Supportcenter för Dells färgmultifunktionsskrivare E525w

Supportcenter för Dells färgmultifunktionsskrivare E525wLäs det utökade avsnittet och följ länkarna till rekommenderade supportartiklar för E525w färgmultifunktionsskrivare från Dell.


 

Dells laserskrivare identifieras unikt via Service Tag-numret och Express Service-koden. När du anger Service Tag-numret och Express Service-koden på Dells supportwebbplats får du drivrutiner, programvara och användarhandböcker som hör till skrivaren.

E525w-skrivarens Service Tag-etikett sitter på insidan av skrivarens sidolucka (bild 1).


Bild 1: E525W-skrivarens Service Tag-etikett

Det kan också finnas en Service Tag på skrivarens baksida.

 

Användarhandbok och installationsguide för E525w färgmultifunktionsskrivare från Dell

Hämta drivrutiner och fast programvara

 • Versioner av drivrutiner och inbyggd programvara är avsedda att uppdatera funktioner och korrigera funktionalitet. Du rekommenderas att uppdatera till den senaste versionen som är tillgänglig för din skrivare. Mer information finns i artikeln Getting Dell Printer Drivers, Software, User Guides and Firmware (Hämta Dell-skrivardrivrutiner, programvara, användarhandböcker och fast programvara) i Dells kunskapsbank.
  Obs! Det kan vara nödvändigt att ladda ner och installera alla program och drivrutiner som visas under program och drivrutiner för OS-driftsättning för att få skrivaren att fungera som den ska.

Hämta MSDS (Material Safety Data Sheets)

 

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank om hur du hämtar och installerar drivrutiner och programvara till din skrivare.

 

 

Läs mer om hur du hämtar och installerar drivrutiner och programvara till din skrivare i följande artikel i Dells kunskapsbank.
Installera och konfigurera en Dell-skrivardrivrutin på Mac OS X

 

Läs mer om hur du hämtar och installerar drivrutiner och programvara till din skrivare i följande artikel i Dells kunskapsbank.
Installera Dell-laserskrivare på icke-Windows-system

 

Läs följande artiklar i Dells kunskapsbank om hur du hämtar och installerar drivrutiner och programvara till din skrivare.

 

 

Läs mer om hur du konfigurerar SMB (Server Message Block) Scanning på Dell-laserskrivare i följande artikel i Dells kunskapsbank.

 

Läs mer om pappersspecifikationer, laddning och trassel i följande handböcker och artiklar i Dells kunskapsbank.

 

Mer information finns i artikeln om ESS-fel på Dell-laserskrivare i Dells kunskapsbank

 

Läs mer om problem med kommunikation och utskriftshanteraren i följande artiklar i Dells kunskapsbank.

 

 

Läs mer i följande artiklar om hur du rensar NVRAM, nätverk och inställningar för Dell-laserskrivare E-xxx i Dells kunskapsbank.

 

Läs mer om problem med att skanna i följande artiklar i Dells kunskapsbank.

 

 

Mer information om att lösa problem med tonerkassetten finns i följande handböcker och artiklar i Dells kunskapsbank.

 

 

Läs mer om hur du löser faxproblem i följande handböcker och artiklar i Dells kunskapsbank.

 

 

Läs följande artikel om hur du felsöker ljudproblem på Dell E525w färgmultifunktionsskrivare i Dells kunskapsbank

 

Använd det här avsnittet när du har en ny skrivare som du vill lägga till i ett befintligt trådlöst nätverk.

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
  Obs! Information om hur du konfigurerar ett trådlöst nätverk eller lägger till datorn i ett trådlöst nätverk finns i vårt supportcenter för nätverk och trådlöst.
 2. Sätt i skivan med programvara och dokumentation som medföljde skrivaren eller hämta från webben och följ instruktionerna.
 3. Programvaran söker efter skrivaren. Det kan ta en stund eftersom skrivaren inte är ansluten än.
 4. Välj Setup (inställning). Jag vill konfigurera en ny skrivare
 5. Välj Trådlöst.
  Obs! E525W stöder endast frekvensbandet 2,4 Ghz. Kontrollera att 2,4 Ghz-bandet är aktiverat på routern. Kontakta den trådlösa routerns tillverkare om du är osäker.
 6. Bekräfta att Wi-Fi-ikonen (lägg till bild) visas på skrivarens panel och klicka sedan på Nästa.
  Obs! När Wi-Fi-ikonen inte visas:
  1. Om en Ethernet-kabel är ansluten till skrivaren tar du bort den.
  2. Stäng av skrivaren och sätt på den igen.
 7. Anslut en USB-kabel till skrivaren och datorn. Klicka på Nästa när Nästa visas i fönstret och följ instruktionerna.
  Obs! Du behöver veta ditt nätverksnamn (SSID) och din säkerhetsnyckel (om du har någon). Läs mer i artikeln Securing Your Wireless Network (Säkra ditt trådlösa nätverk) i Dells kunskapsbank.
 8. Slutligen uppmanas du att skriva ut en testsida.
 9. Klicka på Skriv ut en testsida.
  Anteckningar:
 10. När du har skrivit ut en testsida rekommenderar vi att ställa in den trådlösa routern på att alltid tilldela skrivaren samma IP-adress. Då blir det lättare att ansluta till skrivaren.

  Läs mer i den artikel som motsvarar datorns operativsystem:

 

Använd det här avsnittet när du vill ansluta en dator till en skrivare som redan är ansluten till ett befintligt trådlöst nätverk och har konfigurerats för att skriva ut.

 1. Se om du får felmeddelanden på skrivarskärmen. Om ett felmeddelande visas löser du det problemet först. Sök efter felmeddelandet på Dells supportwebbplats. Ange namnet på produkten och hela felkoden för att få bästa möjliga resultat från sökningen, till exempel ”E525W felmatat papper 075-100” i stället för ”felmatat papper”.
 2. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
  Anteckningar:
  1. E525W stöder endast frekvensbandet 2,4 Ghz. Kontrollera att 2,4 Ghz-bandet är aktiverat på routern. Kontakta den trådlösa routerns tillverkare om du är osäker. Öppna fliken Konfigurera inställningarna för adaptern för trådlöst nätverk för att få optimala prestanda i artikeln I am having issues with a slow connection, getting or staying on the Internet (Jag har problem med långsam anslutning, att komma ut eller stanna kvar på internet) i Dells kunskapsbank och kontrollera att nätverkskortet i datorn stöder frekvensbandet 2,4 Ghz.
  2. Information om hur du konfigurerar ett trådlöst nätverk eller lägger till datorn i ett trådlöst nätverk finns i vårt supportcenter för nätverk och trådlöst.
 3. Skriv ut en inställningsrapport för att få skrivarens tilldelade IP-adress. Den kan behövas när du installerar skrivarens programvara.

  Så här skriver du ut en inställningssida på de flesta skrivare:

  1. Tryck på knappen Menu (meny).
  2. Välj System.
  3. Välj "Reports" (rapporter) eller "Report/List" (rapport/lista).
  4. Välj Systeminställningar.
 4. När anvisningarna inte stämmer överens med din skrivare bör du läsa vidare i skrivarens användarhandbok.
  Obs! Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Downloading and Viewing Printer Manuals (Hämta och visa handböcker för skrivare).
 5. Leta efter IP-adressen i avsnittet trådlöst nätverk i rapporten.
 6. Bekräfta att det finns en giltig IP-adress för ditt nätverk i listan, oftast är den i intervallet 192.168.x.x eller 10.0.x.x. Om adressen verkar vara giltig (169.254.x.x) fortsätter du med steg 6. Du kan också följa anvisningarna i artikeln Test the Network Connection (Testa nätverksanslutningen) och se om datorn kan kommunicera med skrivaren.
 7. Sätt i skivan med programvara och dokumentation som medföljde skrivaren eller hämta från webben.
 8. Programvaran söker efter skrivaren. Det kan ta en stund.
 9. Välj Anslut. Jag vill ansluta datorn till skrivaren.
 10. Under Välj anslutningsmetod väljer du Trådlöst eller Ethernet-anslutning och klickar sedan på Nästa.
 11. Välj din skrivare i listan och följ instruktionerna.
  Obs! Om skrivaren inte finns i listan även efter att du har uppdaterat vyn:
  1. Klicka på lägg till skrivare.
  2. I fältet Portnamn: ange IP-adressen från den rapport du skrev ut tidigare.
  3. I fältet Ange IP-adress anger du IP-adressen från den rapport du skrev ut tidigare. Klicka på Nästa.
 12. Skrivaren läggs till i listan. Klicka på Nästa.
 13. Välj bland alternativen och klicka sedan på Nästa.
 14. Klicka på Installera. Installationen startar.
 15. Klicka på Skriv ut en testsida.
  Anteckningar:
 16. När du har skrivit ut en testsida rekommenderar vi att ställa in den trådlösa routern på att alltid tilldela skrivaren samma IP-adress. Då blir det lättare att ansluta till skrivaren.

  Läs mer i den artikel som motsvarar datorns operativsystem:

Har du redan egen utsändning för TechDirect? Klicka här och logga in.
Artikel-ID: SLN297461

Senast ändrad: 2018-09-02 18:57


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.