Kunskapsbank

Hur du konfigurerar U2415 Monitor Daisy Chaining på Intel HD-grafikDen här artikeln handlar om ett konfigurationskrav för att kedjekoppla Dell U2415-bildskärmar för Intel HD Graphics


 

MST (Multi-Stream Transport), kallas även kedjekoppling, är en ny anslutningsspecifikation som gör det möjligt att ansluta flera bildskärmar i serie, där videosignalen skickas från datorn till en bildskärm och sedan från den första bildskärmen till den andra bildskärmen och så vidare. Det här skiljer sig från en traditionell konfiguration där en separat videokabel går från grafikkortet till varje bildskärm parallellt. Detta förenklar videokabelanslutningen i de flesta situationer, men det krävs vissa specifika konfigurationskrav för att aktivera det.Kedjekoppling av bildskärmar stöds av Display Port (DP) 1.2-specifikationen, men alla bildskärmar som ska ingå i kedjekopplingen kan inte ställas in på DP 1.2 på grund av hur Intel HD Graphics-drivrutinen fungerar. För att aktivera kedjekoppling måste den första bildskärmen i serien (bildskärmen som är direkt ansluten till grafikkortet) ha DP 1.2 aktiverat i bildskärmsinställningarna. Bildskärm nummer två i kedjan måste ha DP 1.2 inaktiverat.

Anledningen till detta är att Intel HD Graphics-drivrutinen kräver en ”avslutande” signal i kedjan för att ange att den andra bildskärmen är den sista bildskärmen i kedjan som skrivbordet ska utökas till (eller dubbleras). Om det finns tre bildskärmar i kedjan ska de första två bildskärmarna ha DP 1.2 aktiverat och den tredje ska vara inaktiverad och så vidare.

DP1.2 aktiverar MST-strömning, och om det lämnas inaktiverat fungerar det som en avslutare för kedjan till Intel HD-drivrutinen. Du kan utöka skrivbordet till de första två bildskärmarna, men kan bara klona eventuella ytterligare bildskärmar utöver den andra.

Konfigurationen av seriekoppling av tre bildskärmar skiljer sig något från hur du gör med två bildskärmar. För att göra den här konfigurationen måste du ställa in funktionen för att aktivera/inaktivera DP1.2 på bildskärmens OSD-kontrollpanel (On Screen Display). Ange den första bildskärmen som DP1.2-aktiverad, den andra bildskärmen som DP1.2-inaktiverad och den tredje bildskärmen som DP1.2-inaktiverad. Den första bildskärmen blir den primära bildskärmen och den andra och tredje bildskärmen klonas.

Användare kan hitta mer konfigurationsinformation i användarhandboken till U2415-bildskärmen.

OBS! En DisplayPort 1.1-bildskärm kan endast användas som den sista bildskärmen i en MST-bildskärmskedja.)
 
OBS! Dells USB-dockor med DisplayLink-video (D1000, D3100, D6000) har inte stöd för kedjekopplingsfunktioner med DisplayPort-anslutningar. Mer information finns här

 


 
Artikel-ID: SLN295251

Senast ändrad: 2018-07-03 14:51


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.