Dell PowerEdge: Lösa ett internt processorfel (CPU IERR) på servrar för processor 1 eller 2

Dell PowerEdge: Lösa ett internt processorfel (CPU IERR) på servrar för processor 1 eller 2


Det interna processorfelet (CPU IErr) eller datorkontrollfel för processorn är vanligtvis inte ett fel på själva processorn, utan ett tecken på att processorn har upptäckt ett fel i systemet, eller har fått felaktiga instruktioner från en systemkomponent. Det här kan teoretiskt sett bero på vilken systemkomponent som helst. Men oftast är orsaken ett minnesfel.


Innehållsförteckning

 1. Identifiering
 2. Lösning
 

Identifiera det interna processorfelet i systemets händelselogg


Internt processorfel kommer normalt visas i systemets händelseloggar ungefär så här:
Det är ett internt fel (IERR) på processor 1, eller Det är ett internt fel (IERR) på processor 2


Bild 1: DSET visar internt processorfel (CPU IERR)


 

Lösa det interna processorfelet


För att lösa detta fel ska du följa en strukturerad felsökningsplan för att avgöra vilken komponent som orsakat felet och hur du löser det.
 
 1. Kontrollera systemets händelseloggar om något annat fel uppstått samtidigt som det interna processorfelet.
   
 2. Om andra fel identifieras löser du de felen. Hur felen ska åtgärdas beror på vad det är för sorts fel. 
   
 3. Om inga fel påträffas, eller det interna processorfelet kvarstår stänger du av datorn, tar bort strömkabeln och håller in serverströmbrytaren i 20 sekunder innan du återansluter strömkabeln och slår på skrivaren igen.
   
 4. Rensa systemets händelselogg dvs. i OSMA (Open Manage Server Administrator) eller iDRAC (för båda öppnar du händelseloggen, bläddrar ner till slutet och trycker på Rensa loggfilen)
   
 5. Uppdatera den inbyggda programvaran för BIOS och iDRAC till den senaste versionen.
  – I denna artikel beskrivs hur du uppdaterar BIOS-inställningarna eller iDRAC med iDRAC-gränssnittet.
  – Om iDRAC inte är tillgänglig, finns andra uppdateringsmetoder i följande självstudieartikel.
   
 6. Ändra prestandainställningarna i BIOS.
  – 11G: Power Management=Maximal prestanda; C-state/C1E=Inaktivera
  – 12G/13G: Systemprofil=prestanda
  Prestandainställningarna påverkar hur komponenterna är påslagna i viloläge. Viloläget kan generera processorfel på specifika operativsystem.
   
 7. Om felet kvarstår, kontakta teknisk support för ytterligare hjälp. Se kontaktinformation nedan.
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN298205

Senast ändrad: 2017-12-07 04:44


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.