Hur du felsöker problem med utskriftskvaliteten på E525w Dell Colour multifunktionsskrivare

Hur du felsöker problem med utskriftskvaliteten på E525w Dell Colour multifunktionsskrivareInnehållsförteckning:

 1. Problem med utskriftskvaliteten på E525w Dell-laserskrivare
 2. Utskriften är för ljus
 3. Tonern smetas ut eller skriva lossnar
 4. Slumpmässig fläckar / oskarpa bilder
 5. Hela produktionen är tom
 6. Ränder på utskriften
 7. Ton färgpunkterna
 8. Vertikal blanka
 9. Mottle
 10. Eftersläpning
 11. Dimljus
 12. Bead-Carry (BCO)
 13. Markera tömningsskruv
 14. Skrynkligt/Papper smutsas ned.
 15. Den övre marginaler är felaktiga
 16. Färgregistrering är skev
 17. Protrudent/Skakiga papper

1. Problem med utskriftskvaliteten på E525w Dell-laserskrivare

 

Om du har ett problem med utskriftskvalitet, skriva ut en testsida först. Om utskriften ser bra ut, beror problemet troligen inte maskinen. Kontrollera kabelanslutningar och försök skriva ut ett annat dokument. Om utskriften eller testsida skrivs ut från maskinen har ett problem med utskriftskvalitet, kontrollera de exempel på dålig utskriftskvalitet i tabellen och följ rekommendationerna.

Obs! Om du använder icke-Dell tillhandahåller kan påverka utskriftskvaliteten maskinvarans prestanda och tillförlitlighet maskinen.
 1. För att få bästa utskriftskvalitet, föreslår vi att du använder rekommenderade utskriftsmaterial. Kontrollera att du använder papper som uppfyller våra specifikationer.
 2. Kontrollera att tonerkassetten har installerats korrekt.

Följande rengöringsanvisningarna i videon nedan kan ofta lösa problem med utskriftskvaliteten

Hur du skall åtgärda vertikala vita linjer (1:48) - Endast på engelska


Överst på sidan

2. Utskriften är för ljus


 1. Om du använder icke-märket tonerkassetter, installera märket tonerkassetter.
 2. Tonerkassetterna kan vara svag eller behöver bytas ut.
  1. Kontrollera om LCD-panelen på manöverpanelen visar meddelandet uppmanar dig att byta en tonerkassett.
  2. Byt ut tonerkassetterna vid behov.
 3. Kontrollera att utskriftsmaterialet inte är fuktig och med rätt utskriftsmaterial används. Se "Papperstyper". Om inte, använd utskriftsmaterial rekommenderas för skrivaren.
 4. Kontrollera att inställningen för papperstyp i skrivardrivrutinen stämmer överens med utskriftsmaterial som du laddade.
  1. På fliken Allmänt eller Papper/fliken Utmatning i Utskriftsegenskaper i skrivardrivrutinen, kontrollera inställningen för papperstyp.
  2. Ladda torr (inte fuktig och korrigerade utskriftsmaterial och klicka sedan på Skriv ut testsida i egenskaper för skrivare i skrivardrivrutinen.
 5. Inaktivera Tonersparläge i skrivardrivrutinen.
  1. På fliken Graphics i Utskriftsegenskaper i skrivardrivrutinen, se till att Tonersparläge kryssrutan inte är markerad.

Överst på sidan

3. Tonern smetas ut eller skriva lossnar


 1. Utskriftsmaterialet ytan kan vara ojämn. Prova att ändra inställning för papperstyp i skrivardrivrutinen. Till exempel ändra vanligt papper tjockt.
  1. På fliken Allmänt eller Papper/fliken Utmatning i Utskriftsegenskaper i skrivardrivrutinen, ändra inställning för papperstyp.
 2. Kontrollera att utskriftsmaterialet inte är fuktig och med rätt utskriftsmaterial används. Se "Papperstyper". Om inte, använd utskriftsmaterial rekommenderas för skrivaren.
 3. Justera fixeringsenheten temperatur.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på Justera Fixeringsenheten på skrivarens underhåll.
  2. Justera lösning genom att vrida upp värdet för utskriftsmaterial.
  3. Klicka på Verkställ nya inställningar.

Överst på sidan

4. Slumpmässig fläckar / oskarpa bilder


 1. Kontrollera att tonerkassetterna är korrekt installerade. Se "Installera en tonerkassett".
 2. Om du använder icke-märket tonerkassetter, installera märket tonerkassetter.
 3. Städa upp i fixeringsenheten.
  1. Lägg i ett ark av papper i 150 ark och skriv sedan ut en stadig bild över alla papper.
  2. Lägg i den utskrivna ark med den sida som ska skrivas ut nedåt och sedan skriva ut ett tomt pappersark.

Överst på sidan

5. Hela produktionen är tom


Om det här problemet visas, kontakta Dells tekniska support.


Överst på sidan

6. Ränder på utskriften


Om det här problemet visas, kontakta Dells tekniska support.


Överst på sidan

7. Ton färgpunkterna


Om det här problemet visas, kontakta Dells tekniska support.


Överst på sidan

8. Vertikal blanka


 1. Rengöra inuti skrivaren och utför testutskriften.
  1. Rengöra inuti skrivaren med hjälp av rengöringsstaven. Se "Rengöra inuti skrivaren".
  2. Klicka på Skriv ut testsida i skrivaregenskaperna för skrivardrivrutinen.

Överst på sidan

9. Mottle


 1. Justera referensspänningen.
  1. Starta verktyget genom att klicka på Justera överföringsvalsen på Underhåll av skrivaren.
  2. Justera inställningen för den typ av utskriftsmaterial som används.
 2. Om du använder icke-rekommenderade material genom att använda materialet rekommenderas för skrivaren.

Överst på sidan

10. Eftersläpning


 1. Justera referensspänningen.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på Registreringsjusteringen på Underhåll av skrivaren.
  2. Klicka på Chart Skriv ut.
  3. Klicka på Ghost Konfigurationstabellen.
   Ghost konfigurationstabellen skrivs ut.
  4. Klicka på Justera överföringsvalsen.
  5. Välj överföringsvalsen Uppdatera läge rutan och klicka sedan på Tillämpa de nya inställningarna.
  6. Klicka Registrering prisändring på Underhåll av skrivaren.
  7. Klicka på Chart Skriv ut.
  8. Klicka på Ghost Konfigurationstabellen.
  Ghost konfigurationstabellen skrivs ut.
 2. Utskriftsmaterialet ytan kan vara ojämn. Prova att ändra inställning för papperstyp i skrivardrivrutinen. Till exempel ändra vanligt papper tjockt.
  1. På fliken Allmänt eller Papper/fliken Utmatning i Utskriftsegenskaper i skrivardrivrutinen, ändra inställning för papperstyp.
 3. Justera fixeringsenheten temperatur.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på Justera Fixeringsenheten på skrivarens underhåll.
  2. Justera lösning genom att vrida upp värdet för utskriftsmaterial.
  3. Klicka på Verkställ nya inställningar.
 4. Om du använder icke-rekommenderade material genom att använda materialet rekommenderas för skrivaren.

Överst på sidan

11. Dimljus


 1. Är hela sidan skrivs ut lampan? Kontakta Dells tekniska support.
 2. Start ren framkallningsmaterial.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på Rengör Developer på Underhåll av skrivaren.
  2. Klicka på Start.
 3. Starta Uppdatera toner.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på Uppdatera Toner läge på Underhåll av skrivaren.
  2. Välj vilken färg som är samma som i dimljushuset.
 4. Starta Uppdatera Toner läge igen.

Överst på sidan

12. Bead-Carry (BCO)


 1. Om skrivaren är installerad i en hög höjd läge, altituden platsen.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på miljökrav Sensor Info på Underhåll av skrivaren.
  2. Klicka på Justera höjd över havet.
  3. Välj värdet nära havet av den plats där skrivardrivrutinen är installerad.

Överst på sidan

13. Markera tömningsskruv


 1. Tonerkassetterna kan vara svag eller behöver bytas ut.
  1. Kontrollera om LCD-panelen på manöverpanelen visar meddelandet uppmanar dig att byta en tonerkassett.
  2. Byt ut tonerkassetterna vid behov.
 2. Start ren framkallningsmaterial.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på Rengör Developer på Underhåll av skrivaren.
  2. Klicka på Start.

Överst på sidan

14. Skrynkligt/Papper smutsas ned.


 1. Ta bort pappersbunten från för 150 ark fack, rotera den 180 grader och lägg sedan tillbaka det i facket.
 2. Kontrollera att rätt utskriftsmaterial används. Se "Papperstyper" och "Skriva riktlinjer för media". Om inte, använd utskriftsmaterial rekommenderas för skrivaren.
 3. Kontrollera placeringen av kuvertvecket. Är kuvertvecket inom 30 mm från fyra kuvertets?
 4. Inte kuvertet har en flik på långsidan?
  1. Kontrollera att kuverten är rätt placerat i för 150 ark.
 5. Kontrollera att kuverten är rätt placerat i för 150 ark.
  1. Använd en annan storlek på kuverten.

Överst på sidan

15. Den övre marginaler är felaktiga


 1. Se till att marginalerna är korrekt inställda på tillämpningen som används.

Överst på sidan

16. Färgregistrering är skev


 1. Utför automatisk färgregistrering justering.
  1. Starta verktyget och klicka sedan på Registreringsjusteringen på Underhåll av skrivaren.
  2. Avmarkera rutan vid På för Automatisk inskrivning justering.
  3. Klicka på Start bredvid Auto korrekt.
 2. Rengör CTD sensor.
  1. Rengör CTD sensor. Se "Rengöra färgtoner Density (CTD) Sensor".
  2. Starta verktyget och klicka sedan på Registreringsjusteringen på Underhåll av skrivaren.
  3. Avmarkera rutan vid På för Automatisk inskrivning justering.
  4. Klicka på Start bredvid Auto korrekt.
 3. Skriva ut färgregistrering diagram och manuellt korrigera färgregistreringen.
  1. Klicka Registrering prisändring på Underhåll av skrivaren.
  2. Avmarkera rutan vid På för Automatisk inskrivning justering.
  3. Klicka på Start bredvid Skriv ut färg regi-diagrammet.
   Färgregistrering diagrammet skrivs ut.
  4. Välj det värde med den raka linjen. Se "Justera Färgregistrering".
  5. Klicka på Verkställ nya inställningar.
  6. Klicka på Start bredvid Skriv ut färg Regi diagram för att skriva ut färgregistrering chart på nytt.
  7. Justera värdena för varje färg tills de linjerna vid 0 är den kortaste.

Överst på sidan

17. Protrudent/Skakiga papper


 1. Städa upp i fixeringsenheten.
  1. Lägg i ett ark av papper i 150 ark och skriv sedan ut en stadig bild över alla papper.
  2. Lägg i den utskrivna ark med den sida som ska skrivas ut nedåt och sedan skriva ut ett tomt pappersark.
 

Om dessa steg inte löser problemet kontaktar du Dells tekniska support.

{PRINTERPORTAL._US}

Överst på sidan


Artikel-ID: SLN297364

Senast ändrad: 2018-05-27 22:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.