Vad är sensorn för omgivande ljus på en bärbar dator, och hur justerar jag inställningarna? - KB Article - 301197

Vad är sensorn för omgivande ljus på en bärbar dator, och hur justerar jag inställningarna? - KB Article - 301197
Funktion för sensor för omgivande ljus

Sensorn för omgivande ljus justerar automatiskt ljusstyrkan för LCD-skärmen till systemet efter hur starkt det omgivande ljuset är. I de bärbara system från Dell som är utrustade med en sensor för omgivande ljus visas ett litet fönster längst ned på LCD-skärmen (bild 1).


Bild 1: Placering för sensor för omgivande ljus

Obs!
Det kan hända att sensorn för omgivande ljus inte fungerar som den ska om en ljuskälla med fokuserat ljus (till exempel en ficklampa) tänds nära sensorfönstret eller om sensorfönstret blockeras.

Sensorn för omgivande ljus ökar LCD-skärmens ljusstyrka när den används i miljöer med starkt ljus och gör skärmen mörkare i mörkare miljöer. Förändringarna i ljusstyrka görs avsiktligt gradvis så att det inte ska uppstå flimmer på skärmen och de kan därför vara svåra att upptäcka.

Sensorn är som standard avaktiverad när systemet levereras från fabriken men kan aktiveras med hjälp av:

 • kortkommandot <Fn> + <vänsterpil>
 • verktyget Dell QuickSet
 • systeminställningarna (BIOS)Aktivera eller avaktivera sensorn för omgivande ljus med hjälp av tangentbordet.

Så här aktiverar eller avaktiverar du sensorn för omgivande ljus med hjälp av tangentbordet:

 • Aktivera eller avaktivera sensorn för omgivande ljus genom att hålla ned <Fn> samtidigt som du trycker på <vänsterpil>.
 • Håll ned <Fn> samtidigt som du trycker på <uppåtpil> eller <nedåtpil> om du vill avaktivera sensorn för omgivande ljus och ställa in ljusstyrkan för LCD-skärmen manuellt. När du trycker på <uppåtpil> blir skärmen ljusare och när du trycker på <nedåtpil> blir skärmen mörkare.Aktivera eller avaktivera sensorn för omgivande ljus med hjälp av verktyget Quickset

När du ändrar status för sensorn för omgivande ljus med hjälp av kortkommandon visas Dell Quickset-meddelanden med information om att sensorn har avaktiverats (bild 1) eller aktiverats (bild 2).


Bild 1:
Quickset-meddelande
som anger att sensorn för omgivande ljus har avaktiverats.

Bild 2: Quickset-meddelande
som anger att sensorn för omgivande ljus har aktiverats.

Så här konfigurerar du sensorn för omgivande ljus med hjälp av Dell Quickset-verktyget:

 1. Dubbelklicka på Quickset-ikonen i systemfältet.

 2. I fönstret för Dell Quickset klickar du på länken Panel Brightness (skärmljusstyrka).
  Fönstret Quickset LCD Panel Brightness Control (Quickset-kontroll för LCD-skärmljusstyrka) öppnas (bild 3).


  Bild 3: Inställning av användningsintervall för sensorn för omgivande ljus.

 3. Välj mellan följande alternativ genom att markera en alternativknapp:
  • Enable Ambient Light Sensor: Sensorn för omgivande ljus aktiveras. Du kan ställa in intervallet för minsta och största ljusstyrka med hjälp av reglagen.
  • Enable Ambient Light Sensor to optimize BATTERY SAVINGS: Sensorn aktiveras med ett förinställt ljusstyrkeintervall för att optimera batteriprestanda. Det går inte att ange en högre ljusstyrka än standardinställningen.
  • Disable the Ambient Light Sensor: Sensorn för omgivande ljus och intervallreglaget för ljusstyrka avaktiveras. LCD-skärmljusstyrkan måste anges manuellt med hjälp av kortkommandon eller via systeminställningarna (BIOS).Aktivera eller avaktivera sensorn för omgivande ljus med hjälp av systeminställningarna (BIOS)

Så här konfigurerar du sensorn för omgivande ljus med hjälp av systeminställningarna (BIOS):

Obs!
Om du avaktiverar inställningen för sensorn för omgivande ljus i systeminställningarna (BIOS) åsidosätts inte andra konfigurationsmetoder för funktionen. Du kan fortfarande aktivera eller avaktivera sensorn för omgivande ljus med hjälp av kortkommandon eller Dell Quickset-verktyget.

 1. Starta om datorn.

 2. Tryck på <F2> när välkomstskärmen för Dell visas så visas BIOS (systeminställningarna).

 3. Använd <nedåtpil> för att markera Video (bild) och tryck sedan på <högerpil> så utökas menyn.

 4. Tryck på <nedåtpil> och markera Ambient Light Sensor (sensor för omgivande ljus) och tryck sedan på <Enter>.

 5. Tryck på <högerpil> för att markera Off (av) eller Enabled (aktiverat) och tryck sedan på <Enter>.

 6. Tryck på <F10> för alternativet Save and Exit (spara och avsluta).

 7. När uppmaningen Save changes and exit now (spara ändringar och avsluta nu) visas trycker du på <Enter>.

  Datorn startas nu om. 
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN57456

Senast ändrad: 2016-04-12 15:59


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.