Alienware-systemet överhettas eller stängs av

Alienware-systemet överhettas eller stängs avAlienware-systemet överhettas eller stängs av

 1. Viktig information om överhettning
 2. Felsökning efter plattform

Den här artikeln innehåller information om överhettning och systemavstängningar, som kan uppstå till följd av dammansamling, inaktuellt BIOS eller felaktig användningsmiljö.


1. Viktig information om överhettning

Systemet kan bli varmt när

 • det används längre än 10–15 minuter
 • du tittar på dvd/Blu-ray
 • du strömmar video online
 • du tittar på eller använder Flash-innehåll
 • du spelar tv- eller onlinespel
 • fläkten används nära en värmekälla eller i varm miljö.

Vad är symtomen på systemöverhettning?

 • Slumpmässiga avstängningar
 • Systemet hänger sig
 • Slumpmässiga omstarter
 • Systemet låser sig
Övervaka Alienware-systemets temperaturer

Vi rekommenderar att du använder Dell Support Assist för övervakning och stresstest av ditt Alienware-system. Med det här verktyget kan du stresstesta och övervaka maskinvaran i realtid.

Videoklipp: Video Stress Test for Your Alienware (endast engelska)

 • Grafikkort

  • Hämta och installera Dell Support Assist
  • Öppna Dell Support Assist
  • Klicka på Checkup (Kontroll)
  • Klicka på Scan a Specific Device (Skanna specifik enhet)
  • Klicka på Video Card (Grafikkort)
  • Välj Video Card Stress Test (Stresstest av grafikkort) och kör det.
  • Video Card Stress Test kommer att belasta grafikkortet och VRAM, utöver att förse dig med en temperaturavläsning i realtid.
  • Den högsta temperaturen per grafikkort är 95 C för grafikkort i bärbara datorer (vissa grafikkort klarar över 100°C).
  • Den högsta temperaturen per grafikkort är 85 C för grafikkort i bärbara datorer.
 • Processor

  • Hämta och installera Dell Support Assist
  • Öppna Dell Support Assist
  • Klicka på Checkup (Kontroll)
  • Klicka på Scan a Specific Device (Skanna specifik enhet)
  • Klicka på System Devices (Systemenheter)
  • Välj CPU Card Stress Test (Stresstest av processor) och kör det. Det här testet kommer att belasta processorn och RAM-minnet till 100 % och testa det. Det kommer att alstra nog med värme för att avgöra om processorn överhettas eller inte.   Bild 1 – Stresstest av processorn körs   Bild 2 – Processorbelastning enligt Aktivitetshanteraren   Bild 3 – RAM-belastning enligt Aktivitetshanteraren

  • När testet har slutförts öppnar du "View Detailed Report" (Visa detaljerad rapport) för att kontrollera den ursprungliga vilotemperaturen och den maximala temperaturen under stresstestet.  • Den högsta temperaturen är 90 C för processorer i bärbara datorer (vissa processorer klarar över 100°C).
  • Den högsta temperaturen är 80 C för processorer i bärbara datorer.
Obs! Fläktens ljudnivå och hastighet kan öka eller minska beroende på systemets temperatur

Överst på sidan


2. Felsökning efter plattform

Överhettning av Alpha: Alienware Alpha kan överhettas på grund av blockering och smuts i ventilationshålen, fläktarna eller kylflänsarna.

Lösning
 • Stäng av Alpha-konsolen.
 • Rengör systemets bakre ventiler


 • Du måste öppna Alpha-konsolen om du vill rengöra de inre fläktarna och ventilerna. Så här gör du för att öppna systemet:
  • Avlägsna de fyra skruvarna som säkrar underhöljet i chassit


  • Använd en plastrits för att lossa underhöljet från chassit. Börja från en sida och bänd alla fyra sidor för att lossa på höljet.


  • Lyft bort underhöljet från chassit.


  • Vänd på systemet så att det ligger på sin bas.


  • Lyft bort överhöljet från systemet


  • Bilden nedan visar systemet utan under- och överhöljet. Använd tryckluft för att rengöra fläktarna och ventilerna.

 • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
 • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
Obs! Du behöver ett tangentbord för att kunna använda ePSA.


Överhettning av Alienware Area-51 R2

Indicator
 • Stäng av Area-51 R2.
 • Titta på det här videoklippet för instruktioner om hur man tar loss processorfläkten i Area-51 R2:


 • Titta på det här videoklippet för instruktioner om hur man tar loss grafikkorten i Area-51 R2:


 • Kontrollera att pumpen för systemet med flytande kylning är ordentligt ansluten.


 • Kontrollera att fläkten för systemet med flytande kylning är ordentligt ansluten.


 • Kontrollera att den övre fläkten är ordentligt ansluten.


 • Kontrollera om fästskruvarna sitter löst på processorkylaren för systemet med flytande kylning. Ibland kan det hända att fästskruvarna på processorkylaren lossnar när datorn flyttas från en plats till en annan eller under frakt, fast det är ovanligt. Det här åtgärdas genom att man väntar till att systemet blir helt svalt, därefter drar man åt de fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen diagonalt. Dra inte åt dem för mycket.


 • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
 • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.


Felsökning av överhettning i Alienware Area-51 R1

Indicator
 • Stäng av Area-51 R1.
 • Titta på det här videoklippet för instruktioner om hur man plockar isär Area-51 R1:


 • Rengör systemets bakre ventiler och gallren


 • Rengör systemets övre ventiler • Öppna den högra sidoluckan för att rengöra de inre fläktarna och ventilerna. Så här gör du för att öppna systemet:
  • Leta rätt på den vänstra panelen


  • Lyft upp den vänstra spärrhaken.


  • Skjut ut den vänstra panelen.

 • Rengör processorfläkten


 • Rengör hårddiskfläkten


 • Rengör kretsuppsättningsfläkten


 • Kontrollera om fästskruvarna sitter löst på processorkylaren för systemet med flytande kylning. Ibland kan det hända att fästskruvarna på processorkylaren lossnar när datorn flyttas från en plats till en annan eller under frakt, fast det är ovanligt. Det här åtgärdas genom att man väntar till att systemet blir helt svalt, därefter drar man åt de fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen diagonalt. Dra inte åt dem för mycket.


 • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Ett inaktuellt BIOS kan orsaka överhettningsproblem på grund av att det har en inaktuell temperaturtabell för systemet.
  • Här kan du hämta den senaste BIOS-uppdateringen: Area-51 R1 Drivers and Downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer för Area-51 R1).
  • När det gäller grafikkortsdrivrutiner kan du hämta de senaste versionerna från www.nvidia.com och www.amd.com beroende på vilket grafikkort du har.
 • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.


Felsökning av överhettning i Aurora-system

Indicator
 • Stäng av Aurora.
 • Titta på de här videoklippen för instruktioner om hur man plockar isär Aurora:
 • Rengör systemets bakre ventiler och gallren


 • Rengör systemets övre ventiler


 • Öppna den högra sidoluckan för att rengöra de inre fläktarna och ventilerna. Så här gör du för att öppna systemet:
  • Leta rätt på den vänstra panelen.


  • Skjut på spärren för att låsa upp den löstagbara panelen.


  • Lyft upp den löstagbara panelen.


  • Lyft upp den löstagbara panelen. Håll i sidohöljet medan det fälls utåt.

 • Rengör processorfläkten


 • Rengör hårddiskfläkten


 • Rengör kretsuppsättningsfläkten


 • Rengör minnesfläkten


 • Bekräfta att fästskruvarna på kylflänsen för systemet med flytande kylning för processorn är lösa. Ibland kan det hända att fästskruvarna på processorkylaren lossnar när datorn flyttas från en plats till en annan eller under frakt, fast det är ovanligt. Det här åtgärdas genom att man väntar till att systemet blir helt svalt, därefter drar man åt de fyra fästskruvarna som håller fast kylflänsen diagonalt. Dra inte åt dem för mycket.

 • Bekräfta att de undre kablarna inte ligger i vägen för det undre grafikkortet. I det här videoklippet visas hur man lägger om Aurora-kablarna:


 • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Ett inaktuellt BIOS kan orsaka överhettningsproblem på grund av att det har en inaktuell temperaturtabell för systemet.
  • Du kan hämta den senaste BIOS-uppdateringen genom att besöka platsen Aurora Drivers and Downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer för Aurora).
  • När det gäller grafikkortsdrivrutiner kan du hämta de senaste versionerna från www.nvidia.com och www.amd.com beroende på vilket grafikkort du har.
 • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Överhettning i Alienware X51: Alienware X51 kan överhettas på grund av att grafikkortsfläkten blockeras av en systemkabel, vilket leder till att grafikkortet överhettas, att datorn stängs av, möjligen krasch till blåskärm eller minnesdump (0x000000116), eller att skärmen blir svart. Uppdatering av BIOS och grafikkortsdrivrutiner kan även bidra till bra arbetstemperaturer i systemet.

Lösning
 • Stäng av X51-systemet.
 • Lägg X51-systemet på höger sida så att dess baksida är vänd mot dig och DVI-portarna är vända uppåt • Avlägsna en Philips-skruv som säkrar det vänstra sidohöljet i systemchassit • Tryck försiktigt fram luckan på vänster sida mot systemets framsida. Tryck tillräckligt mycket för att luckan på vänster sida ska lossna • Vänd försiktigt luckan uppåt och till vänster. Låt ljusbordskabeln vara ansluten. Luta luckan mot systemet • Du kan behöva komma åt grafikkortet och hårddiskfacket. Instruktioner om hur man tar loss grafikkortet finns i det här videoklippet och du kan fortsätta efter att du har tagit bort kortet • När du har tagit bort grafikkortet: Kontrollera om det ligger kablar i vägen för grafikkortsfläkten eller andra fläktar och flytta bort dem från fläktarna och försök att lägga dem så att de inte är i vägen för grafikkortsfläkten. Titta noga där klämmorna sitter, och om någon kabel ligger utanför dem ska du lägga om den och skjuta på klämman för att säkra kablarna. • Starta X51-systemet med luckan borttagen och kontrollera att ingenting hindrar fläktarna från att rotera.

 • Om inga kablar ligger i vägen för grafikkortet eller någon fläkt ska du stänga av X51, se till att metallfästklämmorna är skjutna hela vägen ned och att kablarna är säkrade, sätt sedan ihop datorn och testa igen. (Tips! Om luckans lampor tänds ska du justera luckan om det behövs)
 • I system som har en NVidia GTX ska du se till att strömkabeln är ansluten till kortet (bara en behövs), kontrollera även att kablarna är säkrade i korthållaren. • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Ett inaktuellt BIOS kan orsaka överhettningsproblem på grund av att det har en inaktuell temperaturtabell för systemet.
  • Du kan hämta den senaste BIOS-uppdateringen genom att besöka platsen Aurora Drivers and Downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer för Aurora).
  • När det gäller grafikkortsdrivrutiner kan du hämta de senaste versionerna från www.nvidia.com och www.amd.com beroende på vilket grafikkort du har.
 • Om systemet har ett NVidia GTX-grafikkort och om det överhettas igen efter att du har följt dessa steg, kan du behöva kontrollera grafikkortsfläktens hastighet med programvara. Klicka här för att hämta och installera MSI Afterburner. (Tips! Om systemet köptes med ett NVidia 545 GT-, 555 GTX-, 640 GT-, 645 GT-, 660 GTX-, 670 GTX-, 745 GTX-, 750 GT-, 760 GTX Ti-grafikkort kan du även installera det här programmet för att förbättra grafikkortets prestanda och undvika överhettning.
 • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Alienware 14, 17 R1, 18

Indicator
 • Alienware 14
  • Stäng av Alienware 14.
  • Rengör systemets bakre luftventiler (nummer 4)

   1. AlienHead
   2. LED-indikatorer
   3. Port för nätadapter
   4. Luftintag
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware 17 R1
  • Stäng av Alienware 17 R1.
  • I det här videoklippet visas hur man tar bort och rengör processkylaren:


  • I det här videoklippet visas hur man tar bort och rengör grafikkortskylaren:


  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Ventilationshål.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware 18
  • Stäng av Alienware 18.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Ventilationshål.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Alienware 13, 15, 17 R2

Indicator
 • Alienware 13
  • Stäng av Alienware 13.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Luftintag.
   2. Externt grafikkortsuttag.
   3. Mini DisplayPort-utgång.
   4. HDMI-utgång.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware 15
  • Stäng av Alienware 15.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Luftintag.
   2. Externt grafikkortsuttag.
   3. Mini DisplayPort-utgång.
   4. HDMI-utgång.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
   • Ett inaktuellt BIOS kan orsaka överhettningsproblem på grund av att det har en inaktuell temperaturtabell för systemet.
   • Du kan hämta den senaste BIOS-uppdateringen genom att besöka platsen Alienware 15 Drivers and Downloads .
   • När det gäller grafikkortsdrivrutiner kan du hämta de senaste versionerna för bärbara datorer från www.nvidia.com och www.amd.com beroende på vilket grafikkort du har.
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware 17 R2
  • Stäng av Alienware 17 R2.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Luftintag.
   2. Externt grafikkortsuttag.
   3. Mini DisplayPort-utgång.
   4. HDMI-utgång.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Alienware M14x R2, M17x R4, M18x R2

Indicator
 • Alienware M14x R2
  • Stäng av Alienware M14x R2.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Port för nätadapter.
   2. Ventilationshål.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware M17x R4
  • Stäng av Alienware M17x R4.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Ventilationshål.
   2. Port för nätadapter.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware M18x R2
  • Stäng av Alienware M18x R2.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Ventilationshål.
   2. Port för nätadapter.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Alienware M14x R1, M17x R3, M18x R1

Indicator
 • Alienware M14x R1
  • Stäng av Alienware M14x R1.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Port för nätadapter.
   2. Ventilationshål.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware M17x R3
  • Stäng av Alienware M17x R3.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Ventilationshål.
   2. Port för nätadapter.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware M18x R1
  • Stäng av Alienware M18x R1.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Ventilationshål.
   2. Port för nätadapter.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Alienware M11x R1,R2,R3

Indicator
 • Alienware M11x R1
  • Stäng av Alienware M11x R1.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Port för nätadapter.
   2. Ventilationshål.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware M11x R2
  • Stäng av Alienware M11x R2.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Port för nätadapter.
   2. Ventilationshål.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware M11x R3
  • Stäng av Alienware M11x R3.
  • Rengör systemets bakre ventiler

   1. Port för nätadapter.
   2. Ventilationshål.
  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Alienware M17x R1,R2

Indicator
 • Alienware M17x R1
  • Stäng av Alienware M17x R1.
  • Rengör systemets bakre ventiler


  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.
 • Alienware M17x R2
  • Stäng av Alienware M17x R2.
  • Rengör systemets bakre ventiler


  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Alienware M15x

Indicator
 • Alienware M15x
  • Stäng av Alienware M15x.
  • Rengör systemets bakre ventiler


  • Uppdatera system-BIOS och grafikdrivrutiner
  • Kör ePSA om du vill testa fläktar, grafikkort, processor och värmeavgivning.

Överst på sidan


Tips för en ordentlig användning

 • Om den bärbara datorn står på ett hårt och platt underlag, som inte är gjort av tyg, så ökar luftflödet och uppvärmningen underifrån och inuti systemet minskar.
Om den bärbara datorn står på en filt, kudde eller någon annan typ av tyg så täcks fläkten. Då kan datorn överhettas, vilket kan leda till permanenta skador.
 • Vi rekommenderar att den bärbara datorn används i en rumstemperatur på 0 °C till 35 °C där luftfuktigheten inte är högre än 90 %.
Information om angivna omgivningstemperaturer vid användning av systemet finns i användarhandboken eller installationshandboken
 • Använd regelbundet tryckluft för att rengöra luftintagen.
 • Användning av en kylplatta kan minska värmen och öka prestandan.
Obs! Blås inte bort dammet från en bärbar dator med munnen. Om du använder en burk med tryckluft ska följa anvisningarna på burken, eftersom datorn kan skadas om du använder burken på fel sätt.

Överst på sidan


Hittar du inte vad du letar efter?
Be våra experter om hjälp:

Twitter AlienwareServices Facebook Alienware ArenaArtikel-ID: SLN114853

Senast ändrad: 2018-07-20 12:13


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.