Så installerar man Windows 10 från Dell ISO

Så installerar man Windows 10 från Dell ISO

Den här artikeln innehåller information om ”Installation av Windows 10 med Windows 10 ISO”.


Microsoft Windows 10 ISO.

Dell Windows 10-media som skickas till en kund är i ISO-format. Du kan även hämta ISO-återställningsmedia från Dells supportwebbplats under Drivrutiner och hämtningsbara filer och operativsystemskategorin för din dator, eller via följande direktlänk från Dells support: Dell Windows återställningsavbildning. Denna ISO-fil är inte kopplad direkt till datorns service tag och kan användas igen om en ominstallation av Windows 10 krävs eller om ett annat Dell-system behöver en installation/ominstallation av Windows 10.

Obs! Installation från Dell Windows 10-media återställer hårddiskpartitioner till fabriksinställningarna.

Microsoft Windows 10 ISO kan även hämtas med hjälp av Windows 10 Media Creator-verktyget. När du har skapat antingen DVD- eller USB-flashenheten kan du starta Windows 10 för att installera Windows 10.

Obs! För installation på system som inte tidigare har aktiverats med samma version av Windows 10-operativsystemet krävs en digital produktnyckel för att aktivera Windows 10.

Installera Windows 10 från ISO.

Stegen nedan guidar dig genom installationen av Windows 10 via Dells installationsmedier.

 1. UEFI-start måste väljas som startalternativ och systemet måste vara i UEFI-läge.  USB-media är konfigurerat som UEFI-startaktiverat. (Se bild 1.)

  Bild 1. – UEFI-start valt.
   
 2. Välj språk.     (Se bild 2.)

  Bild 2. – Välja språk.
   
 3. Välj tangentbordslayout.  (Se bild 3.)

  Bild 3 – Välja språk för tangentbordet.
   
 4. Välj Felsökning.  (Se bild 4.)

  Bild 4. – Välj alternativet felsökningsstart.
   
 5. Välj ”Återställ från en enhet” (se bild 5).

  Bild 5. – Välja Återställ från en enhet.
   
 6. Båda alternativen bör utföra en ren installation (se bild 6).
  Obs! En helt ren process kan ta flera timmar.


  Bild 6. – Välja något av återställningsalternativen.
   
 7. Knappen ”Återställ” fortsätter processen.  (Se bild 7.)

  Bild 7. – Välja knappen Återställ.
   
 8. Systemet kommer nu att starta avbildningsprocessen och fortsätta med den allmänna Windows-installationen efter att det här steget slutförs. (Se bild 8.)

  Bild 8. – Återställningen påbörjas.
   

Manuell inläsning av drivrutin från PE-kommandotolken

Obs! Innan du påbörjar installation av drivrutinen ska du använda ett verktyg som t.ex. 7zip för att packa upp installationsfilerna från .exe-drivrutinsfilen som hämtats från Dells supportwebbplats. Packa upp till en mapp på ett USB-minne separat från Windows 10-installationsmediet och se till att USB-enheten är ansluten till det system som behöver drivrutiner.

Använder IRST-drivrutinen i bilderna nedan för det här exemplet.

 1. Starta Dell Windows 10-mediet och välj språk för att komma till startskärmen. (Se bild 9).

  Bild 9. – Välja felsökningsalternativ.
   
 2. Välj Felsökning > Avancerade alternativ > Kommandotolken. (Se bild 10.)

  Bild 10. – Välja alternativet kommandotolken.
   
 3. Navigera till den enhet som innehåller den drivrutin som behövs med hjälp av kommandot ”dir” för att visa enhetens innehåll. Vanligtvis enheten D:, E: eller F:. (Se bild 12.)

  Bild 12. – Navigera i filsystemet för att hitta drivrutinsfilens plats.
   
 4. Använd kommandot ”CD” för att navigera igenom mappar till *.inf-drivrutinens plats. Använd ”dir” efter behov för att se innehållet i varje mapp. (Se bild 13.)

  Bild 13. – Navigera i filsystemet för att hitta drivrutinsfilens plats (forts.).
   
 5. Hitta den .inf-fil som krävs för den enhet som installeras för att läsa in Windows. (Se bild 14.)

  Bild 14. – Hitta drivrutinens .inf-fil.
   
 6. Använd följande kommando för att läsa in lämplig drivrutin som behövs och tryck på tangenten Enter: (se bild 15).
  • Drvload.exe [.inf-sökväg/-filnamn]

  Bild 15. – Läsa in inf-filen manuellt.

   


Artikel-ID: SLN300195

Senast ändrad: 2018-05-15 10:48


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.