lampor tänds återstår mindre än 60 procent av laddningskapaciteten och du bör överväga att byta batteri.


Överst på sidan


 

Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2011 till 2015)

 

I den här serien ändrades de diagnostiska indikatorerna till att enbart använda systemstatusindikatorerna. Diagnostiklamporna är nu hårddiskens aktivitetslampa, batteriindikatorlampan och Wi-Fi-lampan.

Chassi på M4600/M4700/M4800/M6600/M6700/M6800/M2800

(Bild 3.1 Precision M4300)

Systemstatuslampor

(Bild 3.2 Statuslampor)

Ikon Beskrivning
Hårddiskens aktivitetslampa – blir vit när den bärbara datorn läser eller skriver data
Batteriindikatorlampa – tänds och lyser med fast sken eller blinkar för att visa batteriladdningens status
Wi-Fi-lampa – börjar lysa när det trådlösa nätverkskortet aktiveras

Om den bärbara datorn är ansluten till ett eluttag, fungerar ström-/batterilampan så här:

Indikatorfunktion Beskrivning
Fast vit färg Batteriladdning med nätadapter
Pulserande vit färg (långsam ökning/minskning av ljusstyrkan) System i standby, batteriladdning med nätadapter
Av System av, batteriladdning med nätadapter (ström >90 %)
Diagnostikampa Beskrivning Nästa steg
HDD/Storage LED (NumLock-lysdiod)
Indikatorlampa för batteri
Indikatorlampa för trådlöst
Blinkande Fast Fast Mikrostyrenheten fördelar kontroll över systemet till processorn. Koden kvarstår om ingen processor identifieras
 • Återställ processorn
 • Kontakta support
Fast Blinkande Fast Det har uppstått ett fel i minnet
 • Återställ minnesmodulerna
 • Prova minnet i annan kontakt
 • Kontakta support
Blinkande Blinkande Blinkande En komponent i moderkortet är defekt
 • Kontakta support
Blinkande Blinkande Fast Videokortet gör att det inte går att köra självtest i systemet
 • Kontakta support
Blinkande Blinkande Av Tangentbordet gör att det inte går att köra självtest i systemet
 • Återställ tangentbordskabeln
 • Kontakta support
Blinkande Av Blinkande Ett fel i USB-styrenheten uppstod vid start
 • Ta bort eventuella USB-enheter
 • Kontakta support
Fast Blinkande Blinkande Ingen SODIMM-minnesmodul har installerats
 • Återställ minnesmodulerna
 • Prova minnet i annan kontakt
 • Kontakta support
Blinkande Fast Blinkande Ett fel i LCD-skärmen uppstod vid start
 • Återställ LCD-kabeln
 • Kontakta support
Av Blinkande Blinkande Modemet gör att det inte går att köra självtest i systemet
 • Återställ modemet
 • Kontakta support
Indikatorfunktion Beskrivning
Växlande gult sken och blått sken En nätadapter som inte är autentiserad eller inte stöds, och inte är från Dell, är ansluten till den bärbara datorn
Växlande blinkande gult sken och fast blått sken Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter
Konstant blinkande gult sken Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter
Släckt lampa Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Blå lampa på Batteri laddas med ansluten nätadapter


Överst på sidan


 

Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2016 till idag)

 

Med den här serien bärbara datorer ändrades diagnostiklamporna till att använda två olika metoder beroende på vilken datormodell du har:

 • En metod använder endast strömlampan som indikator. Den diagnostiska indikatorn är nu strömlampans läge och hur många gånger den blinkar.
 • Den andra metoden använder endast batterilampan som indikator. Diagnostiklampan är nu tillstånd och färg på batterilampan som blinkar.

Strömdiagnostiklampa

(Bild 4.1 Precision M5510)

Strömindikatorläge Beskrivning
Av
 • Viloläge eller vänteläge till disk (S4)
 • Strömmen är avstängd (S5)
Fast gult sken Startfel – Det här är ett systemfel, inklusive fel på strömförsörjningen. Endast skenan med +5 VSB på nätaggregatet fungerar.
Blinkande gult Startfel – Datorn får ström, och strömmen från strömförsörjningen är normal. Det kan vara fel på en enhet, eller också är den felaktigt installerad. Se tabellen nedan för diagnostikförslag och möjliga fel vid gult blinkande mönster.
Fast vitt sken Systemet är i S0-läge, vilket är normalläge för en fungerande dator. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
Blinkande vitt Energisparläge är aktiverat för systemet (antingen S1 eller S3). Det innebär inte att ett fel har uppstått.
 
Viktigt! Strömindikatorn fungerar endast som förloppsindikator vid självtestsprocessen. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Obs! Gult blinkande lampmönster: Strömknappslampan ska blinka enligt lampkoderna för motsvarande feltillstånd. Det upprepade mönstret har en lång paus i mitten.

Exempel: om inget minne identifieras blinkar strömbytarlampan två gånger följt av en paus och blinkar sedan två gånger igen följt av en paus osv. Det mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
 
Indikatorfunktion Problembeskrivning Nästa steg
1 Moderkort: BIOS-, ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 Inget minne/RAM hittades
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
3 Moderkort, fel i kretsuppsättning, klockfel, port A20-fel, super I/O-fel, fel på tangentbordets styrenhet
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
5 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
6 Fel på grafikkort/-krets
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
7 Processorfel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning

Batteridiagnostiklampa

(Bild 4.2 Precision M7710)

Strömindikatorläge Beskrivning
Av
 • Viloläge eller vänteläge till disk (S4)
 • Strömmen är avstängd (S5)
Fast vitt sken Systemet är i S0-läge, vilket är normalläge för en fungerande dator. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
Blinkande vitt Energisparläge är aktiverat för systemet (antingen S1 eller S3). Det innebär inte att ett fel har uppstått.
 
Viktigt! Strömindikatorn fungerar endast som förloppsindikator vid självtestsprocessen. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Obs! De blinkande mönstren består av två uppsättningar siffror. Dessa representeras av den första gruppen (blinkar gult) och den andra gruppen (blinkar vitt).
 • Den första gruppen: Batterilampan blinkar gult upp till 9 gånger och pausar sedan i 1,5 sekunder innan den andra gruppen körs.
 • Den andra gruppen: Batterilampan blinkar vitt upp till 9 gånger och pausar sedan i 3 sekunder innan den första gruppen körs igen.

Exempel: Om inget minne identifieras (2, 3) blinkar batterilampan två gånger i gult följt av en paus och sedan tre gånger i vitt följt av en paus osv. Mönstret fortsätter tills systemet stängs av.
 
Indikatorfunktion Problembeskrivning Nästa steg
Gult Vit
2 1 Processorfel
 • Kör Intels CPU-diagnostikverktyg
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för att få hjälp
2 2 Moderkort: BIOS-, ROM-fel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 3 Inget minne/RAM hittades
 • Bekräfta installerat minne
 • Felsök minnet ytterligare
2 4 Minnes-/RAM-fel
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 5 Ogiltigt minne är installerat
 • Återställ minnet
 • Felsök minnet ytterligare
2 6 Moderkorts-/kretsuppsättningsfel
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
2 7 Moderkort, LCD
 • Uppdatera BIOS till senaste versionen
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 1 CMOS-batterifel
 • Felsök CMOS-batteriet
 • Om problemet kvarstår ska du kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 2 Fel på PCI eller grafikkort/krets
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 3 BIOS-återställning 1
 • Återställningsavbildning hittades inte
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
3 4 BIOS-återställning 2
 • Återställningsavbildning hittades men är ogiltig
 • Kontakta teknisk support för vidare felsökning
       

Denna indikerar batterihanteringens lampkoder

Indikatorfunktion Batteritillstånd
Blinkande gult och vitt ljus (repeteras) En nätadapter som inte är autentiserad eller inte stöds, och inte är från Dell, är ansluten till den bärbara datorn
Blinkande gult och fast vitt ljus (repeteras) Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter
Konstant blinkande gult sken Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter
Fast vitt sken Batteri laddas med nätadapter
Släckt lampa Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter
Släckt lampa Batteri i fullt laddningsläge utan ansluten nätadapter
Fast gult sken Batteriladdningen är mycket långsam (cirka 30 minuter eller mindre batteritid återstår), utan ansluten nätadapter


Överst på sidan


 

Guider med diagnostiska indikatorer

 


Överst på sidan


Obs!
Om du ser en kod du känner igen följer du anvisningarna och om du behöver kontakta din lokala support ser du till att ha information om koden till hands. Teknikern behöver informationen för att hjälpa dig att vidare.

Om du ser en kod du inte känner igen, som inte anges ovan, kan du kontakta din lokala support direkt.
Kontakta teknisk support om du behöver mer hjälp.
  Kontakta oss  


Överst på sidan

Artikel-ID: SLN295101

Senast ändrad: 2018-05-15 10:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.