Så här säkerhetskopierar och återställer du konfigurationsdata på Dell PowerConnect W-IAP

Så här säkerhetskopierar och återställer du konfigurationsdata på Dell PowerConnect W-IAP


I den här artikeln kan du läsa om hur du säkerhetskopierar och återställer konfigurationsdata på Dell PowerConnect W-IAP.


Innehållsförteckning

 1. Visa aktuell konfiguration

 2. Säkerhetskopiera konfigurationsdata

 3. Återställa konfigurationen


1. Visa aktuell konfiguration

Visa aktuella konfigurationsinställningar:

 • Navigera till Maintenance / Configuration / Current Configuration (Underhåll/Konfiguration/Aktuell konfiguration) i Instant UI

 • I CLI anger du följande kommando i kommandotolken:
  (IAP)# show running-config


2. Säkerhetskopiera konfigurationsdata

Säkerhetskopiera konfigurationsdata:

 1. Navigera till Maintenance / Configuration (Underhåll/Konfiguration).

 2. Klicka på Backup Configuration (Säkerhetskopiera Konfiguration).

 3. Klicka på Continue (Fortsätt) för att bekräfta säkerhetskopieringen.  Instant.cfg som innehåller IAP-konfigurationsdatan sparas i ditt lokala filsystem.

 4. Använd det här kommandot för att spara säkerhetskopior av konfigurationsfilen till en TFTP-server med IP-adressen 10.0.0.1.
  (Instant AP)# copy config tftp 10.0.0.1 filename.cfg

Det här kommandot infördes i Dell Networking W-Series Instant version 6.2.1.0-3.3

3. Återställa konfigurationen

Om du vill återställa konfigurationen:

 1. Navigera till Maintenance / Configuration (Underhåll/Konfiguration).

 2. Klicka på Restore Configuration (Återställ konfiguration).  Klicka på Browse (Bläddra) för att bläddra till ditt lokala system och välj konfigurationsfilen.

 3. Klicka på Restore Now (Återställ nu).

 4. Klicka på Restore Configuration (Återställ konfigurationen) för att bekräfta återställningen.  Konfigurationen återställs och IAP startas om för att läsa in den nya konfigurationen.

 5. Använd det här kommandot för att återställa konfigurationsfilen med kommandoraden från en TFTP-server med IP-adressen 10.0.0.1:
  (Instant AP)# copy tftp 10.0.0.1 filename.cfg system config


Artikel-ID: HOW10607

Senast ändrad: 2017-12-21 11:04


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.