Kunskapsbank

Så här konfigurerar du en IP-adress på Dell Networking PowerConnect-switchar


I den här artikeln förklaras hur du konfigurerar en IP-adress på en Dell Networking PowerConnect-switch.
 

Innehållsförteckning

1. Tilldela IP-adress-gränssnitt (Out-of-Band) via kommandoradskonfiguration
2.  Tilldela IP-adress till ett VLAN-gränssnitt via kommandoradskonfiguration
3. Tilldela IP-adress till gränssnitt (Out-of-band) via webbgränssnitt
4.  Tilldela IP-adress till VLAN-gränssnitt via webbgränssnittTilldela IP-adress-gränssnitt (Out-of-Band) via kommandoradskonfiguration


Använd IP-adresskommandot i gränssnittets konfigurationsläge för att ställa in en IP-adress för serviceporten. Använd no-formen av detta kommando för att återställa IP-adresskonfigurationen till sitt standardvärde.

 
Alla PowerConnect-switchar har inte en dedikerad Out-of-band-port. Denna modell skulle behöva använda ett VLAN-gränssnitt för fjärråtkomst.

 

Denna process är endast för äldre PowerConnect-switchenheter. Om du vill ange en IP-adress på en switch i N-serien klickar du här för att bli skickad till den KB-artikeln.


 

Exempel:

Kommando

Syfte

Console#configure

Gå till konfigurationsläget.

Console(config)# interface out-of-band

Ange out-of-band-gränssnitt.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Ange IP-adress och nätmask som du vill koppla till gränssnittet.

 Tilldela IP-adress till ett VLAN-gränssnitt via kommandoradskonfiguration


Exempel:

Kommando

Syfte

Console#configure

Gå till konfigurationsläget.

Console(config)# interface vlan 15

Ange VLAN-gränssnitt.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Ange IP-adress och nätmask som du vill koppla till VLAN-gränssnittet.


 

 

Ett specifikt VLAN måste skapas innan du kan ange VLAN-gränssnitt och ställa in IP-adress.

 

 


Tilldela IP-adress till gränssnitt (Out-of-band) via webbgränssnitt

 

Använd sidan Out of Band Interface (Out of Band-gränssnitt) för att tilldela en Out of Band-gränssnitts-IP-adress och nätmask eller för att aktivera/inaktivera DHCP-klienten för tilldelning av adressinformation. DHCP är aktiverat som standard på OOB-gränssnitt.

För att visa Out of Band Interface-sidan, klicka på → IP Addressing (IP-adressering) → Out of Band Interface (Out of Band-gränssnitt) i navigeringspanelen.

 För att aktivera DHCP-klienten och tillåta en DHCP-server på nätverket för att automatiskt tilldela nätverket information till OOB-gränssnittet väljer du DHCP på menyn Protocol (Protokoll). Om du statiskt tilldelar nätverksinformation

ska du se till att menyn Protocol (Protokoll) är inställd på None (ingen). Ange sedan önskad IP-adress, nätmask och standard-gateway-IP-adress.

 

Tilldela IP-adress till VLAN-gränssnitt via webbgränssnitt


Använd sidan IP Interface Configuration (konfiguration av IP-gränssnitt) för att tilldela en VLAN IP-adress och nätmask, standard-gateway-IP-adress.

För att visa sidan IP Interface Configuration klickar du på Routing (routning) → IP → IP Interface Configuration i navigeringspanelen.

1   På menyn Interface (gränssnitt) väljer du önskat VLAN.
2   Från fältet Routing Mode (routningsläge) väljer du Enable (aktivera).
3   Från fältet IP Address Configuration Method (IP-adresskonfigurationsmetod) anger du om du vill tilldela en statisk IP-adress (manuell) eller använda DHCP för automatisk adresstilldelning.
4 Om du väljer Manual (manuell) som konfigurationsmetod anger du IP-adress och nätmask i respektive fält.
5   Klicka på Verkställ.


 


När du klickar på "Verkställ" sparas endast till running-config.  Om du vill spara till startup-config klickar du på diskettikonen längst upp till höger på sidan eller System → File Management → Copy Files (System/Filhantering/Kopiera filer).  Växla till källan Copy Configuration (kopiera konfiguration), välj källa = running config destination = startup config. Till sist, klicka på "Verkställ". 

 


Artikel-ID: HOW10389

Senast ändrad: 2018-07-10 16:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.